Wat is de procedure voor het melden van een storing of wijzigen van gegevens?

27-10-2020 | rVDM heeft een webservice (en scherm) om een geregistreerd transportmiddel defect te melden. Als een startmelding is gedaan op een vooraanmelding met daarin opgenomen het voertuig waarmee gereden wordt, en na de startmelding blijkt dat het het AGR/GPS apparaat niet werkt , dan kunt u een defectmelding geven. Voor het betrokken transport kan dan handmatig een laad- en/of losberichten doorgeven worden (hiervoor wordt een webservice nog ingericht), Dit kan alleen als er een defectmelding is gedaan. Het transportmiddel kan daarna niet meer worden gebruikt in een rVDM vooraanmelding. Al gedane vooraanmeldingen (die nog niet gestart zijn) komen ook op defect gemeld te staan en kunnen niet meer geactiveerd worden met een startmelding. Er geldt een wachttermijn alvorens een transportmiddel weer wordt vrijgegeven nadat het is defect gemeld en weer als hersteld is gemeld.