Wat krijg ik als response terug bij een goed en een fout situatie (berichtsyntax en inhoudelijk)?

27-10-2020 | Bij een syntactisch correct bericht krijgt u (na een beperkte inhoudelijke controle) in de response altijd het aanvraagnummer en een succesindicator (j/n) terug. Daarna kunt u middels een status opvraag controleren of de status van de aanvraag is bijgewerkt. Een syntactisch fout bericht levert een foutmelding, dan is een status opvraag niet nodig.