We voorzien vooralsnog wat obstakels als betreffende rVDM-nummer pas beschikbaar komt op moment als de startmelding op laadplaats of vlak ervoor wordt gedaan. Het is namelijk niet overal bekend wanneer er om wat voor reden geen internetverbinding is.

27-10-2020 | Dit signaal is door meerdere partijen afgegeven en daar wordt nu naar gekeken. Zie ook voorgaande antwoorden.