Worden alle gegevens van de vooraanmelding nogmaals in de startmelding opgenomen?

27-10-2020 | Nee. Bij de status opvraag voorafgaand aan de startmelding komt alles in 1x terug, alles wat rood (bv. UBN niet bekend), oranje (statusaanvraag is nog niet gedaan bijv.) of groen is. In de xml is het een indicator (per veld). Via het webformulieris het echt in kleur aangegeven.