Worden er SOAP codes teruggestuurd als je een bericht instuurt (2xx of 5xx) of krijg je helemaal geen reactie op een ingezonden bericht?

27-10-2020 | Deze foutmelding hebben alleen betrekking op het insturen van webserviceberichten. Deze vorm van communicatie met rVDM (e-cert.nl) heeft de hoogste beschikbaarheid. Als de server down is komt er een 5xx melding.
Als verwerking van het bericht niet mogelijk is omdat niet aan de XSD wordt voldaan, dan komt in de response een foutmelding terug met de oorzaak van afkeuren. De eerste reden van afkeuring staan in de melding. Dat kunnen fouten op meerdere (niet of syntactisch foutief ingevulde) velden zijn. Als het een eerste vooraanmelding betreft krijg je geen aanvraagnummer.
Als het bericht wel verwerkt kan worden komt in de response het aanvraagnummer terug. Dat wil nog niet zeggen dat het bericht inhoudelijk geaccepteerd is. Met een status opvraag moet dan voor dit aanvraagnummer de status opgehaald worden. Er komt dan terug of het bericht geheel is geaccepteerd of op onderdelen is afgekeurd, met reden van afkeur. Alle fouten worden in 1 response teruggestuurd. Voor elke controle van de aanvraag wordt een terugkoppeling gegeven.