Wordt er geen informatie over een mogelijk mengmonster gevraagd?

27-10-2020 | Dit veld kwam alleen voor op het papieren VDM en is vervallen. Het lab levert deze indicatie mee in het analyse bericht.