Storingsmeldingen

Vervoerders waarbij duidelijk is dat meldingen ontbreken of waarvan kan worden vastgesteld dat ze onvolledig of onjuist zijn worden hierop via rVDM geattendeerd. In deze gevallen wordt de mogelijkheid geboden om tot het moment dat het vervoer via rVDM door de leverancier en afnemer wordt bevestigd, de ontbrekende/juiste gegevens te melden. Daarbij dient een verklaring te worden afgegeven, waarom de betreffende gegevens niet volgens de geldende regels zijn gemeld.

Hoe worden vervoerders hierop geattendeerd? Door response op een bericht en zelf status opvragen. Hoe moeten de ontbrekende gegevens worden gemeld ? Door alsnog een juist bericht in te sturen of het (nog te ontwerpen) correctiebericht te gebruiken. Hoe wordt de verklaring vastgelegd? Via vooraf vastgestelde opmerkingscodes.

Wat is de procedure als niet volledig voldaan wordt aan de eisen. Het bemonsteren is bijvoorbeeld bij laden en lossen niet gelukt waardoor er geen laad- en/of losbericht is verzonden aan RVO. Wordt het transport dan wel geaccepteerd?

Er wordt gewerkt aan een procedure en webservice om achteraf gegevens aan te vullen. Het kan wel zijn dat er alsnog achteraf een sanctie volgt als er niet aan de regelgeving is voldaan. Maar zo wordt wel de mogelijkheid geboden om gegevens compleet en overeenkomstig de feitelijke situatie te maken. Dit herstelbericht moet nog gemaakt..