Release 2 van Mest wordt gebouwd


Begin juli 2010 is gestart met de bouw van de tweede release van CLIENT export mest. Naar aanleiding van de testen en bevindingen op de eerste release is een aantal nieuwe functionaliteiten opgenomen. De meest in het oog springende wijziging betreft de mogelijkheid om na het verstrekken van de exportdocumenten een aanvraag alsnog in te trekken.

De tweede release wordt in juli gebouwd en in augustus getest. De maanden september, oktober en november worden gebruikt om met een aantal geselecteerde bedrijven te gaan schaduwdraaien. Alle betrokken partijen (mestexportsector en overheid) krijgen eind november of begin december een opleiding in het gebruik van het nieuwe systeem. Op 1 januari 2011 treedt het nieuwe systeem en de bijbehorende regelgeving in werking.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!