Exportrol “Gemachtigde” gaat verdwijnen binnen e-CertNL

Laptop met opstartscherm van e-CertNL applicatie.

01-07-2019 | In e-CertNL zijn er gebruikers met een exportrol “Gemachtigde”. Deze mogelijkheid was speciaal bestemd voor de sector Pootaardappelen, zodat handelshuizen in naam van bedrijven exportcertificaten konden aanvragen. In de loop der tijd hebben echter ook bedrijven uit andere sectoren – al dan niet per ongeluk – gebruik gemaakt van deze functie.

Dat heeft een aantal nadelen zodat deze mogelijkheid wordt teruggedraaid. Heeft uw bedrijf in het verleden een rol “Gemachtigde” aangemaakt, dan wordt er in de komende tijd een herstelactie uitgevoerd. Alle aanvragen die u in de rol “Gemachtigde” heeft gedaan, worden verplaatst naar de rol “Exporteur” en de rol “Gemachtigde” wordt verwijderd, er worden geen aanvragen verwijderd. Nadat deze actie is uitgevoerd ziet u voortaan na het inloggen alleen de exportrol “Exporteur”.

Achtergrond van de beslissing

Het is nooit de bedoeling geweest meer dan één exportrol aan te maken, anders dan voor de sector Pootaardappelen. Ook is het met deze rol niet mogelijk gebruik te maken van de noodprocedure, wat voor exporterende bedrijven soms nodig kan zijn. Daarnaast kunnen de veterinaire sectoren eind dit jaar gebruikmaken van de webservice (berichtenboek) van e-CertNL en deze werkt alleen met de rol “Exporteur”. Tot slot kunnen exclusieve verzoeken maar aan 1 rol gekoppeld worden. Bedrijven zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel en worden aan de hand van het KvK nummer en vestigingsnummer geïdentificeerd en zijn hiermee uniek. In het systeem erkennen we 1 uniek e-CertNL (CLE_ID) nummer waar aan gefactureerd wordt.

Machtigen mijn.RVO

Machtigen is een onderdeel van mijn.RVO en dat blijft hiermee kan een bedrijf een ander bedrijf machtigen om namens dit bedrijf exportaanvragen te maken. Dit blijft ongewijzigd.