Samenwerking eCert VS naar volgende fase

Samenwerking eCert VS naar volgende fase

Tijdens het recentste bezoek van het Nederlandse eCertteam zijn er in de samenwerking flinke stappen gezet. Na een periode van schaduw draaien waarin slechts twee snel oplosbare incidenten plaats vonden, heeft FSIS (voedselveiligheid inspectie) besloten voortaan uitsluitend een elektronisch certificaat te verlangen. Daarmee is de uitwisseling tussen de NVWA en FSIS de eerste paperless informatiestroom in productie.

In de samenwerking met APHIS (fytosanitaire en veterinaire inspectie) is de beslissing genomen schaduw te gaan draaien voor alle fytosanitaire zendingen vanuit en naar Nederland. Verder zal de testfase uitgebreid worden naar veterinaire (levende have) zendingen voor im- en export. Tijdens het bezoek werd door de Amerikaanse collega’s een “Certificate of Appreciation” overhandigd waarin de waardering voor de synergetische samenwerking tot uitdrukking wordt gebracht.

Bovenstaande geeft goede moed voor de voorspoedige implementatie van elektronisch certificeren voor alle goederenstromen tussen de USA en Nederland.

certificate-of-appreciation

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!