Schaduwdraaien met CLIENT Export Mest verloopt succesvol


Een zevental mestexporterende bedrijven doet vanaf medio september 2010 “in schaduw” aanvragen in de nieuwe sectorapplicatie. Dit heeft voor de bedrijven het voordeel dat ze kunnen zien wat er in hun werkproces wijzigt door het gebruik van het nieuwe systeem. Daarnaast is het voordeel voor de projectgroep dat zij informatie krijgt over de werking van het systeem en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

De periode van schaduwdraaien heeft bij de deelnemende bedrijven tot de conclusie geleid dat er sprake is van grote efficiency winst en vermindering van de administratieve lasten.

Het projectteam heeft de informatie om de definitieve versie van het systeem te laten bouwen. Daarmee is aan beide doelstellingen van het schaduwdraaien voldaan.

Op dit moment worden de opleidingen voor de mestexporteurs en de diverse overheidsdiensten voorbereid en is het projectteam bezig met het opstellen van het draaiboek voor de invoering. Alles wordt dus in gereedheid gebracht voor de productiefase per 1 januari 2011.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!