Sector Sierteelt in december volledig over op CLIENT Export

Sector Sierteelt in december volledig over op CLIENT Export

Binnen de diverse bedrijven in sierteelt sector is de afgelopen maanden intensief contact geweest met het KCB. Het ging hierbij om de implementatie van CLIENT export binnen de sector. In combinatie met de stappen die zijn gezet in de ontwikkeling van CLIENT export heeft dit geleid tot het besluit dat: het KCB het gebruik van CLIENT export voor het opmaken van exportcertificaten en het aanvragen van exportinspecties vanaf 15 december 2014 verplicht stelt.
Vanaf deze datum kan bij het KCB het aanvragen van inspecties en het opmaken van certificaten alleen maar via CLIENT export.
Wellicht ten overvloede, hieronder nog even hoe dit in gang te zetten:

  • Door uw eigen ERP-systeem te koppelen aan het CLIENT Export systeem met behulp van het zogenaamde berichtenboek. Voor ondersteuning hierbij kunt u contact opnemen met Floricode (www.floricode.com).
  • Door gebruik te maken van de webversie van CLIENT Export.
  • Door de certificaten in CLIENT Export op te laten maken door het KCB. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het KCB,www.kcb.nl.

Bij vragen over het bovenstaande kan contact opgenomen worden met de heer R. Keur, hoofd buitendienst KCB of de heer M. Waasdorp, hoofd ICT en Statistiek. Inhoudelijke vragen over het gebruik van CLIENT export kunnen gesteld worden aan de helpdesk van KCB, tel 070 3088000 of mailen naar helpdesk@kcb.nl.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!