Sinds 15 juni alle certificering vleesexport via CLIENT


Zoals iedereen al kon lezen op onze nieuwe CLIENT Export site was het 15 juni zover.

Sinds die dag verloopt alle certificering voor de export van vlees en vleesproducten via CLIENT Export Vlees. Daarmee is het project afgesloten. De applicatie is vanaf nu in beheer bij de Voedsel en Waren Autoriteit.

Veel bedrijven waren de afgelopen maandxen al overgestapt op het gebruik van de applicatie. Toch gaven de cijfers over aantallen certificaten en actieve bedrijven een stijging te zien. Dat was naar verwachting. Een aantal kleine(re) bedrijven is met CLIENT succesvol aan de slag gegaan. Ook het aantal afgegeven certificaten en geleidebiljetten steeg verder.

In de week voor de overgang zijn er bij 48 bedrijven 286 exportcertificaten afgegeven en hebben 13 bedrijven 305 geleidebiljetten gekregen. In de week van 14 juni is dit aantal gestegen naar 68 bedrijven waar 321 exportcertificaten zijn afgegeven en 24 bedrijven die 365 geleidebiljetten hebben gekregen.

Bijna alle certificerende ambtenaren werken nu met het systeem, sommigen langer, sommigen korter. Hier is al duidelijk sprake van gewenning.

CLIENT Vlees is nu ‘in beheer’ ,maar we zijn nog niet klaar. De internationale handel in vlees en vleesproducten in dynamisch. Er zullen regelmatig nieuwe certificaten tot stand komen, voor nieuwe product/land combinaties. Bedrijven vragen daar om. De VWA zal deze belangrijke taak voortzetten.

Ook zullen we nu de volgende stap in het digitaliseren gaan nemen: het niet meer afgeven van papieren geleidebiljetten. In de applicatie zit een functionaliteit die het bedrijven mogelijk maakt om op basis van een digitaal geleidebiljet een exportcertificaat te maken. Bedrijven zullen de komende tijd aangespoord worden om deze functionaliteit te gaan gebruiken. U wordt hier nader over geinformeerd via deze website.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!