Slotbijeenkomst CLIENT

Treinen in het spoorwegmuseum

22-04-2016 | Op 21 maart jongstleden heeft de slotbijeenkomst CLIENT Export plaatsgevonden in het spoorwegmuseum te Utrecht. Reden voor deze bijeenkomst was om stil te staan bij de ontwikkelingen van CLIENT Export in de afgelopen jaren. Hiervoor was een klein gezelschap uitgenodigd. De genodigden waren leden van de voormalige externe stuurgroep, de huidige Gebruikersraad CLIENT, voorzitter van de huidige Taskforce CLIENT en vertegenwoordiging vanuit het Ministerie van Economische Zaken.

Het officiële gedeelte van de bijeenkomst werd geopend door plaatsvervangend IG van de NVWA, Freek van Zoeren, gevolgd door Herman de Boon, Jos Goebbels en Jan Meijer.

Voorafgaand werd stil gestaan bij het overlijden van Jan Lanning. Jan was een drijvende kracht achter CLIENT in de fytosanitaire sectoren en een waar ambassadeur van het elektronisch zaken doen. Dankzij Jan is CLIENT geworden tot wat het is en wij zullen Jan missen bij het verder vormen van CLIENT.

Het startpunt van CLIENT Export is het jaar 2006, destijds onder het Ministerie van LNV. Voordien lag de nadruk op het verbeteren van de administratieve processen ten behoeve van de import van agrarische producten naar Nederland. Vanaf 2006 verschoof de focus naar het optimaliseren van toezicht en administratie van de export van Nederland naar landen buiten de EU.

Om de werkwijze van exportcertificering te verbeteren sloegen overheid en bedrijfsleven de handen ineen, dit resulteerde in het samenstellen van de externe stuurgroep. Deze stuurgroep bestaande uit Directies van de toenmalige Ministerie van LNV, sectoren uit het bedrijfsleven en (N)VWA deskundigen. Deze stuurgroep heeft veel werk verzet en de aanzet gegeven tot waar CLIENT Export nu staat. De externe stuurgroep werd opgevolgd door de Gebruikersraad CLIENT.

Een Publieke – Private samenwerking werd ingericht waarbij besturing van de sectorale doorontwikkeling door de NVWA in opdracht van de Gebruikersraad wordt uitgevoerd. Net zoals de externe stuurgroep bestaat ook de Gebruikersraad uit een vertegenwoordiging vanuit diverse sectoren, te weten: veterinaire en fytosanitaire sector, maar ook vertegenwoordiging vanuit de toezichthouders.

Over de gehele linie kan gezegd worden dat flexibiliteit, daadkracht en goede samenwerking tussen de diverse partijen van de afgelopen jaren tot de huidige resultaten hebben geleid. In concrete cijfers kan gesteld worden dat dit heeft dit bijgedragen tot de uitgifte van 619.659 certificaten in 2015.

Onder leiding van de Gebruikersraad zal ook in de toekomst CLIENT Export van dezelfde flexibiliteit en daadkracht blijk blijven geven. Vanzelfsprekend aangevuld door een goede onderlinge samenwerking.

In het bijzonder werden waarderende woorden gesproken over de inzet en de resultaten van de drie programmamanagers die vanaf 2006 leiding hebben gegeven aan de opdrachten uit de stuurgroep, Frederik Heijink, Frank Jan van der Valk en Joost van Wijk. Ook de bijzondere bijdrage van Benno Slot als beheerder van de opleveringen bleef niet onvermeld.

Na afloop van het officiële gedeelte nodigde de voorzitter van Gebruikersraad de aanwezigen uit om gezamenlijk te dineren in de unieke ambiance van het spoorwegmuseum, Loods Nijverdal.

Verschillende sprekers bij de bijeenkomst

De sprekers: Freek van Zoeren, Jan Meijer, Herman de Boon en Jos Goebbels.

Publiek bij de slotbijeenkomst