Stand van zaken CLIENT Export Mest release

Mest

20-04-2016 | De afgelopen maanden hebben de NVWA en RVO intensief samen gewerkt aan de nieuwe release voor Mest. Op dit moment zijn de meeste aanpassingen besproken en uitgewerkt. Deze uitwerking wordt in de komende weken technisch beoordeeld en met de gebruikers geverifieerd.

De huidige release is al lange tijd in bewerking. Dat heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste is binnen CLIENT Export voorrang gegeven aan technische updates en de verbetering van de stabiliteit van het programma. Ten tweede zien we dat de complexiteit van de sector, de wetgeving en de spreiding over NVWA en RVO een belangrijke factor is geweest bij de opgelopen vertraging.

Inmiddels is vanuit CLIENT Export het initiatief genomen om de regie voor deze release op zich te nemen en kunnen we nu de benodigde voorgang rapporteren.

De wijzigingen omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  • Nieuwe velden voor de registratie van de locatie en productie van mest, UBN nummers, diersoorten, geregistreerde vervoerder en de erkende loslocatie
  • Verbeterde gebruikerservaring door alert mail met directe link naar de aanvraag en
  • Verwijderen van overbodige velden en vragen
  • Verbeterde werking van de webservice aanvragen

De planning van deze release is om rond de zomer te testen en na de zomer op te leveren voor Productie.