Start archiveren oude aanvragen in CLIENT Export

Lange rij dossiermappen

26-05-2016 | CLIENT Export heeft als doel de gebruikers te ondersteunen met een systeem waarmee snel en betrouwbaar certificaten kunnen worden aangevraagd. Dit systeem biedt ook ondersteuning bij het eenvoudig beheren van aanvragen.
Hiervoor hebben wij het afgelopen jaar de nodige wijzigingen in Client Export aangebracht, waardoor de snelheid en betrouwbaarheid zijn toegenomen. De volgende stap is dat wij de hoeveelheid in Client Export opgeslagen informatie terug willen brengen om hiermee de snelheid van Client Export verder te verhogen. Om dit te bereiken starten wij medio tweede helft van dit jaar met het verwijderen van de oude aanvragen uit CLIENT Export (te beginnen bij de aanvragen van 2008). De verwijderde aanvragen worden vervolgens opgeslagen in een elektronisch archief. De verwijderde oude aanvragen, zijn voor u niet meer te raadplegen.

Om ervoor te zorgen dat een aanvraag beschikbaar voor u blijft is het vanaf medio juli a.s. mogelijk om bij een aanvraag vooraf aan te geven dat deze in CLIENT Export beschikbaar blijft. Hierdoor wordt de aanvraag niet gearchiveerd en blijft deze voor u te raadplegen.

Wij adviseren u om voor uw bedrijf, wellicht met behulp van door uzelf gestelde criteria, in beeld te brengen welke aanvragen zinvol zijn om geraadpleegd te kunnen blijven worden. Deze criteria kunnen voor u dan een hulp zijn bij de keus om een aanvraag wel of niet te laten archiveren.
Binnenkort (halverwege 2016) ontvangt u via de site meer informatie hierover.