Terugblik 2014 en plannen 2015

Terugblik 2014 en plannen 2015

Het jaar 2014 stond voor CLIENT voornamelijk in het teken van afronding van de laatste sectortoepassingen, welke in het jaar 2015 verder worden uitgebouwd. Hoewel er veel werk verzet is, is het jaar 2014 helaas ook een jaar geweest met veel verstoringen. In het jaarverslag informeert de Systeemeigenaar Elektronische Certificeringsystemen u over alle ontwikkelingen.

Daarnaast is er het jaarplan 2015 waarin het beeld geschetst wordt over de verdere ontwikkeling van CLIENT Export. Het plan zal gebruikt worden om balans te houden tussen de ambities en de noodzakelijke middelen voor de implementatie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!