Update redesign webschermen

15-07-2016 | Afgelopen voorjaar heeft u op de CLIENT website een nieuwsbericht kunnen lezen over de start die door de webdesigner van CLIENT, Taco Zwaanswijk, gemaakt is voor het verbeteren van de “look and feel” van de CLIENT schermen. Om een goed beeld te krijgen van wat er binnen de verschillende bedrijven speelt heeft hij begin van dit jaar bedrijfsbezoeken gebracht aan organisaties uit diverse sectoren. Op locatie heeft hij rechtstreeks contact gehad met medewerkers die dagelijks met het CLIENT systeem werken. Ontvangen input wordt gebruikt om te bezien wat de mogelijkheden zijn om de schermen eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken.
De redesign van de webschermen bevindt zich in de ontwikkelfase, daadwerkelijk implementatie moet nog plaatsvinden.

Hieronder een korte update van de huidige stand van zaken.

De afgelopen periode hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden om een update te geven van de stand van zaken rondom de redesign. Voor deze bijeenkomsten worden onder meer medewerkers van Functioneel Applicatiebeheer, Technische Applicatiebeheer, Systeemeigenaar CLIENT en diverse andere specialisten uitgenodigd.

Een zo’n bijeenkomst heeft maandag 4 juli jl. plaatsgevonden. Aan de hand van een presentatie wordt live in beeld gebracht welke veranderingen doorgevoerd kunnen worden en welke verdere mogelijkheden er zijn. Ook komt de input die vanuit de bedrijfsbezoeken ontvangen is aan de orde waarbij tijdens de bijeenkomsten besproken wordt hoe de ontvangen input uitgewerkt kan worden.

Deze bijeenkomsten hebben een tweeledig doel, enerzijds om specifieke informatie te delen die vanuit de bedrijfsbezoeken naar voren zijn gekomen. Anderzijds om te laten zien welke vorderingen er op dit terrein gemaakt zijn en of deze een uitrol zijn van de eerder gevoerde gesprekken.

In bovengenoemd overleg werd door de aanwezigen meegekeken of :

  • Nu nog bestaande functionaliteiten verwijderd kunnen worden om verwarring bij de gebruiker te voorkomen.
  • Bepaalde functionaliteiten alleen voor fytosanitaire zaken noodzakelijk zijn maar niet voor veterinaire zaken.
  • Voorgestelde veranderingen logisch en werkbaar zijn voor de gebruikers.
  • Bepaalde wettelijke vereisten meegenomen dienen te worden (bv toevoegen van een linkje naar een disclaimer).

De webschermen in ontwikkeling zien er duidelijker, beter werkbaar en moderne uit. De deelnemers aan het overleg van afgelopen maandag hebben constructieve feedback gegeven waar de webdesigner mee verder kan. Algemeen genomen kan gezegd worden dat de site behalve dat deze gebruikersvriendelijker wordt, ook een verjongingskuur heeft ondergaan.

En daar is natuurlijk ook niets mis mee.

Op termijn wordt overleg gepland met medewerkers van DICTU om zicht te krijgen wat technische mogelijk is om de voorgestelde veranderingen ook daadwerkelijk door te kunnen voeren.

Hierover te zijner tijd meer.