Workshop Electronic Certification in Thailand

Workshop Electronic Certification in Thailand

Maandag 22 september jl. heeft een workshop Electronic Certificeren tussen Nederland en Thailand plaatsgevonden in Bangkok. Hiermee is gevolg gegeven aan de bilaterale fytosanitaire overleggen die de afgelopen periode tussen beide landen hebben plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek is gesproken over de mogelijkheden die er zijn voor een samenwerking tussen Thailand en Nederland op het terrein van E-Cert. We hopen op termijn hierover verdere positieve ontwikkelingen te kunnen melden.

workshop-thailand

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!