Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2020 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie).

Release notes via RSS

Versie 0.2.82

Release: 17 augustus 2020

 1. Aanvragen via het berichtenboek B2G ook vastleggen in adressen. (Berichtenboek B2G)
  De adressen die in een berichtenboek B2G aanvraag aanwezig zijn worden nu vastgelegd in de database.
 2. Correct vastleggen van XML aanvragen via een berichtenboek (Berichtenboek)
  In de database wordt het nu vastgelegd wanneer er XML aanvragen via het berichtenboek gedaan zijn .
 3. Beëindiging relatie bij de Kamer van Koophandel(Algemeen)
  Wanneer bedrijven momenteel inloggen met een beëindigde relatie of een relatie met incomplete gegevens (kvk-nummer en/of vestigingsnummer ontbreekt) dan geeft het TVS portaal de volgende melding: ‘Er is iets misgegaan’. Er wordt nu een juiste melding terug gekoppeld.
 4. Implementatie status verloop Permitregister (NVWA CoA)
  Het inzichtelijk maken voor de inspecteurs van de permit status verloop.
 5. Inzicht eis/details voor aanvrager (Algemeen)
  De aanvrager heeft nu inzicht van de eis/details/nummer gegevens bij de aanvraag-wizard.
 6. Aanpassing Permit register (NVWA CoA)
  Om het nieuwe proces van registratie van permits te ondersteunen wordt er een aanpassing aan de applicatie gedaan.
 7. Implementatie opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adresgegevens vanuit aanvragen ingeschoten met het berichtenboek worden vastgelegd in de database.

Versie 0.2.81

Release: 29 juli 2020

 1. De functie Annuleer knop intrekken (Algemeen)
  De annuleer button bij intrekken van partijen en grondstoffen deed niet wat verwacht werd dit is hersteld.
 2. CMI BRS nummer opslaan in eigen adres boekje (Mest Import)
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Geldigheid erkenningen (Veterinaire sectoren)
  Erkenningen worden gecontroleerd op geldigheid bij het kopiëren van een aanvraag
 4. Concept implementatie rVDM (Nationaal mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt er gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 5. In voorbereiding Voorraad register voor Snijbloemen en Potplanten (Sector voorraadregister Snijbloemen en Potplanten CKS)
  Het voorraad register voor de sierteelt is technische opgeleverd en wordt op dit moment van de juiste content voorzien voor de gewenste werking.
 6. In voorbereiding Voorraad register voor zaaizaden (Sector voorraadregister Zaaizaden CKZ)
  Het tussenregister zaaizaden is technisch opgeleverd. Met de product owner en de beheerders van de content wordt nu beoordeeld hoe de eisen, dekkingen en verklaringsteksten kunnen worden opgenomen voor de gewenste werking.
 7. Exporteiskenmerken verplicht vermelden in een aanvraag (Algemeen)
  Wanneer er verplichte exporteiskenmerken zijn in een aanvraag en deze zijn niet ingevuld krijgt men in het tabblad documenten een opsomming van de ontbrekende verplichte exporteiskenmerken en deze zijn rood gemarkeerd de exporteiskenmerken die niet verplicht zijn geel gemarkeerd in dit geval is het wel mogelijk om de aanvraag afgifte te doen.
 8. Meldingen en Nieuws op inlogportaal  (Algemeen)
  Op de website e-Cert.nl worden Meldingen, Nieuws en Release notes vermeld. Het is mogelijk om u te abonneren op de rss-feed. Er is een rss-feed voor Meldingen, Nieuws en Release notes. Nu zijn de Meldingen en Nieuws berichten ook te zien op het inlogportaal.
 9. Uitbreiding database ten behoeve van audits (Algemeen)
  Ten behoeven van audits controles zijn er extra kolommen toegevoegd.
 10. Verbeteren foutmelding VKC (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek is de melding: VKC-nummer: 0 niet gevonden. In de respons wordt nu het verkeerde nummer getoond zodat de gebruiker weet welk nummer nog niet bekend is in de database.
 11. Brutogewicht partijniveau Zuivel niet opgeslagen in de database (Zuivel)
  Vanuit het berichtenboek B2G wordt nu het bruto gewicht op partijniveau opgeslagen in de database.
 12. Productiedatum kon maar 1 keer worden opgegeven in het berichtenboek (Berichtenboek B2G)
  Bij opgave van productiedatum in meerdere orderregels kreeg men in het B2G berichtenboek de melding: single-row subquery returns more than one row dit is opgelost.
 13. Opgeven productie periode Zuivel (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek was het nog niet mogelijk om de productie periode op te geven dit is nu geregeld.
 14. Aanpassingen na vergrendeling (Berichtenboek B2G)
  Wanneer aanvragen zijn ingeschoten via het berichtenboek B2G en de aanvraag is vergrendeld is het mogelijk om bepaalde velden te wijzigen. De datum velden konden echter niet gewijzigd worden wanneer de aanvraag was ingeschoten via het berichtenboek B2G dit is nu opgelost.
 15. De annuleer button verwijderd de regel in Partijen en Grondstoffen (Algemeen)
  Wanneer bij het verwijderen van een partij of grondstofregel  de annuleer button werd gebruikt werd de regel tocht verwijderd dit is opgelost.
 16. Opgaven van opslaglocatie aangepast in het berichtenboek B2G (Berichtenboek B2G)
  In het berichtenboek is het nu ook mogelijk om de code van de opslaglocatie als element op te geven.

Versie 0.2.78

Release: 13 juli 2020

 1. De functie en het uiterlijk van de Annuleer knop herzien/gelijktrekken(Algemeen)
 2. CRO wijzigen voor monstername uitbreiden
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Artikelcode CFT (Zuivel)
  Op Orderregelniveau kan men artikelcode CFT als kolom instellen.

Versie 0.2.75

Release: 11 juni 2020

 1. Melding ontbrekende verplichte velden (Algemeen)
  Wanneer er verplichte velden zijn en deze zijn nog niet ingevuld krijgt men nu een melding. Dat is nu aangepast.
 2. Instelbare kolommen bij overzicht orderregels (Algemeen)
  Eerste opzet om de kolommen op orderregel zelf te kunnen aanpassen. Dat is nu aangepast.

Versie 0.2.71

Release: 19 mei 2020

 1. Inspectietabel aangepast (Fyto sectoren)
  Door de hoeveelheid informatie waren niet alle gegevens goed leesbaar in de tabel met aangevraagde inspecties. Door bepaalde waardes samen te voegen zijn het overzicht en de leesbaarheid verbeterd.
 2. Laden van pagina Zekerheden en Inspecties verbeterd
  Na het controleren van de zekerheden wordt de pagina pas geladen als alle gegevens zijn opgehaald, dus het wachten hoeft niet meer in etappes.
 3. Documenten voor aangifte (Import)
  Documenten die vanuit het exporterende land digitaal beschikbaar zijn gesteld, worden nu getoond bij het tabblad Documenten, zodat alle gegevens voor de aangifte voor import beschikbaar zijn.
 4. Opslaglocatie uitgebreid (Veterinaire sectoren)
  Bij de opslaglocatie kunnen straks ook naam en registratie- of erkenningsnummer worden ingevoerd, zodat deze gegevens ook op het certificaat kunnen terugkeren, waar sommige importerende landen om vragen. Per sector zal gecommuniceerd gaan worden wanneer dit actief geïmplementeerd wordt.
 5. Product (organisme) en origine (eis) toegevoegd (Bomen en jonge planten)
  In het tabblad Zekerheden zijn bij het overzicht extra gegevens toegevoegd om beter inzicht te hebben in welke eisen gedekt zijn door welke zekerheden.
 6. Optimalisatie formulier inspectie aanvragen (Fyto sectoren)
  De timing voor het tonen van de componenten op de pagina is beter afgestemd zodat informatie en het formulier niet te vroeg (tijdens het laadproces van de pagina) beschikbaar zijn.
 7. Aanvullende meldingen bij ontbrekende gegevens
  Er is een aantal meldingen toegevoegd zodat de gebruiker meer inzicht heeft welke (verplichte) ontbrekende gegevens nog missen.
 8. Optimalisatie invulling KvK-nummer
  Bij het invullen van een KvK-nummer wordt nu pas na het invullen van minimaal 8 cijfers contact gezocht met de database om een lijst mogelijkheden te tonen. Zo is de performance verbeterd.
 9. Verificatie OCS codes (Zuivel)
  De methode bij het kopiëren van orderregels is aangepast, zodat het mogelijk wordt de OCS code (en dus het product van de gekopieerde regel) aan te passen.
 10. Verbetering foutmelding tab Inspecties (Fyto sectoren)
  Er is een aanpassing gemaakt in het tonen van een foutmelding bij de tab Inspecties, zodat het duidelijker is bij welke regel een fout optreedt.
 11. Verbetering foutmelding orderregels
  Wanneer niet alle verplichte gegevens bij het aanmaken van grondstoffen of partijen worden ingevuld, en deze worden aangepast, verdwijnt de foutmelding na het opslaan van de wijzigingen.
 12. Toevoeging bij keuze Afhalen bij Verzending
  Bij de keuze voor Afhalen bij de tab Documenten is het nu mogelijk aan te geven wie de documenten komt afhalen, zodat duidelijk wordt wie gemachtigd is.
 13. Rollen en rechten verbeterd
  Via een omweg was het mogelijk een andere exportrol te kiezen dan beschikbaar voor bedrijven uit sommige sectoren, dat is nu verholpen.
 14. Aanpassing downloadbare documenten
  Bij het downloaden van inspectiedocumenten wordt de juiste bestandsextensie (pdf) meegegeven zodat alle browsers dit op de juiste manier afhandelen.

Direct inloggen bij e-CertNL

Check certificate

Contactgegevens per sector

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!