Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2020 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie).

Release notes via RSS

Versie 0.2.71

Release: 19 mei 2020

 1. Inspectietabel aangepast (Fyto sectoren)
  Door de hoeveelheid informatie waren niet alle gegevens goed leesbaar in de tabel met aangevraagde inspecties. Door bepaalde waardes samen te voegen zijn het overzicht en de leesbaarheid verbeterd.
 2. Laden van pagina Zekerheden en Inspecties verbeterd
  Na het controleren van de zekerheden wordt de pagina pas geladen als alle gegevens zijn opgehaald, dus het wachten hoeft niet meer in etappes.
 3. Documenten voor aangifte (Import)
  Documenten die vanuit het exporterende land digitaal beschikbaar zijn gesteld, worden nu getoond bij het tabblad Documenten, zodat alle gegevens voor de aangifte voor import beschikbaar zijn.
 4. Opslaglocatie uitgebreid (Veterinaire sectoren)
  Bij de opslaglocatie kunnen straks ook naam en registratie- of erkenningsnummer worden ingevoerd, zodat deze gegevens ook op het certificaat kunnen terugkeren, waar sommige importerende landen om vragen. Per sector zal gecommuniceerd gaan worden wanneer dit actief geïmplementeerd wordt.
 5. Product (organisme) en origine (eis) toegevoegd (Bomen en jonge planten)
  In het tabblad Zekerheden zijn bij het overzicht extra gegevens toegevoegd om beter inzicht te hebben in welke eisen gedekt zijn door welke zekerheden.
 6. Optimalisatie formulier inspectie aanvragen (Fyto sectoren)
  De timing voor het tonen van de componenten op de pagina is beter afgestemd zodat informatie en het formulier niet te vroeg (tijdens het laadproces van de pagina) beschikbaar zijn.
 7. Aanvullende meldingen bij ontbrekende gegevens
  Er is een aantal meldingen toegevoegd zodat de gebruiker meer inzicht heeft welke (verplichte) ontbrekende gegevens nog missen.
 8. Optimalisatie invulling KvK-nummer
  Bij het invullen van een KvK-nummer wordt nu pas na het invullen van minimaal 8 cijfers contact gezocht met de database om een lijst mogelijkheden te tonen. Zo is de performance verbeterd.
 9. Verificatie OCS codes (Zuivel)
  De methode bij het kopiëren van orderregels is aangepast, zodat het mogelijk wordt de OCS code (en dus het product van de gekopieerde regel) aan te passen.
 10. Verbetering foutmelding tab Inspecties (Fyto sectoren)
  Er is een aanpassing gemaakt in het tonen van een foutmelding bij de tab Inspecties, zodat het duidelijker is bij welke regel een fout optreedt.
 11. Verbetering foutmelding orderregels
  Wanneer niet alle verplichte gegevens bij het aanmaken van grondstoffen of partijen worden ingevuld, en deze worden aangepast, verdwijnt de foutmelding na het opslaan van de wijzigingen.
 12. Toevoeging bij keuze Afhalen bij Verzending
  Bij de keuze voor Afhalen bij de tab Documenten is het nu mogelijk aan te geven wie de documenten komt afhalen, zodat duidelijk wordt wie gemachtigd is.
 13. Rollen en rechten verbeterd
  Via een omweg was het mogelijk een andere exportrol te kiezen dan beschikbaar voor bedrijven uit sommige sectoren, dat is nu verholpen.
 14. Aanpassing downloadbare documenten
  Bij het downloaden van inspectiedocumenten wordt de juiste bestandsextensie (pdf) meegegeven zodat alle browsers dit op de juiste manier afhandelen.

Versie 0.2.70

Release: 27 april 2020

 1. Naamgeving document correct opslaan
  Bij Internet Explorer werd de naam van een geëxporteerd overzicht orderregels niet opgeslagen, dat is nu verholpen.
 2. Database uitbreiding ID’s
  Voor het verbeteren van automatische tests heeft een groot aantal objecten in de applicatie nu een uniek ID.
 3. Rondleiding start niet meer automatisch
  Of de rondleiding was voltooid of afgebroken werd tot nu in een cookie opgeslagen. Bij bedrijven die cookies automatisch wissen, had dit tot gevolg dat de rondleiding elke dag werd aangeboden. Dit is nu aangepast en de rondleiding start alleen als de gebruiker deze zelf oproept. Wel kunnen tijdelijke meldingen van groot belang tijdelijk toch getoond worden.
 4. Documenten downloaden in Edge (bestandsextensie)
  Het downloaden van documenten uit eCertNL leidde in Microsoft Edge tot documenten van een ongedefinieerd type. Dit is opgelost en de documenten zijn nu ook in Edge voorzien van pdf of xml-extensie.
 5. Uitbreiding foutmeldingen XML import
  Bij fouten tijdens het importeren van orderregels middels van XML-bestanden is nu toegevoegd welke fouten er precies zijn en bij welke regel van het document ze voorkomen. Zo wordt het eenvoudiger om aanpassingen te doen in de XML voor import.

Versie 0.2.67

Release: 8 april 2020

 1. Verbetering tab ‘Documenten’
  Om de performance te verbeteren is er een aanpassing gedaan op de tab ‘Documenten’. Vanaf nu worden de PDF- en XML-documenten pas gegenereerd als de gebruiker ze aanklikt om te bekijken of downloaden. Dit komt de performance van de applicatie ten goede.
 2. Verbetering tab ‘Inspecties’ (Fytosanitair)
  Als je een inspectie aanvraagt wordt er pas een inspectielijst nummer gegenereerd op het moment dat je het document opent. (net zoals in de oude applicatie.) Dit voorkomt een probleem met verwisseling van documenten en inspectielijstnummers.
 3. Bewaarknop altijd in beeld
  Bij langere pagina’s (bijv. een orderregel) kwam het voor dat gebruikers lang moesten scrollen om de aangepaste waarden op te slaan. Dit is aangepast en op elke pagina zijn de knoppen nu zichtbaar (bij korte pagina’s onder de inhoud, bij langere pagina’s als strook onderin die vast zit aan het scherm).
 4. Foutmelding geoptimaliseerd (Levende have)
  Bij het uploaden van een XML-bestand om meerdere orderregels toe te voegen kwam, bij een XML met fouten, een onjuiste foutmelding naar voren. Dat is nu aangepast.
 5. Samenvoeging foutmelding en melding op tab Zending (Mest)
  Bij het controleren van alle zekerheden t.b.v. de afgifte van documenten werd, bij het ontbreken van verplichte transportgegevens, een onduidelijke foutmelding getoond. Ook werd de tab Zending nog niet rood onderlijnd om duidelijk te maken dat daar iets ontbrak. Dat is nu opgelost.
 6. Consistentie zoekscherm en resultaat (Mest en Mest import)
  De zoekvelden in het overzicht van aanvragen werd m.b.t. datum, leverancier en afnemer nog niet juist getoond, dat is nu aangepast.
 7. Verbergen Ketenregister
  Ook bij sectoren die niet met een Ketenregister werken, was deze tab beschikbaar bij de Bedrijfsgegevens, hoewel daar niets getoond werd. De tab wordt nu alleen nog getoond bij sectoren die ook werken met een Ketenregister.
 8. Eisen en ‘broneisen’ (Beheer)
  Bij het maken van eisen en dekkingen in het achterliggende systeem kan nu gebruik gemaakt worden van ‘broneisen’ zodat eisen gekoppeld kunnen worden, waardoor eventuele aanpassingen eenvoudiger bij gerelateerde eisen kunnen worden doorgevoerd.
 9. Einddatum exportrol
  Wanneer een exportrol een einddatum gespecificeerd had, was het mogelijk na deze datum toch nog in te loggen. Dat is nu verholpen.
 10. Niet EKS aanvragen (Vlees en vleesproducten)
  Bij vergrendelde aanvragen (na aanvragen inspectie) in de sector Vlees waarbij afgezien was van kanalisatie was het niet mogelijk deze weer te ontgrendelen en nog wijzigingen door te voeren aan de aanvraag. Dit is verholpen.

Versie 0.2.60

Release: 16 maart 2020

 1. Foutmelding geoptimaliseerd
  Bij het uploaden van CSV-bestanden bij orderregels kan een fout voorkomen. Nu is de omschrijving over wat er precies fout is in het bestand verder gespecificeerd.
 2. Aanpassing transportgegevens
  In bestaande aanvragen was het niet mogelijk om bestaande transportgegevens aan te passen, ook wanneer de aanvraag vergrendeld was, was het niet mogelijk om transportgegevens aan te passen. Dat is nu opgelost.

Versie 0.2.55

Release: 13 maart 2020

 1. Verschuifbare kolombreedtes
  In het overzicht met aanvragen en het overzicht met orderregels is het nu mogelijk zelf de breedte van een tabel-kolom in te stellen. Zo kunt u zelf kiezen welke kolommen aan staan, maar ook hoe breed te kolommen zijn (geldt niet voor alle kolommen).
 2. Eén sector per browser
  Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in verschillende tabs verschillende sectoren tegelijk open te hebben in e-CertNL. Dit bevordert de veiligheid en beschermd de aanvragen. Wilt u in meer sectoren tegelijk aanvragen afhandelen, gebruik dan een tweede browser voor een extra sessie.
 3. Toevoeging BRS-nummer loslocatie (Mest import)
  Bij het opvoeren van een loslocatie voor mest import, kan nu ook een bedrijf worden gekozen door een BRS-nummer in te voeren. e-CertNL controleert het nummer en vult de bijbehorende waarden is.
 4. Grondstof bewaren en direct een nieuwe regel toevoegen
  Na het toevoegen van een grondstof-regel in de order-regel, kan nu ook gekozen worden voor ‘Bewaar en voeg grondstof toe’ om direct een nieuwe regel toe te voegen.

Direct inloggen bij e-CertNL

Check certificate

Contactgegevens per sector

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!