Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2020 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie).

Release notes via RSS

Versie 0.2.52

Release: 3 februari 2020

 1. Optimalisatie downloaden van documenten
  Wanneer meerdere documenten tegelijk worden gedownload (op de tab Documenten) worden deze samengebundeld in een enkel verzoek aan de database, zo is de performance verbeterd.
 2. Verbeterde routine voor validatie import orderregels
  Bij het importeren van xml-bestanden voor orderregels is de validatie aangepast. Bij een incompleet bestand krijgt de gebruiker de mogelijkheid te annuleren of het iuncomplete bestand tóch te importeren en later handmatig aan te vullen.
 3. Foutmeldingen geoptimaliseerd
  Een aantal foutmeldingen, onder meer bij het importeren van een xml-bestand voor het vullen van orderregels, zijn verbeterd om de gebruiker betere informatie over de fout te geven.
 4. Geen inspectiedocumenten toevoegen na vergrendeling
  Het is niet meer mogelijk bestanden aan een aanvraag toe te voegen, nadat deze vergendeld is voor inspectie.
 5. Optimalisatie land-keuzelijst
  De landen-keuzelijst bij het maken van een nieuwe aanvraag is geoptimaliseerd om ook te werken met toetsenbord-navigatie.
 6. Auto-suggestie koppeling voor raskeuze (Pootaardappelen)
  Bij de keuze voor een ras in het tabblad Orderregel is er een koppeling gemaakt tussen het veld Ras en een achterliggende keuze-lijst. Wanneer er minimaal drie letters worden ingetypt, verschijnt de lijst met keuzes.
 7. Aanpassing datumgebruik
  Er is een inconsequentie opgelost waardoor de tijd niet op de juiste manier tussen scherm en database werd gecommuniceerd, zodat het kon voorkomen dat een aanvraag ongeldig werd.
 8. Verbetering gebruik grondstoffen
  Bij het aanmaken en bewaren van een grondstofregel, wordt niet automatisch terug gegaan naar het overzicht orderregels, maar blijft de gebruiker bij het overzicht grondstoffen, in ieder geval tot de hoeveelheid die in de orderregel genoemd staat.

Versie 0.2.51

Release: 20 januari 2020

 1. Extra informatiekolommen toegevoegd (Pre-export certificaat Levende have)
  Bij een zoekopdracht in het ketenregister zijn kolommen toegevoegd.
 2. Aanpassingen tab Vracht (Mest Import)
  Afhankelijk van gekozen eis worden adressen beschikbaar gesteld uit het eigen adresboek of via een KvK-nummer opgehaald.
 3. Koppeling zendingsidentificatie met erkenningen
  Er is een uitbreiding gedaan in de verificatie van erkenningen in relatie tot zendingsidentificatie.
 4. Prompten toegevoegd aan exporteiskenmerken
  Vanuit het beheer van de teksten in de applicatie is het mogelijk gemaakt dat de labels bij exporteiskenmerken beheerbaar zijn.

Direct inloggen bij e-CertNL

Check certificate

Contactgegevens per sector

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!