In 2019 worden voor alle sectoren nieuwe webschermen geïntroduceerd. De eerste sector die is overgeschakeld is Bestuivers en Biologische bestrijders (CBR). De nieuwe applicatie maakt gebruik van moderne technieken die het dagelijks gebruik vereenvoudigen en de informatie overzichtelijker presenteren. Onder de nieuwe webschermen ligt de Rijkshuisstijl die zorgt voor onderlinge afstemming en uniformiteit. Het ontwikkelteam werkt met modules en herbruikbare componenten voor de verschillende invoerveld-typen, zodat een consistente gebruikservaring ontstaat. De ‘front-end’ van de nieuwe applicatie wordt geprogrammeerd in het framework Angular 2 en communiceert met de ‘back-end’ waar een Java 8-framework draait.

De belangijkste veranderingen

We hebben een pdf samengesteld met de belangrijkste veranderingen op een rij: e-CertNL Introductie nieuwe webschermen. Hierin wordt het nieuwe hoofdmenu toegelicht, het zoekscherm, hoe u zelf kolommen kunt kiezen in het overzicht van aanvragen en de nieuwe statuskolom met bijbehorende iconen (zie ook: Toelichting op nieuwe statussen).

Proces

Bij het overschakelen van een sector-applicatie krijgen bedrijven alle tijd om ermee kennis te maken en hun eigen personeel wegwijs te maken. Gedurende een periode zullen zowel de huidige als de nieuwe applicatie naast elkaar gebruikt en ondersteund worden. Beide versies schakelen namelijk met dezelfde database en netwerken. Zo kunnen we garanderen dat ieder bedrijf in z’n eigen tempo kan omschakelen.

Planning

Deze planning is indicatief en afhankelijk van meerdere factoren. Op deze pagina zullen we de planning actief bijhouden, zodat bedrijven zich op tijd kunnen voorbereiden op de omschakeling.

 

Sector Introductie Afbouw gebruik huidige applicatie
CEV – Exportverklaringen 20-05-2019 Augustus 2019
CFP – Freesale product 20-05-2019 Augustus 2019
CBR – Bestuivers en Biologische bestrijders 20-02-2019 Augustus 2019
CGD – Gemedicineerde Diervoeder 20-05-2019 Augustus 2019
CFD – Freesale diervoeder 06-05-2019 Augustus 2019
CVI – Vis
CVA – Veterinair Algemeen
CST – Snijbloemen en potplanten
CFA – Fyto Algemeen
CBN – Bomen en jonge planten
CZZ – Zaaizaden
CVV – Vlees en vleesproducten
CDV – Diervoeder
CLH – Levende have
CAT – Aardappelen, groente en fruit
CKA – Voorraadkeuring Aardappels, groente en fruit
CK – Pre-export certificaat levende have
CZU – Zuivel
CGB – Geleidebiljet Vlees
CME – Dierlijke Mest
CRO – Onafhankelijke monstername
CAA – Pootaardappels