In 2019 worden voor alle sectoren nieuwe webschermen geïntroduceerd. De eerste sector die is overgeschakeld is Bestuivers en Biologische bestrijders (CBR). De nieuwe applicatie maakt gebruik van moderne technieken die het dagelijks gebruik vereenvoudigen en de informatie overzichtelijker presenteren. Onder de nieuwe webschermen ligt de Rijkshuisstijl die zorgt voor onderlinge afstemming en uniformiteit. Het ontwikkelteam werkt met modules en herbruikbare componenten voor de verschillende invoerveld-typen, zodat een consistente gebruikservaring ontstaat. De ‘front-end’ van de nieuwe applicatie wordt geprogrammeerd in het framework Angular 2 en communiceert met de ‘back-end’ waar een Java 8-framework draait.

De belangijkste veranderingen

We hebben een pdf samengesteld met de belangrijkste veranderingen op een rij: e-CertNL Introductie nieuwe webschermen. Hierin wordt het nieuwe hoofdmenu toegelicht, het zoekscherm, hoe u zelf kolommen kunt kiezen in het overzicht van aanvragen en de nieuwe statuskolom met bijbehorende iconen (zie ook: Toelichting op nieuwe statussen). Daarnaast is er een algemene handleiding beschikbaar met de basisfunctionaliteit: handleidingen.

Proces

Bij het overschakelen van een sector-applicatie krijgen bedrijven alle tijd om ermee kennis te maken en hun eigen personeel wegwijs te maken. Gedurende een periode zullen zowel de huidige als de nieuwe applicatie naast elkaar gebruikt en ondersteund worden. Beide versies schakelen namelijk met dezelfde database en netwerken. Zo kunnen we garanderen dat ieder bedrijf in z’n eigen tempo kan omschakelen.

Planning

Deze planning is indicatief en afhankelijk van meerdere factoren. Op deze pagina zullen we de planning actief bijhouden, zodat bedrijven zich op tijd kunnen voorbereiden op de omschakeling.

Sector Introductie Afbouw gebruik huidige applicatie
CEV – Exportverklaringen 20-05-2019 Augustus 2019
CFP – Freesale product 20-05-2019 Augustus 2019
CBR – Bestuivers en Biologische bestrijders 20-02-2019 Augustus 2019
CGD – Gemedicineerde Diervoeder 20-05-2019 Augustus 2019
CFD – Freesale diervoeder 20-05-2019 Augustus 2019
CVI – Vis 02-09-2019 December 2019
CST – Snijbloemen en potplanten 02-09-2019 December 2019
CVA – Veterinair Algemeen 29-09-2019 December 2019
CFA – Fyto Algemeen 29-09-2019 December 2019
CBN – Bomen en jonge planten 29-09-2019 December 2019
CZZ – Zaaizaden 29-09-2019 December 2019
CAT – Aardappelen, groente en fruit 14-10-2019 Januari 2020
CKA – Voorraadkeuring Aardappels, groente en fruit 14-10-2019 Januari 2020
CAA – Pootaardappels 14-10-2019 Januari 2020
CGB – Geleidebiljet Vlees 21-10-2019 Januari 2020
CVV – Vlees en vleesproducten 21-10-2019 Januari 2020
CLH – Levende have 28-10-2019 Januari 2020
CKL – Pre-export certificaat levende have 28-10-2019 Januari 2020
CDV – Diervoeder 11-11-2019 Januari 2020
CZU – Zuivel 11-11-2019 Januari 2020
CME – Dierlijke Mest 17-11-2019 Januari 2020
CRO – Onafhankelijke monstername 25-11- 2019 Januari 2020