Meldingen

Wilt u de meldingen direct per RSS ontvangen, abonneer u dan op onze rss-feed:

Replacement verzoeken

Let op!
Per 1 februari dienen alle Veterinaire replacement verzoeken naar nvwacoareplacement@nvwa.nl gestuurd te worden.

De Fyto-werkwijze van de replacement is niet aangepast. Het bovenstaande adres geldt dus niet voor de Fytosanitaire sectoren.

Sector Mest wordt geadviseerd niet de nieuwe webschermen te gebruiken maar de oude.

13 december 2019

In de sector Mest zit in de nieuwe webschermen een fout dat UBN-laadlocatie niet worden opgeslagen. Deze blijft leeg wanneer het een nieuwe aanvraag betreft of blijft de oude UBN-locatie wanneer de nieuwe aanvraag gebaseerd is op een kopie.

U wordt geadviseerd om tijdelijk de oude webschermen te gebruiken te het issue is opgelost.

Eerdere meldingen

2020-01-31 09:23:23
Archivering 2017 en 2018

Historische Aanvragen in E-CertNL (aanvragen ouder dan twee jaar) worden gearchiveerd. Op 10-2-2020 wordt gestart met 2017.

E-CertNL groeit elk jaar en hierdoor neemt het aantal aanvragen dat wij afhandelen en raadpleegbaar hebben sterk toe. In de praktijk worden aanvragen alleen nog voor de laatste 3 jaar geraadpleegd. Het raadplegen van oudere aanvragen komt daarna nog incidenteel voor.

Om de performance van e-CertNL op peil te houden en te verbeteren,  gaan wij de omvang van de in e-CertNL opgeslagen aanvragen terug brengen. Hiervoor  worden de oude aanvragen uit e-CertNL verwijderd en opgeslagen in het archiefsysteem.  De verwijderde/gearchiveerde aanvragen zijn na archivering niet meer in e-CertNL op te vragen. Wel is het mogelijk om de certificaten van de aanvraag via knop Check certificate op https://e-cert.nl  op te vragen, u moet dan over het certificaatnummer en verificatie nummer van het certificaat beschikbaar hebben. Dit geldt alleen voor certificaten die ook daadwerkelijk zijn verstrekt (de aanvraag heeft de status Vkl. verstrekt – 08).

Wanneer u van een aanvraag wilt voorkomen dat deze in het archief wordt geplaatst, dan heeft u de mogelijkheid om bij een aanvraag aan te geven dat deze in e-CertNL wordt bewaard (niet archiveren). Voor meer informatie zie de handleiding op https://e-cert.nl  onder  “Toepassing/Handleidingen”.

Archivering 2018

Vanaf heden zal de archivering verspreidt over het jaar worden uitgevoerd. Met deze nieuwe werkwijze wordt de belasting op het systeem verder gereduceerd. Dit betekent dat de archivering van 2018 niet langer op 1 vast moment (februari 2021) zal worden gestart. In plaats hiervan zal gedurende 2020 de archivering maandelijks draaien waarbij er iedere keer 1 maand gearchiveerd wordt, beginnend bij januari 2018.  Hou hier dus rekening mee als u nog aanvragen beschikbaar wilt houden in e-CertNL.