Meldingen

Wilt u de meldingen direct per RSS ontvangen, abonneer u dan op onze rss-feed:

Actualmente no hay problemas con la e-CertNL.

Eerdere meldingen

2019-01-29 17:34:19
Historische Aanvragen in E-CertNL (aanvragen ouder dan twee jaar) worden gearchiveerd. Op 4-2-2019 wordt gestart met 2016.

E-CertNL groeit elk jaar en hierdoor neemt, het aantal aanvragen dat wij afhandelen en raadpleegbaar hebben sterk toe. In de praktijk worden aanvragen alleen nog voor de laatste 3 jaar geraadpleegd. Het raadplegen van oudere aanvragen komt daarna nog incidenteel voor.
Om de performance van e-CertNL op peil te houden en te verbeteren, gaan wij de omvang van de in e-CertNL opgeslagen aanvragen terug brengen. Hiervoor de oude aanvragen uit e-CertNL verwijderd en opgeslagen in het archiefsysteem. De verwijderde/gearchiveerde aanvragen zijn na archivering niet meer in e-CertNL op te vragen. Wel is het mogelijk om de certificaten van de aanvraag via knop check certificate op www.e-cert.nl op te vragen, u moet dan over het certificaatnummer en verificatie nummer van het certificaat beschikbaar hebben.

Wanneer u van een aanvraag wilt voorkomen dat deze in het archief wordt geplaatst, dan heeft u de mogelijkheid om bij een aanvraag aan te geven dat deze in e-CertNL wordt bewaard (niet archiveren). Voor meer informatie zie de handleiding op www.e-cert.nl onder toepassing.

2018-11-02 21:44:51
Nieuwe inlog/noodprocedure geactiveerd.

De nieuwe inlog/noodprocedure is geactiveerd voor het benaderen van de webapplicatie e-CertNL. De Authenticatie verloopt via Toegangsverleningservice (TVS)  pas wanneer dit proces is doorlopen komt u in het portaal van e-CertNL

De handleiding staat op de site toepassing/ handleidingen “Inloggen e-CertNL”

Ter attentie:

Het kan voorkomen dat het inloggen via TVS lang duurt of dat u een foutmelding krijgt. De connectie met e-CertNL is wel gemaakt maar de betreffende pagina wordt niet geopend. Wanneer u nogmaals de knop “Direct inloggen bij e-CertNL” activeert wordt het scherm met sectoren wel geopend.