Meldingen

Wilt u de meldingen direct per RSS ontvangen, abonneer u dan op onze rss-feed:

Webschermen e-CertNL nieuwe stijl

Webschermen e-CertNL nieuwe stijl

De applicatie voor het aanvragen van exportcertificaten voor de sectoren Vis en Snijbloemen en Potplanten is vernieuwd. Vanaf maandag 2 september kunt u kennismaken met de nieuwe applicatie. Log hiervoor in via de normale route vanaf e-CertNL. In het portaal waar u de juiste sector kiest, heeft u via de normale link toegang tot de nieuwe applicatie. De oude applicatie link staat onderin het portaal (scrollen).

De belangrijkste wijzigingen

We hebben een pdf samengesteld met de belangrijkste veranderingen op een rij: e-CertNL handleiding nieuwe webschermen. Hierin wordt het nieuwe hoofdmenu toegelicht, het zoekscherm, hoe u zelf kolommen kunt kiezen in het overzicht van aanvragen en de nieuwe statuskolom met bijbehorende iconen (zie ook: Toelichting op nieuwe statussen).

Transport

Er is een wijziging doorgevoerd in zowel de oude als nieuwe webschermen bij transport is Soort transport en Transportmiddel 1 kolom geworden Transportmiddel. (vertaling op het certificaat is geautomatiseerd)

Exportrol “Gemachtigde” gaat verdwijnen binnen e-CertNL per 27 augustus 2019

In e-CertNL zijn er gebruikers met een exportrol “Gemachtigde”. Deze mogelijkheid was speciaal bestemd voor de sector Pootaardappelen, zodat handelshuizen in naam van bedrijven exportcertificaten konden aanvragen. In de loop der tijd hebben echter ook bedrijven uit andere sectoren – al dan niet per ongeluk – gebruik gemaakt van deze functie.

Dat heeft een aantal nadelen zodat deze mogelijkheid wordt teruggedraaid. Heeft uw bedrijf in het verleden een rol “Gemachtigde” aangemaakt, dan wordt er 27 augustus 2019 een herstelactie uitgevoerd. Alle aanvragen die u in de rol “Gemachtigde” heeft gedaan, worden verplaatst naar de rol “Exporteur” en de rol “Gemachtigde” wordt verwijderd, er worden geen aanvragen verwijderd. Nadat deze actie is uitgevoerd ziet u voortaan na het inloggen alleen de exportrol “Exporteur”.

Achtergrond van de beslissing

Het is nooit de bedoeling geweest meer dan één exportrol aan te maken, anders dan voor de sector Pootaardappelen. Ook is het met deze rol niet mogelijk gebruik te maken van de noodprocedure, wat voor exporterende bedrijven soms nodig kan zijn. Daarnaast kunnen de veterinaire sectoren eind dit jaar gebruikmaken van de webservice (berichtenboek) van e-CertNL en deze werkt alleen met de rol “Exporteur”. Tot slot kunnen exclusieve verzoeken maar aan 1 rol gekoppeld worden. Bedrijven zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel en worden aan de hand van het KvK nummer en vestigingsnummer geïdentificeerd en zijn hiermee uniek. In het systeem erkennen we 1 uniek e-CertNL (CLE_ID) nummer waar aan gefactureerd wordt.

Machtigen mijn.RVO

Machtigen is een onderdeel van mijn.RVO en dat blijft hiermee kan een bedrijf een ander bedrijf machtigen om namens dit bedrijf exportaanvragen te maken. Dit blijft ongewijzigd.

Contact

Organisatie Sectoren Contactgegevens
BKD

Bloembollen

info@bkd.eu of: 0252 419101
COKZ

Zuivel

certificaten@cokz.nl of: 033 4965690
KCB

Aardappelen, groente en fruit
Snijbloemen en potplanten
Diverse producten (fytosanitair)

helpdesk@kcb.nl of: 088 3088 200
NAK

Pootaardappelen

helpdeskclient@nak.nl of: 0900-0625
Naktuinbouw

Bomen en jonge planten
Zaaizaden

helpdeskclientexport@naktuinbouw.nl of: 071 3326168
NVWA

Diervoeders
Levende have
Vlees en vleesproducten
Vis
Veterinair Algemeen (o.a. Eieren en eiproducten, levensmiddelen veterinair en dierlijke bijproducten)

helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4)
Exportverklaringen levensmiddelen en non-food producten vwa_coaexportverklaring@vwa.nl of: 088-2232100 (keuze 3)
RVO.nl

Mest

Contactformulier of: 088 042 42 42