Meldingen

Wilt u de meldingen direct per RSS ontvangen, abonneer u dan op onze rss-feed:

Historische Aanvragen in E-CertNL (aanvragen ouder dan twee jaar) worden gearchiveerd. Op 18-6-2018 wordt gestart met 2011.

Aanvragen ouder dan twee jaar worden gearchiveerd.

E-CertNL groeit elk jaar en hierdoor neemt, het aantal aanvragen dat wij afhandelen en raadpleegbaar hebben sterk toe. In de praktijk worden aanvragen alleen nog voor de laatste 3 jaar geraadpleegd. Het raadplegen van oudere aanvragen komt daarna nog incidenteel voor.
Om de performance van e-CertNL op peil te houden en te verbeteren, gaan wij de omvang van de in e-CertNL opgeslagen aanvragen terug brengen. Hiervoor zijn we gestart met een archiverings procedure voor oude aanvragen. De aanvragen worden uit e-CertNL verwijderd en opgeslagen in het archiefsysteem. De verwijderde/gearchiveerde aanvragen zijn na archivering niet meer in e-CertNL op te vragen. Wel is het mogelijk om de certificaten van de aanvraag via knop check certificate op www.e-cert.nl op te vragen, u moet dan over het certificaatnummer en verificatie nummer van het certificaat beschikbaar hebben.

Wanneer u van een aanvraag wilt voorkomen dat deze in het archief wordt geplaatst, dan heeft u de mogelijkheid om bij een aanvraag aan te geven dat deze in e-CertNL wordt bewaard (niet archiveren). Voor meer informatie zie de handleiding op www.e-cert.nl onder toepassing.

Wij zijn gestart met archiveren. De jaren 2007 tot en met 2010 zijn afgelopen periode succesvol gearchiveerd. Op maandag 18 juni wordt gestart met het archiveren van 2011.
Het archiveren loopt door tot twee volledige jaren voor het huidige jaar. De volledige kalender vindt u in de handleiding.

Eerdere meldingen

2018-06-01 18:42:21
nieuwe inlog portaal en alternatieve login per 9 juni

Geachte gebruiker e-CertNL,

Vanaf 9 juni wordt de nieuwe inlog en alternatieve login op productie geactiveerd.

Deze wijziging vindt plaats om 3 redenen:

  1. Huidige inlog draait op programmatuur die niet meer wordt ondersteund.
  2. Alternatieve login wordt voorzien van een extra beveiliging laag twee-factor authenticatie, waarbij tijdens het inloggen naast een gebruikersnaam en wachtwoord ook een code moet worden ingevoerd. (per sessie wordt een code verstuurd naar al de mailadressen opgegeven in de beheerbedrijfsgegevens “Mailadres ten behoeve van alerts” de code kan alleen gebruikt worden door de aanvrager)
  3. Beveiliging redenen.

De handleiding kunt u vinden op de website e-Cert.nl/toepassing/handleiding/ inloggen e-CertNL

De website e-Cert.NL wordt aangepast:

Het gebruik van EHerkenning of Anders inloggen wijzigt niet.

Het advies is om geen gebruik te maken van snel koppelingen direct naar het nieuwe inlogportaal u mist dan de meldingen (meldingen direct per RSS ontvangen, abonneer u dan op onze rss-feed)

Per 1 juli wordt de oude server met de verwijzing naar de oude inlog en alternatieve login uit gezet en is het niet meer mogelijk om via deze wijze in te loggen.

Hopelijk jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Contact

Organisatie Sectoren Contactgegevens
BKD

Bloembollen

info@bkd.eu of: 0252 419101
COKZ

Zuivel

certificaten@cokz.nl of: 033 4965690
KCB

Aardappelen, groente en fruit
Snijbloemen en potplanten
Diverse producten (fytosanitair)

helpdesk@kcb.nl of: 088 3088 200
NAK

Pootaardappelen

helpdeskclient@nak.nl of: 0900-0625
Naktuinbouw

Bomen en jonge planten
Zaaizaden

helpdeskclientexport@naktuinbouw.nl of: 071 3326168
NVWA

Diervoeders
Levende have
Vlees en vleesproducten
Vis

helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4)
Exportverklaringen levensmiddelen en non-food producten vwa_coaexportverklaring@vwa.nl of: 088-2232100 (keuze 3)
RVO.nl

Mest

Contactformulier of: 088 042 42 42