De basis voor het afgeven van een exportcertificaat is de combinatie van een bepaald product dat naar een bepaald land gaat.

Per land-productcombinatie bevat e-CertNL:

  • De eisen waaraan voldaan moet zijn om het certificaat te kunnen afgeven,
  • De zekerheden waarmee aangetoond wordt dat een eis is gedekt (landverklaringen, kwaliteitssystemen, inspecties),
  • Het model van het af te geven document.

De basis werking

Het verkrijgen van de certificaten verloopt langs de volgende stappen:

  1. Een zending bestaat minimaal uit een exportdatum, land van bestemming en een hoofdproduct.
  2. De exporteur geeft de samenstelling van zijn zending op in e-CertNL. Op basis hiervan bepaalt het systeem de relevante eisen en zoekt naar mogelijke dekkingen. De dekkingen die afkomstig zijn van inspecties worden geactiveerd en kunnen worden aangevraagd via e-CertNL.
  3. De keuringsdienst plant de inspecties en voert deze uit. Als alles is geïnspecteerd geeft de keurmeester het resultaat elektronisch door aan e-CertNL dat vervolgens bepaalt of de zending exportwaardig is.
  4. Als de zending exportwaardig is kan de exporteur het veterinair, fytosanitair- en/of kwaliteitscertificaat printen en voor waarmerken aanbieden aan de keuringsdienst.

Exportverklaringen

Naast certificaten kunnen via e-CertNL ook exportverklaringen worden aangevraagd. De exportverklaring is een document waarin de NVWA aangeeft (op verzoek van de aanvrager) of een bedrijf onder toezicht staat van de NVWA, of een product vrij verhandelbaar is binnen de EU. Ook is het mogelijk om een ‘eigen bedrijfsverklaring’ mee te sturen die door de NVWA wordt getoetst en kan leiden tot een aanvullende tekst op de exportverklaring.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!