Toepassing

De basis voor het afgeven van een exportcertificaat is de combinatie van een bepaald product dat naar een bepaald land gaat.

Per land-productcombinatie bevat e-CertNL:

 • De eisen waaraan voldaan moet zijn om het certificaat te kunnen afgeven,
 • De zekerheden waarmee aangetoond wordt dat een eis is gedekt (landverklaringen, kwaliteitssystemen, inspecties),
 • Het model van het af te geven document.

De basis werking

Het verkrijgen van de certificaten verloopt langs de volgende stappen:

 1. Een zending bestaat minimaal uit een exportdatum, land van bestemming en een hoofdproduct.
 2. De exporteur geeft de samenstelling van zijn zending op in e-CertNL. Op basis hiervan bepaalt het systeem de relevante eisen en zoekt naar mogelijke dekkingen. De dekkingen die afkomstig zijn van inspecties worden geactiveerd en kunnen worden aangevraagd via e-CertNL.
 3. De keuringsdienst plant de inspecties en voert deze uit. Als alles is geïnspecteerd geeft de keurmeester het resultaat elektronisch door aan e-CertNL dat vervolgens bepaalt of de zending exportwaardig is.
 4. Als de zending exportwaardig is kan de exporteur het veterinair, fytosanitair- en/of kwaliteitscertificaat printen en voor waarmerken aanbieden aan de keuringsdienst.

Exportverklaringen

Naast certificaten kunnen via e-CertNL ook exportverklaringen worden aangevraagd. De exportverklaring is een document waarin de NVWA aangeeft (op verzoek van de aanvrager) of een bedrijf onder toezicht staat van de NVWA, of een product vrij verhandelbaar is binnen de EU. Ook is het mogelijk om een ‘eigen bedrijfsverklaring’ mee te sturen die door de NVWA wordt getoetst en kan leiden tot een aanvullende tekst op de exportverklaring.

Gebruiksmogelijkheden van e-CertNL

E-CertNL kent meerdere gebruiksmogelijkheden met de applicatie; deze staan hieronder toegelicht. Uit de praktijk is gebleken dat bedrijven veelal beginnen met de webapplicatie en van daaruit hun keuze maken voor een eventueel aanvullende of andere gebruiksmogelijkheid. Elk bedrijf kan zelf zoeken naar de werkvorm die haar het beste past. Het is mogelijk om te wisselen van gebruiksmogelijkheid en de verschillende gebruiksmogelijkheden naast elkaar te gebruiken.

Stroomschema van gebruiksmogelijkheden, wordt hieronder toegelicht.

Toelichting stroomschema in tekst

Heeft u de zendingsgegevens grotendeels digitaal beschikbaar?

 1. Bij “Nee”: maak gebruik van een gemachtigde (handmatige gebruiker)
 2. Bij “Ja”: Heeft u vaker dan eens per week zendingen?
  1. Bij “Nee”: Gebruik de webapplicatie.
  2. Bij “Ja”: Bestaan uw zendingen meestal uit meer dan 10 deelzendingen?
   1. Bij “Nee”: Gebruik de webapplicatie met csv-bestanden voor het importeren van orderregels (deels geautomatiseerde gebruiker).
   2. Bij “Ja”: Bevat uw zending meestal meer dan 10 verschillende producten?
    1. Bij “Nee”: Gebruik de webapplicatie met csv-bestanden voor het importeren van orderregels (deels geautomatiseerde gebruiker).
    2. Bij “Ja”: Wijzigen uw zendingen vaak nadat u de zending heeft opgemaakt?
     1. Bij “Nee”: Gebruik gedeeltelijk het berichtenboek (de webservice)
     2. Bij “Ja”: Gebruik het berichtenboek (de webservice) voor uw aanvragen (volledig geautomatiseerde gebruiker.