Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2021 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie) (USEC staat voor UserStory e-CertNL).

Versie v03.37

Sprint oplevering Export32/Mest19 is 15 december 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2379 Upgrade e-CertNL Apex van 19.1.x naar 21.2 (Beheer).
  Als onderdeel van lifecycle management is het van belang periodiek te upgraden naar een hogere versie.
 2. USEC-2342 DDV Tabblad verklaringen java (CLH/CKL)
  De aanvrager krijgt een extra tabblad verklaringen te zien, de ingebruikname en vulling volgt later.

Versie v03.36

Sprint oplevering Export31/Mest18 is 24 november 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2600 Opzet PWA voor digitalisering dierenartsverklaringen (CLH/CKL).
  Voor het project om de dierenartsverklaringen digitaal te kunnen accorderen is een eerst opzet van de applicatie gemaakt voor de dierenartsen.
 2. USEC-2064 Bug replacement knop (veterinair).
  Op tabblad documenten is de replace knop niet meer actief als deze uitgegrijsd hoort te zijn vlak na afgifte documenten aanvragen.
 3. USEC-2340 Dierenartspraktijk invulveld (CLH/CKL).
  Zodra de gebruiker een specifieke additionele erkenning selecteert veranderd de layout en wordt bij het kiezen van een herkomstbedrijf de mogelijkheid geboden om een dierenartspraktijk in te vullen
 4. USEC-2432 Niet uitgevoerde steekproef controles (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië worden niet uitgevoerd steekproef controles als openstaande controles in de voorraad geplaatst.
 5. USEC-2418 Brexit groupage aanvraag afgifte documenten (CVV).
  Als de aanvrager op zendingniveau iemand heeft gemachtigd als transporteur dan kan alleen deze transporteur namens de aanvrager afgifte documenten aanvragen.
 6. USEC-2794 Zichtbaarheid beheer eigen zekerheden knop (Fyto).
  Als in een aanvraag op tabblad zekerheden de knop beheer eigen zekerheden geactiveerd is, dan is dit nu de primaire knop: met andere woorden is deze nu donker blauw (in plaats van wit met een blauwe rand) en wordt deze knop geactiveerd met de enter-knop. Indien de knop niet geactiveerd is blijft inspectie aanvragen de primaire knop.
 7. USEC-2778 Alternatieve Zekerheden – Origine moederplant (Fyto).
  Sets van alternatieve zekerheden zijn nu uit te zonderen voor de origine van de moederplant.
 8. USEC-2597 IVI webschermen (Fyto).
  In het permitregister is er voor gekozen om de vorm in permit producten vast te leggen. Dit om in de toekomst mogelijk te kunnen maken dat exporteiskenmerken enkel bij de bron vastgelegd hoeven te worden en niet meer in de eisen.
 9. USEC-2598 IVI webschermen (Fyto).
  IVI Webschermen – Wijzigen bedijfsfeedback.
 10. USEC-2446 Alternatieve Zekerheden – Product uitzonderen (Fyto).
  Sets van alternatieve zekerheden zijn nu uit te zonderen voor bepaalde producten.
 11. USEC-2333 COV Raadpleegscherm GN codes, scientific names en verpakkingscodes tbv TNT (IMSOC).
  Een raadpleegscherm om GN codes, scientific names en verpakkingscodes (of een combinatie daarvan) op te kunnen zoeken zodat een (import)vooraanmelding zonder problemen in TNT geregistreerd kan worden.
 12. USEC-2215 aanvragen overzicht zoeken op statussen (Algemeen).
  Op de aanvragen overzichtspagina kan de gebruiker nu zoeken op alle statussen in de lijst.
 13. USEC-2100 Alle orderregels in één keer verwijderen (Algemeen).
  Via de feedback per pagina is dit verzoek ingediend en vervolgens afgewogen. Er is een knop toegevoegd op de orderregels overzichtspagina om alle orderregels in één keer te kunnen verwijderen.

Sprint oplevering Export31/Mest18 is 12 november 2021 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.35

Sprint oplevering Export30/Mest17 is 10 november 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2687 Brexit steekproef (sector CVV en CVI).
  Er is gewerkt aan de steekproeffunctionaliteit.
 2. USEC-2064 Replacement knop (veterinair).
  Op tabblad documenten is de replace knop niet meer actief terwijl die uitgegrijsd hoort te zijn vlak naar afgifte documenten.

Sprint oplevering Export30/Mest17 is 27 oktober 2021 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.34

Sprint oplevering Export29/Mest16 is 13 oktober 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2432 Niet uitgevoerde steekproef controles (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië worden niet uitgevoerd steekproef controles als openstaande controles in de voorraad geplaatst.
 2. USEC-2687 BNB Brexit (sector CVV en CVI).
  Er is gewerkt aan de bevindingen met de hoogste prioriteit vanuit week 35 voor de steekproeffunctionaliteit.
 3. USEC-2670 Behandelstappen via berichtenboek (Berichtenboek B2G).
  Behandelstappen veterinaire sectoren optimaliseren zodat de gegevens vanuit het inschieten van het xml berichtenboek correct verwerkt wordt.
 4. USEC-2632 UN-LOCODE correct vastleggen in CLE_CERTIFICATEN (Beheer DataBase).
  Vermelding van afgifteplaats (code) bij het batch-printen en waarmerken bij aanvragen waarbij de verstrekkingswijze centraal is.
 5. USEC-2701 het opvoeren van “Naar bedrijf” in eigen adressen boekje (Geleidenbiljetten (CGB).
  In CGB bij “Naar bedrijf” wordt de juiste navigatie afgedwongen bij het gebruik van het plus-je.

Sprint oplevering Export29/Mest16 is 5 oktober 2021 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.33

Sprint oplevering Export28/Mest15 is 22 september 2021 op productie geïnstalleerd

 1. USEC-2635 BAC monitoring in richten (Beheer) (Automatisch testen).
  Voor beschikbaarheid en automatisch testen is een aparte relatie aangemaakt.
 2. USEC-2358 Querie overzicht Naktuinbouw.
  Overzicht voor de Naktuinbouw wordt i.p.v. maandelijks wekelijks aangeleverd.
 3. USEC-2112 Controle of Zekerheden nog geldig zijn (Algemeen).
  Controleer zekerheden krijgt voortaan een status of de waarborgen nog geldig zijn. Op het tabblad “Zekerheden” staat de regel “Zekerheden nog geldig:” deze heeft de waarde Ja of Nee. Bij de waarde Ja zijn de waarborgen nog akkoord bij de waarde Nee zijn de waarborgen niet geldig en zal men de button Controleer zekerheden moet activeren.
 4. USEC-2632 De tabel CLE_CERTIFICATEN moet uitgebreid worden (Beheer).
  Deze kolom is nodig om een een grotere wijziging door te voeren waarbij het e-certificaat gelijktijdig (in hetzelfde proces) met de XML voor het papieren certificaat gemaakt wordt.
 5. USEC-2505 IBP – Functionaliteit  toevoegen aan e-CertNL (Beheer).
  Aanpassing voor correcte werking van de IBP-Stamtabellen in e-CertNL.
 6. USEC-2651 IBP Aanpassingen (Beheer).
  Het synchroniseren van gegevens is nu in de de straat meegenomen.
 7. USEC-2213 Herbouw check certificate pagina (COV).
  Ter voorbereiding voor een gebruikersvriendelijkere captcha is de publieke check certificate pagina vernieuwd, de in gebruik name volgt later.
 8. USEC-2628 CVV/CVI – BNB BREXIT steekproeffunctionaliteit (sector CVV en CVI).
  Aanpassing bij inspectieresultaat in het geval van een reinforced controle.
 9. USEC-2525 Aanvraag weer aanpasbaar voor bepaalde tijd (Beheer APEX).
  Aanvraag weer aanpasbaar waarbij geen default tijd wordt getoond bij een herinspectie en dat er onterecht om de tijd gevraagd werd.

Sprint oplevering Export28/Mest15 is 13 september 2021 op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.30

Sprint oplevering Export202127/Mest202114 is 30 augustus 2021 op productie geïnstalleerd

 1. USEC-2494 Bedrijfsgegevens (Algemeen).
  Onder beheren bedrijfsgegevens kan voor de fyto sectoren het ketenregister geraadpleegd worden.
 2. USEC-2577 Uitgestelde afgifte documenten (sector CVV en CVI).
  Ter aanvulling op de automatische inspectie van USEC-2431 wordt er een extra controle gedaan of de aanvraag wel of niet binnen de kanalisatie van een reduced check valt.
 3. USEC-2575 Uitgestelde afgifte documenten verscherpte controle (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2431 wordt het voor de aanvrager pas op zijn vroegst mogelijk om 1 uur na het inspectiemoment afgifte documenten aan te vragen, tenzij er sprake is van ingeplande een verscherpte controle dan gaat de eis niet op groen.
 4. USEC-2534 NVWA keuringsaanvraag bij steekproeven (sector CVV en CVI).
  Vanuit USEC-2343 worden voor de exporten naar Groot Brittannië fysieke en verscherpte controles automatisch doorgezet naar het plankantoor voor NVWA keuringen op basis bestaande systematiek. en in afwachting op nadere specificaties.
 5. USEC-2525 Aanvraag weer aanpasbaar voor bepaalde tijd (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2490 zodra een aanvraag is bevroren op het inspectiemoment is de aanvraag niet meer aanpasbaar muv de last minute gegevens. Mocht er behoefte zijn om meer gegevens te wijzigingen dan kan dit verzoek worden neergelegd bij de toezichthouder welke vervolgens in overleg een nieuw tijdslot kan afspreken met de aanvrager tot wanneer de gegevens weer aanpasbaar zijn.
 6. USEC-2507 Inzicht in geldigheid fytosanitaire en/of kwaliteit inspecties (CAT/CKA).
  Op het tabblad orderregel bij het ophalen van gegevens uit het voorraadregister krijgt de aanvrager beter inzicht in de geldigheid van de inspecties.
 7. USEC-2447 Steekproef inspectiemoment en -locatie (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië is het nu mogelijk dat een aanvrager een inspectiemoment en -locatie kan opgeven op het moment van inspectieaanvragen, mits de aanvrager daarvoor geregistreerd staat.
 8. USEC-2431 Uitgestelde afgifte documenten (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië wordt het voor de aanvrager pas op zijn vroegst mogelijk om 1 uur na het inspectiemoment, door de aanvrager opgegeven in USEC-2252, afgifte documenten aan te vragen.
 9. USEC-2359 FYTO asynchrone verwerking inspectielijst (CCE).
  Bij de verwerking van zendingen met een zeer groot aantal deelzendingen en/of grondstoffen kan het systeem moeite hebben de inspectielijst realtime op te leveren. Voor deze uitzonderingscategorie wordt een nieuwe procedure aangemaakt waarbij de inspectielijst op de achtergrond samengesteld wordt en na maximaal een half uur voor de gebruiker beschikbaar is.
 10. USEC-2435 Onafhankelijke monstername (CRO).
  Verbeteren van de functionaliteit van het kopiëren.
 11. USEC-2304 Replacement filter voor de printbatch (Beheer Apex).
  Voor de batchverwerking van de certificaat afgifte komt een extra filter zodat gezocht in het printbatch overzicht alleen of geen replacements (aangevraagd volgens de nieuwe stijl) worden getoond.
 12. USEC-2229 Uitbreiden controle Exporteiskenmerken verplicht (CCE).
   het aanvragen van inspecties of aanvragen van de afgifte van documenten controleert het systeem eerst of alle verplicht te vullen exporteiskenmerken gevuld zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft het systeem een melding van waar in de zending nog gegevens aangevuld moeten worden. Deze controle doet het systeem zowel via de schermen als via de webservices.

Sprint oplevering Export202127/Mest202114 is 23 augustus 2021 op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.29

Sprint oplevering Export202126/Mest202113 is 11 augustus 2021 op productie geïnstalleerd

 1. USEC-1640 Ketenregister  stamtabellen IBP (Beheer).
  Ketenregister voeden met stamtabel-informatie uit e-CertNL
 2. USEC-2447 Steekproef inspectiemoment en -locatie (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië is het nu mogelijk dat een aanvrager een inspectiemoment en -locatie kan opgeven op het moment van inspectieaanvragen, mits de aanvrager daarvoor geregistreerd staat.
 3. USEC-2490 Op het inspectiemoment wordt de aanvraag bevroren (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië is de aanvraag geblokkeerd voor wijzigingen met uitzondering van last minute zaken.
 4. USEC-2431 Uitgestelde afgifte documenten (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië wordt het voor de aanvrager pas op zijn vroegst mogelijk om 1 uur na het inspectiemoment, door de aanvrager opgegeven in USEC-2252, afgifte documenten aan te vragen.
 5. USEC-2525 Aanvraag weer aanpasbaar voor bepaalde tijd (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2490 zodra een aanvraag is bevroren op het inspectiemoment is de aanvraag niet meer aanpasbaar muv de last minute gegevens. Mocht er behoefte zijn om meer gegevens te wijzigingen dan kan dit verzoek worden neergelegd bij de toezichthouder welke vervolgens in overleg een nieuw tijdslot kan afspreken met de aanvrager tot wanneer de gegevens weer aanpasbaar zijn.
 6. USEC-2229 Exporteiskenmerken verplicht – Uitbreiden controle (Fyto).
  Bij het aanvragen van inspecties of aanvragen van de afgifte van documenten controleert het systeem eerst of alle verplicht te vullen exporteiskenmerken gevuld zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft het systeem een melding van waar in de zending nog gegevens aangevuld moeten worden. Deze controle doet het systeem zowel via de schermen als via de webservices.
 7. USEC-2435 Onafhankelijke monstername (CRO).
  Verbeteren van de functionaliteit van het kopiëren.
 8. USEC-2599 Aanpassing mbt inspectiedocumenten (Export).
  Voor de vindbaarheid van het toevoegen van de annex documenten zijn de titels en knoppen aangepast op de tabbladen zekerheden en documenten. Voor sommige sectoren is het namelijk ook mogelijk om, naast inspectiedocumenten, een annex toe te voegen aan de aanvraag, De functionaliteit is niet veranderd. Zie voor meer informatie <Documenten bij zekerheden>

Sprint oplevering Export202126/Mest202113 is 29 juli 2021 op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.26

Sprint oplevering Export202125/Mest202112 is 21 juli 2021 op productie geïnstalleerd

 1. USEC-2326 Raadpleegscherm postcodes en plaatsnamen (Client Online Verificatie (COV)).
  Er wordt een raadpleegscherm gemaakt om postcodes en plaatsnamen op te kunnen zoeken zodat een (import) vooraanmelding zonder problemen in TNT geregistreerd kan worden.
 2. USEC-2252 Steekproef inspectiemoment en -locatie (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië is het nu mogelijk dat een aanvrager een inspectiemoment en -locatie kan opgeven op het moment van inspectieaanvragen, mits de aanvrager daarvoor geregistreerd staat.
 3. USEC-1888 Archiveren waarborgen (Algemeen).
  Naar aanleiding van een incident worden de waarborgen uit een voorraad die ouder zijn dan 3 maanden weer gearchiveerd tenzij de waarborgen nog geldig zijn. De eisen van een geldige waarborg springen niet meer op rood.
 4. USEC-2331 Query’s optimaliseren (Beheer).
  Na de upgrade worden de bestaande query`s gecheckt en indien nodig geoptimaliseerd.
 5. USEC-1463 SPIKE: Bericht maken voor ophalen van codelijsten (Berichtenboek).
  Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de codelijsten te ontsluiten via het berichtenboek.
 6. USEC-2348 Overig- Tijdelijke oplossing selecteren alternatieve verklaring (Fyto).
  Invoeren van een nieuwe controle of bij alternatieve eisen ten minste één alternatief gekozen is.
 7. USEC-2399 Overzicht uitgezette opdrachten en resultaten (CLH + CKL).
  Voor het project digitalisering dierenartsverklaringen wordt gewerkt aan een proof of concept database tabel waarin het mogelijk wordt om inzicht te geven in de uitgezette opdrachten naar dierenartspraktijken en vervolgens het resultaat daarvan.
 8. USEC-2229 Exporteiskenmerken verplicht – Uitbreiden controle (Fyto).
  Bij het aanvragen van inspecties of aanvragen van de afgifte van documenten controleert het systeem eerst of alle verplicht te vullen exporteiskenmerken gevuld zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft het systeem een melding van waar in de zending nog gegevens aangevuld moeten worden. Deze controle doet het systeem zowel via de schermen als via de webservices.
 9. USEC-2213 Herbouw Client Online Verificatie (COV).
  Ter voorbereiding voor een gebruikersvriendelijkere captcha wordt de publieke check certificate pagina vernieuwd, de in gebruik name volgt later.
 10. USEC-2228 Herinnering afgifte documenten aanvragen (Algemeen).
  De CVV e-mail herinnering functionaliteit voor exportwaardige aanvragen om nog afgifte documenten aan te vragen wordt ook voor andere sectoren inzetbaar gemaakt doordat sectoraal de herinnering ofwel op land-product combinatie specifiek ofwel generiek voor alle exportwaardige aanvragen kan worden verstuurd.
 11. USEC-1874 Zoekfunctie erkende bedrijven (Algemeen).
  Voor de toezichthouder is het mogelijk om de verrijkingsgegevens voor de zoekfunctie erkende bedrijven te beheren.

Sprint oplevering Export202125/Mest202112 is 13 juli 2021 op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.22

Sprint oplevering Export 202124 & Mest is 30-06-2021 op productie geïnstalleerd (USEC staat voor UserStory e-CertNL)

 1. USEC-1888 Archiveren waarborgen (Beheer).
  Naar aanleiding van een incident worden de waarborgen uit een voorraad die ouder zijn dan 3 maanden weer gearchiveerd tenzij de waarborgen nog geldig zijn. De eisen van een geldige waarborg springen niet meer op rood.
 2. USEC-1701 Toegang intern gebruik. (Beheer).
  User interface wordt leesbaarder en gebruiksvriendelijker.
 3. USEC-2361 Database aanpassing voor het IRN schema (Import).
  Deze specifieke user story is een onderdeel van 2179 en is bedoeld voor het aanpassen van de huidige tabellen in het IRN schema en nieuwe tabellen toe te voegen (uitbreiding op de bestaande werking).
 4. USEC-2240 APEX aanpassing voor het IRN schema (Import).
  Deze specifieke user story is een onderdeel van 2179 en is bedoeld voor het aanpassen van de APEX schermen van het IRN schema.
 5. USEC-2142 kopieerfunctie maken voor beheren van importregelgeving in IRN schema (Import).
  Deze specifieke user story is een onderdeel van 2179 en is bedoeld voor het maken van een slimme kopieerfunctie van vastgelegde regelgeving van het IRN schema waarmee de beheerlast voor het invoeren van informatie beperkt kan worden.
 6. USEC-2252 Steekproef inspectiemoment en -locatie (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië is het nu mogelijk dat een aanvrager een inspectiemoment en -locatie kan opgeven op het moment van inspectieaanvragen, mits de aanvrager daarvoor geregistreerd staat.
 7. USEC-2343 Steekproef procedure (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2252 wordt voor de exporten naar Groot Brittannië nu gecontroleerd of een aanvraag wel/niet binnen een steekproef valt.
 8. USEC-2331 Optimalisatie query`s (Beheer).
  Query’s worden gecontroleerd en daar waar noodzakelijk geoptimaliseerd.
 9. USEC-2335 Beheerscherm zoekfunctie erkende bedrijven (algemeen).
  Er is gewerkt aan een technische verdieping om tot een oplossing te kunnen komen voor het bruikbaar maken van de acceptatie omgeving van de zoekfunctie erkende bedrijven functionaliteit op de NVWA site.
 10. USEC-2359 SPIKE FYTO asynchrone verwerking inspectielijst (Fyto).
  Er wordt onderzocht of de inspectielijst ook asynchroon via de e-mail geleverd kan worden.
 11. USEC-2364 Uitbreiding functionaliteit ten behoeve van de Brexit (Beheer).
  Technische aanpassing in voorbereiding van groupage.
 12. USEC-2326 COV Raadpleegscherm postcodes en plaatsnamen t.b.v. TNT (Beheer).
  Een raadpleegscherm om postcodes en plaatsnamen op te kunnen zoeken zodat een (import)vooraanmelding zonder problemen in TNT geregistreerd kan worden.
 13. USEC-2004 Afschrift feedback per pagina (export)
  Op verzoek vanuit de opgehaalde feedback per pagina kan de indiener nu aangeven wel of geen afschrift van de ingestuurde informatie te ontvangen. Dit afschrift wordt verstuurd naar het e-mailadres voor meldingen zoals dit is terug te vinden onder het tabblad bedrijfsgegevens.
 14. USEC-1397 SPIKE koppeling Oracle wallets en HSM (Beheer).
  Onderzoeken wat nodig is om een koppeling te maken tussen de Oracle wallets op de database server en HSM
 15. USEC-1683 Status van Order inconsistent bij inschieten van bericht (Beheer).
  Bij het inschieten van een xml bericht wordt de juiste status getoond.
 16. USEC-2362 Uitbreiding multicopy functionaliteit (export levend)
  In de sectoren CLH en CKL is de mulitcopy functionaliteit uitgebreid. Dit betreft de importeerfunctie vanuit een bestaande orderregel. Het is nu mogelijk om ook kenmerken zoals het kenmerk Ras en de erkenning Herkomst bedrijf runderen te uploaden.

21-06-2021 op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.21

Release Version Export23Mest10 is 9 juni 2021 op productie geïnstalleerd

 1. USEC-1995 Toegang intern gebruik. (Beheer).
  User interface wordt leesbaarder en gebruiksvriendelijker.
 2. USEC-2115 SonarQube. (Beheer).
  De nieuwe tool SonarQube is in gebruik genomen en controleert de kwaliteit van de code.
  Deze tool scant de Java-code van e-CertNL en maakt een rapport van de kwaliteits-issues, welke worden onderverdeeld in Blocker issues, Critical issues, Major issues, Minor issues en Info.
 3. USEC-2276 Kolombreedte artikel_omschrijving_cft in CCE_WS en CVR_WS gelijk maken. (Berichtenboek).
  Kolombreedte van artikel_omschrijving_cft wordt voor Fyto ook 120 karakters .
 4. USEC-1873 Fitnesse. (Beheer).
  Code aanpassen waardoor het mogelijk is om xml’s te kunnen uploaden via FitNesse
 5. USEC-2290 CLE_REQUEST foutmelding wordt niet teruggekoppeld (Beheer).
  Wanneer er bij de Fyto sectoren een inspectieaanvraag is gedaan en deze geeft een fout in het antwoord dan wordt deze nu duidelijk in de webschermen in de respons van het berichtenboek gepresenteerd.

Release Version Export23Mest10 is 31 mei 2021 op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.19

Release Version Export22Mest09 is 18 mei 2021 op productie geïnstalleerd (USEC staat voor UserStory e-CertNL)

 1. USEC-2214 Optimalisatie aanvragen overzicht (Algemeen).
  Op de aanvragen overzichtspagina activeert de enterknop de zoekknop.
 2. USEC-2115 Automatisering (Beheer).
  De nieuwe tool SonarQube is in gebruik genomen en controleert de kwaliteit van de code.
  Deze tool scant de Java-code van e-CertNL en maakt een rapport van de kwaliteits-issues, welke worden onderverdeeld in Blocker issues, Critical issues, Major issues, Minor issues en Info.
 3. USEC-1945  Voorraadregister kopiëren (Algemeen).
  In het voorraadregister wordt ook “Van” en “Naar” bedrijf voortaan mee gekopieerd.
 4. USEC-2018 Optimaliseren feedback per pagina functionaliteit (Algemeen).
  Voor een betere en snellere verwerking van de gegevens wordt naar de specifieke beleving van de geopende pagina gevraagd en kan de gebruiker een categorie kiezen om aan te geven waar de behoefte ligt.
 5. USEC-2088 Facturatie bijwerken (Beheer).
  Kwaliteitscertificaat aangepast en de aanvragen in het ketenregister uitgezonderd in de facturatie (Fyto).
 6. USEC-2194 Aanpassen view (Beheer).
  Aanpassen view REP_QRY_V_106VDM_FLORICODE
 7. USEC-2018 Optimaliseren feedback per pagina functionaliteit (Algemeen).
  Voor een betere en snellere verwerking van de gegevens wordt naar de specifieke beleving van de geopende pagina gevraagd en kan de gebruiker een categorie kiezen om aan te geven waar de behoefte ligt.

De Version Export22Mest09 is op acceptatie geïnstalleerd (USEC staat voor UserStory e-CertNL)


Versie v03.18

Release sprint Versie Export21Mest08 is op 28 april 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2112 Proof Of Concept (POC) performance (Algemeen)
  Het beheer team start een proof of concept rondom controleer zekerheden het proces van ververs waarborgen.
 2.  USEC-1880 Raadplegen Operators in TNT (TRD).
  NVWA ontwikkelt een koppeling met het Europese Systeem TNT. Voor het functioneren van deze koppeling is is het noodzakelijk dat Importeurs gegevens kunnen raadplegen in de database van TNT. Daarvoor zal een reeks zoekschermen worden ontwikkelt. Deze user story heeft betrekking op het zoeken van Operators, de Operator Directory Service. Eerder is al een soortgelijk zoekscherm gemaakt op de voorloper van TNT, Traces Classic (is reeds geïnstalleerd op productie)
 3. USEC-2152 Hetzelfde orderregelnummer (Berichtenboek).
  Bij verwerken van het PutCertificate bericht is een check ingebouwd zodat het niet mogelijk is om hetzelfde regelnummer 2 keer te gebruiken er wordt een foutmelding geretourneerd de aanvraag wordt niet verwerkt.
 4. USEC-2122 Herinnering e-mail aanvraag neigt te verlopen (Vlees en vleesproducten)
  Op verzoek van de opdrachtgever zal de herinnering e-mail alleen verstuurd gaan worden voor vers varkensvlees en vers kalfsvlees naar China. Deze staat nu ingesteld voor alle digitaal uit gewisselde certificaten.
 5. USEC-2026 Kopiëren alternatieven (Beheer)
  Bij het kopiëren van exporteisen in APEX ook de optie te geven de aan de eis gekoppelde alternatieven mee te kopiëren.
 6. USEC-1894 fytosanitaire TNT afkeuringsredenen (Fyto Import).
  Door het opnemen van de fytosanitaire afkeuringsredenen in eCertNL en het aanbieden middels een materialized view aan Client import, kunnen de bestaande afkeuringsredenen vertaald worden naar de voor TNT gewenste afkeuringsredenen.
 7. USEC-1894 fytosanitaire TNT afkeuringsredenen (Fyto Import).
  Door het opnemen van de fytosanitaire afkeuringsredenen in eCertNL en het aanbieden middels een materialized view aan Client import, kunnen de bestaande afkeuringsredenen vertaald worden naar de voor TNT gewenste afkeuringsredenen.

Release sprint Versie Export21Mest08 was op 19 april 2021 geïnstalleerd op acceptatie .


Versie v03.15

Release productie 12 april 2021

 1. USEC-1934 IVI Webschermen Java upload documenten (Fyto).
  Ontwikkelingen in het kader van een nieuwe procedure voor het aanvragen van een Instructie voor invoervergunning.
 2. USEC-2033 IVI Webschermen (Beheer).
  Ontwikkelingen in het kader van een nieuwe procedure voor het aanvragen van een Instructie voor invoervergunning.

Release acceptatie 30 maart 2021


Versie v03.09

Release 9 maart 2021

 1. Aanpasbare tabelkolommen in breedte en volgorde
  De gebruiker heeft de mogelijkheid om bij een tabel zonder plus/min structuur de kolommenbreedtes en de volgorde van de kolommen, vanuit het aan/uit overzicht, aan te passen. Om weer terug te keren naar de default instellingen is een reset knop geïntroduceerd, in plaats van de annuleer knop. Zie voor meer informatie de handleiding Kolommen instellen https://e-cert.nl/toepassing/handleidingen/aanvragen/kolommen-instellen/
 2. Niet alle orderregels worden getoond bij sector CAA (Pootaardappelen)
  Als er eerst een kleine selectie wordt gemaakt, en daarna een grotere selectie, dan worden nu alle orderregels van de grotere selectie getoond.
 3. Herinnering e-mail aanvraag neigt te verlopen (Vlees en vleesproducten)
  Voor de sector CVV is een e-mail functionaliteit ingericht voor aanvragen welke papierloos afgehandeld worden en die dag neigen te verlopen omdat er nog geen aanvraag is gedaan om de documenten af te geven. Deze herinnering wordt om 12:00 in de middag verstuurt als herinnering voor de aanvrager zodat dit nog gecorrigeerd kan worden. Het kan zijn dat het eerst nog nodig is om op Controleer Zekerheden te klikken voordat de Afgifte documenten knop beschikbaar is.
 4. Tabblad zekerheden sorteren op orderregels (Fyto)
  Het is nu mogelijk om bij beheer eigen zekerheden in het tabblad zekerheden te kunnen sorteren op orderregels
 5. Voorbereiding implementatie Alternatieve verklaringen (Fyto)
  Ter vervanging van de huidige procedures rond eigen zekerheden in de fytosanitaire sectoren werken we aan een nieuwe methode ‘alternatieve verklaringen’. Deze nieuwe methode zal de gebruiker vanuit zowel de webschermen als webservices beter ondersteunen bij het maken van een keuze indien bij een exporteis meerdere mogelijke verklaringen bestaan.

Versie v03.08

Release 2 maart 2021. (USEC staat voor UserStory e-CertNL)

 1. Export Knop asynchrone verwerking certificaat (Fyto)
  Bij de verwerking van zendingen met een zeer groot aantal deelzendingen en/of grondstoffen kan het systeem moeite hebben het certificaat realtime op te leveren. Voor deze uitzonderingscategorie wordt een nieuwe procedure aangemaakt waarbij het certificaat op de achtergrond samengesteld wordt en na maximaal een half uur voor de gebruiker beschikbaar is.
 2. B2G berichtenboek uitbreiding (Berichtenboek B2G)
  Introductie van Batchnummer zodat dit item gebruikt kan worden als vrij invulveld waardoor referentie de unieke sleutel is voor orderregel, grondstof en partijen en men in productionBatchID het batchnummer kun opvoeren.

Versie v03.04

Release 24 februari 2021.

 1. Doorontwikkeling CIM (Import).
  Er is door ontwikkeld aan de CIM database.
 2. Nazorg replacement (Veterinair).
  Er wordt gewerkt aan een replacement aanvraagprocedure vanuit de overzichtspagina en de aanvraag zelf voor veterinaire sectoren.
 3. Sorteren van Beheer eigen zekerheden (Fyto)
  Het wordt mogelijk om bij beheer eigenzekerheden in het tabblad zekerheden te kunnen sorteren op orderregels.
 4. Zoeken op landcodes (Algemeen).
  In de lijst voor het kiezen van een land is nu ook de landcode opgenomen zodat daar nu ook op gezocht kan worden.

 


Versie v03.03

Release 8 februari 2021.

 1. Replacement (Beheer).
  Verbetervoorstellen van replacement implementeren.
 2. SPIKE: Uitbreiden open data Zaaizaden (Fyto).
  Er wordt onderzocht of er een uitbreiding kan plaats vinden in open data zodat dekkingscode en organisme kunnen worden uitgevraagd en dus zichtbaar worden voor het bedrijfsleven.
 3. Nazorg replacement (Veterinair).
  Er wordt gewerkt aan een aanvraagprocedure voor replacement vanuit de overzichtspagina en de aanvraag zelf voor veterinaire sectoren
 4. Feedback (algemeen).
  Eind december was er een bevinding dat niet in alle browsers de feedback knop werd getoond.
 5. Bedrijfsverklaringen (Beheer).
  Er wordt gewerkt aan het verder inrichten van de sector voor niet partij gebonden bedrijfsverklaring.

Versie 0.2.99

Release 12 januari 2021

 1. Privacyverklaring (algemeen).
  In de nieuwe webschermen worden de gebruikers geïnformeerd over de privacy statement.
 2. De interval van inactiviteit van de nieuwe webschermen is vergroot (algemeen).
  In de nieuwe webschermen wordt is de interval van inactiviteit vergroot tevens verschijnt er een melding 1 minuut voordat de sessie gaat verlopen en ook een melding als ze uitgelogd zijn.
 3. Overzetten van de IBP-tabellen naar e-CertNL (Fyto).
  Vastleggen en het overnemen van de bron-tabellen van Fyto-registers binnen e-CertNL.
 4. Toevoegen in de APEX-schermen voor het ontsluiten en beheren van de IBP-tabellen (Fyto).
  Realisatie dat het beheer van de stamtabellen, welke uit IBP zijn overgenomen, kan leveren. Het creëren van de stamtabellen in e-CertNL.
 5. Feedback in de nieuwe webschermen per pagina (algemeen).
  In de nieuwe webschermen komt een feedback knop zodat er over deze betreffende pagina feedback kan worden gegeven.
 6. Simpele Single Sign on tussen APEX applicaties (Beheer).
  Beheerders die zijn ingelogd en ook een andere APEX applicaties in dezelfde workspace willen benaderen dan hoeven niet nogmaals in te loggen.
 7. Intrekken button blijft op blauw ook al heb je aanvraag ingetrokken (algemeen).
  In de nieuwe webschermen wordt de intrek link uitgegrijsd bij het intrekken van een aanvraag zodat de aanvraag niet nogmaals kan intrekken.
 8. Inzicht in geselecteerde eis en detail gegevens (algemeen).
  Op tabblad zekerheden is inzicht gemaakt in welke eis met aanvullende gegevens vanuit de aanvraag wizard gekozen was.
 9. E-mails permitregister vanuit database (Fyto).
  Op dit moment is het versturen van de e-mail geïmplementeerd door de layout te kopiëren naar outlook en vanuit daar te versturen. In plaats daarvan gaan we de e-mails direct vanuit de database versturen.

Versie 0.2.92

Release 19 oktober 2020

 1. De huidige sprint staat in het teken van rVDM (mest nationaal).
 2. Volgorde invulvelden Slacht, Productie en Invriesdatum (veterinair).
  In de nieuwe webschermen is de volgorde van de invulvelden Slacht-, Productie- en Invriesdatum aangepast.

Versie 0.2.89

Release 24 september 2020

 1. Aanvraaggegevens uitgebreid. (Algemeen) 
  Bedrijven die meer dan 5000 artikelcodes in hun adresboekje hadden konden die niet correct ophalen in een aanvraag dit is nu wel mogelijk.
 2. Opslaglocatie. (Veterinair) 
  Sectoren die gebruik maken van een opslaglocatie wordt een voorbereiding gemaakt waarbij Naam en Erkenningsnummer worden toegevoegd. De functionaliteit wordt niet direct geactiveerd.  Het gebruik en de start van deze functionaliteit zal vanuit de keuringsdienst COKZ en de NVWA worden toegelicht.
 3. Verstrekkingswijze. (Algemeen) 
  Binnen e-CertNL zijn er afspraken die altijd centraal afgegeven moeten worden. Er is nu een aanpassing gedaan waardoor het mogelijk wordt om er voor te zorgen dat de verstrekkingswijze overruled wordt wanneer dit is vastgelegd in de afspraak (Algemeen)

 


Versie 0.2.86

Release 7 september 2020

 1. Verwerken adresgegevens bij Geleidebiljetten. (CGB)
  Bij de sector geleidebiljetten wordt gebruik gemaakt van adressen bij Van en Naar bedrijf. De adressen moet zowel in behandelstappen als in adressen het zelfde zijn dit was niet het geval en wordt aangepast.
 2. Concept implementatie rVDM (Nationaal Mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt verder gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 3. UN/CEFACT adressering in adresboekje (Algemeen)
  De functionaliteit voor het adresboekje (nu eigen codes) is gebouwd waarmee adressen met adressoort UN/CEFACT op een bepaalde manier vastgelegd kunnen worden. Deze functionaliteit wordt nu opgeleverd in e nieuwe webschermen
 4. IBP Inspectielocaties (Fyto)
  Om de aangiftes voor verlegde import zendingen van fytosanitair materiaal naar een andere lidstaat correct in TNT geregistreerd te krijgen, moet de materialized view uitgebreid worden met een extra kolom waarin de informatie van de controle autoriteit opgenomen is.
 5. Download CSV bestanden in e-CertNL Keuringsdienst applicatie APEX  (NVWA CoA)
  Bij het downloaden vanuit APEX worden de gegevns over meerder kolommen verspreid dit wordt opgelost zodat er geen gegevens verloren gaan.
 6. Opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adressen worden nu ook in de database vastgelegd.
 7. Implementatie beheer modus (Beheer)
  Ten behoeve van incident management wordt nu zichtbaar gemaakt welke processen en procedures worden aangeroepen.

Versie 0.2.85

Release: 25 augustus 2020

 1. Rode markering onder Zending en Orderregel (Algemeen)
  In de nieuwe webschermen werd door een rode markering onder Zending en Orderregel aangetoond als de verplichte exporteis/ certificaatkenmerken niet waren ingevuld. De controle vindt nog wel steeds plaats bij het tabblad documenten en daar worden de verplichte ontbrekende gegevens van de aanvraag getoond. De rode markering heeft invloed op de performance en is om deze reden uitgezet. We gaan onderzoeken of er een klantvriendelijker oplossing voorhanden is die minder invloed heeft op de performance.

 


Versie 0.2.82

Release: 17 augustus 2020

 1. Aanvragen via het berichtenboek B2G ook vastleggen in adressen. (Berichtenboek B2G)
  De adressen die in een berichtenboek B2G aanvraag aanwezig zijn worden nu vastgelegd in de database.
 2. Correct vastleggen van XML aanvragen via een berichtenboek (Berichtenboek)
  In de database wordt het nu vastgelegd wanneer er XML aanvragen via het berichtenboek gedaan zijn .
 3. Beëindiging relatie bij de Kamer van Koophandel(Algemeen)
  Wanneer bedrijven momenteel inloggen met een beëindigde relatie of een relatie met incomplete gegevens (kvk-nummer en/of vestigingsnummer ontbreekt) dan geeft het TVS portaal de volgende melding: ‘Er is iets misgegaan’. Er wordt nu een juiste melding terug gekoppeld.
 4. Implementatie status verloop Permitregister (NVWA CoA)
  Het inzichtelijk maken voor de inspecteurs van de permit status verloop.
 5. Inzicht eis/details voor aanvrager (Algemeen)
  De aanvrager heeft nu inzicht van de eis/details/nummer gegevens bij de aanvraag-wizard.
 6. Aanpassing Permit register (NVWA CoA)
  Om het nieuwe proces van registratie van permits te ondersteunen wordt er een aanpassing aan de applicatie gedaan.
 7. Implementatie opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adresgegevens vanuit aanvragen ingeschoten met het berichtenboek worden vastgelegd in de database.

Versie 0.2.81

Release: 29 juli 2020

 1. De functie Annuleer knop intrekken (Algemeen)
  De annuleer button bij intrekken van partijen en grondstoffen deed niet wat verwacht werd dit is hersteld.
 2. CMI BRS nummer opslaan in eigen adres boekje (Mest Import)
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Geldigheid erkenningen (Veterinaire sectoren)
  Erkenningen worden gecontroleerd op geldigheid bij het kopiëren van een aanvraag
 4. Concept implementatie rVDM (Nationaal mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt er gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 5. In voorbereiding Voorraad register voor Snijbloemen en Potplanten (Sector voorraadregister Snijbloemen en Potplanten CKS)
  Het voorraad register voor de sierteelt is technische opgeleverd en wordt op dit moment van de juiste content voorzien voor de gewenste werking.
 6. In voorbereiding Voorraad register voor zaaizaden (Sector voorraadregister Zaaizaden CKZ)
  Het tussenregister zaaizaden is technisch opgeleverd. Met de product owner en de beheerders van de content wordt nu beoordeeld hoe de eisen, dekkingen en verklaringsteksten kunnen worden opgenomen voor de gewenste werking.
 7. Exporteiskenmerken verplicht vermelden in een aanvraag (Algemeen)
  Wanneer er verplichte exporteiskenmerken zijn in een aanvraag en deze zijn niet ingevuld krijgt men in het tabblad documenten een opsomming van de ontbrekende verplichte exporteiskenmerken en deze zijn rood gemarkeerd de exporteiskenmerken die niet verplicht zijn geel gemarkeerd in dit geval is het wel mogelijk om de aanvraag afgifte te doen.
 8. Meldingen en Nieuws op inlogportaal  (Algemeen)
  Op de website e-Cert.nl worden Meldingen, Nieuws en Release notes vermeld. Het is mogelijk om u te abonneren op de rss-feed. Er is een rss-feed voor Meldingen, Nieuws en Release notes. Nu zijn de Meldingen en Nieuws berichten ook te zien op het inlogportaal.
 9. Uitbreiding database ten behoeve van audits (Algemeen)
  Ten behoeven van audits controles zijn er extra kolommen toegevoegd.
 10. Verbeteren foutmelding VKC (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek is de melding: VKC-nummer: 0 niet gevonden. In de respons wordt nu het verkeerde nummer getoond zodat de gebruiker weet welk nummer nog niet bekend is in de database.
 11. Brutogewicht partijniveau Zuivel niet opgeslagen in de database (Zuivel)
  Vanuit het berichtenboek B2G wordt nu het bruto gewicht op partijniveau opgeslagen in de database.
 12. Productiedatum kon maar 1 keer worden opgegeven in het berichtenboek (Berichtenboek B2G)
  Bij opgave van productiedatum in meerdere orderregels kreeg men in het B2G berichtenboek de melding: single-row subquery returns more than one row dit is opgelost.
 13. Opgeven productie periode Zuivel (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek was het nog niet mogelijk om de productie periode op te geven dit is nu geregeld.
 14. Aanpassingen na vergrendeling (Berichtenboek B2G)
  Wanneer aanvragen zijn ingeschoten via het berichtenboek B2G en de aanvraag is vergrendeld is het mogelijk om bepaalde velden te wijzigen. De datum velden konden echter niet gewijzigd worden wanneer de aanvraag was ingeschoten via het berichtenboek B2G dit is nu opgelost.
 15. De annuleer button verwijderd de regel in Partijen en Grondstoffen (Algemeen)
  Wanneer bij het verwijderen van een partij of grondstofregel  de annuleer button werd gebruikt werd de regel tocht verwijderd dit is opgelost.
 16. Opgaven van opslaglocatie aangepast in het berichtenboek B2G (Berichtenboek B2G)
  In het berichtenboek is het nu ook mogelijk om de code van de opslaglocatie als element op te geven.

Versie 0.2.78

Release: 13 juli 2020

 1. De functie en het uiterlijk van de Annuleer knop herzien/gelijktrekken(Algemeen)
 2. CRO wijzigen voor monstername uitbreiden
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Artikelcode CFT (Zuivel)
  Op Orderregelniveau kan men artikelcode CFT als kolom instellen.

Versie 0.2.75

Release: 11 juni 2020

 1. Melding ontbrekende verplichte velden (Algemeen)
  Wanneer er verplichte velden zijn en deze zijn nog niet ingevuld krijgt men nu een melding. Dat is nu aangepast.
 2. Instelbare kolommen bij overzicht orderregels (Algemeen)
  Eerste opzet om de kolommen op orderregel zelf te kunnen aanpassen. Dat is nu aangepast.

Versie 0.2.71

Release: 19 mei 2020

 1. Inspectietabel aangepast (Fyto sectoren)
  Door de hoeveelheid informatie waren niet alle gegevens goed leesbaar in de tabel met aangevraagde inspecties. Door bepaalde waardes samen te voegen zijn het overzicht en de leesbaarheid verbeterd.
 2. Laden van pagina Zekerheden en Inspecties verbeterd
  Na het controleren van de zekerheden wordt de pagina pas geladen als alle gegevens zijn opgehaald, dus het wachten hoeft niet meer in etappes.
 3. Documenten voor aangifte (Import)
  Documenten die vanuit het exporterende land digitaal beschikbaar zijn gesteld, worden nu getoond bij het tabblad Documenten, zodat alle gegevens voor de aangifte voor import beschikbaar zijn.
 4. Opslaglocatie uitgebreid (Veterinaire sectoren)
  Bij de opslaglocatie kunnen straks ook naam en registratie- of erkenningsnummer worden ingevoerd, zodat deze gegevens ook op het certificaat kunnen terugkeren, waar sommige importerende landen om vragen. Per sector zal gecommuniceerd gaan worden wanneer dit actief geïmplementeerd wordt.
 5. Product (organisme) en origine (eis) toegevoegd (Bomen en jonge planten)
  In het tabblad Zekerheden zijn bij het overzicht extra gegevens toegevoegd om beter inzicht te hebben in welke eisen gedekt zijn door welke zekerheden.
 6. Optimalisatie formulier inspectie aanvragen (Fyto sectoren)
  De timing voor het tonen van de componenten op de pagina is beter afgestemd zodat informatie en het formulier niet te vroeg (tijdens het laadproces van de pagina) beschikbaar zijn.
 7. Aanvullende meldingen bij ontbrekende gegevens
  Er is een aantal meldingen toegevoegd zodat de gebruiker meer inzicht heeft welke (verplichte) ontbrekende gegevens nog missen.
 8. Optimalisatie invulling KvK-nummer
  Bij het invullen van een KvK-nummer wordt nu pas na het invullen van minimaal 8 cijfers contact gezocht met de database om een lijst mogelijkheden te tonen. Zo is de performance verbeterd.
 9. Verificatie OCS codes (Zuivel)
  De methode bij het kopiëren van orderregels is aangepast, zodat het mogelijk wordt de OCS code (en dus het product van de gekopieerde regel) aan te passen.
 10. Verbetering foutmelding tab Inspecties (Fyto sectoren)
  Er is een aanpassing gemaakt in het tonen van een foutmelding bij de tab Inspecties, zodat het duidelijker is bij welke regel een fout optreedt.
 11. Verbetering foutmelding orderregels
  Wanneer niet alle verplichte gegevens bij het aanmaken van grondstoffen of partijen worden ingevuld, en deze worden aangepast, verdwijnt de foutmelding na het opslaan van de wijzigingen.
 12. Toevoeging bij keuze Afhalen bij Verzending
  Bij de keuze voor Afhalen bij de tab Documenten is het nu mogelijk aan te geven wie de documenten komt afhalen, zodat duidelijk wordt wie gemachtigd is.
 13. Rollen en rechten verbeterd
  Via een omweg was het mogelijk een andere exportrol te kiezen dan beschikbaar voor bedrijven uit sommige sectoren, dat is nu verholpen.
 14. Aanpassing downloadbare documenten
  Bij het downloaden van inspectiedocumenten wordt de juiste bestandsextensie (pdf) meegegeven zodat alle browsers dit op de juiste manier afhandelen.

Versie 0.2.70

Release: 27 april 2020

 1. Naamgeving document correct opslaan
  Bij Internet Explorer werd de naam van een geëxporteerd overzicht orderregels niet opgeslagen, dat is nu verholpen.
 2. Database uitbreiding ID’s
  Voor het verbeteren van automatische tests heeft een groot aantal objecten in de applicatie nu een uniek ID.
 3. Rondleiding start niet meer automatisch
  Of de rondleiding was voltooid of afgebroken werd tot nu in een cookie opgeslagen. Bij bedrijven die cookies automatisch wissen, had dit tot gevolg dat de rondleiding elke dag werd aangeboden. Dit is nu aangepast en de rondleiding start alleen als de gebruiker deze zelf oproept. Wel kunnen tijdelijke meldingen van groot belang tijdelijk toch getoond worden.
 4. Documenten downloaden in Edge (bestandsextensie)
  Het downloaden van documenten uit eCertNL leidde in Microsoft Edge tot documenten van een ongedefinieerd type. Dit is opgelost en de documenten zijn nu ook in Edge voorzien van pdf of xml-extensie.
 5. Uitbreiding foutmeldingen XML import
  Bij fouten tijdens het importeren van orderregels middels van XML-bestanden is nu toegevoegd welke fouten er precies zijn en bij welke regel van het document ze voorkomen. Zo wordt het eenvoudiger om aanpassingen te doen in de XML voor import.

Versie 0.2.67

Release: 8 april 2020

 1. Verbetering tab ‘Documenten’
  Om de performance te verbeteren is er een aanpassing gedaan op de tab ‘Documenten’. Vanaf nu worden de PDF- en XML-documenten pas gegenereerd als de gebruiker ze aanklikt om te bekijken of downloaden. Dit komt de performance van de applicatie ten goede.
 2. Verbetering tab ‘Inspecties’ (Fytosanitair)
  Als je een inspectie aanvraagt wordt er pas een inspectielijst nummer gegenereerd op het moment dat je het document opent. (net zoals in de oude applicatie.) Dit voorkomt een probleem met verwisseling van documenten en inspectielijstnummers.
 3. Bewaarknop altijd in beeld
  Bij langere pagina’s (bijv. een orderregel) kwam het voor dat gebruikers lang moesten scrollen om de aangepaste waarden op te slaan. Dit is aangepast en op elke pagina zijn de knoppen nu zichtbaar (bij korte pagina’s onder de inhoud, bij langere pagina’s als strook onderin die vast zit aan het scherm).
 4. Foutmelding geoptimaliseerd (Levende have)
  Bij het uploaden van een XML-bestand om meerdere orderregels toe te voegen kwam, bij een XML met fouten, een onjuiste foutmelding naar voren. Dat is nu aangepast.
 5. Samenvoeging foutmelding en melding op tab Zending (Mest)
  Bij het controleren van alle zekerheden t.b.v. de afgifte van documenten werd, bij het ontbreken van verplichte transportgegevens, een onduidelijke foutmelding getoond. Ook werd de tab Zending nog niet rood onderlijnd om duidelijk te maken dat daar iets ontbrak. Dat is nu opgelost.
 6. Consistentie zoekscherm en resultaat (Mest en Mest import)
  De zoekvelden in het overzicht van aanvragen werd m.b.t. datum, leverancier en afnemer nog niet juist getoond, dat is nu aangepast.
 7. Verbergen Ketenregister
  Ook bij sectoren die niet met een Ketenregister werken, was deze tab beschikbaar bij de Bedrijfsgegevens, hoewel daar niets getoond werd. De tab wordt nu alleen nog getoond bij sectoren die ook werken met een Ketenregister.
 8. Eisen en ‘broneisen’ (Beheer)
  Bij het maken van eisen en dekkingen in het achterliggende systeem kan nu gebruik gemaakt worden van ‘broneisen’ zodat eisen gekoppeld kunnen worden, waardoor eventuele aanpassingen eenvoudiger bij gerelateerde eisen kunnen worden doorgevoerd.
 9. Einddatum exportrol
  Wanneer een exportrol een einddatum gespecificeerd had, was het mogelijk na deze datum toch nog in te loggen. Dat is nu verholpen.
 10. Niet EKS aanvragen (Vlees en vleesproducten)
  Bij vergrendelde aanvragen (na aanvragen inspectie) in de sector Vlees waarbij afgezien was van kanalisatie was het niet mogelijk deze weer te ontgrendelen en nog wijzigingen door te voeren aan de aanvraag. Dit is verholpen.

Versie 0.2.60

Release: 16 maart 2020

 1. Foutmelding geoptimaliseerd
  Bij het uploaden van CSV-bestanden bij orderregels kan een fout voorkomen. Nu is de omschrijving over wat er precies fout is in het bestand verder gespecificeerd.
 2. Aanpassing transportgegevens
  In bestaande aanvragen was het niet mogelijk om bestaande transportgegevens aan te passen, ook wanneer de aanvraag vergrendeld was, was het niet mogelijk om transportgegevens aan te passen. Dat is nu opgelost.

Versie 0.2.55

Release: 13 maart 2020

 1. Verschuifbare kolombreedtes
  In het overzicht met aanvragen en het overzicht met orderregels is het nu mogelijk zelf de breedte van een tabel-kolom in te stellen. Zo kunt u zelf kiezen welke kolommen aan staan, maar ook hoe breed te kolommen zijn (geldt niet voor alle kolommen).
 2. Eén sector per browser
  Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in verschillende tabs verschillende sectoren tegelijk open te hebben in e-CertNL. Dit bevordert de veiligheid en beschermd de aanvragen. Wilt u in meer sectoren tegelijk aanvragen afhandelen, gebruik dan een tweede browser voor een extra sessie.
 3. Toevoeging BRS-nummer loslocatie (Mest import)
  Bij het opvoeren van een loslocatie voor mest import, kan nu ook een bedrijf worden gekozen door een BRS-nummer in te voeren. e-CertNL controleert het nummer en vult de bijbehorende waarden is.
 4. Grondstof bewaren en direct een nieuwe regel toevoegen
  Na het toevoegen van een grondstof-regel in de order-regel, kan nu ook gekozen worden voor ‘Bewaar en voeg grondstof toe’ om direct een nieuwe regel toe te voegen.

Versie 0.2.54

Release: 18 februari 2020

 1. Uitbreiding aanvullende exportgegevens (Mest)
  Afhankelijk van de gekozen vracht zijn aanvullende exportgegevens toegevoegd m.b.t. monstername. Ook is het gebruik van adressen (MOS en UBN) is gestandaardiseerd.
 2. Aanpassing veld Erkenning leverancier (Mest)
  Er is een extra veld toegevoegd, zodat alle adresgegevens zichtbaar zijn.
 3. Aanpassing velden binnenlandse erkenning (Veterinaire sectoren)
  Op orderregel-niveau kunnen erkenningen worden toegevoegd. Bij de keuze voor een binnenlandse erkenning werd niet alle tekst zichtbaar. Hiervoor is een extra veld toegevoegd zodat nu het volledige adres zichtbaar is.

Versie 0.2.52

Release: 3 februari 2020

 1. Optimalisatie downloaden van documenten
  Wanneer meerdere documenten tegelijk worden gedownload (op de tab Documenten) worden deze samengebundeld in een enkel verzoek aan de database, zo is de performance verbeterd.
 2. Verbeterde routine voor validatie import orderregels
  Bij het importeren van xml-bestanden voor orderregels is de validatie aangepast. Bij een incompleet bestand krijgt de gebruiker de mogelijkheid te annuleren of het iuncomplete bestand tóch te importeren en later handmatig aan te vullen.
 3. Foutmeldingen geoptimaliseerd
  Een aantal foutmeldingen, onder meer bij het importeren van een xml-bestand voor het vullen van orderregels, zijn verbeterd om de gebruiker betere informatie over de fout te geven.
 4. Geen inspectiedocumenten toevoegen na vergrendeling
  Het is niet meer mogelijk bestanden aan een aanvraag toe te voegen, nadat deze vergendeld is voor inspectie.
 5. Optimalisatie land-keuzelijst
  De landen-keuzelijst bij het maken van een nieuwe aanvraag is geoptimaliseerd om ook te werken met toetsenbord-navigatie.
 6. Auto-suggestie koppeling voor raskeuze (Pootaardappelen)
  Bij de keuze voor een ras in het tabblad Orderregel is er een koppeling gemaakt tussen het veld Ras en een achterliggende keuze-lijst. Wanneer er minimaal drie letters worden ingetypt, verschijnt de lijst met keuzes.
 7. Aanpassing datumgebruik
  Er is een inconsequentie opgelost waardoor de tijd niet op de juiste manier tussen scherm en database werd gecommuniceerd, zodat het kon voorkomen dat een aanvraag ongeldig werd.
 8. Verbetering gebruik grondstoffen
  Bij het aanmaken en bewaren van een grondstofregel, wordt niet automatisch terug gegaan naar het overzicht orderregels, maar blijft de gebruiker bij het overzicht grondstoffen, in ieder geval tot de hoeveelheid die in de orderregel genoemd staat.

Versie 0.2.51

Release: 20 januari 2020

 1. Extra informatiekolommen toegevoegd (Pre-export certificaat Levende have)
  Bij een zoekopdracht in het ketenregister zijn kolommen toegevoegd.
 2. Aanpassingen tab Vracht (Mest Import)
  Afhankelijk van gekozen eis worden adressen beschikbaar gesteld uit het eigen adresboek of via een KvK-nummer opgehaald.
 3. Koppeling zendingsidentificatie met erkenningen
  Er is een uitbreiding gedaan in de verificatie van erkenningen in relatie tot zendingsidentificatie.
 4. Prompten toegevoegd aan exporteiskenmerken
  Vanuit het beheer van de teksten in de applicatie is het mogelijk gemaakt dat de labels bij exporteiskenmerken beheerbaar zijn.