Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2020 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie).

Release notes via RSS

Werkzaamheden huidige sprint

Release in voorbereiding

 1. Doorontwikkeling van rVDM (mest nationaal).  
  Doorontwikkeling van rVDM. Webservices: Melden defect transportmiddel. Accorderen transport leverancier en afnemer Webschermen: Procedure opvolgende aanvraag. Procedure aanmaken e-cert.nl rVDM account. Verificatie e-mailadres e-cert.nl  rVDM account. Overzicht status aanvraag na startmelding. Overzicht accordering aanvraag
 2. Privacyverklaring (algemeen). 
  In de nieuwe webschermen worden de gebruikers geïnformeerd over de privacy statement.
 3. De interval van inactiviteit van de nieuwe webschermen is vergroot (algemeen).
  In de nieuwe webschermen wordt is de interval van inactiviteit vergroot tevens verschijnt er een melding 1 minuut voordat de sessie gaat verlopen en ook een melding als ze uitgelogd zijn.
 4. Overzetten van de IBP-tabellen naar e-CertNL (Fyto).
  Vastleggen en het overnemen van de bron-tabellen van Fyto-registers binnen e-CertNL.
 5. Toevoegen in de APEX-schermen voor het ontsluiten en beheren van de IBP-tabellen (Fyto).
  Realisatie dat het beheer van de stamtabellen, welke uit IBP zijn overgenomen, kan leveren. Het creëren van de stamtabellen in e-CertNL.
 6. Feedback in de nieuwe webschermen per pagina (algemeen).
  In de nieuwe webschermen komt een feedback knop zodat er over deze betreffende pagina feedback kan worden gegeven.
 7. Simpele Single Sign on tussen APEX applicaties (Beheer).
  Beheerders die zijn ingelogd en ook een andere APEX applicaties in dezelfde workspace willen benaderen dan hoeven niet nogmaals in te loggen.
 8. Intrekken button blijft op blauw ook al heb je aanvraag ingetrokken (algemeen).
  In de nieuwe webschermen wordt de intrek link uitgegrijsd bij het intrekken van een aanvraag zodat de aanvraag niet nogmaals kan intrekken.
 9. Inzicht in de aangevraagd welke eis/details gekozen is (algemeen).
  In de webschermen wordt in het overzicht een extra kolom Eis toegevoegd. Bij een nieuwe aanvraag wordt bij de eis ook de details getoond. Ook in het scherm zekerheden en in het tabblad eisen/dekkingen wordt de details van de eis getoond.
 10. E-mails permitregister vanuit database (Fyto).
  Op dit moment is het versturen van de e-mail geïmplementeerd door de layout te kopiëren naar outlook en vanuit daar te versturen. In plaats daarvan gaan we de e-mails direct vanuit de database versturen.

Versie 0.2.92

Release 19 oktober 2020

 1. De huidige sprint staat in het teken van rVDM (mest nationaal).  
  De huidige sprint staat in het teken van rVDM (mest nationaal) het maken van de webservices voor het wijzigen van mestafnemer, toevoegen mestcodes, gewicht en het na-melden van de laad- en losgegevens bij transporten waar een defect transportmiddel is geregistreerd. Ook het opheffen van de defect melding van een transportmiddel wordt hierin meegenomen.Het opzetten van de “opvolgende aanvraag” wanneer na transport blijkt dat mestsoort, leverancier en opmerkingscodes niet correct zijn. Webscherm en webservice procedure inbegrepenDaarnaast word in deze sprint het aanmaken van het e-CertNL account voor leverancier en afnemer van mest, de validatie van het email adres en het instellen van notificaties gerealiseerd.edrijven die meer dan 5000 artikelcodes in hun adresboekje hadden konden die niet correct ophalen in een aanvraag dit is nu wel mogelijk.
 2. Volgorde invulvelden Slacht, Productie en Invriesdatum (veterinair). 
  In de nieuwe webschermen zijn de volgorde invulvelden Slacht, Productie en Invriesdatum aangepast.

Versie 0.2.89

Release 24 september 2020

 1. Aanvraaggegevens uitgebreid. (Algemeen) 
  Bedrijven die meer dan 5000 artikelcodes in hun adresboekje hadden konden die niet correct ophalen in een aanvraag dit is nu wel mogelijk.
 2. Opslaglocatie. (Veterinair) 
  Sectoren die gebruik maken van een opslaglocatie wordt een voorbereiding gemaakt waarbij Naam en Erkenningsnummer worden toegevoegd. De functionaliteit wordt niet direct geactiveerd.  Het gebruik en de start van deze functionaliteit zal vanuit de keuringsdienst COKZ en de NVWA worden toegelicht.
 3. Verstrekkingswijze. (Algemeen) 
  Binnen e-CertNL zijn er afspraken die altijd centraal afgegeven moeten worden. Er is nu een aanpassing gedaan waardoor het mogelijk wordt om er voor te zorgen dat de verstrekkingswijze overruled wordt wanneer dit is vastgelegd in de afspraak (Algemeen)

 


Versie 0.2.86

Release 7 september 2020

 1. Verwerken adresgegevens bij Geleidebiljetten. (CGB)
  Bij de sector geleidebiljetten wordt gebruik gemaakt van adressen bij Van en Naar bedrijf. De adressen moet zowel in behandelstappen als in adressen het zelfde zijn dit was niet het geval en wordt aangepast.
 2. Concept implementatie rVDM (Nationaal Mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt verder gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 3. UN/CEFACT adressering in adresboekje (Algemeen)
  De functionaliteit voor het adresboekje (nu eigen codes) is gebouwd waarmee adressen met adressoort UN/CEFACT op een bepaalde manier vastgelegd kunnen worden. Deze functionaliteit wordt nu opgeleverd in e nieuwe webschermen
 4. IBP Inspectielocaties (Fyto)
  Om de aangiftes voor verlegde import zendingen van fytosanitair materiaal naar een andere lidstaat correct in TNT geregistreerd te krijgen, moet de materialized view uitgebreid worden met een extra kolom waarin de informatie van de controle autoriteit opgenomen is.
 5. Download CSV bestanden in e-CertNL Keuringsdienst applicatie APEX  (NVWA CoA)
  Bij het downloaden vanuit APEX worden de gegevns over meerder kolommen verspreid dit wordt opgelost zodat er geen gegevens verloren gaan.
 6. Opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adressen worden nu ook in de database vastgelegd.
 7. Implementatie beheer modus (Beheer)
  Ten behoeve van incident management wordt nu zichtbaar gemaakt welke processen en procedures worden aangeroepen.

Versie 0.2.85

Release: 25 augustus 2020

 1. Rode markering onder Zending en Orderregel (Algemeen)
  In de nieuwe webschermen werd door een rode markering onder Zending en Orderregel aangetoond als de verplichte exporteis/ certificaatkenmerken niet waren ingevuld. De controle vindt nog wel steeds plaats bij het tabblad documenten en daar worden de verplichte ontbrekende gegevens van de aanvraag getoond. De rode markering heeft invloed op de performance en is om deze reden uitgezet. We gaan onderzoeken of er een klantvriendelijker oplossing voorhanden is die minder invloed heeft op de performance.

 


Direct inloggen bij e-CertNL

Check certificate

Contactgegevens per sector

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!