Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2020 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie).

Release notes via RSS

Versie in voorbereiding

Release in voorbereiding

 1. Verwerken adresgegevens bij Geleidebiljetten. (CGB)
  Bij de sector geleidebiljetten wordt gebruik gemaakt van adressen bij Van en Naar bedrijf. De adressen moet zowel in behandelstappen als in adressen het zelfde zijn dit was niet het geval en wordt aangepast.
 2. Concept implementatie rVDM (Nationaal Mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt verder gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 3. UN/CEFACT adressering in adresboekje (Algemeen)
  De functionaliteit voor het adresboekje (nu eigen codes) is gebouwd waarmee adressen met adressoort UN/CEFACT op een bepaalde manier vastgelegd kunnen worden. Deze functionaliteit wordt nu opgeleverd in e nieuwe webschermen
 4. IBP Inspectielocaties (Fyto)
  Om de aangiftes voor verlegde import zendingen van fytosanitair materiaal naar een andere lidstaat correct in TNT geregistreerd te krijgen, moet de materialized view uitgebreid worden met een extra kolom waarin de informatie van de controle autoriteit opgenomen is.
 5. Download CSV bestanden in e-CertNL Keuringsdienst applicatie APEX  (NVWA CoA)
  Bij het downloaden vanuit APEX worden de gegevns over meerder kolommen verspreid dit wordt opgelost zodat er geen gegevens verloren gaan.
 6. Opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adressen worden nu ook ook in de database vastgelegd.
 7. Implementatie beheer modus (Beheer)
  Ten behoeve van incident management wordt nu zichtbaar gemaakt welke processen en procedures worden aangeroepen.

Versie 0.2.82 staat op acceptatie

Release 0.2.82

 1. Aanvragen via het berichtenboek B2G ook vastleggen in adressen. (Berichtenboek B2G)
  De adressen die in een berichtenboek B2G aanvraag aanwezig zijn worden nu vastgelegd in de database.
 2. Correct vastleggen van XML aanvragen via een berichtenboek (Berichtenboek)
  In de database wordt het nu vastgelegd wanneer er XML aanvragen via het berichtenboek gedaan zijn .
 3. Beëindiging relatie bij de Kamer van Koophandel(Algemeen)
  Wanneer bedrijven momenteel inloggen met een beëindigde relatie of een relatie met incomplete gegevens (kvk-nummer en/of vestigingsnummer ontbreekt) dan geeft het TVS portaal de volgende melding: ‘Er is iets misgegaan’. Er wordt nu een juiste melding terug gekoppeld.
 4. Implementatie status verloop Permitregister (NVWA CoA)
  Het inzichtelijk maken voor de inspecteurs van de permit status verloop.
 5. Inzicht eis/details voor aanvrager (Algemeen)
  De aanvrager heeft nu inzicht van de eis/details/nummer gegevens bij de aanvraag-wizard.
 6. Aanpassing Permit register (NVWA CoA)
  Om het nieuwe proces van registratie van permits te ondersteunen wordt er een aanpassing aan de applicatie gedaan.
 7. Implementatie opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adresgegevens vanuit aanvragen ingeschoten met het berichtenboek worden vastgelegd in de database.

Versie 0.2.81

Release: 29 juli 2020

 1. De functie Annuleer knop intrekken (Algemeen)
  De annuleer button bij intrekken van partijen en grondstoffen deed niet wat verwacht werd dit is hersteld.
 2. CMI BRS nummer opslaan in eigen adres boekje (Mest Import)
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Geldigheid erkenningen (Veterinaire sectoren)
  Erkenningen worden gecontroleerd op geldigheid bij het kopiëren van een aanvraag
 4. Concept implementatie rVDM (Nationaal mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt er gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 5. In voorbereiding Voorraad register voor Snijbloemen en Potplanten (Sector voorraadregister Snijbloemen en Potplanten CKS)
  Het voorraad register voor de sierteelt is technische opgeleverd en wordt op dit moment van de juiste content voorzien voor de gewenste werking.
 6. In voorbereiding Voorraad register voor zaaizaden (Sector voorraadregister Zaaizaden CKZ)
  Het tussenregister zaaizaden is technisch opgeleverd. Met de product owner en de beheerders van de content wordt nu beoordeeld hoe de eisen, dekkingen en verklaringsteksten kunnen worden opgenomen voor de gewenste werking.
 7. Exporteiskenmerken verplicht vermelden in een aanvraag (Algemeen)
  Wanneer er verplichte exporteiskenmerken zijn in een aanvraag en deze zijn niet ingevuld krijgt men in het tabblad documenten een opsomming van de ontbrekende verplichte exporteiskenmerken en deze zijn rood gemarkeerd de exporteiskenmerken die niet verplicht zijn geel gemarkeerd in dit geval is het wel mogelijk om de aanvraag afgifte te doen.
 8. Meldingen en Nieuws op inlogportaal  (Algemeen)
  Op de website e-Cert.nl worden Meldingen, Nieuws en Release notes vermeld. Het is mogelijk om u te abonneren op de rss-feed. Er is een rss-feed voor Meldingen, Nieuws en Release notes. Nu zijn de Meldingen en Nieuws berichten ook te zien op het inlogportaal.
 9. Uitbreiding database ten behoeve van audits (Algemeen)
  Ten behoeven van audits controles zijn er extra kolommen toegevoegd.
 10. Verbeteren foutmelding VKC (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek is de melding: VKC-nummer: 0 niet gevonden. In de respons wordt nu het verkeerde nummer getoond zodat de gebruiker weet welk nummer nog niet bekend is in de database.
 11. Brutogewicht partijniveau Zuivel niet opgeslagen in de database (Zuivel)
  Vanuit het berichtenboek B2G wordt nu het bruto gewicht op partijniveau opgeslagen in de database.
 12. Productiedatum kon maar 1 keer worden opgegeven in het berichtenboek (Berichtenboek B2G)
  Bij opgave van productiedatum in meerdere orderregels kreeg men in het B2G berichtenboek de melding: single-row subquery returns more than one row dit is opgelost.
 13. Opgeven productie periode Zuivel (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek was het nog niet mogelijk om de productie periode op te geven dit is nu geregeld.
 14. Aanpassingen na vergrendeling (Berichtenboek B2G)
  Wanneer aanvragen zijn ingeschoten via het berichtenboek B2G en de aanvraag is vergrendeld is het mogelijk om bepaalde velden te wijzigen. De datum velden konden echter niet gewijzigd worden wanneer de aanvraag was ingeschoten via het berichtenboek B2G dit is nu opgelost.
 15. De annuleer button verwijderd de regel in Partijen en Grondstoffen (Algemeen)
  Wanneer bij het verwijderen van een partij of grondstofregel  de annuleer button werd gebruikt werd de regel tocht verwijderd dit is opgelost.
 16. Opgaven van opslaglocatie aangepast in het berichtenboek B2G (Berichtenboek B2G)
  In het berichtenboek is het nu ook mogelijk om de code van de opslaglocatie als element op te geven.

Versie 0.2.78

Release: 13 juli 2020

 1. De functie en het uiterlijk van de Annuleer knop herzien/gelijktrekken(Algemeen)
 2. CRO wijzigen voor monstername uitbreiden
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Artikelcode CFT (Zuivel)
  Op Orderregelniveau kan men artikelcode CFT als kolom instellen.

Versie 0.2.75

Release: 11 juni 2020

 1. Melding ontbrekende verplichte velden (Algemeen)
  Wanneer er verplichte velden zijn en deze zijn nog niet ingevuld krijgt men nu een melding. Dat is nu aangepast.
 2. Instelbare kolommen bij overzicht orderregels (Algemeen)
  Eerste opzet om de kolommen op orderregel zelf te kunnen aanpassen. Dat is nu aangepast.

Direct inloggen bij e-CertNL

Check certificate

Contactgegevens per sector

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!