Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie) (USEC staat voor UserStory e-CertNL).

Momenteel wordt gebouwd aan de nieuwe sprint Export/Mest76

Momenteel wordt gebouwd aan de nieuwe sprint Export/Mest76

EXPORT

 1. USEC-4120 Aanvullende informatie (ALG)
  De functionaliteit om informatie teksten bij een invulveld te tonen is uitgebreid zodat ook bij titels, zoals bij Exporteiskenmerken, deze informatie getoond kan gaan worden.
 2. USEC-6468 Foutmelding bij inspectie aanvragen na herinspectie als er een inspectielijst is gedownload (CAT/CST).
  Wanneer na het aanvragen van de (eerste) inspectie de inspectielijst wordt gedownload en vervolgens in APEX aangegeven is dat er sprake is van een herinspectie dan wordt er in de aanvragen applicatie bij het opnieuw aanvragen van de inspectie een fout (zonder toelichting) getoond.
 3. USEC-6591 Erkenningen op orderregelniveau (ALG).
  Bij veterinaire sectoren staat in een orderregel de erkenning default op de waarde “Buitenland/eigen code”, dit wordt soortgelijk als bij de additionele erkenningen de waarde “Binnenland”.
 4. USEC-6648 SPIKE aanpassingen aan het voorraadregister.
  Door de werking van het voorraad register op een andere manier in te richten moet bij het opnemen in de exportaanvraag de exportwaardigheid zoals vastgelegd is in het voorraadregister overgenomen worden. er moet in dat geval dan ‘alleen’ nog maar gekeken worden naar de geldigheid van de inspectieresultaten.
 5. USEC-6672 SPIKE BCS meerdere inspectielocaties gebruiken.             .
  SPIKE om de impact te onderzoeken als er in een BCS aanvraag meerdere inspectielocaties gebruikt mogen worden.
 6. USEC-6744 Zoekfunctie erkende bedrijven aanvullende gegevens (ERV).
  ovb wat er gebouwd is: Voor de zoekfunctie erkende bedrijven worden nu aanvullende gegevens aangeleverd in het resultaat (bijv de opheffingsdatum) zodat deze ook inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
 7. USEC-6755 Zoekfunctie erkende bedrijven met behulp van lijstcodes (ERV).
  <ovb wat er gebouwd is: Voor de zoekfunctie erkende bedrijven kan nu op basis van een lijstcode, bijvoorbeeld voor een bepaalde exportregistratie, de resultaten opgeroepen worden.
 8. USEC-6915 Nieuwe naam Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur  LVVN (ALG).
  e-CertNL breed aanpassen nieuwe ministerie – exportapplicatie.
 9. USEC-6916 Nieuwe naam Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur  LVVN (ALG).
  Aanpassen naam nieuwe ministerie – Check Online Verification (COV).
 10. USEC-6934 Nieuwe naam Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur  LVVN (ALG).
  TVS en sectorportaal aanpassing naam nieuwe ministerie – inloggen en sectorportaal.

MEST

 1. USEC-6298 rVDM ontsluiten journaling tabellen via CGO voor de Controle room.
  Interne kwaliteit.
 2. USEC-6736 rVDM CME onderzoek naar verloren koppeling leverancier en laadlocatie.
  De oorspronkelijke koppeling tussen leverancier en laadlocatie bij verwerkte mest wordt weer teruggebracht.
 3. USEC-6741 rVDM CME erkenningsnummer toevoegen aan adresboekje.
  Voor het tonen op het handelsdocument is het noodzakelijk dat voor verwerkte mest de geadresseerde een rekeningnummer opgeeft. Omdat deze relatie uit het adresboekje komt moet dit nummer daar verplicht opgegeven worden.
 4. USEC-6823 rVDM data migratie rVDM 2023 inspectieapp view.
  Gelijktrekken van data in de EED/VDM tabellen met de view voor de inspectie app.
 5. USEC-6835 rVDM – APEX: Status timeline werkt niet naar behoren.
  Interne kwaliteit.
 6. USEC-6842 rVDM – PWA: Uitloggen bij inactief (Vervolg).
  Interne kwaliteit.
 7. USEC-6850 rVDM-Codekwaliteit DB.
  Nieuw package voor loggen functionele en technische fouten  .
 8. USEC-6880 rVDM onboarden verbeteren en verversen certificaten op offline app (Spike).
  We gaan kijken of we het beheer en onboarden van de offline app kunnen verbeteren.
 9. USEC-6887 rVDM CME Erkenningsnummer in EED adressen van Verzender Handelaar.
  Voor het Handelsdocument is het noodzakelijk dat het erkenningsnummer van de de Verzender handelaar worden geprint. Deze wijziging maakt het mogelijk dit nummer te tonen en op te halen voor document.
 10. USEC-6901 rVDM CME erkenningsnummer VH voor buitenlandse relaties.
  Voor de regelgeving dierlijke bijproducten is het noodzakelijk dat ook voor buitenlandse vervoerder het verplicht wordt het erkenningsnummer op te geven als verzender en vervoerder. Deze story gaat over het vullen van dit veld in de e-Cert.nl tabellen.
 11. USEC-6904 rVDM Registratie planning OMO aanvragen in rVDM – opvolgstory.
  In rVDM kunnen de OMO’s nu de te plannen aanvragen inzien en inplannen (eerste opzet schermen).
 12. USEC-6919 rVDM inline invullen voor OMO ontwikkelen.
  Generieke uitwerking van de techniek om gegevens in e-Cert.nl te kunnen wijzigen, zonder dat daarvoor de aanvraag hoeft worden geopend.
 13. USEC-6928 JAVA deel rVDM CME erkenningsnummer toevoegen aan adresboekje.
  Voor het tonen op het handelsdocument is het noodzakelijk dat voor verwerkte mest de geadresseerde een rekeningnummer opgeeft.
  Omdat deze relatie uit het adresboekje komt moet dit nummer daar verplicht opgegeven worden.

In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik van CI/CD beheer op Database en JAVA.


Versie v1.23.0

Huidige sprint Oplevering Export/Mest74 is woensdag 3-7-2024 op productie geïnstalleerd Versie v1.23.0

EXPORT

 1. USEC-1463 Bericht maken voor ophalen van codelijsten (Berichtenboek).
  Er is een nieuw bericht gemaakt voor het opvragen van  codelijsten het bericht heet “codelijstOpvragen” en is toegevoegd aan het CLE-berichtenboek zie documentatie.
 2. USEC-6400 Meerdere documenten tegelijk uploaden vanuit de webschermen (ALG).
  Voor sectoren die daarvoor staan ingericht is er een nieuwe manier van documenten uploaden: het is nu mogelijk meerdere documenten tegelijk te uploaden. Zie voor meer informatie de vernieuwde handleiding over uploaden van documenten https://e-cert.nl/toepassing/handleidingen/nieuwe-aanvraag/documenten-bij-zekerheden/.
 3. USEC-6595 EKP/EKS: e-mail inspectie aanvragen voorzien van inspectieregime (CVV/CVI).
  Vanuit EKS en EKP wordt bij inspectie aanvragen een e-mail verstuurt naar de aanvrager met in onderwerp “Inspectieaanvraag Kanalisatie voor zending:” gevolgd door het aanvraagnummer. Het onderwerp van deze e-mail zal in de bewoording iets veranderen en worden voorzien van het inspectieregime EKS danwel EKP.
 4. USEC-6597 EKS/EKS Tonen inspectieregime bij aanvraag (ALG).
  In de sectoren die gebruik maken van EKS/EKP is voor webschermgebruikers op tabblad zendingniveau te zien onder welk inspectieregime de aanvraag wordt afgehandeld: EKS, EKP danwel regulier. Zelfs wanneer de aanvraag is verlopen blijft het inspectieregime getoond. De werking voor replacements wordt nog aangewerkt.
 5. USEC-6607 BOSS type voor inspectielijst in JSON aanpassen.
  Op verzoek van de KCB de definitie van het inspectielijst nummer in het JSON bericht aangepast van varchar2(38) naar number(8).
 6. USEC-6614 APEX tonen kolom pariteit in P114 (e-CertNL intern).
  Aanpassing aan APEX scherm pagina 114 om kolom pariteit te kunnen gebruiken bij het onderhouden van de export eis kenmerken.
 7. USEC-6663 Controle van waarde voor domein handelseenheid na upload via csv, XML of berichtenboek.
  deel 2 db deel controle van waarde voor domein handelseenheid na upload via csv, XML of berichtenboek
 8. USEC-6738 POC tabblad inspecties veterinaire sectoren.
  Er is een proof of concept uitgevoerd om uit te zoeken of het, net als bij de fytosanitaire sectoren, mogelijk is om een tabblad inspectie te introduceren. Dit is gelukt met als resultaat dat op dit tabblad de aangevraagde inspectie is terug te zien. Bijvoorbeeld handig voor EKS/EKP danwel digitale dierenartsverklaringen functionaliteit. Op langer termijn zou hier ook de informatie teruggekoppeld kunnen worden over eventuele geautomatiseerde keuringsaanvragen.
 9. USEC-6799 Werkzaamheden inrichten nieuwe printomgeving FollowYou.
  Werkzaamheden die nodig zijn om e-CertNL COA Batchprint succesvol te laten lopen via de nieuwe printomgeving “followYou”.
 10. USEC-6820 Alert-mails verzenden door NO-REPLY.
  E-mails met sealed PDF aanpassen naar NO-REPLY.
 11. USEC-6828 CAA aanroepen REST service naar de NAK.
  Technische aanpassing voor het aanroepen van de REST service naar de NAK.
 12. USEC-6839 Aanpassen inspectieresultaat (APEX).
  Binnen de toezichthouderschermen is het vastleggen van inspectieresultaten verbetert omdat aanpassing van USEC-6030 niet meer werkte na de apex upgrade.
 13. USEC-6841 Realisatie van spike onder USEC-6658 SPIKE BCS testbevindingen.
  De check op de geldigheid van een BCS registratie gaat niet meer plaatsvinden o.b.v. de registratie in cle_v_rpt_reg_bcs, maar o.b.v. de nieuwe BCS tabellen
 14. USEC-6886 Inspectie aanvragen bij een EKP replacement via de webervice (ALG).
  De bevinding dat het inspectie aanvragen bij een replacement waarvoor de aanvrager een EKP registratie heeft niet goed ging, is verlopen.

MEST

 1. USEC-6479 rVDM zoekwijze UBN obv BRS nummer inbouwen in CME en CMI (Prio 2H).
  het zoeken van een UBN nummer in CME verloopt op dezelfde manier als in rVDM zonder daarbij functies in te leveren in CME en CMI.
 2. USEC-6620 rVDM – verschil tussen valideren transport gegevens scherm en WS zending aanvragen.
  De controle in de webservice controleert op apparaten indien gekozen transportmiddel is GR.
 3. USEC-6650 OMO – Aanpassingen Startmelding tabblad (Stap 1).
  Generiek element voor de aanvraag voor monstername in de webschermen rVDM.
 4. USEC-6681 rVDM OMO uitbreiden afwikkelstroom keuze.
  Voor de Onafhankelijke monstername worden de wizard en keuze velden uitgebreid met de afwikkelstroom voor onafhankelijke monstername.
 5. USEC-6693 rVDM – Numerieke component.
  Numerieke component accepteert de punt van de numpad als decimaal teken Bug fix op het kopiëren van waarden in het geschatte gewicht.
 6. USEC-6709 rVDM papieren namelding restrictie datum op vandaag en verleden fixen (PMT337).
  Een fix op de datumrestrictie van een papieren namelding.
 7. USEC-6719 rVDM Terugkoppeling op RVO wijzigingsproces verbeteren (PMT325).
  Het wijziging proces vanuit RVO krijgt betere terugkoppeling van de eisen en dekkingen.
 8. USEC-6721 rVDM overladen van paardemest voor substraatbereiding mogelijk maken (PMT-344).
  Voor paardenmest naar substraat bereider wordt het mogelijk om het overladen te registreren in rVDM en kunnen aanvragers alle betrokken transportmiddelen registreren (tot max 4).
 9. USEC-6768 rVDM script ingetrokken aanvragen geschikt maken voor CME en CMI aanvragen (PMT-330).
  Interne kwaliteit.
 10. USEC-6777 rVDM – Omdraaien velden namelden uitgegrijsde datum (Vervolg).
  Bij het namelden in de webschermen kan de datum pas getoond worden als het VDM nummer is gevonden. Om dit duidelijker te maken worden velden omgedraaid en het datumveld pas invulbaar als er een valide VDM nummer is opgegeven.
 11. USEC-6815 DDV-PWA herstellen tonen logging in browser.
  Interne kwaliteit.
 12. USEC-6816 rVDM-PWA herstellen tonen logging in browser.
  Interne kwaliteit.

In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik van CI/CD beheer op Database en JAVA.

Huidige sprint Oplevering Export/Mest74 is dinsdag 25-06-2024 op acceptatie geïnstalleerd.


Huidige sprint Oplevering Export/Mest75 is dinsdag 16 juni 2024 op acceptatie geïnstalleerd.

Huidige sprint Oplevering Export/Mest75 is dinsdag 16 juni 2024 op acceptatie geïnstalleerd.

EXPORT

 1. USEC-4389 B2G Berichtenboek.
  B2G berichtenboek inspectietijd mag niet in het verleden liggen in de respons krijg je de melding CLE-17708′ : ‘Veld ExportInspection/InspectionEvent/OccurrenceDateTime mag niet in het verleden liggen.’
 2. USEC-6583 Status IVI-registratie altijd Nieuw na kopiëren (CZZ).
  Aanpassen van de kopieer functionaliteit van IVI aanvragen om problemen met facturatie te voorkomen.
 3. USEC-6596 Het protocol voor de certificering bij de export van vers varkensvlees naar China is gewijzigd.
  De wijziging omvat o.a. aanpassing van de veterinaire verklaring.
 4. USEC-6707 De tabel configuratie voor orderregels (ALG).
  De mogelijkheid om certificaat- en exporteiskenmerken in een tabel vorm te tonen is nu ook beschikbaar voor orderregels. Het is niet mogelijk om dezelfde tabel op zowel zending- als orderregelniveau te tonen.
 5. USEC-6724 Bevinding foutmelding CLE-13225 AANTAL_EENHEDEN (ALG).
  De bevinding dat in sommige sectoren bij het aanpassen van last minute gegevens de foutmelding CLE-13225 over AANTAL_EENHHEDEN optrad, is opgelost.
 6. USEC-6761 B2G webservice eindtijd (beheer).
  Vanuit het testen van de B2G inspectie aanvragen webservice bleek dat voor de veterinaire sectoren de <urn2:EndDateTime> niet correct verwerkt werd, dat is nu verbetert.
 7. USEC-6794 Pop-up opslaan.
  Alleen voor BCS aanvragen geen pop up voor het opslaan meer tonen.
 8. USEC-6806 FYTO informatie bestand voor het KCB.
  Aanvullend CSV informatie bestand voor het KCB om te kunnen controleren of de e-CertNL certificaten correct bij de eigen klanten gefactureerd kunnen worden.
 9. USEC-6827 CAA toevoegen nieuwe database velden voor NAK REST service.
  Doordat de uitwisseling met de NAK op een nieuwe manier gaat gebeuren komen er ook drie nieuwe velden terug van de NAK. Deze moeten opgeslagen worden in de CLE_EXPORTEENHEDEN tabel.
 10. USEC-6829 Voor het aanroepen van de REST service (CAA).
  Voor het aanroepen van de REST service naar de NAK moeten er JSON berichten gebruikt worden ipv XML. In deze story worden de JSON berichten gemaakt.
 11. USEC-6837 SPIKE – Onderzoek herstarten replacementprocedure (ALG).
  Voor de nieuwe replacement procedure is het niet mogelijk om uit 1 voorloper meerdere opvolgers te krijgen. Dit is onderzocht en het is technisch mogelijk om opnieuw een replacement aanvraag te starten, dit wordt verder uitgewerkt in USEC-6891.
 12. USEC-6838 Nieuwe REST service naar de NAK (CAA).
  Door het gebruik van de nieuwe REST service naar de NAK is er ook een nieuw scherm nodig om de nieuwe velden ‘CODELANDVANORIGINE’, ‘EXTERNPARTIJNR ‘, ‘CATEGORIEAARDAPPELEN’ te kunnen bevragen en de resultaten te kunnen tonen.
 13. USEC-6847 Verlopen zendingen (ALG).
  De “zending_verlopen” in de cle_beheer-package moet weer normaal lopen en eindigen. En zendingen moeten weer op verlopen worden gezet wanneer ze daadwerkelijk verlopen zijn.
 14. USEC-6862 Aanpassen replacement functionaliteit (CAA).
  Aanpassing aan de werking van de replacement functionaliteit voor de sector CAA
 15. USEC-6867 Fyto pariteit publicatiemechanisme aanpassen (APEX).
  In het publicatiemechanisme de pariteit nu ook mee te nemen naar CLE_I_ESE_EIGENSCHAPPEN in CLE_PUBLICEREN.PUBLIC_ESE_EIGENSCH
 16. USEC-6883 tabblad inspecties alle inspectiemomenten tonen (veterinaire sectoren).
  De bevinding uit USEC-6738 was dat niet alle aangevraagde inspectiemomenten getoond werden, dat is nu opgelost.
 17. USEC-6889 EKS – inspectie aanvragen via WS.
  volgt
 18. USEC-6931 CEV codelijst 105 (CEV).
  CKK GEBRUIKSDOEL_LIJST domein van module ontbreekt dit is opgelost.

MEST

 1. USEC-6455 Registratie planning OMO aanvragen in rVDM.
  In rVDM kunnen de OMO’s nu de te plannen aanvragen inzien en inplannen (eerste opzet schermen).
 2. USEC-6736 rVDM CME onderzoek naar verloren koppeling leverancier en laadlocatie.
  De oorspronkelijke koppeling tussen leverancier en laadlocatie bij verwerkte mest wordt weer teruggebracht.
 3. USEC-6741 rVDM CME erkenningsnummer toevoegen aan adresboekje.
  Voor het tonen op het handelsdocument is het noodzakelijk dat voor verwerkte mest de geadresseerde een rekeningnummer opgeeft. Omdat deze relatie uit het adresboekje komt moet dit nummer daar verplicht opgegeven worden.
 4. USEC-6785 rVDM – Monstername aanvragen in vooraanmelding (CRO).
  Onder bepaalde condities (opmerkingscodes of afwikkelstroom) moet de Verzender/handelaar voor een vervoer een onafhankelijke monstername aanvragen. Deze optie komt beschikbaar in het tablad 4. Startmelding (nog niet operationeel).
 5. USEC-6798 rVDM – tekstwijziging invulhulp.
  Vul hieronder het geschatte gewicht in van de vracht. Geef ook aan hoeveel transporten u rijdt. Bij een gewoon rVDM is dit altijd 1. Gebruikt u een verzamel-rVDM? Dan zijn het meer transporten. Tel dan het gewicht in van de vrachten bij elkaar op. Lees meer over het verzamel-rVDM.
 6. USEC-6832 rVDM toevoegen opm code 52 en 53 en berekende kg N en P in rVDM  .
  Na berekening door RVO worden de berekende kg N en P ook in rVDM getoond. Ook eventueel doorgegeven opmerkingscode 52 en 53 vanuit het laboratorium zijn nu ook via rVDM in te zien. Alle gegevens tussen RVO en rVDM zijn nu gelijk.
 7. USEC-6833 rVDM uitbreiden gegevens inspectie app.
  Uitbreiden van de gegevens set voor de Control Room voor aanvullende analyses.
 8. USEC-6845 rVDM – Monstername aanvragen in Vooraanmelding (Stap 3 + 4).
  Interne kwaliteit.
 9. USEC-6852 rVDM Noodprocedure aanvraag niet zichtbaar door beëindigde exportrol.
  Fixen van een uitzonderlijke situatie waarbij het systeem een noodprocedure aanvraag koppelt aan een beëindigde exportrol van het bedrijf waardoor deze niet zichtbaar werd.
 10. USEC-6873 rVDM zoeken op voertuigen kenteken in MTR moet juiste resultaat teruggeven.
  Interne kwaliteit.
 11. USEC-6874 rVDM – Layout pop-up Monstername aanvragen voldoet niet aan de standaarden.
  Interne kwaliteit.
 12. USEC-6895 rVDM Bufferview UBN van KVK adres omzetten UBN adres.
  Fix op het tonen van het adres bij het UBN nummer. Op dit moment wordt het Adres van het bijbehorend KVK getoond. Die moet het adres worden van het bijbehorende UBN.
 13. USEC-6837 rVDM toevoegen opm code 52 en 53 en berekende kg N en P in rVDM (stap 2).
  Na berekening door RVO worden de berekende kg N en P ook in rVDM getoond. Ook eventueel doorgegeven opmerkingscode 52 en 53 vanuit het laboratorium zijn nu ook via rVDM in te zien. Alle gegevens tussen RVO en rVDM zijn nu gelijk.

In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik van CI/CD beheer op Database en JAVA.


Versie v1.22.0

Sprint Oplevering Export/Mest73 is maandag 18 juni op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3260 Aanvragen overzicht zoeken op statussen (algemeen).
  Het zoeken van een aanvraag op de overzichtspagina met behulp van de status is verbeterd. Zo is het nu mogelijk om te zoeken op de status “akkoord”, “controleer zekerheden” of “Wacht op resultaat”. De status ‘Vraag inspectie aan” wordt ook wel “Vraag beoordeling aan” genoemd.
 2. USEC-6457 synchronisatie register, codes en domeinen (e-CertNL intern).
  Net zoals de sectorparameters worden ook overige gegevens van niet productie omgeving regelmatig geüpdatet op basis van een vergelijking met de productie omgeving (in plaats van verwijderen en opnieuw toevoegen). Het moment van implementeren is nog om nader te bepalen.
 3. USEC-6559 Check certificate logging (COV).
  De logging van het check certificate gebruik is verbetert.
 4. USEC-6611 EKS/EKP: KvK gegevens voor keuringsaanvraag (ALG).
  Zodra er vanuit e-CertNL een keuringsaanvraag gedaan wordt bij de NVWA (voor EKS en EKP) dan worden nu het KvK-nummer en het KvK-vestigingsnummer, van het account behoorde bij de aanvraag, aangeboden.
 5. USEC-6647 Check certificate 418 error foutmelding (COV).
  In plaats van een “Error message: 418” foutmelding krijgt de gebruiker een gebruiksvriendelijke foutmelding aangeboden.
 6. USEC-6725 Controleer zekerheden bij inspectie aanvragen via webservice (ALG).
  In het verlengde van USEC-6594 is het inspectie aanvragen vanuit het berichtenboek voor meer situaties gelijk gesteld aan het gedrag van de webschermen: Is het niet mogelijk om inspectie aan te vragen dan resulteert dit in foutmelding CLE-17689; Zo kan het zijn dat er eerst de zekerheden bepaald moeten worden of is er reeds al inspectie aangevraagd.
 7. USEC-6742 Waarmerknaam vanuit printbatch (ALG).
  De bevinding bij de sealed-pdf dat de waarmerknaam, bij waarmerken vanuit de printbatch, niet op de annex wordt getoond, is opgelost.

Mest

 1. USEC-5072  rVDM pVerwerkVdmStatus + LijstOpvragen (MEST).
  rVDM – pVerwerkVdmStatus + LijstOpvragen geeft afwijsredenen vervoerder niet terug (BMS-254).
 2. USEC-6514 rVDM Afwijzen door vervoerder omzetten naar standaard afwijsproces. (MEST).
  Het afwijzen door vervoerder op dezelfde manier wordt afgewikkeld als het afwijzen door afnemer of leverancier. Hierdoor is er minder onderhoud nodig en is het eenduidiger hoe het proces en welke triggers daar voor nodig zijn.
 3. USEC-6576 rVDM adresroltype CME en CMI controleren en aanpassen (MEST).
  Onverwerkte mest laadlocatie mest CMI en Loslocatie mest CME worden ook in de webschermen getoond.
 4. USEC-6677 rVDM – PWA: Het Vervoer tabblad toont niet alle vervoeren (MEST).
  Interne kwaliteit
 5. USEC-6681 rVDM OMO uitbreiden afwikkelstroom keuze (MEST).
  Voor de Onafhankelijke monstername worden de wizard en keuze velden uitgebreid met de afwikkelstroom voor onafhankelijke monstername.
 6. USEC-6693 rVDM – Numerieke component accepteert de punt van de numpad als decimaal teken (MEST).
  Bug fix op het kopiëren van waarden in het geschatte gewicht.
 7. USEC-6702 rVDM-PWA uitloggen bij inactief (MEST).
  Na 15 minuten inactiviteit komt er een popup of de gebruiker ingelogd wil blijven, indien na nog 5 minuten geen reactie wordt de gebruiker uitgelogd.
 8. USEC-6720 rVDM handmatige meldingen mogen niet in de toekomst tijd worden aangemaakt (PMT252) (MEST).
  De handmatige meldingen krijgen een restrictie dat de tijd niet in de toekomst mag liggen.
 9. USEC-6729 rVDM – PWA: foutmelding wordt niet aan gebruiker getoond (MEST).
  De gebruiker wilt een vervoer starten via de PWA, De gebruiker wilt een weegmelding versturen voor een Standaard vervoer. Voor beide scenario’s wordt nu een foutmelding getoond. Voor scenario 2 wordt nu een algemene foutmelding getoond. Dit kan gebruikersvriendelijker door te tonen wat de gebruiker verkeerd heeft ingevoerd waardoor de foutmelding is ontstaan (zoals bij de andere velden in de PWA is geïmplementeerd.)
 10. USEC-6730 rVDM – Apex schermupgrade vervolg (MEST).
  Interne beheer.
 11. USEC-6731 rVDM – Bijwerken script om ingetrokken aanvragen weer in actieve status terug te zetten (MEST).
  Deze story is bedoeld om het SQL script en database weer gelijk te trekken en een centrale oplossing te maken bv. door het maken van een procedure, zodat deze aangeroepen kan worden door de developers en FAB.
 12. USEC-6762 rVDM Bevestigen door buitenlandse relaties met KVK (MEST).
  Buitenlandse bedrijven meteen fictief of NL KVK nummer moeten vanaf nu ook een e-cert.nl account hebben en bevestigen in rVDM.
 13. USEC-6805 rVDM aanpassen VAN001a en VAN002a voor herstarten (MEST).
  Businessrules worden specifieke gemaakt bij het herstarten van een rVDM aanvraag na afwijzen.

In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik van CI/CD beheer op Database en JAVA.

Sprint Oplevering Export/Mest73 is donderdag 6 juni op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.21.0

Sprint Oplevering Export/Mest72 is maandag 27 mei op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-5432 DDV stap 3 t/m 5 – bedrijfsleven heeft inzicht in aanvullende identificatie (CLH/CKL).
  Op het tabblad verklaringen van de bedrijfslevenschermen kan nu ook de op orderregelniveau ingevulde aanvullende identificatie van het herkomstbedrijf zichtbaar gemaakt worden door middel van de “Kolommen instellen” functionaliteit. Worden de instellingen van de tabel gereset dan wordt de kolom niet meer getoond.
 2. USEC-6351 DDV-PWA omgeving automatisch opvragen in api (e-CertNL intern).
  Interne kwaliteit.
 3. USEC-6560 BOSS/BCS DW request naar BOSS bevat onjuist inspectietype (Fyto).
  In het waarmerkverzoek van een BCS aanvraag naar BOSS wordt het verkeerde inspectietype meegestuurd.
 4. USEC-6579 e-mails verzenden vanaf no-reply e-mailadres (ALG).
  In plaats van het FAB e-mail adres zullen e-mails vanaf het no-reply e-mailadres verstuurd worden. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van een e-mail neem dan contact op met de helpdesk van uw sector: https://e-cert.nl/organisatie/contact/.
 5. USEC-6594 EKS/EKP Controleer zekerheden bij inspectie aanvragen via webservice (CVV/CVI).
  Net zoals bij de webschermgebruikers is het voor berichtenboekgebruikers inspectie aanvragen voor EKS en EKP begrensd en resulteert dit in foutmelding CLE-17689.
 6. USEC-6607 BOSS type voor inspectielijst in JSON aanpassen.
  Op verzoek van de KCB de definitie van het inspectielijst nummer in het JSON bericht aangepast van varchar2(38) naar number(8).
 7. USEC-6662 FAB en TAB moeten NIET uit de postbus verwijderd worden, Stuk code verwijderen die hier voor zorgt.
  Er voor gezorgd dat de mail adressen van FAB en TAB niet meer uit de lijst werden verwijderd van outlook om mails te versturen voor Client Export bestanden.
 8. USEC-6716 COKZ webservice bij afgifte documenten aanvragen (CVA)
  De COKZ webservice bij afgifte documenten aanvragen voor de sector CVA werkte niet meer door de introductie van het automatisch waarmerken op basis van een rooster, dit is opgelost.

Mest

 1. USEC-6350 rVDM-PWA omgeving automatisch opvragen in api.
  Interne kwaliteit.
 2. USEC-6353 rVDM-Aanvragen dynamische per-omgeving debug-levels.
  Logging in browser beschikbaar maken.
 3. USEC-6430 rVDM – Weegmelding knop is ten onrechte disabled bij teruggezette aanvraag.
  Als de gebruiker de zekerheden controleert en weer een startmelding geeft, dan wordt de Weegmelding knop op het Laden/lossen tabblad weer enabled. De rest van de knoppen waren en blijven enabled.
 4. USEC-6570 rVDM Meerdere opmerkingscodes onder elkaar zetten.
  Wanneer er meerdere opmerkingscodes gekozen zijn, staan die op dit moment allemaal achter elkaar op dezelfde regel.
 5. USEC-6603 rVDM beperken webservice op maximaal vier mestcodes in het systeem.
  rVDM webservices accepteren niet meer dan vier mestcodes op een vooraanmelding.
 6. USEC-6604 rVDM typeTransport accepteert geen substring van correcte invulwaardes.
  Bugfix op 6462 voor het zoeken op transport_id, combinatie_nr, kenteken of serienummer.
 7. USEC-6617 rVDM afrondingsmail bij wijzigngsproces niet meer versturen (prio 1).
  Als via het wijzigingsproces van RVO een transport in rVDM wordt aangepast, verstuurt rVDM bij het overzetten naar RVO/VDI nog een laatste mail over het afronden van het transport. Deze mail is verwarrend bij een wijziging. Deze mail wordt nu niet meer verstuurd bij het wijzigingsproces.
 8. USEC-6641 rVDM wijzigen teksten bevestigen door leverancier en afnemer.
  De teksten voor de het bevestigen door de leverancier en afnemer worden aangepast om weer in lijn te liggen met de aanpassingen in de regelgeving.
 9. USEC-6656 rVDM omdraaien velden namelden uitgegrijsde datum.
  Bij het namelden in de webschermen kan de datum pas getoond worden als het VDM nummer is gevonden. Om dit duidelijker te maken worden velden omgedraaid en het datumveld pas invulbaar als er een valide VDM nummer is opgegeven.
 10. USEC-6657 rVDM OMO nieuw parameteriseren naar bedrijf en OMO.
  Opzet van de overgangsfase voor de implementatie van de nieuwe aanvraag van onafhankelijke monsternamen

In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik van CI/CD beheer op Database en JAVA.

Sprint Oplevering Export/Mest72 is woensdag 15 mei op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.20.1

Woensdag 15 mei zijn onderstaande userstory`s op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-6757 ALG uitfaseren webservice CLE0310U (beheer).
  In het verlengde van USEC-6458 wordt de webservice CLE0310U voorlopig nog beschikbaar gesteld voor de sectoren waar bedrijven gebruik maken van deze oude webservice zodat de bedrijven de tijd hebben om over te stappen naar de B2G webservice.
 2. USEC-6486 Gebruik tabel configuratie verbeteren (ALG).
  Om certificaat- en exporteiskenmerken overzichtelijker te tonen is eerder een tabel vorm gebouwd. In plaats van twee kolommen met de kenmerken achter elkaar kunnen dan de invulvelden gegroepeerd weergegeven worden in een tabelstructuur. Echter werkte deze configuratie nog niet goed met invulvelden waar de waarde uit een lijst gekozen kan worden, dit is nu onderzocht en verbetert.
 3. USEC-6512 Noodprocedure – doorverwijzen naar sector-selectie (ALG).
  De noodprocedure is aangepast de keuze van de sector is verwijderd, na het inloggen komt men nu op het portaal van de sectoren keuze uit.

Versie v1.19.0

Sprint Oplevering Export71/Mest71 is maandag 6 mei op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2784 aanvragen overzichtspagina: zoeken op referentie (algemeen).
  Op de aanvragen overzichtspagina kan de gebruiker nu ook zoeken op een beginstuk van de ingevulde referentiewaarde op zendingniveau, in plaats van dat de zoekwaarde 100% overeen moet komen met de ingevuld referentiewaarde. Het is niet mogelijk om op een midden of einddeel van de referentiewaarde te zoeken.
 2. USEC-4260 Informerend teken voor webschermgebruikers (ALG).
  Vanuit de eindgebruikers is de behoefte kenbaar gemaakt om meer informatie te krijgen over wat in te vullen bij een invulveld. Hiervoor is een eerste functionaliteit gebouwd zodat bij een (invul)veld een vraagteken getoond kan worden als er meer behoefte is aan uitleg en deze uitleg beschikbaar is gesteld. Zodra de webschermgebruiker op het vraagteken klikt zal aanvullende informatie getoond worden. Informatie over hoe het invulveld werkt is terug te vinden in de handleiding ‘Het invoeren van gegevens’ van e-CertNL op https://e-cert.nl/toepassing/handleidingen/introductie-handleiding/het-invoeren-van-gegevens/. Naar verwachting zal deze functionaliteit eerst getest worden op de export- en verschepingsdatum in de sector Exportverklaringen.
 3. USEC-5999 DDV stap 4: combineren opdrachten zelfde herkomstbedrijf (CLH/CKL).
  De bevinding dat in de PWA de opdrachten over hetzelfde herkomstbedrijf niet als 1 opdracht wordt aangeboden doordat een partijniveau is opgevoerd, is opgelost.
 4. USEC-6305 EKP inspectie aanvragen via webservice (CVV/CVI).
  De bevinding dat inspectie aanvragen mogelijk was zonder een opslaglocatie in te vullen terwijl die verplicht is, is opgelost.
 5. USEC-6343 Brexit: Automatisch waarmerken naam te vroeg op het certificaat (CVV/CVI).
  De bevinding op USEC-6119 dat het certificaat al van waarmerk informatie werd voorzien voordat afgifte documenten was aangevraagd, is opgelost.
 6. USEC-6397 Import fytosanitaire certificaten uit GB (CMS/CIM).
  Het pro actief ophalen van elektronische fytosanitaire import certificaten uit GB en opnemen in het CMS zodat ze ook bij de import inspectie geraadpleegd kunnen worden.
 7. USEC-6434 Database deel controle van waarde voor domein handelseenheid na upload via csv, XML of berichtenboek (ALG).
  Controle op de waarde van een domein na upload via csv, xml of berichtenboek. Wanneer na de controle blijkt dat de waarde niet klopt wordt er een bestand gegenereerd waarin wordt aangegeven wat er fout is.
 8. USEC-6457  Synchronisatie register, codes en domeinen (e-CertNL intern).
  Net zoals de sectorparameters worden ook overige gegevens van niet productie omgeving dagelijks geüpdatet op basis van een vergelijking met de productie omgeving (in plaats van verwijderen en opnieuw toevoegen).
 9. USEC-6458  Uitfaseren webservice CLE0310U (Berichtenboek).
  Vanuit he testen kwam naar voren dat inspectie aanvragen via CLE0310U webservice anders verloopt dan via de B2G webservice. Deze bevinding heeft doen besluiten om de CLE0310U uit te faseren: Deze webservice wordt alleen gebruikt bij veterinaire sectoren en een aanroep resulteert in foutmelding CLE-17691. Inspectie aanvragen is alleen nog mogelijk via de webschermen en de B2G webservice.
 10. USEC-6474 JAVA deel controle na upload via csv, XML of berichtenboek (Algemeen).
  Controle op de waarde van een domein na upload via csv, xml of berichtenboek. Wanneer na de controle blijkt dat de waarde niet klopt wordt er een bestand gegenereerd waarin wordt aangegeven wat er fout is.
 11. USEC-6477 EKP – inzicht in steekproefpercentage per bedrijf (APEX).
  Voor de toezichthouder is de steekproefparameters pagina (nummer 170), om het steekproefpercentage per bedrijf in vast te leggen, verbeterd: het percentage dat vandaag van toepassing is, is direct inzichtelijk in de tabel met bedrijven.
 12. USEC-6486 Gebruik tabel configuratie verbeteren (ALG).
  Om certificaat- en exporteiskenmerken overzichtelijker te tonen is eerder een tabel vorm gebouwd. In plaats van twee kolommen met de kenmerken achter elkaar kunnen dan de invulvelden gegroepeerd weergegeven worden in een tabelstructuur. Echter werkt deze configuratie nog niet goed met invulvelden waar uit een waarde uit een lijst gekozen kan worden, dit is nu onderzocht/verbetert/opgelost.
 13. USEC-6512  Wijziging noodprocedure.
  De noodprocedure wordt aangepast dat men na het inloggen in het portaal uitkomt waarin men de sector naar keuze kan kiezen.
 14. USEC-6558  Analyse om annexen ook verifieerbaar te maken (COV).
  Er is onderzoek gedaan hoe mogelijke annexen op basis van de huidige werking ook geverifieerd kunnen worden. De oplossingsrichting is nog om nader te bepalen.
 15. USEC-6575  Bevinding op plaats van exporteur en importeur (Fyto).
  ePhyto aangeleverde plaats van exporteur en importeur met XML wordt niet correct getoond in het aanvraagscherm van e-CertNL.

Mest

 1. USEC-6265 rVDM RVO wijzigingsproces geschikt maken voor wisselen afwikkelstroom in status 8.
  Onderzoek naar de mogelijkheden om het wisselen van afwikkelsstroom na overzetten via VDI volledig door RVO te laten uitvoeren.
 2. USEC-6269 rVDM – CME: Opmerkingscode 11 wordt niet overgezet.
  Bugfix opmerkingscode 11 werd niet overgezet naar rVDM.
 3. USEC-6350 rVDM-PWA omgeving automatisch opvragen in api.
  Interne kwaliteit.
 4. USEC-6404 rVDM – Copy/paste waarde in nieuwe numerieke component gaat niet goed.
  Bug fix op het kopiëren van waarden in het geschatte gewicht.
 5. USEC-6426 rVDM aanbieden aan VDI verbeteren om missers te voorkomen.
  Verschillende fouten bij versturen van afgeronde transporten naar VDI zijn opgelost.
 6. USEC-6427 rVDM transportmiddel identificeren met behulp van type indicator.
  Het opgeven van het kenteken of serienummer was niet nader gedefinieerd. Bij dubbele waarden in de database werden daardoor soms transportmiddelen niet correct gevonden. De webservice wordt uitgebreid me de tags transport_id, combinatie_nr, kenteken of serienummer om het opgeven van transportmiddelen gerichter te kunnen doen. Wordt Backword compatibel ingevoerd dus de oude werkwijze blijft werken.
 7. USEC-6445 rVDM uitbreiden en controleren gegevensset voor RVO uitwisseling rVDM.
  Uitbreiding van de gegevens voor interne uitwisseling en met RVO.
 8. USEC-6517 rVDM postcode laad- en loslocatie toont onterecht volledig adres.
  Bugfix: In de PWA werden postcodes onterecht vertaald naar een volledig adres dat soms niet overeen kwam. Postcode blijft nu postcode.
 9. USEC-6525 rVDM – De breedte van de kolommen worden niet onthouden bij tabellen op Laden/lossen tabblad.
  Bugfix: Het instellen van kolommen werd bij schermwisseling niet onthouden, dat is nu gerepareerd.
 10. USEC-6526 rVDM – Kolommen Vooraanmeldingsnr en Type vervoer verwijderen uit tabellen Namelden of wisselen tabblad.
  Bugfix: Overbodige kolommen verwijderd bij namelden en wisselen van afwikkelstroom
 11. USEC-6534 rVDM – Zoek rVDM nummer knop in Papieren namelden werkt niet altijd goed.
  Bugfix: ze zoekknop bij het namelden vertoonde onverwacht gedrag. Dat is nu verholpen.
 12. USEC-6536 rVDM – Vooraanmelding dialoog heeft niet altijd een consistente werking.
  Bugfix: Bij keuzehulp voor de afwikkelstroom zijn teksten aangepast die de situatie beter omschrijven.
 13. USEC-6548 rVDM – Bij Melden papieren rVDM is de Volgende knop niet altijd op het juiste moment enabled.
  Bugfix: Namelden had diverse bugs die met deze versie zijn opgelost.
 14. USEC-6585 rVDM Bij terugstorten (intrekken) blokkeren wijzigen leverancier (vervolg 6313).
  Intrekken bij een laad los en weegmelding bij terugstorten was ook mogelijk de leverancier te wijzigen. Dat wordt nu geblokkeerd in de webschermen en de webservice.
 15. USEC-6598 rVDM – HOTFIX – bij papieren namelding is het datumbereik niet correct.
  De gebruiker kan bij papieren namelding geen datum in het verleden selecteren, en wel 10 dagen in de toekomst. Dit zou moeten zijn: een beperkt bereik in het verleden, en een klein stukje in de toekomst (als gedefinieerd via het backend). is geïnstalleerd op productie.
 16. USEC-6619 rVDM – Vervoer tab doet soms heel lang over met laden.
 17. USEC-6667 rVDM – Code-lijsten, regels wordt sinds sprint 70 afgesloten met scheidingsteken.

In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik van CI/CD beheer op Database en JAVA.

Sprint Oplevering Export70/Mest70 is dinsdag 23 april op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.19.0

Sprint Oplevering Export70/Mest70 wordt maandagavond 15 april op productie geïnstalleerd.

Export

 1. USEC-5408 DDV stap 4: afgehandelde opdrachten met afgegeven verklaringsteksten (CLH/CKL).
  De bevinding in de PWA rondom beëindigde verklaringsteksten, is opgelost.
 2. USEC-5410 Upgrade APEX (Beheer).
  Plan van aanpak maken voor de APEX upgrade.
 3. USEC-5422 synchronisatie sectorparameters (Beheer).
  De sectorparameters op de niet productie omgeving zullen dagelijks geüpdatet worden op basis van een vergelijking met de productie omgeving (in plaats van verwijderen en opnieuw toevoegen).
 4. USEC-5571 Automatisch waarmerken op basis van een rooster is generiek inzetbaar (Algemeen).
  De functionaliteit gebouwd voor de brexit dat er vanaf afgifte documenten aanvraag direct gewaarmerkt kan worden op basis van een waarmerkrooster is nu ook breder inzetbaar. Zo kan de functionaliteit nu onder andere per sector in combinatie voor bepaalde landen aangezet worden.
 5. USEC-5865  DDV stap 4: bevinding begindatum nieuwe verklaringsteksten (CLH/CKL).
  De bevinding rondom de begindatum bij een nieuwe verklaringstekst is opgelost.
 6. USEC-5879 DDV stap 5 – Toezichthouder heeft inzicht in afgegeven verklaringsteksten (CLH/CKL).
  Op het tabblad verklaringen, voor de toezichthouder, kunnen nu ook de kolommen met de afgegeven VCT en VKG ID’s inzichtelijk gemaakt worden. Zijn er door de praktiserend dierenarts verklaringen afgegeven dan zijn van de betreffende VCT en VKG id’s ook de bijbehorende verklaringsteksten terug te lezen onder de knop “Verklaringsteksten”. Verder kan ook de kolom aanvullende identificatie getoond worden.
 7. USEC-6035 EKP/BCS – stap 6: Ontgrendelen via webservice resulteert in foutmelding (CVV/CVI).
  Zodra een EKP/BCS aanvraag is vergrendeld (het inspectiemoment of herinspectiemoment is verstrekken) resulteert het ontgrendelen via de webservice CLE0313U in de foutmelding CLE-00108 dat dit niet is toegestaan.
 8. USEC-6118 Codelijsten (Algemeen).
  Webschermen ontsluiten van codelijsten vanuit databaseprocedure.
 9. USEC-6327 EKS: uitgestelde steekproefbepaling en keuringsaanvraag (CVV/CGB).
  In het verlengde van USEC-6255 voor EKP is dit nu ook voor EKS gebouwd: op de werkdag voorafgaand aan het inspectiemoment wordt de steekproefbepaling en keuringsaanvraag uitgevoerd. Zodat tussentijds ingetrokken EKS aanvragen niet meer worden meegenomen in deze stappen.
 10. USEC-6397 Elektronische fytosanitaire import (CMS).
  Het pro actief ophalen van elektronische fytosanitaire import certificaten uit GB en opnemen in het CMS zodat ze ook bij de import inspectie geraadpleegd kunnen worden.
 11. USEC-6343 Brexit: Automatisch waarmerken naam te vroeg op het certificaat (CVV/CVI).
  De bevinding op USEC-6119 dat het certificaat al van waarmerk informatie werd voorzien voordat afgifte documenten was aangevraagd, is opgelost.
 12. USEC-6380 Upload types ‘import certificaat’ en ‘overige documenten’ (Fyto)
  Gebruik van geüploade documenten alleen voor fyto sectoren beschikbaar maken.
 13. USEC-6429 Brexit: Aanpassen ingeplande steekproef door toezichthouder (Apex).
  Voor zowel BCS als EKP kan de toezichthouder bij het overzicht van de steekproefcontroles het resultaat van de controle aanpassen.
 14. USEC-6431 Brexit: Beheerscherm voor automatisch waarmerken obv werkrooster (Apex)
  Het beheerscherm voor het automatisch waarmerken op basis van een rooster is aangevuld met de waarmerknaam zodat direct bij het rooster aanmaken inzichtelijk is wat het resultaat wordt en/of alles goed is ingevuld/ingericht. Staat er geen waarmerknaam dan is of de optie niet ingericht of heeft de gebruiker alleen een spatie als waarmerknaam.
 15. USEC-6466 BCS oproepen inspectielijst (Fyto).
  Het opvragen van de inspectielijst bij een BCS aanvraag lukt niet en geeft een niet logische foutmelding.
 16. USEC-6472 Fyto-register uitbreiden (Apex).
  Het Apex scherm voor het onderhouden van fyto registraties kent beperkingen op de aantal gebruikers die deze functionaliteit mogen gebruiken, hiervoor wordt een oplossing gemaakt om meer gebruikers toe te kunnen wijzen. Daarnaast is het wisselen van de overzichten/aanvragen per keuringsdienst erg omslachtig, dit wordt op een makkelijkere manier gerealiseerd.
 17. USEC-6510 Bevinding sealed pdf en annexen (Algemeen) .
  De pdf certificaten die worden voorzien van een digitale handtekening worden nu ook de annexen beter in opgenomen.
 18. USEC-6519 De autorisatie van de steekproefcontroles pagina is verbetert (Apex).
  De controle of de “Bewerk” knop in het scherm onderhoud steekproefcontroles (pagina 180) actief moet zijn kijkt nu naar de juiste rol Onderhoud_steekproefcontroles_cud.
 19. USEC-6527 EKS aanvragen niet op groen (CGB).
  De bevinding dat EKS aanvragen binnen de sector Geleidebiljetten op status “Vraag inspectie aan” bleven, is opgelost.
 20. USEC-6561 Aantal karakters MAILADRES_ALERTS (Algemeen).
  Kolom ten behoeve van de MAILADRES_ALERTS vergroten met het aantal karakters naar VARCHAR2(200).

Mest

 1. USEC-6293 rVDM controleer adres voor NP relatie na aanpassen exportdatum.
  Bij een relatie met een BRS zonder KVK wordt nu bij het verzetten van de geplande transportdatum de geldigheid van de relatie gecontroleerd.
 2. USEC-6313 rVDM intrekken mogelijk bij terug gestort vervoer.
  Op dit moment kan een aanvraag met laad-, los- of weegmelding door de aanvrager worden ingetrokken. We gaan de parameter die dit mogelijk maakt op Nee zetten. Alleen als een vervoer niet doorgaat en wordt teruggestort op de laadlocatie, kan dan een aanvraag met laad-, los- of weegmelding nog worden ingetrokken. Invoering in overleg met de sector.
 3. USEC-6381 rVDM – In de zoekschermen van vooraanmelding levert geen resultaat bij opnieuw selecteren status: Alle.
  De werking van het zoekscherm is verbeterd en enkele bugs zijn gefixt.
 4. USEC-6465 rVDM – Niet duidelijk genoeg hoe een gebruiker een ingevulde opmerkingscode kan verwijderen.
  In de webschermen was het onduidelijk hoe men een opmerkingscode kan verwijderen. Door een standaardwaarde “geen opmerkingscode” op te nemen is het nu beter te zien of er wel of geen waarde is opgegeven.
 5. USEC-6478 rVDM Onvolledig overzetten VDI invullen geplande laaddatum bij missende laad en los meldingen.
  Als via de VDI een transport onvolledig wordt overgezet (handmatig of automatisch) waarbij de laad- en de losmelding ontbreken, wordt de geplande laaddatum als laad- meegegeven. Hierdoor kan RVO de berekeningen inde juiste periode plaatsen.
 1. In deze sprint wordt ook gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.

Sprint Oplevering Export70/Mest70 is vrijdag 5 april op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.18.0

De sprint Oplevering Export/Mestx69 is maandag 25-3-2024 op productie geïnstalleerd

 1. USEC-5777 EKP- toezichthouderschermen bevinding inspectiemoment (CVV/CVI).
  Voor EKP aanvragen worden de Geplande inspecties (GIE) gevuld met de gegevens van het inspectie aanvragen. Dit met als resultaat dat voor toezichthouders op het tabblad inspectieresultaten (op de pagina Resultaten keuring en zekerhedencontrole) in combinatie met het filter “Aangevraagd inspectiedatum” terug is te zien wanneer door de aanvrager inspectie is aangevraagd en voor welke datum, vanaf tijd en duur.
 2. USEC-5992 Brexit: bevinding alleen eisen selecteren met geldig certificaat (ALG).
  De bevinding vanuit USEC-5587 dat op tabblad documenten het certificaat, met een einddatum, niet meer getoond wordt bij een aanvraag waar de exportdatum gelijk is aan die einddatum, dit is opgelost.
 3. USEC-6207 Brexit automatisch waarmerken foutmelding bij inspectie aanvragen via de webservice (CVV/CVI).
  De bevinding dat bij inspectie aanvragen vanuit de webservice (B2G berichtenboek) de foutmelding “geen waarmerker ingeroosterd” optrad op niet werkdagen, is opgelost. Inspectie aanvragen kan voorlopig alleen nog via de webschermen: De correcte verwerking van een EKP inspectie aanvraag via de webservice wordt verder opgepakt in USEC-6305 (aanpassen inspectielocatie) en USEC-6458.
 4. USEC-6312 BCS controleren erkenning bij een BCS aanvraag naar GB (Fyto).
  BCS controle of of de aanvrager van een fytosanitaire export aanvraag naar GB over een (geldige) BCS erkenning beschikt.
 5. USEC-6342 EKP: uitgestelde risicobepaling en keuringsaanvraag icm weekend en feestdagen (CVI/CVV).
  In het verlengde van USEC-6255 werkt de uitgestelde steekproefbepaling en keuringsaanvraag niet op weekend en feestdagen en houdt daar rekening mee bij het bepalen van de inspectiemomenten op de eerste volgende werkdag.
 6. USEC-6344 EKP – stap 4: bevinding plaatsnaam (CVV/CVI).
  De bevinding omtrent de plaatsnaam die wordt aangeboden bij de NVWA keuringsaanvraag is verbetert.
 7. USEC-6401 SPIKE – Analyse meerdere upload documenten tegelijk uploaden (ALG).
  Vanuit de webservice kunnen meerdere documenten tegelijk geüpload worden echter vanuit de webschermen kan er maar 1 bestand gekozen worden. De mogelijkheid om meerdere documenten tegelijk te selecteren en te uploaden vanuit de webschermen is onderzocht. De eerste bouw zal volgen in USEC-6400.
 8. USEC-6429 Brexit: Aanpassen ingeplande steekproef door toezichthouder (Apex).
  Voor zowel BCS als EKP kan de toezichthouder bij het overzicht van de steekproefcontroles het resultaat van de controle aanpassen.
 9. USEC-6435 APEX – Printbatch Scheiden van Certificaten (Beheer).
  Het GB filter bij de printbatch (pagina 360 en gebouwd in USEC-3024 ) staat nu default aan en kan indien gewenst per persoon uitgezet worden.
 10. USEC-6447 EKP – stap 2: inspectie aanvragen via B2G webservice (CVV/CVI).
  Zodra voor EKP nu een inspectie aanvraag via de webservice gedaan wordt in plaats vanuit de webschermen dan worden de contactpersoon en vanaf tijd nu correct verwerkt. Inspectie aanvragen kan voorlopig alleen nog via de webschermen: De correcte verwerking van een EKP inspectie aanvraag via de webservice wordt verder opgepakt in USEC-6305 (aanpassen inspectielocatie) en USEC-6458.
 11. USEC-6470 Onterechte melding bij kopiëren aanvraag (CVV).
  De bevinding dat een melding wordt getoond bij het kopiëren van een aanvraag, is opgelost.
 12. USEC-6480 EKS aanpassing vanuit USEC-6087 (CVV)
  Bij EKS-aanvragen waarbij is afgezien van kanalisatie is dat nu ook terug te zien op tabblad Details bij bijzonderheden.
 13. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 14. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Sprint Oplevering Export69/Mest69 is woensdag 13 maart op acceptatie geïnstalleerd


Versie v1.17.0

De sprint Oplevering Export/Mestx68 is maandag 4-2-2024 op productie geïnstalleerd

 1. USEC-4941 FYTO Export Alternatieve Verklaringen (Fyto).
  Wijziging CLE0921F.P_ALT_VKG_CHECK afgifte documenten aanvraag.
 2. USEC-5148 Alternatieve Zekerheden (Beheer).
  De alternatieve verklaringen zijn gesplitst van de reguliere verklaringen. Daarbij is in de verschillende Apex schermen een splitsing gemaakt tussen deze twee groepen aan de hand van CLE_VERKLARING_CONCEPTEN.ALTERNATIEF_JN.
 3. USEC-5857 EKP – stap 8: toezichthouderschermen bevinding herinspectie (CVV/CVI).
  Zodra een aanvraag voor bepaalde tijd aanpasbaar is gemaakt en vervolgens een inspectieresultaat wordt ingevuld dan treed de foutmelding, dat de uitgestelde datumtijd in het verleden ligt, niet meer op.
 4. USEC-5952 SPIKE inspectielijst wordt niet getoond in APEX (Beheer).
  Als een aanvraag naar BOSS wordt gestuurd wordt er geen inspectielijst getoond in APEX.
 5. USEC-6018 Meer karakters bij inspecties (APEX/Beheer)
  Momenteel is het maximum 110 karakters, dit blijkt in de praktijk regelmatig aan de korte kant te zijn. Hierdoor moeten wij vaak de meest vreemde afkortingen gebruiken, waardoor de inspectie er niet duidelijker op wordt.
 6. USEC-6087 EKP – BNB hernoemen naar EKP (CVV/CVI).
  Voor de toezichthouder wordt op tabblad details bij bijzonderheden in plaats van de afkorting BNB de nieuwe term EKP getoond. En is ook de afkorting BNB niet meer te zien in de geautomatiseerde e-mail met administratieve controles. Verder is er ook een EKS aanvulling gedaan: bij EKS-aanvragen waarbij is afgezien van kanalisatie is dat nu ook terug te zien is bij bijzonderheden.
 7. USEC-6251 COV – verificatie bevinding status Verklaring opgesteld (Alg).
  Zodra bij een aanvraag in de status Verklaring opgesteld het verificatie document wordt opgevraagd, via www.checkecert.nl/cov, met de correct combinatie van het certificaat- en verificatienummer dan zal dit niet meer resulteren in een blokkering van het certificaat.
 8. USEC-6266 EKP – toezichthouderschermen bevinding wel/geen EKP aanvraag (CVV/CVI).
  In sommige gevallen werd op tabblad details een niet EKP aanvraag onterecht als EKP aanvraag gemarkeerd of andersom, dit is opgelost.
 9. USEC-6283 ePhyto volgorde transportmiddel in aanvraagscherm (Fyto)
  De volgorde van transportmiddelen na het opslaan net zo tonen als ze ook zijn opgevoerd.
 10. USEC-6285 BCS opslaan van JSON erkenning (Fyto)
  Het opslaan van de aangeleverde BCS erkenning informatie in de nieuwe BCS erkenning tabellen.
 11. USEC-6307 COV – gebruiksvriendelijke foutmeldingen (Algemeen).
  Bij het opvragen van een verificatie document, via www.checkecert.nl/cov, zijn de foutmeldingen aangepast en eenvoudiger aanpasbaar gemaakt.
 12. USEC-6361 EKP – stap 4: bevinding NVWA planningsaanvraag 2 kwartieren (CVI).
  De bevinding dat bij een NVWA planningsaanvraag voor de sector Vis maar 1 kwartier werd aangeboden in plaats van 2, is opgelost.
 13. USEC-6363 EKP – stap 4: bevinding NVWA planningsaanvraag &-teken (CVI).
  De bevinding dat bij een NVWA planningsaanvraag het &-teken voor problemen zorgde, is opgelost.
 14. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 15. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

De sprint Oplevering Export/Mestx68 is woensdag 20-02-2024 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.16.0

De sprint oplevering Export/Mest67 wordt maandag 12 februari op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-5290 DDV: PWA update versienummer in de footer (CLH/CKL).
  In de applicatie voor het afronden van de digitale dierenartsverklaringen (de PWA) krijgt de versie nu automatisch een update bij een nieuwe oplevering. Voorheen gebeurde dit handmatig.
 2. USEC-6021 Fyto tonen van een spinner tijdens het zoeken van de elektronische certificaten (Fyto).
  Het tonen van een spinner in het zoekscherm voor elektronische certificaten om aan te geven dat het systeem bezig is de gevraagde informatie op te halen.
 3. USEC-6030 EKP – stap 7&8: aanpassen inspectieresultaat (APEX).
  Binnen de toezichthouderschermen is het vastleggen van inspectieresultaten verbetert waardoor aanpassingen door iemand voor iedereen zichtbaar worden.
 4. USEC-6101 EKP – stap 3: steekproefpercentage per bedrijf (CVV/CVI).
  De standaard 10% of er een fysieke steekproefcontrole uitgevoerd gaat worden is nu per bedrijf aan te passen, en indien van toepassing is dat hetzelfde percentage als bij EKS.
 5. USEC-6168 DDV stap 4: bevinding nieuwe orderregel (CLH/CKL).
  De bevinding bij hergebruik van een verklaring, vanuit een bestaande orderregel, voor een nieuwe orderregel niet goed werkt voor buitenlandse additionele erkenningen is verbetert.
 6. USEC-6254 Facturatie particulieren (CLH).
  Binnen de sector CLH worden aanvragen voor particulieren nu automatisch gefactureerd zodra de aanvraag onder het NVWA account is aangemaakt.
 7. USEC-6262 BCS nieuwe tabellen maken (Fyto).
  Aanmaken van nieuwe tabellen om de BCS erkenning informatie in op te slaan.
 8. USEC-6276 Eigencodes webschermen (Algemeen).
  Na het invullen van de eigen code LAADLOCATIE BUITENLAND in het adresboekje is de Bewaar knop al enabled.
 9. USEC-6281 EKP – Stap 10 facturatie reflectie (CVV en CVI).
  Zodra een aanvraag na inspectie aanvragen gemarkeerd is als EKP aanvraag dan wordt hiervoor een factuurregel aangeboden aan het facturatiesysteem.
 10. USEC-6284 EKP – stap 2: bevinding inspectie aanvragen met webservice (CVV/CVI).
  De bevinding dat inspectie aanvragen bij een EKP aanvraag via een webservice niet goed werd verwerkt, is opgelost.
 11. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 12. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

De sprint oplevering Export/Mest67 is  dinsdag 6 februari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.15.0

De sprint oplevering Export66/Mest53 wordt dinsdag 9 januari op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-5488 COV – gebruiksvriendelijke captcha (Algemeen).
  De vernieuwde check certificate pagina, voor het downloaden van het verificatie document, is voorzien van een captcha functionaliteit om het onderscheid te kunnen maken tussen bots en humane gebruikers.
 2. USEC-5584 EKP – stap 4: bevinding postcode niet volledig (CVV/CVI).
  De bevinding dat een onjuiste postcode niet correct wordt aangeboden bij de NVWA keuringsaanvraag verbetert.
 3. USEC-6008 Zoek functionaliteit voor (fytosanitaire) import certificaten (Fyto)
  De zoek functionaliteit voor (fytosanitaire) import certificaten alleen beschikbaar maken voor fyto sectoren middels een sector parameter de zoek functionaliteit voor elektronische certificaten mag alleen voor de fytosanitaire sectoren beschikbaar gesteld worden middels een sector parameter.
 4. USEC-6090 Brexit – Bevinding kopieer aanvraag functionaliteit (ALG).
  De functionaliteit om een aanvraag te kopiëren naar een andere bestemming/eis is vanwege een bevinding niet meer beschikbaar.
 5. USEC-6119 Brexit – Automatisch waarmerken ook de naam op het certificaat (CVV/CVI).
  Zodra bij afgifte documenten aanvragen het mogelijk is om direct automatische te waarmerken op basis van een rooster, dan komt de naam van de
  waarmerken op het certificaat. Is er voor de waarmerker geen waarmerknaam bekend dan volgt foutmelding CLE-17649 en het verzoek om contact op te nemen met de helpdesk zodat dit aangepast kan worden.
 6. USEC-6138 ePhyto scherm aanpassingen aan het tabblad documenten(Fyto).
  ePhyto scherm aanpassingen aan het tabblad documenten om de klant te informeren of er een ePhyto of papieren certificaat is opgemaakt.
 7. USEC-6140 Brexit automatisch waarmerken bevinding foutmelding CLE-17632 (CVV/CVI).
  Wordt er afgifte documenten aangevraagd maar staat er niemand ingeroosterd dan volgt de foutmelding CLE-17632. Afgifte documenten aanvragen is niet
  mogelijk en de aanvraag komt niet meer in de status Verklaring opgesteld totdat deze begrenzing wordt uitgezet. Voor berichtenboek gebruikers volgt nog een aanpassing in USEC-6207: deze foutmelding kan optreden bij inspectie aanvragen op niet werkdagen.
 8. USEC-6167 Maken van (interne) REST service voor ontvangen BCS erkenningen.
  Maken van (interne) REST service voor ontvangen BCS erkenningen om voor een BCS aanvraag naar GB te kunnen beoordelen of een bedrijf over een (geldige) erkenning beschikt zal er een REST service gebouwd moeten worden waar de gegevens over de erkenning uit het erkenningen register van de NVWA naar toe gestuurd worden.
 9. USEC-6210 ePhyto ontbreken controle op verplichte velden (Fyto).
  ePhyto ontbreken controle op verplichte velden ‘certificaatnummer’ en ‘landcode afgifte’ in het zoekscherm voor elektronische certificaten
 10. USEC-6221 COKZ webservice voor ei en ei-producten PRODUCTIEDATUM_RANGE (CVA).
  Ter voorbereiding om de certificering van ei en ei-producten via CVA ook aan te bieden aan het COKZ, is in samenwerking met het COKZ de bestaande
  webservice uitgebreid met het certificaatkenmerk Productiedatum range.
 11. USEC-6252 Brexit: Automatisch waarmerken op basis van een rooster ook voor pre-exportcertificering (CVV/CVI).
  De functionaliteit dat een EKP aanvraag bij succesvol afgifte documenten aanvragen direct gewaarmerkt wordt op basis van een
  rooster is nu ook inzetbaar voor pre-exportcertificaten (bestemming GBPRE).
 12. USEC-6253 EKP – Stap 10 facturatie (CVV/CVI).
  Zodra een aanvraag na inspectie aanvragen gemarkeerd is als EKP aanvraag dan wordt hiervoor een factuurregel aangeboden aan het facturatiesysteem.
 13. USEC-6255 EKP: uitgestelde risicobepaling en keuringsaanvraag (CVI/CVV).
  ) In plaats van een EKP risicobepaling en het aanvragen van een NVWA keuringsaanvraag op het moment van inspectie aanvragen gebeurt dat nu op de werkdag voorafgaand aan het inspectiemoment. Zodat tussentijds ingetrokken EKP aanvragen niet meer worden meegenomen in deze stappen.
 14. USEC-6258 Brexit: elektronisch certificering Sealed (ALG).
  Nieuwe Verschijningsvormen bij de registratie van Certificaat modellen.
 15. USEC-6261 EKP Bevinding inspectie aanvragen is niet mogelijk bij een replacement(CVI).
  De bevinding dat het niet mogelijk was om inspectie aan te vragen bij een replacement van een EKP aanvraag , is opgelost.
 16. USEC-6281 EKP – Stap 10 facturatie (CVV/CVI).
  Zodra een aanvraag na inspectie aanvragen gemarkeerd is als EKP aanvraag dan wordt hiervoor een factuurregel aangeboden aan het facturatiesysteem.
 17. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 18. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

De sprint oplevering Export66/Mest53 is dinsdag 9 januari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.14.1

De sprint oplevering Export65/Mest52 is maandag 18 december op productie geïnstalleerd en dinsdag 19 december een fix.

 1. USEC-4481 SPIKE CAA.
  Spike CAA tonen van de toelichting waarom een eis niet gedekt is.
 2. USEC-5934 DDV stap 4: bevinding nieuwe orderregel (CLH/CKL).
  De bevinding als een verklaring vanuit een bestaande orderregel wordt hergebruikt voor een nieuwe orderregel niet goed werkt, is opgelost voor binnenlandse additionele erkenningen.
 3. USEC-5964 Check certificate pagina verbeteringen deel 1 (COV).
  De vernieuwde check certificate pagina, voor het downloaden van het verificatie document, is gebruiksvriendelijker gemaakt..
 4. USEC-6006 Maken van (interne) REST service voor ontvangen BCS erkenningen (Fyto).
  om voor een BCS aanvraag naar GB te kunnen beoordelen of een bedrijf over een (geldige) erkenning beschikt zal er een REST service gebouwd moeten worden waar de gegevens over de erkenning uit het erkenningen register van de NVWA naar toe gestuurd worden.
 5. USEC-6022 Aanpassing zoekscherm voor elektronische certificaten (Fyto).
  Het gebruik maken van een pick list om het land van afgifte te kunnen selecteren in het zoekscherm voor elektronische certificaten.
 6. USEC-6029 Domeinwaarde toevoegen voor het kunnen uploaden van documenten (Fyto).
  Een nieuwe domeinwaarde aangemaakt voor het kunnen uploaden van overige documenten anders dan inspectie documenten of import certificaten
 7. USEC-6048 BCS – stap 6: verschil tussen controleer zekerheden en ververs waarborgen op slot gaan (deel 2) (CAT/CST).
  Ververs Waarborgen gelijk trekken als bi controleer zekerheden zodat de niet BNB eisen op groen en gaat de aanvraag op slot gaat.
 8. USEC-6074 bevinding bij het uploaden pdf bestanden (ALG).
  De bevinding dat het uploaden van pdf-bestanden dit niet werkte zodra de extensie in hoofdletters staat, is opgelost.
 9. USEC-6111 bevinding bij het uploaden JPG, JPEG en PNG bestanden (ALG).
  De bevinding dat bij het uploaden van JPG, JPEG en PNG bestanden het icoontje niet wordt getoond bij de tabbladen Zekerheden en Documenten, is opgelost.
 10. USEC-6146 BOSS het controle certificaat wordt niet correct verwerkt in de JSON naar BOSS (CAT/CST).
  Aanpassen van de selectie voor de documenten bij het aanmaken van het JSON bericht.
 11. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 12. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

De sprint oplevering Export65/Mest52 is dinsdag 12 december op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.13.0

De sprint oplevering Export64/Mest51 is maandag 4 december 2023 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-4096 IVI Webschermen.
  Het is nu mogelijk om te zoeken op land en iso code.
 2. USEC-5446 Fyto maken van nieuwe webservice om K eisen op groen te zetten.
  Maken van een nieuwe webservice om de K eisen van een gecombineerde Fyto en Kwaliteit export aanvraag op groen te kunnen zetten.
 3. USEC-5828 DDV stap 4: Accorderen alleen indien verklaring volledig (CLH/CKL).
  Vanuit de PWA kan de opdracht alleen geaccordeerd worden zodra Naam, CIBG-nummer, NAW gegevens van het herkomstbedrijf, een productnaam en verklaringstekst(en) aanwezig zijn.
 4. USEC-5950 BNB/EKP – stap 8: Verschil tussen controleer zekerheden en ververs waarborgen deel 1 (CVV/CVI).
  De bevinding dat bij een herinspectieresultaat de eisen wel op groen worden gezet bij het uitvoeren van Controleer zekerheden in webschermen van de aanvrager maar niet bij uitvoeren van Ververs Waarborgen vanuit de toezichthouder schermen is opgelost. Tevens is voor de toezichthouder in de toelichting van het inspectieresultaat te zien dat het op groen gaan vanuit het EKP (voorheen BNB) inspectieregime is gedaan, deze toelichting wordt nu ook gevuld in het kader van EKS.
 5. USEC-5951 BNB/EKP – stap 6: Verschil tussen controleer zekerheden en ververs waarborgen deel 2 (CVV/CVI).
  De bevinding dat een aanvraag wel op slot gaat bij het uitvoeren van Controleer zekerheden in webschermen van de aanvrager maar niet bij uitvoeren van Ververs Waarborgen vanuit de toezichthouder schermen is opgelost.
 6. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 7. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

De sprint oplevering Export64/Mest51 is woensdag 22 november op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.12.0

Sprint Export63/Mest50 is maandag 13 november op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-4682 USEC-4682 DDV: mee kopiëren VCT_ID’s (APEX).
  Voor contentbeheerders wordt bij het kopiëren van bindende afspraken of verzoeken ook de VCT_ID’s voor dierenartsverklaringen mee gekopieerd. Het mee kopiëren van deze VCT IDs bij afzonderlijke eisen volgt in USEC-5701.
 2. USEC-4926 DDV stap 4: Verklaring met status Inspectie aanvragen terwijl al inspectie is aangevraagd (CLH/CKL).
  Zodra er voor een orderregel inspectie is aangevraagd en op tabblad verklaringen wordt er een unieke herkomstbedrijf-dierenartspraktijk koppeling gelegd voor deze orderregel, dan wordt status van de verklaring Inspectie aanvragen. Omdat er reeds inspectie aangevraagd is dat niet meer mogelijk. Dit probleem is opgelost doordat vervolgens na het uitvoeren van controleer zekerheden de status van Inspectie aanvragen wordt omgezet naar Wacht op resultaat en mocht de koppeling al bekend zijn vanuit een andere aanvraag dan wordt de status direct Wacht op resultaat. Tenzij het geldigheidstermijn al is afgelopen dan wordt de status Niet uitgevoerd. Verder wordt bij het naar de status Wacht op resultaat gaan ook de e-mails verstuurd: De e-mails worden opnieuw verstuurd voor alle verklaringen met de status Wacht op resultaat.
 3. USEC-5165 IVI Webschermen – Ook bevestiging e-mail bij aanpassing (FYTO).
  Aanpassing van de bestaande pop-up bij het opslaan van een bestaande aanvraag met daarin een nieuw vinkje om ook een nieuwe bevestigingse-mail te versturen. Dit vinkje staat standaard aangevinkt, maar kan de gebruiker weghalen. Wanneer het vinkje aangevinkt is, mag het systeem een nieuwe bevestigingse-mail versturen.
 4. USEC-5406 DDV stap 4 Inzicht in afgehandeld opdrachten tot x dagen na export (CLH/CKL).
  Binnen de digitale dierenartsverklaringen applicatie blijven afgehandelde opdrachten standaard tot en met de exportdatum zichtbaar. Indien gewenst kunnen de opdrachten x kalenderdagen na exportdatum nog getoond worden.
 5. USEC-5580 e-phyto data opvragen uit het CMS database deel.
  Scherm om zowel de XML als de PDF van een e-phyto op te kunnen vragen en te downloaden uit het CMS.
 6. USEC-5587 Brexit: alleen eisen selecteren met geldig certificaat (ALG).
  Deze functionaliteit is per sector aan te zetten: De webschermgebruiker krijgt bij het aanmaken van een aanvraag alleen de eisen aangeboden waar ook een certificaat bij zit. Is er geen certificaat aanwezig of is deze niet meer geldig op de exportdatum dan is het niet meer mogelijk om dit te kiezen. De berichtenboekgebruikers krijgen een foutmelding dat het certificaatmodel niet aanwezig is.
 7. USEC-5602 BNB: Foutmelding automatisch waarmerken op basis van rooster is niet mogelijk (CVV/CVI).
  In het verlengde van USEC-5595: Wordt er afgifte documenten aangevraagd maar staat er niemand ingeroosterd dan volgt de blokkerende foutmelding CLE-17632. Afgifte documenten aanvragen is niet mogelijk en de aanvraag komt niet meer in de status Verklaring opgesteld totdat deze begrenzing wordt uitgezet.
 8. USEC-5660 e-phyto data opvragen uit het CMS Java deel.
  Scherm om zowel de XML als de PDF van een e-phyto op te kunnen vragen en te downloaden uit het CMS.
 9. USEC-5662 BNB bevinding orderregel niet op slot (CVI/CVV).
  Zodra het inspectiemoment of herinspectiemoment is verstreken gaat bij de webschermen de aanvraag op slot bij het laden van de tabbladen Zending, Orderregel, Zekerheden en Documenten, en bij het laden van een individuele orderregel.
 10. USEC-5753 FYTO upload van XML bestanden (ALG).
  Het uploaden van een XML bestand van een elektronisch import certificaat mogelijk maken bij een (re-)export certificaat.
 11. USEC-5810 nieuwe webservices KCB (BOSS).
  Grondstoffen vastleggen in CLE_EIGENSCHAPPEN waardoor er ook geen aanduiding opgehaald wordt uit CG_REF_CODES.
 12. USEC-5810 Grondstoffen vastleggen (BOSS).
  Grondstoffen vastleggen in CLE_EIGENSCHAPPEN waardoor er ook geen aanduiding opgehaald wordt uit CG_REF_CODES.
 13. USEC-5811 Inspectieaanvraag richting BOSS KCB (BOSS).
  Er wordt een inspectieaanvraag richting BOSS aangemaakt (als er sprake is van meerdere deelzendingen/grondstoffen).
 14. USEC-5813 Aanpassing grondstofniveau (BOSS).
  In het bericht naar BOSS worden de velden tarief_soort en pct_kwaliteit niet meer meegestuurd op grondstofniveau, alleen op deelzendingniveau
 15. USEC-5858 SPIKE verschil tussen controleer zekerheden en ververs waarborgen (CVV/CVI).
  De bevinding dat Controleer zekerheden vanuit de aanvrager schermen anders werkt dan de Ververs waarborgen vanuit de toezichthouderschermen is onderzocht en opvolging vindt plaats in USEC-5950 en USEC-5951.
 16. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 17. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

Sprint Export63/Mest50 is dinsdag 31 oktober op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.11.0

Oplevering sprint Export62/Mest49 is dinsdag 24 oktober 2023 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-5495 BNB bevinding BNB inspectieresultaten kunnen niet meer worden vastgelegd (CVV/CVI).
  De bevinding dat BNB inspectieresultaten niet meer kunnen worden vastgelegd zodra na de reactietijd om een herinspectie is gevraagd, is opgelost.
 2. USEC-5661 BCS bevinding heinspectieresultaten worden weggegooid (CAT/CST).
  De bevinding dat herinspectieresultaten werden weg is opgelost soortgelijk als bij USEC-2875.
 3. USEC-5775 BREXIT selectief tonen grondstofniveau – webschermen (CVV).
  Na het onderzoek vanuit USEC-5646 is een eerste functionaliteit gebouwd voor de sector CVV webschermgebruikers: Alleen bij aanvragen met de bestemming GB wordt in de orderregel het grondstofniveau getoond en is dit bruikbaar. De opvolging van deze functionaliteit berichtenboekgebruikers vindt plaats in USEC-5659.
 4. USEC-5781 BNB Aanvraag op slot bij inspectie (CVV/CVI).
  In het verlengde van USEC-5346 gaat een BNB aanvraag ook eerder sluiten zodra vanuit de toezichthouderschermen een enkel inspectieresultaat (akkoord, niet akkoord of herinspectie) wordt vastgelegd. Bij herinspectie zal de aanvraag weer open gaan tot de opgegeven uitgestelde tijd tenzij er weer eerder een inspectieresultaat wordt vastgelegd. Ook wordt CLE-17591 melding getoond, deze wordt nog niet getoond bij Alles goedkeuren vanuit de 311 pagina.
 5. USEC-5809 BNB bevinding: vanaf bevriezingsmoment zijn orderregels toch aanpasbaar (CVV/CVI).
  In het verlengde van USEC-5668 is voor BNB aanvragen de oplossing op de orderregelsoverzichtspagina breder geïmplementeerd en worden knoppen inactief zodra de aanvraag op slot moet gaan.
 6. USEC-5823 Geen gebruik index (CAA).
  Ophalen product duurt te lang door geen gebruik index (in CAA
 7. USEC-5826 gebied wordt niet meegestuurd bij aanmaken nieuwe aanvraag (Algemeen).
  Na het maken van de aanvraag hoort het land-van-bestemming zichtbaar te zijn in de zending-tab en in de geopende aanvraag.
 8. USEC-5833 Replacement aanvragen: Foutmelding: Invulling parameters niet correct.
  Geen foutmelding bij zowel een replacement uit een geopende aanvraag als een replacement via het overzichtsscherm.
 9. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 10. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

Oplevering sprint Export62/Mest49 is dinsdag 10 oktober 2023 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.10.0

Sprint Export61/Mest48 is maandag 2 oktober op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3192 Inzicht in aangevraagd inspectie voor toezichthouder (APEX).
  De bevinding dat vanuit de toezichthouderschermen geen inzicht is in het aangevraagd inspectiemoment is opgelost. Op tabblad inspectieresultaten kunnen nu deze kolommen zichtbaar gemaakt worden, voor BNB moeten deze kolommen nog correct gevuld worden. Wel wordt op tabblad details getoond wanneer de aanvraag gaat sluiten, of dat dit mogelijk is uitgesteld dmv een herinspectie. En bij details is zichtbaar of het een BNB aanvraag betreft.
 2. USEC-5403 Fyto versturen van JSON als op knop inspectie aanvragen wordt geklikt.
  Versturen van het JSON inspectie aanvraag bericht naar BOSS als de aanvrager op de knop inspectieaanvragen klikt.
 3. USEC-5596 Kopieer eisen functionaliteit in APEX (Beheer).
  Het corrigeren en uitbreiden van de kopieer functionaliteit in APEX voor de COA vullers.
 4. USEC-5630 Kopieer bindende eisen functionaliteit in APEX (Beheer).
  Het corrigeren en uitbreiden van de kopieer functionaliteit in APEX voor de COA vullers.
 5. USEC-5671 BNB batchverwerking werkte niet meer (CVV/CVI).
  De bevinding dat de batchverwerking, om inspectieresultaten bij de steekproefcontroles te updaten, niet meer werkte is opgelost.
 6. USEC-5596 Ophalen bedrijfsgegevens geleidenbiljetten (CGB).
  Niet geldige erkenningen worden niet meer getoond op het scherm en worden ook niet meer gekopieerd bij het kopiëren van de aanvraag.
 7. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik van CI/CD bheer op Database en JAVA.
 8. Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Sprint Export61/Mest48 is vrijdag 22 september op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.9.0

Huidige sprint Export60/Mest47 is maandag 18 september op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-5423 Brexit groupage: Gemachtigde kan de aanvraag niet meer kopiëren en de replacement starten (algemeen).
  De bevinding dat de gemachtigde ongewenst een aanvraag kan kopiëren en replacement kan starten is onderzocht. De gemachtigde kan vanuit de aanvraag niet meer de replacement starten. Het niet kunnen kopiëren van een aanvraag door de gemachtigde wordt later aangepast.
 2. USEC-5543 Brexit BNB (Beheer).
  De bevinding dat er geen toegang tot steekproeven pagina in APEX is opgelost.
 3. USEC-5595 BNB: Automatisch waarmerken met een werkrooster (CVV/CVI).
  Voor de sector CVV en CVI worden aanvragen gewaarmerkt op basis van een werkrooster. Dit gebeurt bij het afgifte documenten aanvragen Staat er niemand ingeroosterd dan wordt de aanvraag niet gewaarmerkt.
 4. USEC-5609 BNB: Beheerscherm voor automatisch waarmerken obv werkrooster (Beheer).
  Voor de sector CVV en CVI worden aanvragen gewaarmerkt op basis van een werkrooster bij afgifte documenten aanvragen. Dit werkrooster is nu voor de
  toezichthouder in te zien en aan te passen. Staat er niemand ingeroosterd dan wordt de aanvraag niet gewaarmerkt.
 5. USEC-5668 BNB bevinding: vanaf bevriezingsmoment zijn orderregels toch aanpasbaar (CVV/CVI).
  In het verlengde van USEC-5494 is het probleem ook opgelost voor BNB.

 

 • In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD beheer op Database en JAVA.
 • Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

Huidige sprint Export60/Mest47 is woensdag 30 augustus op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.8.1

Sprint Export60/Mest46a is dinsdag 15 augustus op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2875 BNB bevinding heinspectieresultaten worden weggegooid (CVV/CVI).
  De bevinding dat herinspectieresultaten werden weg is opgelost.
 2. USEC-4096 IVI Webschermen (Fyto).
  Aanpassing van de IVI schermen die het gebruik van de nieuwe schermen na implementatie prettiger zouden maken.
 3. USEC-4761 Waarmerken in Pootaardappelen (Beheer).
  Wanneer een quote’je in de naam wordt meegegeven voor het waarmerken van een aanvraag in CAA komt er nu geen foutmelding meer.
 4. USEC-5082 IMP/EXP nieuwe webservices KCB.
  Toevoegen van de code ‘BOSS’ aan het domein ‘BRONSYSTEEM’ in de CG_REF_CODES tabel.
 5. USEC-5398 secure mail toepassen.
  Aanpassen secure mail.
 6. USEC-5504 ransportmiddel verplicht controle bij inspectie aanvragen (algemeen).
  De bevinding i.h.k.v. de Brexit is opgelost: het was mogelijk om inspectie aan te vragen zonder dat transportmiddel was ingevuld terwijl dit wel een verplicht kenmerk is.
 7. In deze sprint wordt gewerkt aan de kwaliteit van het gebruik  van CI/CD bheer op Database en JAVA.
  Er wordt ook verder gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). 

 


Versie v1.8.0

De sprint Export58/Mest46 is maandag 24 juli op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3493 BNB stap 2 bevinding foutmelding bij inspectie aanvragen (CVV/CVI).
  Rondom het inspectieaanvragen binnen BNB werd bij een blokkerende foutmelding toch al een begin gemaakt aan de steekproefprocedure (stap 3).. Dit is aangepast voor CVV. Er volgt nog een aanvullende aanpassing.
 2. USEC-4090 BCS – stap 9: Batchverwerking BCS inspectieresultaten (CAT/CST).
  De resultaten van de steekproefcontroles worden in een batchverwerking nagelopen, niet uitgevoerde controles worden voor de betreffende aanvrager in de voorraad gezet om alsnog uitgevoerde te gaan worden.
 3. USEC-4654 IMP/EXP nieuwe webservices KCB.
  EXP realiseren REST service voor export aanvragen naar BOSS 12 story points.
 4. USEC-5144 Toevoegen BCS aanvraag zonder fyto inspectietype (BCS).
  Aanmaken van een AI om een controle op BCS zendingen te doen.
 5. USEC-5376 BNB stap 6 bevinding: na bevriezing knoppen nog actief (CVV/CVI).
  Voor BNB bleek dat er nog knoppen actief waren op het tabblad orderregel en zekerheden. Dit is nu opgelost.
 6. USEC-5396 Onvolledige verklaringen op verstrekt certificaat.
  Het afdrukvoorbeeld in de fyto-sectoren met certificaatnummer toont nu alle verklaringen en kan door de keurmeester gewaarmerkt worden als definitieve versie.
 7. USEC-5478 Brexit versturen van mail met fytosanitair certificaat als PDF (CBB).
  Als tussen oplossing de fytosanitaire certificaten voor CBB vanaf 1 juli verzenden als PDF (met QR code) per mail naar de collega’s in GB.
 8. USEC-5516 ERV beheerscherm bevindingen actuele gegevens (APEX).
  Bevinding vanuit USEC-4901 is opgelost waardoor het verrijkingen beheerscherm beter aansluit op de waardes vanuit het zoekscherm.

In deze sprint zitten ook de optimaliseringen van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

De sprint Export58/Mest46 is woensdag 12 juli op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.7.0

De sprint Export57/Mest45 is woensdag 5 juli op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-5180 BCS: bevinding vanaf bevriezingsmoment voor orderregels (CAT/CST).
  De bevinding dat vanaf het bevriezingsmoment in de webschermen toch nog een aanpassing mogelijk was op orderregels- en grondstofniveau, is geanalyseerd.
 2. USEC-5190 DDV stap 5 – Toezichthouder heeft inzicht in verklaringen (CLH/CKL).
  Soort gelijk als de aanvrager krijgt ook de toezichthouder inzicht in de verklaringen zodat dit gebruikt kan worden bij de certificering.
 3. USEC-5192 Brexit: Inzicht in steekproeven BCS en BNB voor de toezichthouder.
  Voor zowel BCS als BNB krijgt de toezichthouder inzicht in welke steekproeven in de voorraad staan, zijn uitgezet en zijn afgerond.
 4. USEC-5382 CZU: bevinding check containernummer knop is inactief (CZU).
  Het bleek dat na inspectie aanvragen de knop check containernummers niet meer actief was, dit is opgelost.
 5. USEC-5387 Transportmiddel verplicht controle bij inspectie aanvragen (algemeen).
  Vanuit de voorbereidingen voor de brexit was de volgende bevinding naar voren gekomen: Het was mogelijk om inspectie aan te vragen zonder dat transportmiddel was ingevuld terwijl dit wel een verplicht kenmerk is. Dit is onderzocht en er is een oplossing gevonden.
 6. USEC-5402 BCS: bevinding vanaf bevriezingsmoment zijn grondstof knoppen nog actief (CAT/CST).
  De bevinding dat vanaf het bevriezingsmoment in de webschermen toch nog een aanpassingen mogelijk zijn op grondstofniveau, is opgelost.

In de huidige sprint wordt gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

De sprint Export57/Mest45 is dinsdag 27 juni op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.6.0

De sprint oplevering Export56/Mest44 is woensdag 14 juni op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3888 Batchlog – opschonen batchlog.
  Opschonen batchlog
 2. USEC-4739 Inloggen voor dierenartspraktijken (CLH/CKL).
  De applicatie voor dierenartsverklaringen is toegankelijk voor praktijken die daarvoor geautoriseerd zijn door toezichthouder. Niet geautoriseerde bedrijven krijgen de Geen toegang pagina getoond.
 3. USEC-4863 Nieuwe webservices (Beheer).
  Nieuwe webservice om update van inspectieaanvraag bericht te vragen
 4. USEC-5169 DDV stap 4 Inzicht in openstaande en afgehandelde opdrachten (CLH/CKL).
  In de PWA is op het voorraad tabblad inzicht in het termijn waarbinnen de opdracht afgehandeld kan worden en opdrachten die het eerst gaan sluiten staan boven aan. Daarnaast staat bij het aanvraagnummer “te beoordelen” indien de opdracht binnen het geldigheidstermijn valt (anders staat er niets). Op tabblad afgehandeld staan de opdrachten gesorteerd op laatste wijzigingsdatum waarbij de meest recente datum bovenaan staat.
 5. USEC-5284 Inspectietijden tonen op inspectie aanvraag scherm Naktuinbouw (CZZ, CBN en CKB).
  Het opnemen van informatie over bloktijden in het inspectieaanvraag scherm voor de sectoren CZZ, CBN en CKB die door de Naktuinbouw uitgevoerd moeten worden. Tevens is het ook mogelijk om in het pop-up scherm bij inspectie aanvragen extra informatie te tonen, dit is ingericht voor de sectoren CDV en CVA.
 6. USEC-5354 Angular (Beheer).
  Upgrade Angular dependencies – ongebruikte html-webpack verwijderen.

In de huidige sprint is gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

De sprint oplevering Export56/Mest44 is maandag 5 juni op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.5.0

Huidige sprint Oplevering sprint Export55/Mestx43 is op dinsdag 30 mei op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-4028 Het KCB bezig met het ontwikkelen van een nieuw inspectiesysteem (BOSS). .
  Het is de wens om 1 gezamenlijk inspectieaanvraag bericht voor zowel import als export te maken.
 2. USEC-4786 Angular (Beheer).
  DDV PWA angular upgrade van 11 naar 14.
 3. USEC-5308 ToegangVerleningService TVS (Beheer).
  ToegangVerleningService (TVS) gaat van versie 3 naar versie 4 en gaan we de aansluiting realiseren voor EHerkenning (EH2+) en Anders inloggen.
 4. USEC-4882 DDV stap 3: Bij inspectie aanvragen e-mail versturen met vanaf datum (CLH/CKL).
  De e-mail die naar de dierenartspraktijk wordt gestuurd is nu ook voorzien met de datum vanaf wanneer de digitale verklaringen
  afgehandeld kunnen worden.
 5. USEC-4934 DDV stap 3 – wijzigen/verwijderen Dierenartspraktijk uit eigen code lijst (CLH/CKL).
  De bevinding dat het niet mogelijk is om een dierenartspraktijk in de eigen code lijst te wijzigen/te verwijderen is nu opgelost.
 6. USEC-4993 DDV stap 4 – Niet afgehandelde PWA opdrachten op inspectie dag (CLH/CKL).
  Het bleek dat USEC-4498 en USEC-4499 niet op dezelfde manier omgaan met de inspectiedatum, dit is nu opgelost.
 7. USEC-5005 DDV stap 3: bij inspectie aanvragen e-mails versturen (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-3572 is nu ook het onderwerp van de e-mails die verstuurd worden aanpasbaar.
 8. USEC-5027 DDV stap 1: naar waarheid en akkoord met de voorwaarden (CLH/CKL).
  Bij het inloggen in de dierenartsen applicatie wordt nu de naar waarheid ingevuld incl voorwaarden en disclaimer aangeboden soortgelijk als bij
  de exportapplicatie. En is het niet meer mogelijk om vanuit het inloggen bij de persoonlijke gegevens pagina te annuleren.
 9. USEC-5137 DDV stap 4: vanaf geldigheidstermijn ten opzichte van de exportdatum (CLH/CKL).
  In de PWA kan vanaf x dagen voorafgaand aan de exportdatum gestart worden met accorderen. Hierop was een bevinding dat er
  niet rekening werd gehouden met exportdatum is dag 0, dit is nu opgelost.

In de huidige sprint wordt gewerkt aan het optimaliseren van processen ten behoeve van realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Huidige sprint Oplevering sprint Exportx55/Mestx43 is op vrijdag 19 mei op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v1.4.0

Sprint Expor54/Mest42 is woensdag 3 mei op productie geïnstalleerd

 1. USEC-4673 DDV stap 3 – koppelen niet geautoriseerde dierenartspraktijk (CLH/CKL).
  Voor de aanvrager is het op tabblad verklaringen ook mogelijk om niet geautoriseerde dierenartspraktijken te koppelen. De status blijft papieren verklaring en achter de naam van de dierenartspraktijk staat de tekst niet geautoriseerd. Mocht de dierenartspraktijk ondertussen geautoriseerd worden dan is het nodig om de dierenartspraktijk opnieuw te koppelen.
 2. USEC-4746 BCS: bevinding vanaf bevriezingsmoment (CAT/CST).
  BCS – stap 6: aanvraag is na inspectiemoment toch aanpasbaar.
 3. USEC-4932 DDV stap 3 – Meldingen bij koppelen en ontkoppelen DAP (CLH/CKL).
  De aanvrager krijgt op tabblad verklaringen nu een melding bij het koppelen/ontkoppelen of dit goed is verlopen.
 4. USEC-5015 DDV stap 3: bevinding tabblad verklaringen wel/niet tonen(CLH/CKL).
  Het wel/niet tonen van tabblad verklaringen zorgde bij vertraging dat het tabblad nog niet getoond werd waardoor het leek alsof het er niet is. Dit is nu verbetert.

Sprint Expor54/Mest42 is op 24 april op acceptatie geïnstalleerd


Versie v1.3.0

Sprint Export53/Mest41 is woensdag 12 april op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-4936 CI/CD DB (Beheer).
  CI/CD DB: database release deployment ontkoppelen van de release pipeline
 2. USEC-4983 PC en VP worden niet gekopieerd en opgeslagen in EED_ADRESSEN (CZU).
  Bij het kopiëren van een aanvraag van Zuivel (CZU) worden nu ook de producent en verpakker opgeslagen in de database. daarmee is het issue van de melding bij het verlagen van het gewicht in een vergrendelde aanvraag opgelost.
 3. USEC-4999 Replacement aantal tekens toelichtingen veld (ALG).
  De bevinding dat bij een toelichting met meer dan 400 tekens de replacement niet correct wordt aangemaakt is opgelost: De gebruiker kan maximaal 400 karakters invullen, daarbij wordt de Enter ook als een karakter gezien.
 4. USEC-5079 CI/CD DB (Beheer).
  CI/CD DB: unzip / deployment release vanuit de TAG pipeline
 5. USEC-5080 CI/CD DB (Beheer).
  Merge request release-main mergen na geslaagde tag deployment pipeline
 6. USEC-5113 DDV openen openstaande opdracht in PWA zonder naam dierenartspraktijk (CLH/CKL).
  De bevinding dat de dierenartspraktijk niet altijd getoond werd bij een openstaande opdracht in de PWA is opgelost.

Sprint Export53/Mest41 is maandag 3 april op acceptatie geïnstalleerd.

Tussen sprint Export52d is maandag 27 maart op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-5141 DDV stap 2 tonen tabblad verklaringen (CLH/CKL)
  De bevinding dat voor sommige landen onterecht het tabblad verklaring werd getoond is opgelost.

Versie v1.2.3

Sprint Export 52c is maandag 27 maart 2023 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-4730 DVV stap 4: tabblad verklaringen gegevens groeperen (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-4325 wordt op tabblad verklaringen na controleer zekerheden de resultaten van een herkomstbedrijf hergebruikt zodra dezelfde dierenartspraktijk is gekoppeld.
 2. USEC-4731 DDV stap 4: bevinding ontkoppelen dierenartspraktijk (CLH/CKL).
  Vanuit USEC-4329 kwam naar voren dat bij het ontkoppelen van een dierenartspraktijk een deel van de resultaten van het accorderen / niet accorderen niet netjes werd opgeschoond, dit is nu opgelost.
 3. USEC-4877 DDV journaling tabellen (beheer).
  Zodat onder andere incidenten beter geanalyseerd kunnen worden.
 4. USEC-4958 DDV stap 4: bevinding accorderen / niet accorderen vanuit PWA werkt niet (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2805 bleek het accorderen / niet accorderen vanuit de PWA niet te werken voor verzoeken, dit is nu opgelost.
 5. USEC-5036 DDV stap 4: aanpassen additionele erkenning (CLH/CKL).
  Aanvullend op USEC-4819: Zodra een additionele erkenning is opgeslagen kan deze alleen door middel van het prullenbakje weer verwijderd worden. Het verwijderen resulteert, na controleer zekerheden, ook in aanpassen van tabblad verklaringen.
 6. USEC-5039 DDV stap 4: afgehandelde opdrachten met afgegeven verklaringsteksten (CLH/CKL).
  In het verlengede van USEC-4883 waren nog twee bevindingen welke nu zijn opgelost.

Sprint Export 52b/Mest40 is woensdag 22 maart 2023 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-4554 DDV stap 5: koppelen/ontkoppelen (CLH/CKL).
  Op tabblad verklaringen kan de exporteur totdat afgifte documenten is aangevraagd dierenartspraktijken koppelen/ontkoppelen.
 2. USEC-4737 DDV stap 4: opdrachten met actuele verklaringsteksten (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) wordt nu in het verlengde van USEC-4736 de verklaringsteksten vastgelegd waarop akkoord / niet akkoord wordt gegaan.
 3. USEC-4819 DDV stap 4: aanpassen additionele erkenning (CLH/CKL) .
  Zodra een additionele erkenning is opgeslagen kan deze alleen door middel van het prullenbakje weer verwijdert worden. Het verwijderen resulteert, na controleer zekerheden, ook in aanpassen van tabblad verklaringen.
 4. USEC-4862 Securemail (Beheer).
  We gaan onderzoeken hoe de huidige mail via securemail kan verlopen.
 5. USEC-4879 DDV stap 3: Tabblad verklaringen informatie (CLH/CKL).
  Op tabblad verklaringen wordt informatie getoond over de werking van de functionaliteit en de niets gevonden melding is aangepast.
 6. USEC-4883 DDV stap 4: afgehandelde opdrachten met afgegeven verklaringsteksten (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) wordt nu in het verlengde van USEC-4737 de vastgelegde verklaringsteksten in de afgehandelde opdrachten getoond.
 7. USEC-4917 Virusscanner (Beheer).
  Virusscanner activeren voor uploadmogelijkheid van bestanden
 8. USEC-4931 DDV stap 4: onderdrukken DDV_ID’s (CLH/CKL).
  In de PWA worden de DDV_ID’s niet meer getoond in de verklaringen, behalve voor testdoeleinden.

Sprint Export 52b/Mest40 is woensdag 22 maart 2023 op productie  geïnstalleerd.


Versie v1.1.1

Sprint Export51/Mest39 is dinsdag 7 maart op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2805 DDV stap 2: Vulling dierenartsverklaringsteksten (sector CLH en CKL).
  Opvolgend op USEC-2629 is de functionaliteit ook ingericht voor verzoekeisen.
 2. USEC-4361 DDV stap 4: Naam herkomstbedrijf bovenaan in geopende opdracht (CLH/CKL).
  In de PWA wordt in een geopende opdracht (nog te behandelen al dan niet afgehandeld) de naam van het herkomstbedrijf getoond.
 3. USEC-4552 DDV stap 3: Dierenartspraktijk invullen in eigen code lijst (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-3093 kan de exporteur op basis van KVK+vestigingsnummer dierenartspraktijken opvoeren in de eigen code lijst.
 4. USEC-4615 DDV stap 3 – bevinding inspectieaanvragen voorbij exportdatum (ALG).
  Vanuit het project digitalisering dierenartsverklaring was de bevinding naar voren gekomen dat het mogelijk is om de inspectiedatum voorbij de exportdatum aan te vragen terwijl daar een reeds bestaande controle voor bestaat met foutmelding CLE-17351. Deze controle is nu ook voor de sectoren waarbij het inspectie aanvragen door middel van een pop-up scherm verloopt per sector aan/uit te zetten.
 5. USEC-4736 DDV stap 4: opdrachten met actuele verklaringsteksten (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) wordt nu in het verlengde van USEC-4048 het verklaringen deel gevuld met de actuele verklaringsteksten bij de niet afgehandelde opdrachten.
 6. USEC-4779 Nazorg controle containernummer procedure (Zuivel).
  Naar aanleiding van USEC-4470USEC-4471 en USEC-4472 stonden nog een aantal dingen open welke nu zijn opgelost.
 7. Momenteel wordt er gewerkt aan de Angular update.

Versie v1.0.0

Resultaat van controle op zekerheden wordt opgeslagen Sector aardappelen, groente en fruit (CAT)

Als u de zekerheden van een aanvraag heeft gecontroleerd in de tab Zekerheden, blijft vanaf nu de geldigheid van het resultaat bewaard. Onder de knoppen staat dan een tekstregel “Zekerheden nog geldig: Ja”. Deze resultaten blijven geldig totdat u een wijziging in de aanvraag doet, waardoor een nieuwe controle van de zekerheden nodig is. In dat geval ziet u in het tabblad Zekerheden de tekstregel “Zekerheden nog geldig: Nee”.

Gebruik dan de knop “Controleer zekerheden” opnieuw om de controle op eisen en dekkingen te laten uitvoeren, waarna het resultaat ververst wordt.

Sprint Export50/Mest38 is maandag 6 februari op productie geïnstalleerd.

Bij het opstarten van de sector rVDM krijgt u een melding te zien na het inloggen. Deze melding krijgt u te zien wanneer er e-mail adressen zijn opgegeven die nog niet geverifieerd zijn. U heeft de keuze dit uit te stellen maar dan blijft deze melding bij elke nieuwe sessie te voorschijn komen tot dat alle e-mail adressen zijn geverifieerd.

 1. USEC-3572 DDV stap 3: Bij inspectie aanvragen e-mail versturen (CLH/CKL)
  Zodra de aanvrager inspectie aanvraagt worden twee e-mails verstuurt: één naar de aanvrager dat de opdracht is uitgezet en de andere naar de dierenartspraktijk dat er een opdracht is aangeboden.
 2. USEC-4095 IVI nummers (Fyto).
  Het gebruik van de IVI Webschermen zit in de laatste fase en het in gebruik namen zal door de afdeling Certificering op Afstand worden gecommuniceerd.
 3. USEC-4471 Procedure controle containernummer (Zuivel).
  Vanuit USEC-4470 wordt deze procedure aangeroepen waarbij gecontroleerd wordt of de waarde ten eerste voldoet aan het reeksvoorschrift: het containernummer bestaat aaneengesloten uit 4 hoofdletters en 7 cijfers waarbij meerdere containernummers worden gescheiden door een puntkomma, komma, enter of spatie. Vervolgens worden de waarden die voldoen aan het reeksvoorschrift getoetst aan het identificatie voorschrift van de iso-6346 norm. Vanuit USEC-4472 wordt het resultaat zichtbaar voor de gebruiker.
 4. USEC-4472 Resultaat controle containernummer procedure (Zuivel).
  Vanuit USEC-4471 wordt het resultaat van de procedure teruggegeven in de schermen: voldoen alle waarden in het invulveld aan de iso-normering dan verschijnt er een zwart vinkje, voldoet specifieke waarde(s) niet dan wordt de gebruiker geattendeerd dat opgesomd waarden niet voldoen aan de iso-6364 norm. De gebruiker blijft verantwoordelijk dat de ingevulde waarde overeenstemmen met de identificatie van de containers.
 5. USEC-4500 DDV stap 4: accorderen / niet-accorderen in PWA vanaf x dagen (CLH/CKL).
  De opdrachten in de PWA kunnen door de dierenartspraktijk x dagen voorafgaand aan de exportdatum (dag 0) pas worden afgehandeld om te voorkomen dat een verklaring te vroeg wordt afgegeven.
 6. USEC-4504 Alternatieve Zekerheden – Te lange foutmelding CLE-17353 (Fyto).
  Voor aanvragen met daarin alternatieve zekerheden nieuwe stijl, wordt bij het aanvragen van de afgifte van documenten in een (in potentie lange) foutmelding teruggegeven voor welke deelzending/eis er nog een alternatief opgegeven moet worden. Van begin af aan is duidelijk dat deze foutmelding langer zou kunnen zijn dan de maximale ruimte in de foutmelding. Om deze reden is er een mechanisme ingebouwd om de foutmelding in te korten als deze te lang is.
 7. USEC-4532 Alternatieve Zekerheden – Onterecht melding dat meerdere alternatieven gekozen zijn (Fyto).
  Ten onrechte een melding dat er meerdere alternatieve gekozen zijn ook als dat niet zo is. Dit lijkt te komen doordat in de view ook eisen/verklaringen met een einddatum zijn meegenomen en in de controle daar geen rekening mee wordt gehouden is opgelost.
 8. USEC-4775 Bewaarbutton in orderregel (Algemeen).
  Bij het openen van de orderregel in een lopende aanvraag wordt de bewaarbutton actief terwijl dit niet zou moeten.

Sprint Export50/Mest38 is maandag 30 januari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.5.1

Sprint Export50/Mest38 is maandag 6 februari op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3102 Uploaden beveiligde pdf documenten (Algemeen).
  Het wordt mogelijk gemaakt dat beveiligde pdf documenten kunnen worden geüpload zodat daar geen work-around voor nodig is om deze ook getoond te krijgen op het certificaat.
 2. USEC-3249 Logging database (Algemeen).
  Vanuit beheer wordt een dynamisch logging mechanisme gerealiseerd voor de webschermen applicatie.
 3. USEC-3572 DDV stap 3: Bij inspectie aanvragen e-mail versturen (CLH/CKL).
  Zodra de aanvrager inspectie aanvraagt worden twee e-mails verstuurt: één naar de aanvrager dat de opdracht is uitgezet en de andere naar de dierenartspraktijk dat er een opdracht is aangeboden.
 4. USEC-4323 DDV stap 3: invulveld dierenartspraktijk wordt niet meer gevraagd in de orderregel (CLH/CKL) .
  De aanvrager kan geen dierenartspraktijk meer invullen op orderregelniveau. De mogelijkheid om een dierenartspraktijk aan een herkomstbedrijf te koppelen wordt verplaatst naar tabblad verklaringen.
 5. USEC-4265 CI/CD DB (Beheer).
  Projectomgeving toevoegen en aanpassen scope pipeline.
 6. USEC-4322 DVV stap 4: Ophalen opdrachten voor ingelogde praktijk (CLH/CKL).
  In de PWA worden alleen de opdrachten getoond voor de dierenartspraktijk namens wie de gebruiker inlogd.
 7. USEC-4362 DDV stap 4: tonen export aanvraagnummer (CLH/CKL).
  In de PWA waar overzichten met de opdrachten te zien wordt het export aanvraagnummer getoond.
 8. USEC-4471 Procedure controle containernummer (Zuivel).
  Vanuit USEC-4470 wordt deze procedure aangeroepen waarbij per containernummer (gescheiden door een puntkomma, komma, enter of spatie) gecontroleerd wordt of deze voldoet aan het reeksvoorschrift: aaneengesloten 4 hoofdletters en 7 cijfers. Vervolgens worden de waarden die voldoen aan het reeksvoorschrift getoetst aan het rekenvoorschrift van de iso-6346 identificatie, uitgaande dat de laatste hoofdletter (de category identifier) een J, R, U of Z moet zijn. Vanuit USEC-4472 wordt het resultaat zichtbaar voor de gebruiker.
 9. USEC-4498 DDV stap 4: Niet afgehandelde PWA opdrachten op inspectie dag (CLH/CKL).
  Op de inspectiedatum, aangevraagd door de exporteur in e-CertNL, krijgen de nog niet door de dierenartspraktijk afgehandelde opdrachten de status Niet uitgevoerd en zijn niet meer toegankelijk voor verdere afhandeling (accorderen/ niet-accorderen).
 10. USEC-4499 DDV stap 4: Intrekken van opdracht is mogelijk tot de aangevraagde inspectie dag (CLH/CKL).
  Vanaf de aangevraagde inspectiedatum, door de exporteur in e-CerttNL, is het niet meer mogelijk om in de PWA opdracht in te trekken.
 11. USEC-4506 BCS – stap 6: geen automatisch waarmerk verzoek bij openstaande K-eisen en/of herinspectie (CAT/CST).
  Binnen het bedrijfscontrolesysteem (BCS) het automatische waarmerk verzoek vanuit USEC-3535 wordt niet verstuurt zodra er nog K-eisen open staan en/of herinspectie is ingepland.

Sprint Export50/Mest38 is maandag 23 januari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.5.0

Sprint Export49/Mest37 is dinsdag  27 december op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3249 Logging database (Algemeen).
  Vanuit beheer wordt een dynamisch logging mechanisme gerealiseerd voor de webschermen applicatie.
 2. USEC-4265 CI/CD DB (Beheer).
  Projectomgeving toevoegen en aanpassen scope pipeline.
 3. USEC-4322 DVV stap 4: Ophalen opdrachten voor ingelogde praktijk (CLH/CKL).
  In de PWA worden alleen de opdrachten getoond voor de dierenartspraktijk namens wie de gebruiker inlogd.
 4. USEC-4362 DDV stap 4: tonen export aanvraagnummer (CLH/CKL).
  In de PWA waar overzichten met de opdrachten te zien wordt het export aanvraagnummer getoond.
 5. USEC-4369 DDV stap 4: ongedaan maken afgehandelde opdracht (CLH/CKL).
  In de PWA kan een opdracht in de status Akkooord / niet-akkoord ingetrokken worden waarmee de opdracht opnieuw beschikbaar komt in het tabblad te behandelen.
 6. USEC-4370 DDV stap 4: status afgehandelde opdracht (CLH/CKL).
  In de PWA wordt in het overzicht van de afgehandelde opdrachten ook de status van de opdracht getoond.
 7. USEC-4383 Java (Beheer).
  Analyse Java upgrade.
 8. USEC-4384 Subversion (Beheer).
  Analyse Uitfaseren Subversion.
 9. USEC-4416 CI/CD Java (Beheer).
  CI/CD Java – Werken met release candidate versies
 10. USEC-4417 CI/CD Java (Beheer).
  CI/CD Java – Werken met release versie
 11. USEC-4434 CI/CD DataBase (Beheer).
  CI/CD DataBase – Configuratie Toad/Git/GitLab
 12. USEC-4470 Knop containernummer controle (CZU).
  Voor de webschermgebruikers wordt op tabblad zending bij de invulvelden voor containernummer, onder transport, een knop getoond. Later vanuit USEC-4471 wordt het mogelijk om de inhoud van de invulvelden te controleren ten opzichte van de ISO-6346 identificatie standaard. Is er niets ingevuld of staat deze functie voor de sector uit dan is de knop niet actief. In het begin zal deze functie alleen aanstaan voor de zuivel sector.
 13. USEC-4520 CI/CD DataBase (Beheer).
  CI/CD DataBase – GitLab databaseproject configuratie.
 14. USEC-4521 CI/CD DataBase (Beheer).
  CI/CD DataBase – Ondersteuning Git/Gitlab (Export en rVDM).
 15. USEC-4523 CI/CD DataBase (Beheer).
  CI/CD DataBase – Exportteam Werken met Git
 16. USEC-4525 CI/CD DataBase (Beheer).
  CI/CD DataBase – Template t.b.v. genereren tabellen / types in Git(Lab).
 17. USEC-4527 CI/CD DataBase (Beheer).
  CI/CD DataBase – Afspraken over vastlegging grants/synonyms/scripts/configuratiedata/sectorparameters in Git(Lab)
 18. USEC-4529 DDV – stap 3 – Tabblad verklaring erkenning dubbeling na inspectie aanvragen (CLH/CKL).
  Vanuit USEC-4361 de bevinding dat in tabblad verklaringen voor hetzelfde herkomstbedrijf zowel met papieren als digitale verklaring wordt geregistreerd vanaf inspectie aanvragen, dit is hersteld.
 19. USEC-4535 ALG facturatiemodule uitbreiden voor COA (Beheer).
  Veterinaire exportaanvragen de huidige facturatie van veterinaire exportzendingen moet aangepast worden naar 2 aparte factuurregels i.v.m. het nieuwe kostprijsmodel dat vanaf 1-1-2023 ingaat.
 20. USEC-4537 SPIKE bewaarknoppen (Beheer).
  Analyse hoeveelheid werk rondom bewaarknoppen orderregel en grondstof.
 21. USEC-4549 Verservicen API (Beheer).
  Verservicen API calls Aanvragen Angular app.
 22. USEC-4596 bevinding waarmerken replacement is niet meer mogelijk (Veterinair).
  In het verlengde van USEC-3956 is het niet meer mogelijk om een replacementaanvraag te waarmerken, indien de voorloper is verstrekt of verstrekt is geweest. dit is weer mogelijk gemaakt vanuit de toezichthouder schermen. Waarmerken vanuit een webserivce volgt nog.

Versie v0.4.11

Huidige oplevering sprint Export48/Mest36 is woensdag 7 december op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-4313 aanpassen facturatiemodule (Beheer).
  Om de indirecte kosten van fytosanitaire export aanvragen in rekening te kunnen brengen moet er aangepaste factuuregels geproduceerd gaan worden die via Fatijdex/FAFAK bij de klant in rekening worden gebracht.
 2. USEC-4328 DVV – stap 3 v2 – herkomstbedrijf gegevens (CLH/CKL).
  Maak koppeling Herkomstbedrijf-DAP
 3. USEC-4329 DDV: Maak koppeling definitief (CLH/CKL).
  Zodra de aanvrager vanuit USEC-4328 bij het herkomstbedrijf een dierenartspraktijk heeft gekozen kan de koppeling worden vastgelegd zodat dit in tabblad verklaring zichtbaar wordt met de bijhorende status. De status kan dan zijn Inspectie aanvragen als de dierenartspraktijk bij ons bekend is om de opdracht af te handelen, of de status Papieren verklaring indien de dierenartspraktijk niet bekend is.
 4. USEC-4337 Authenticatie-Portaal noodprocedure (Beheer).
  Het tijdslot van de ontvangen code bij gebruik van de noodprocedure is beperkt tot het minimum vanuit  beveiligings oogpunt het is dus van belang om bij gebruik van de noodprocedure de ontvangen code direct te gebruiken.
 5. USEC-4358 DDV stap 4: Overzicht opdrachten met naam herkomstbedrijf (CLH/CKL).
  In de PWA wordt in plaats van de dierenartspraktijkgegevens de naam van het herkomstbedrijf getoond.
 6. USEC-4359 DDV stap 4: combineren opdrachten zelfde herkomstbedrijf (CLH/CKL).
  In de PWA worden opdrachten over hetzelfde herkomstbedrijf en binnen dezelfde exportaanvraag gecombineerd aangeboden.
 7. USEC-4360 DDV stap 4: gebruikergegevens wordt onthouden bij opnieuw laden (CLH/CKL).
  In de PWA worden de ingevulde gegevens Naam en CIBG-nummer van de gebruiker onthouden zodra de PWA opnieuw wordt geladen.
 8. USEC-4366 DDV stap 4: datum tijd en resultaat afgehandelde opdracht (CLH/CKL).
  In de PWA wordt in een afgehandelde opdracht getoond wat het resultaat is (akkoord, niet akkoord of niet uitgevoerd) en wanneer (datum plus tijd) dit resultaat is vastgelegd.
 9. USEC-4367 DDV stap 4: persoonsgegevens afgehandelde opdracht (CLH/CKL).
  In de PWA wordt in een afgehandelde opdracht de naam en het CIBG-nummergetoond van de gebruiker die deze specifieke opdracht heeft afgehandeld in plaats van de gegevens van de inlogde gebruiker.
 10. USEC-4392 ALG uitbreiden met kolom voor Fatijdec werkbon nummer (Beheer).
  Het opnemen van het Fatijdec werkbon nummer bij de correcte verwerkte factuurregels om daarmee bij vragen snel de bijbehorende gegevens in e-CertNL op te kunnen zoeken.
 11. USEC-4436 CI/CD DataBase(Beheer).
  CI/CD DataBase – Training voorbereiden Toad/Git/Gitlab
 12. USEC-4519 Datums bij gewone erkenningen niet meer tonen (Veterinair Algemeen).
  De begin- en einddatum worden nu niet meer getoond bij gewone Erkenningen.
 13. USEC-4526 Waiting-spinners(Beheer).
  Id-namen uniek maken van waiting-spinners in Documenten-tab.

Huidige oplevering sprint Export48/Mest36 is dinsdag 29 november op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.4.10

Sprint Export47/Mest35 is dinsdag 15 november op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3535 BCS – stap 6: automatisch waarmerk verzoek naar KCB (CAT/CST).
  Binnen het bedrijfscontrolesysteem (BCS) wordt er op het vroegste inspectiemoment ‘onderwater’ een waarmerk (DW) verzoek naar IBP verstuurd voor de aanvragen die niet gecontroleerd hoeven te worden.
 2. USEC-4247 Inspectie aanvragen is niet meer mogelijk als zendingsstatus rood is (beheer)
  Bij sectoren met een tabblad inspecties blokkeert, bij zowel webscherm- als berichtenboekgebruikers, foutcode CLE-17512 het inspectie aanvragen zodra op zendingniveau de status rood is. Later volgt dit ook voor de overige sectoren.
  https://e-cert.nl/toepassing/handleidingen/nieuwe-aanvraag/inspecties/#tab-inspecties
 3. USEC-4324 DDV stap 3: tabblad verklaringen wel/niet tonen(CLH/CKL).
  Het tabblad verklaring wordt alleen getoond zodra vanuit de vulling is aangegeven dat de betreffende land-productcombinatie in aanmerking komt voor een digitale afhandeling.
 4. USEC-4325 DVV stap 3: tabblad verklaringen gegevens groeperen (CLH/CKL).
  Op tabblad verklaringen worden rijen over hetzelfde herkomstbedrijf samengevoegd.
 5. USEC-4327 DDV stap 3: Taakbalk op tabblad verklaringen (CLH/CKL).
  De aanvrager krijgt bij het selecteren van een herkomstbedrijf, in de tabel op tabblad verklaringen, een taakbalk van waaruit de koppeling gelegd kan worden met een dierenartspraktijk.
 6. USEC-4344 DVV stap 3: tabblad verklaringen toont alleen verklaringen voor specifieke additionele erkenningen (CLH/CKL).
  Op tabblad verklaringen worden alleen DDV opdrachten getoond indien vanuit de orderregel het herkomstbedrijf een additionele erkenning is van het type ” Pluimvee vermeerderingsbedrijf” of “Bedrijf van oorsprong runderen”. Mogelijk benodigde verklaringen voor andere erkenningen worden niet getoond.

Huidige oplevering sprint Export47/Mest35 is woensdag 8 november op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.4.7

Huidige sprint Oplevering Export46/Mest34 is dinsdag 1 november 2022 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2685 Toad (Beheer).
  Als e-CertNL database developer wil ik dat Toad PLSQL applicatiecode analyseert
 2. USEC-2852 SonarQube (Beheer).
  Analyse: als Java/web developer wil ik de ‘unsafe HTTP methods’ kwetsbaarheden verhelpen
 3. USEC-2974 Nieuwe functionaliteit wachtwoord Noodprocedure (Beheer).
  Bij de Noodprocedure is nieuwe functionaliteit geïmplementeerd zodat het mogelijk is wanneer  men het wachtwoord is vergeten om een nieuw wachtwoord in te stellen. Het wachtwoord is hiermee los gekoppeld van de beveiligingssleutel die nu expliciet bestemd is voor het gebruik van de webservices (berichtenboek). De bestaande beveiligingssleutel kan nog gebruikt worden voor de noodprocedure.
 4. USEC-3113 Actieve tab tonen (Beheer).
  In alle sectoren wordt de actieve tab niet juist weergegeven Dit gedrag geldt voor alle tabs en het eerdere gedrag is hersteld: direct de witte tab en zwarte (bold) tekst tonen.
 5. USEC-3535 BCS – stap 6: automatisch waarmerk verzoek naar KCB (CAT/CST) .
  Binnen het bedrijfscontrolesysteem (BCS) wordt er op het vroegste inspectiemoment onderwater een waarmerk (DW) verzoek naar IBP verstuurd voor de aanvragen die niet gecontroleerd hoeven te worden
 6. USEC-4088 BCS – stap 8: Aanvraag is weer aanpasbaar (fyto).
  Nadat de aanvraag op het vroegste inspectiemoment is vergrendeld dan is deze via de toezichthouder/keuringsdienst weer vrij aanpasbaar te maken door middel van het inspectieresultaat Herinspectie vanuit USEC-3519.
 7. USEC-4097 Replacement aanvragen standaard 30 dagen in de toekomst (veterinair).
  Zodra de nieuwe replacement procedure wordt gestart komen webscherm gebruikers in het Replacement aanvragen pop-up scherm. In plaats van vandaag staat de “uiterstebehandelingsdatum” op plus 30 dagen zodat de opvolgende aanvraag minder snel verloopt.
 8. USEC-4111 Batchlog (Beheer).
  Vanuit beheer de invulvelden voorzien van een melding wanneer de waarde te groot is zodat de maximale waarde van een aanvraag proces niet resulteert in een foutmelding.
 9. USEC-4244 BCS – stap 4: terugdraaien USEC-3534 kwaliteitseisen planningsaanvraag (CAT/CST).
  Vanuit USEC-3534 treedt een ongewenst side effect op waardoor het wenselijk is dat er altijd een IBP planningsbericht verstuurd wordt.

Huidige sprint Oplevering Export46/Mest34 is dinsdag 18 oktober 2022 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.4.6

Sprint Export45/Mest33 is woensdag 12 oktober op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2852 SonarQube (Beheer).
  Analyse van de ‘unsafe HTTP methods’ kwetsbaarheden en deze verhelpen.
 2. USEC-2975 Toevoegen aparte beveiligingsleutel voor webservices (Algemeen) .
  Momenteel wordt er nog gebruik gemaakt van wachtwoord (beveiligingssleutel) en hier wordt een wijziging in aangebracht dat het voor de Noodprocedure een apart wachtwoord gemaakt kan worden en dat de beveiligingssleutel exclusief voor de webservices wordt.
 3. USEC-3898 DDV – stap 3 – Tabblad verklaring buitenlandse erkenning dubbeling (CLH/CKL).
  Vanuit USEC-2342 werden buitenlandse additionele erkenning, met een dierenartspraktijk toegewezen, in tabblad verklaringen zowel met papieren als digitale verklaring geregistreerd, dit is hersteld.
 4. USEC-3907 PENTEST (Beheer).
  Het benaderen van de interne Cloud werkplek van de NVWA beveiligen.
 5. USEC-3991 CI/CD Java (Beheer).
  CI/CD Java – Webapplicatie Aanvragen deployen naar A via GitLab.
 6. USEC-4025 Spike – BCS – stap 2: spike inspectie aanvragen blokkade (CAT/CST).
  Er wordt onderzocht wat de optie is voor de oplossing: Indien is gekozen is om de aanvraag volgens de BCS erkenning te laten verlopen is het niet mogelijk om inspectie aan te vragen indien er een BCS eis op rood gaat.
 7. USEC-4047 Alternatieve verklaringen (Fyto).
  Oplossing voor de alternatieve verklaring op de projectomgeving installeren op de OTAP (ontwikkel, test, acceptatie en productie) omgevingen.
 8. USEC-4075 SPIKE BCS Inspectieaanvragen vanaf 120 minuten (Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspecties aanvraagt dan is dit mogelijk vanaf 120 minuten later in plaats van de reguliere 60 minuten.
 9. USEC-4088 BCS – stap 8: Aanvraag is weer aanpasbaar (fyto).
  Nadat de aanvraag op het vroegste inspectiemoment is vergrendeld voor de aanvrager dan is deze via de toezichthouder weer vrij aanpasbaar te maken door middel van het inspectieresultaat Herinspectie vanuit USEC-3519 vervolgens resulteert dat in een ontgrendelde aanvraag voor de aanvrager.
 10. USEC-4101 BCS – testscenario stap 2 (Webservices)
  De beheerders wil rondom de stap inspectie aanvragen weten of het wissel regulier/BCS goed werkt, zodat we zeker weten dat een aanvraag in het juiste inspectieregime valt.
 11. USEC-4111 Batchlog (Beheer).
  Afvangen ‘value too large for column’ meldingen uit batchlog.
 12. USEC-4125 Afscherming aanvragen van sectoren in APEX (Beheer).
  Als beheerder wil ik profielen aan gebruikers kunnen toekennen zodat aanvragen afgeschermd kunnen worden van gebruikers die geen rol hebben binnen een bepaalde sector.
 13. USEC-4139 CI/CD Java (Beheer).
  Voordat we de ontwikkelomgeving gaan overzetten naar GitLab hebben we eerst schone betrouwbare databaseomgevingen nodig met objecten die toebehoren aan de Aanvragen applicatie
 14. USEC-4161 DDV – restpunten(CLH/CKL).
  Bij beheren bedrijfsgegevens eigen code aanpassen. Het kopiëren van een aanvraag optimaliseren en het checken op datum velden.

Sprint Export45/Mest33 is dinsdag 27 september op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.4.5

Sprint Export44/Mest32 is maandag 19 september op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3093 DDV stap 3 – vervolg USEC-2664 ophalen gegevens voor Dierenartspraktijk invulveld (CLH/CKL) .
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om op de opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan in uw eigen code lijst zodat deze eenvoudig is her te gebruiken.
 2. USEC-3319 CI/CD Java (Beheer).
  CI/CD Java – Webapplicatie aanvragen: Gitlab werkwijze (gitflow) aanscherpen.
 3. USEC-3357 B2G berichtenboek  (CZU aansluitmodule).
  Zuivel (CZU) aanvragen via de webservice worden nu ook gecontroleerd volgens het principe van de COKZ-aansluitmodule (product -Erkenning combinatie) en krijg men een melding terug als deze controle afwijkend is.
 4. USEC-3486 BCS- stap 2: inspectie aanvragen alleen toevoegen (CAT/CST).
  In het verlengde van USEC-3283 wordt binnen het bedrijfscontrolesysteem (BCS) na de eerste keer inspectie aanvragen het alleen mogelijk gemaakt om bij de volgende inspectie aanvraag toe te voegen. Een nieuwe inspectie aanvragen is niet meer mogelijk zowel vanuit de webschermen als het berichtenboek.
  USEC-3534 BCS – stap 4: kwaliteitseisen planningsaanvraag (CAT/CST).
  Ter aanvulling op USEC-3220 wordt binnen het bedrijfscontrolesysteem (BCS) voor de aanvragen welke volgens de steekproefprocedure (USEC-3219) niet gecontroleerd hoeven te worden, alleen nog een IBP planningsaanvraag gedaan als er een kwaliteiteisen open staan.
 5. USEC-3956 Waarmerken replacement is niet mogelijk (Veterinair).
  Het bleek dat niet in alle gevallen bij het waarmerken de opvolgende aanvraag naar status verklaring verstrekt gaat, dit is onderzocht en nu aangepast voor …<afh van increment>…
 6. USEC-3968 Maximale (286 karakters) waarde afvangen afdrukbatch (Beheer).
  Nu wordt de maximale waarde afgevangen waardoor het samenstellen van afdrukbatches fouten kunnen bevatten doordat de maximale waarde wordt overschreden.
 7. USEC-3995 SPIKE (Beheer).
  Spike: Afscherming aanvragen van sectoren onderling in APEX

Sprint Export44/Mest32 is maandag 5 september op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.4.4

Sprint Export42/Mest30  is dinsdag 23  augustus 2022 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3153 IVI Webschermen (Beheer).
  Voor de voorbereiding van de nieuwe IVI Webschermen is het nu mogelijk meerdere malen hetzelfde product te kiezen met een andere vorm/origine.
 2. USEC-3201 DDV – stap 3 en 4 – Inspectie aanvragen resulteert in klaar zetten teksten (CLH/CKL).
  Op het moment van inspectie aanvragen worden ook de te verklaren teksten klaar gezet zodat die later getoond kan worden in de PWA.
 3. USEC-3305 DDV – stap 3 – Vervolg USEC-3094 Bijwerken tabblad verklaringen vanuit tabblad orderregels (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2815 en USEC-2846 wordt de tabel in tabblad verklaringen gevuld met de gegevens uit de orderregels.
 4. USEC-3347 BCS automatische inspecties voor BCS eisen (CAT/CST).
  Voor het fytosanitaire bedrijfscontrolesysteem (BCS) zijn automatische controles gebouwd voor de BCS eisen. Twee controles op zendingniveau of aanvrager erkenningshouder is en het inspectieregime niet is gewijzigd na inspectie aanvragen. En twee controles op orderregelniveau of er laag risicoproducten zijn opgevoerd en er voor alle orderregels dezelfde IBP inspectielocatie wordt opgegeven.
 5. USEC-3719 DDV – stap 3 – Tabblad verklaringen Herkomstbedrijf kolom (CLH/CKL) .
  In de tabel op tabblad verklaringen wordt nu ook het herkomstbedrijf getoond.
 6. USEC-3831 Berichtenboek aanvraag intrekken (Beheer).
  Intrekken status 8 via berichtenboek verbeteren.

Sprint Export42/Mest30 is donderdag 4 augustus op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.56

Sprint Export41/Mest29 is maandag 18 juli op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2393 DDV stap 3 en 4 – Inspectie aanvragen resulteert in opdracht uitzetten naar dierenartspraktijk (CLH/CKL)
  In tabblad verklaringen ziet de aanvrager welke dierenartspraktijken in aanmerkingen komen om een opdracht naar uit te zetten op basis van de tatus “vraag inspectie aan”. Zodra inspectie wordt aangevraagd krijgen deze dierenartspraktijken de opdracht in de PWA te zien en wordt de status op tabblad verklaringen veranderd in “Wacht op resultaat” als teken dat de dierenartspraktijk nu aanzet is.
 2. USEC-2445 Alternatieve Zekerheden (Beheer).
  Uitbreiding verklaring concepten Scheiden van verklaringen in alternatieven en reguliere verklaringen voor een goede werking van de nieuwe methode alternatieve zekerheden.
 3. USEC-2573 Spike waarmerken replacement (Beheer).
  Werkwijze waarmerken replacement.
 4. USEC-2925 Chronologische data productie- en invriesdata (Vlees en Vis).
  Voor de secoteren CVV, CGB en CVI is de controle voor slacht-, productie- en invriesdata ingebouwd zoals die ook bij slachtdatum bij CVV en CGB werkt: de tot en met datum moet groter of gelijk zijn aan de vanaf datum. De gebruiker (zowel van de schermen als het berichtenboek) krijgt vervolgens een melding als daar niet aan voldaan wordt.
 5. USEC-3106 SPIKE CLONE – Alle orderregels in één keer verwijderen (Export).
  In het verlengde van USEC-2100 blijkt dat de knop verwijder alle orderregels nog niet in alle sectoren te zien was..
 6. USEC-3107 CI/CD – PoC.
  Testen van de oplevertool t.b.v. database toepassen binnen GitLab.
 7. USEC-3160 DDV dierenarts gaat akkoord in de PWA (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) is in de applicatie voor de praktiseren dierenartsen (de PWA) een geopende opdracht als akkoord te verklaren.
 8. USEC-3161 DDV dierenarts gaat niet akkoord in de PWA (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) is in de applicatie voor de praktiseren dierenartsen (de PWA) een geopende opdracht als niet akkoord te verklaren.
 9. USEC-3280 BCS – stap 6: Aanvraag gaat op slot op vroegste inspectiemoment (CAT/CST).
  Voor het bedrijfscontrolesysteem (BCS) in de fytosanitaire sectoren is de aanvraag niet meer aanpasbaar vanaf het vroegste ingestuurde inspectiemoment.
 10. USEC-3286 Alternatieve verklaringen (Beheer).
  Apex en database wijzigingen Functionele ontwikkeling in het kader van alternatieve verklaringen FYTO.
 11. USEC-3366 SPIKE CBN inspectie handwijzer met historie (CBN).
  De werking van reeds gebouwde in USEC-1024 wordt nader onderzocht wat er nodig is dat de inspectie handwijzer historie ontstaat op het moment dat de inspectieresultaten worden vastgelegd.
 12. USEC-3499 Analyse architectuur nieuwe JAVA/SOAP-webservices.
  Fundament analyse.
 13. USEC-3523 CI/CD (Beheer).
  DB: Analyse naar inrichten CI/CD van DB naar Gitlab met Toad.
 14. USEC-3657 BCS – Foutmelding bij tweede keer inspectie aanvragen (CAT/CST).
  Vanuit USEC-3280 ontstond een foutmelding bij de tweede keer inspectie aanvragen indien gekozen is voor BCS, dit is opgelost.
 15. USEC-3717 DDV – opdrachten ID’s in de PWA (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) zijn de openstaande opdrachten herleidbaar naar de individuele opdrachten zodat dit kan worden hergebruikt voor het accorderen.
 16. USEC-3718 DDV – stap 3 – Bevinding bijwerken tabblad verklaringen vanuit tabblad orderregels (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-3094 worden ook de herkomstbedrijven zonder DAP getoond in de tabel op tabblad verklaringen.
 17. USEC-3728 Upgrade Java 11.
  Analyse impact upgrade webapplicaties naar Java 11.

Sprint Export41/Mest29 is dinsdag 7 juli op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.55

Sprint Export40/Mest28 is woensdag 22 juni op productie geïnstalleerd

 1. USEC-3147 DDV ophalen opdrachten in de PWA (CLH/CKL)
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) worden de opdrachten zichtbaar in de applicatie (de PWA) voor de praktiserende dierenartsen.
 2. USEC-3519 BCS – stap 8: Aanvraag is weer aanpasbaar te maken (Fyto).
  Nadat de aanvraag op het vroegste inspectiemoment is vergrendeld voor de aanvrager (USEC-3280) is deze via de toezichthouder weer vrij aanpasbaar te maken door middel van het inspectieresultaat herinspectie.
 3. USEC-3528 BCS – stap 2: Erkenningshouder check in RPT (Fyto).
  In het verlengde van USEC-3280 wordt nu gecontroleerd of de aanvrager een BCS erkenningshouder is op basis van een RPT registratie.
 4. USEC-3529 Authenticatie-Portaal (Algemeen).
  Aanpassing van de nieuwe link naar de machtigingen-service.
 5. USEC-3531 BCS – stap 2: BCS Inspectieaanvragen vanaf 120 minuten (Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspecties aanvraagt dan is dit mogelijk vanaf 120 minuten later in plaats van de reguliere 60 minuten.

Oplevering sprint Export40/Mest28 is maandag 13 juni op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.53

Oplevering sprint Export39/Mest27 is 29 mei op productie geïnstalleerd

 1. USEC-3147 Ophalen opdrachten in de PWA (CLH/CKL) .
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) worden de door opdrachten uitgezet voor de praktiserende dierenartsen zichtbaar in de mobiele app (de PWA).
 2. USEC-3474 Ophalen opdrachten in de PWA (Berichtenboek) .
  Bij het aanleveren van dubbele Grondstofnummer in de webservice krijgt men nu een waarschuwing.
 3. USEC-3519 BCS: Aanvraag is weer aanpasbaar te maken (CAT/CST).
  Nadat de aanvraag op het vroegste inspectiemoment is vergrendeld voor de aanvrager (USEC-3280) is deze via de toezichthouder weer vrij aanpasbaar te maken door middel van het inspectieresultaat herinspectie.
 4. USEC-3528 BCS Erkenningshouder check in RPT (Fyto).
  In het verlengde van USEC-3280 wordt nu gecontroleerd of de aanvrager een BCS erkenningshouder is op basis van een RPT registratie.
 5. USEC-3529 Authenticatie-Portaal (Beheer).
  Aanpassing van de nieuwe link naar de machtigingen-service
 6. USEC-3531 BCS – Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime vanaf 120 minuten (Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspectie aanvraagt dan is dit alleen mogelijk vanaf 120 minuten later in plaats van de regulier 60 minuten.

Oplevering sprint Export39/Mest27 is 23 mei op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.51

Oplevering sprint Export38/Mest26 is 16 mei op productie geïnstalleerd

 1. USEC-2803 DB-ontwikkelomgeving inrichten t.b.v. CICD (Beheer).
  Analyse naar inrichten CI/CD van DB naar Gitlab met Toad
 2. USEC-3103 Spike: uploaden beveiligde documenten (sector Algemeen).
  Er wordt onderzocht of er een oplossing is voor de annex om direct beveiligde documenten te kunnen uploaden in plaats van de huidige work-around.
 3. USEC-3219 Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime (Sectoren Fyto).
  Voor het bedrijfscontrolesysteem (BCS) voor de fyto sector is de steekproefprocedure ingericht.
 4. USEC-3225 Snelknop inspectie aanvragen (sector CZU).
  Vanuit de aanvragen overzichtspagina is het nu mogelijk om vanuit de taakbalk bij een aanvraag naar het tabblad te gaan waar de inspectie kan worden aangevraagd.
 5. USEC-3283 Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime (Sectoren Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspectie aanvraagt resulteert dat in de start van de steekproefprocedure (USEC-3219)
 6. USEC-3432 SonarQube (Beheer).
  Bij aanvragen applicatie wordt een veilige cryptography toegepast.
 7. USEC-3434 SonarQube (Beheer).
  In het AuthenticatiePortaal wordt een veilige cryptography toegepast.
 8. USEC-3435 SonarQube (Beheer).
  In de DDV PWA wordt een veilige cryptography toegepast.
 9. USEC-3436 SonarQube (Beheer).
  In de VDM PWA wordt een veilige cryptography toegepast.
 10. USEC-3445 Log4j (CLE Beheer).
  MinLnvTools: log4j 2.17.1 upgrade en herstelwerkzaamheden logging.

Oplevering sprint Export38/Mest26 is 3 mei op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.47

Oplevering sprint Export37/Mest25 is 25 april op productie geïnstalleerd

 1. USEC-2772 Outlook Agent migreren van SVN naar GitLab (Beheer).
  Alle gebruikte actieve applicaties over in ons default versiebeheersysteem GitLab. Van daaruit kan de kwaliteit beter geborgd worden.
 2. USEC-2803 PWA database procedure (sector CLH/CKL).
  Voor het project om de dierenartsverklaringen digitaal te kunnen accorderen zijn database procedures nodig voor de applicatie gemaakt voor de dierenartsen.
 3. USEC-2949 Berichtenboek aanpassen inspectietijd Java kwartier en kantoortijd controle (sector CLH/CKL).
  Berichtenboek aanpassen inspectietijd Java kwartier en kantoortijd controle Check op hele kwartieren en openingstijd bij inspectie aanvraag.
 4. USEC-3149 Reden replacement default ingevuld (Beheer)
  In het verlengde van USEC-2303 is het voor de toezichthouder nu ook bij de batchwaarmerking de reden waarmerken default gevuld.
 5. USEC-3219 BCS – stap 3: Steekproefprocedure (Fyto)
  Voor het bedrijfscontrolesysteem voor de fyto sector is de steekproefprocedure ingericht.
 6. USEC-3283 Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime (Fyto)
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspectie aanvraagt resulteert dat in de start van de steekproefprocedure (USEC-3219) en alle zekerheden op groen muv (USEC-3232)
 7. USEC-3313 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie IrnMerge migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 8. USEC-3314 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie GenPDF migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 9. USEC-3315 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie TRD migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 10. USEC-3316 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie COV migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 11. USEC-3339 Java 11 en maven in GitLab (Beheer)
  De beschikking hebben over java 11 en maven voor Orangebeard in een Gitlab stage van de MNGR_CLE pipeline
 12. USEC-3344 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie Authenticatieportaal migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 13. USEC-3349 DB-ontwikkelomgeving inrichten t.b.v. CICD (Beheer)
  Een eigen ontwikkelserver in te richten waar onze db-developers op kunnen werken.

Oplevering sprint Export37/Mest25 is 12 april op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.46

De sprint Export36/Mest24 is 5 april 0p productie geïnstalleerd

 1. USEC-2807 Uitgestelde afgifte documenten verscherpte controle (sector CVV en CVI).
  De bevinding dat de AI op groen gaat terwijl een verzwaarde herinspectie staat ingepland is opgelost
 2. USEC-2808 Steekproef inspectiemoment en -locatie scherm wordt niet getoond bij een replacement (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2415 wordt het nieuwe scherm niet getoond als er sprake is van een replacementaanvraag aangevraagd.
 3. USEC-3024 APEX – Brexit – Scheiden van Certificaten (Beheer).
  De toezichthouder wil een filter voor GB aanvragen zodat de stroom gescheiden kan worden van de reguliere stroom.
 4. USEC-3053 SPIKE: TVS4 (beheer)
  SPIKE: Hoe werkt het Inloggen op e-CertNL TVS3 i.c.m. TVS4
 5. USEC-3060 Log4j (CLE Beheer)
  COV-webapp/service: log4j 2.17.1 upgrade en herstelwerkzaamheden logging
 6. USEC-3066 Log4j (CLE Beheer)
  OutlookAgent: log4j 2.17.1 upgrade en herstelwerkzaamheden logging.
 7. USEC-3120 Bevinding BnB dubbele registratie (sector CVV/CVI)
  Voor het project van Buiten naar Binnen werd het steekproef resultaat opeens dubbel geregistreerd en dat is opgelost.
 8. USEC-3152 Alternatieve Verklaringen – Kopiëren regio’s (CLE Beheer)
  Het is nu mogelijk om in de beheerschermen van e-CertNL een regio te kopiëren
 9. USEC-3256 Spike:Angular 8 upgrade (CLE Beheer)
  SPIKE: Als Java/web developer wil ik analyseren waarom sommige components sinds de Angular 8 upgrade niet meer getoond worden
 10. USEC-3307 Waarmerken stagneert op onjuist e-mailadres van de aanvrager(CLE Beheer)
  Indien er geen correct alert e-mailadres is ingevuld door de aanvrager dan wordt er geen e-mail verstuurt maar wordt de aanvraag wel gewaarmerkt.
 11. USEC-3328 Waarmerken stagneert op onjuist e-mailadres van de aanvrager(sector CGB)
  In de CGB sector is het intrekken weer mogelijk
 12. USEC-3350 Waarmerken stagneert op onjuist e-mailadres van de aanvrager(CLE Beheer)
  Intrekken aanvraag is ten onrechte uitgegrijsd en dat is opgelost

De sprint Export36/Mest24 is 22 maart 0p acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.43

De sprint Export35/Mest22 is 9 maart 0p productie geïnstalleerd

 1. USEC-1584 Kopieer Eisen (APEX Beheer).
  Een filteroptie toe te voegen waarin op (een deel van) de eistekst gefilterd kan worden. Dit komt overeen met de functionaliteit als je onderin het scherm op ‘Eis’ klikt en vervolgens bij ‘Filter’ een deel van de tekst intypt.
 2. USEC-2664 Ophalen gegevens voor Dierenartspraktijk invulveld (sector CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2340 is het nu mogelijk om op basis van het Kvk nummer de dierenartspraktijk gegevens op te halen, afhankelijk of de gegevens wel of niet bekend zijn wordt het resultaat getoond.
 3. USEC-2808 Steekproef inspectiemoment en -locatie scherm wordt niet getoond bij een replacement (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2415 wordt het nieuwe scherm niet getoond als er sprake is van een replacementaanvraag aangevraagd volgens de nieuwe stijl.
 4. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (sector CLH/CKL)
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.
 5. USEC-2858 Aparte sleutel voor webservice gebruikers (CLE Algemeen)
  Voor het webservice account wordt een aparte sleutel gemaakt.
 6. USEC-3014 Nieuwe gewenste specificaties aansluitmodule B2G(sector CZU).
  Specificaties uitbreiden van een zuivel zending (berichtenboek B2G) waarbij een deelzending die niet door de COKZ-aansluitmodule herkend wordt, wel wordt opgenomen in e-CertNL en tevens alle volgende deelzendingen ook.
 7. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (sector CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.
 8. USEC-2881 Wijzigingen handelsdocument DBP (sector CME).
  Als de mestvervoerder uit Nederland komt in CME moet er voor alle aanvragen de controle plaats vinden op de registratie dierlijke bijproducten.
 9. USEC-3017 Facturatie van e-CertNL aan toezichthouders (CLE Beheer).
  De functie die bepaald wie de toezichthouder van een inspectie/opslaglocatie is is nader gespecificeerd en zal voldoen aan de nieuwe praktijkvoorbeelden in e-CertNL
 10. USEC-3033 Aansluitmodule COKZ (sector CZU).
  Specificaties uitbreiden aansluitmodule COKZ
 11. USEC-3013 Log4j (CLE Beheer).
  Irnmerge upgraden naar 2.17.1
 12. USEC-3058 Log4j (CLE Beheer).
  COV upgraden naar 2.17.1
 13. USEC-3059 Log4j (CLE Beheer).
  Logging Minlnvtools library upgraden naar 2.17.1
 14. USEC-3061 Log4j (CLE Beheer).
  Authenticatieportaal upgraden naar 2.17.1
 15. USEC-3062 Log4j (CLE Beheer).
  Dierenartsen verklaring PWA upgraden naar 2.17.1
 16. USEC-3064 Log4j (CLE Beheer).
  VGC upgraden naar 2.17.1
 17. USEC-3065 Log4j (CLE Beheer).
  Floricom upgraden naar 2.17.1
 18. USEC-3094 Bijwerken tabblad verklaringen vanuit tabblad orderregels (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2815 en USEC-2846 wordt de tabel in tabblad verklaringen gevuld met de gegevens uit de orderregels.

De sprint Export35/Mest22 is 1 maart 0p acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.43

De sprint Export34/Mest22 is 21 februari op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2303 APEX Replacement reden waarmerken (Beheer APEX).
  Voor de toezichthouder is het niet meer verplicht om een reden in te vullen bij het waarmerken van een replacement.
 2. USEC-2593 Aanpassingen keuzelijst sectoren in Zoekscherm Exportrollen (Beheer APEX).
  In de lijst moeten alleen sector codes getoond worden die ook daadwerkelijk een sector applicatie binnen de bedrijfsleven schermen hebben (Beheer)
 3. USEC-2667 Weergave toelichting in het tabblad Waarborgen (Beheer APEX).
  Het veld toelichting is to small deze wordt aan gepast
 4. USEC-2803 PWA database procedure Bewaar registratie (stap 4) (CLH/CKL) .
  Voor het project om de dierenartsverklaringen digitaal te kunnen accorderen zijn database procedures nodig voor de applicatie gemaakt voor de dierenartsen.
 5. USEC-2808 Brexit steekproef – Bevinding tonen BnB scherm (stap 2) (CVV/CVI).
  Steekproef inspectiemoment en -locatie scherm wordt niet getoond bij een replacement (sector CVV en CVI)
  In het verlengde van USEC-2415 wordt het nieuwe scherm niet getoond als er sprake is van een replacementaanvraag aangevraagd volgens de nieuwe stijl.
 6. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.
 7. USEC-2958 Noodprocedure wijzigingen wachtwoord (Algemeen).
  Een aantal wijzigingen mbt het wachtwoordbeheer voor noodprocedures worden doorgevoerd.
 8. USEC-3014 Nieuwe gewenste specificaties aansluitmodule COKZ (CZU).
  Een zuivel zending (berichtenboek B2G) waarbij een deelzending die niet door de COKZ-aansluitmodule herkend wordt, wordt wel opgenomen in e-CertNL en tevens alle volgende deelzendingen ook.
 9. USEC-3033 Webserviceberichten blijven op antwoord wachten. (COKZ).
  Op de berichten die worden afgevuurd op de COKZ webservice wordt een time-out in geregeld.

De sprint Export34/Mest22 is 9 februari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.41

De sprint Export33/Mest20 is 1 februari op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2745 NVWA keuringsaanvraag bij steekproeven (sector CVV en CVI).
  Voor alle aanvragen wordt nu een planningsaanvraag gedaan.
 2. USEC-2664 Ophalen gegevens voor Dierenartspraktijk invulveld (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2340 is het nu mogelijk om op basis van het Kvk nummer de dierenartspraktijk gegevens op te halen, afhankelijk of de gegevens wel of niet bekend zijn wordt het resultaat getoond.
 3. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.

De sprint Export33/Mest20 is 14 januari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.37

Sprint oplevering Export32/Mest19 is 15 december 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2379 Upgrade e-CertNL Apex van 19.1.x naar 21.2 (Beheer).
  Als onderdeel van lifecycle management is het van belang periodiek te upgraden naar een hogere versie.
 2. USEC-2342 DDV Tabblad verklaringen java (CLH/CKL)
  De aanvrager krijgt een extra tabblad verklaringen te zien, de ingebruikname en vulling volgt later.

Versie v03.36

Sprint oplevering Export31/Mest18 is 24 november 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2600 Opzet PWA voor digitalisering dierenartsverklaringen (CLH/CKL).
  Voor het project om de dierenartsverklaringen digitaal te kunnen accorderen is een eerst opzet van de applicatie gemaakt voor de dierenartsen.
 2. USEC-2064 Bug replacement knop (veterinair).
  Op tabblad documenten is de replace knop niet meer actief als deze uitgegrijsd hoort te zijn vlak na afgifte documenten aanvragen.
 3. USEC-2340 Dierenartspraktijk invulveld (CLH/CKL).
  Zodra de gebruiker een specifieke additionele erkenning selecteert veranderd de layout en wordt bij het kiezen van een herkomstbedrijf de mogelijkheid geboden om een dierenartspraktijk in te vullen
 4. USEC-2432 Niet uitgevoerde steekproef controles (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië worden niet uitgevoerd steekproef controles als openstaande controles in de voorraad geplaatst.
 5. USEC-2418 Brexit groupage aanvraag afgifte documenten (CVV).
  Als de aanvrager op zendingniveau iemand heeft gemachtigd als transporteur dan kan alleen deze transporteur namens de aanvrager afgifte documenten aanvragen.
 6. USEC-2794 Zichtbaarheid beheer eigen zekerheden knop (Fyto).
  Als in een aanvraag op tabblad zekerheden de knop beheer eigen zekerheden geactiveerd is, dan is dit nu de primaire knop: met andere woorden is deze nu donker blauw (in plaats van wit met een blauwe rand) en wordt deze knop geactiveerd met de enter-knop. Indien de knop niet geactiveerd is blijft inspectie aanvragen de primaire knop.
 7. USEC-2778 Alternatieve Zekerheden – Origine moederplant (Fyto).
  Sets van alternatieve zekerheden zijn nu uit te zonderen voor de origine van de moederplant.
 8. USEC-2597 IVI webschermen (Fyto).
  In het permitregister is er voor gekozen om de vorm in permit producten vast te leggen. Dit om in de toekomst mogelijk te kunnen maken dat exporteiskenmerken enkel bij de bron vastgelegd hoeven te worden en niet meer in de eisen.
 9. USEC-2598 IVI webschermen (Fyto).
  IVI Webschermen – Wijzigen bedijfsfeedback.
 10. USEC-2446 Alternatieve Zekerheden – Product uitzonderen (Fyto).
  Sets van alternatieve zekerheden zijn nu uit te zonderen voor bepaalde producten.
 11. USEC-2333 COV Raadpleegscherm GN codes, scientific names en verpakkingscodes tbv TNT (IMSOC).
  Een raadpleegscherm om GN codes, scientific names en verpakkingscodes (of een combinatie daarvan) op te kunnen zoeken zodat een (import)vooraanmelding zonder problemen in TNT geregistreerd kan worden.
 12. USEC-2215 aanvragen overzicht zoeken op statussen (Algemeen).
  Op de aanvragen overzichtspagina kan de gebruiker nu zoeken op alle statussen in de lijst.
 13. USEC-2100 Alle orderregels in één keer verwijderen (Algemeen).
  Via de feedback per pagina is dit verzoek ingediend en vervolgens afgewogen. Er is een knop toegevoegd op de orderregels overzichtspagina om alle orderregels in één keer te kunnen verwijderen.

Sprint oplevering Export31/Mest18 is 12 november 2021 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.35

Sprint oplevering Export30/Mest17 is 10 november 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2687 Brexit steekproef (sector CVV en CVI).
  Er is gewerkt aan de steekproeffunctionaliteit.
 2. USEC-2064 Replacement knop (veterinair).
  Op tabblad documenten is de replace knop niet meer actief terwijl die uitgegrijsd hoort te zijn vlak naar afgifte documenten.

Sprint oplevering Export30/Mest17 is 27 oktober 2021 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.34

Sprint oplevering Export29/Mest16 is 13 oktober 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2432 Niet uitgevoerde steekproef controles (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië worden niet uitgevoerd steekproef controles als openstaande controles in de voorraad geplaatst.
 2. USEC-2687 BNB Brexit (sector CVV en CVI).
  Er is gewerkt aan de bevindingen met de hoogste prioriteit vanuit week 35 voor de steekproeffunctionaliteit.
 3. USEC-2670 Behandelstappen via berichtenboek (Berichtenboek B2G).
  Behandelstappen veterinaire sectoren optimaliseren zodat de gegevens vanuit het inschieten van het xml berichtenboek correct verwerkt wordt.
 4. USEC-2632 UN-LOCODE correct vastleggen in CLE_CERTIFICATEN (Beheer DataBase).
  Vermelding van afgifteplaats (code) bij het batch-printen en waarmerken bij aanvragen waarbij de verstrekkingswijze centraal is.
 5. USEC-2701 het opvoeren van “Naar bedrijf” in eigen adressen boekje (Geleidenbiljetten (CGB).
  In CGB bij “Naar bedrijf” wordt de juiste navigatie afgedwongen bij het gebruik van het plus-je.

Sprint oplevering Export29/Mest16 is 5 oktober 2021 op acceptatie geïnstalleerd.