Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2020 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie).

Werkzaamheden huidige sprint

Release in voorbereiding

 1. rVDM Opvolg-aanvraag (mest nationaal).
  Na het definitief maken van een aanvraag en voorafgaand aan het afsluiten van een aanvraag kan het zijn dat er meer details gewijzigd moet worden dan binnen de randvoorwaarden mogelijk is. Bijvoorbeeld de leverancier komt niet overeen of bijvoorbeeld de mestsoort is verkeerd gekozen.
 2. rVDM Apex scherm voor helpdeskfunctie (mest nationaal).
  De RVO helpdesk krijgt voor rVDM de taak om realtime ondersteuning te bieden aan bedrijven die aanvragen in rVDM maken. Vanwege het complexe karakter is het nodig dat ze exact kunnen zien wat de status van de aanvraag is.
 3. rVDM tranportmiddel registratie (web en WS) (mest nationaal).
  Uitbreiding van de identificatie van voertuig  op basis van het kenteken veld in MTR.
 4. Replacement (Beheer).
  Verbetervoorstellen van replacement implementeren.
 5. SPIKE: Uitbreiden open data Zaaizaden (Fyto).
  Er wordt onderzocht of er een uitbreiding kan plaats vinden in open data zodat dekkingscode en organisme kunnen worden uitgevraagd en dus zichtbaar worden voor het bedrijfsleven.
 6. Nazorg replacement (Veterinair).
  Er wordt gewerkt aan een aanvraagprocedure voor replacement vanuit de overzichtspagina en de aanvraag zelf voor veterinaire sectoren
 7. Zoeken op landcodes (Algemeen).
  In de lijst voor het kiezen van een land is nu ook de landcode opgenomen zodat daar nu ook op gezocht kan worden.
 8. Feedback (algemeen).
  Eind december was er een bevinding dat niet in alle browsers de feedback knop werd getoond.
 9. Bedrijfsverklaringen (Beheer).
  Er wordt gewerkt aan het verder inrichten van de sector voor niet partij gebonden bedrijfsverklaring.

Versie 0.2.99

Release 12 januari 2021

 1. Doorontwikkeling van rVDM (mest nationaal).
  Doorontwikkeling van rVDM. Webservices: Melden defect transportmiddel. Accorderen transport leverancier en afnemer Webschermen: Procedure opvolgende aanvraag. Procedure aanmaken e-cert.nl rVDM account. Verificatie e-mailadres e-cert.nl rVDM account. Overzicht status aanvraag na startmelding. Overzicht accordering aanvraag
 2. Privacyverklaring (algemeen).
  In de nieuwe webschermen worden de gebruikers geïnformeerd over de privacy statement.
 3. De interval van inactiviteit van de nieuwe webschermen is vergroot (algemeen).
  In de nieuwe webschermen wordt is de interval van inactiviteit vergroot tevens verschijnt er een melding 1 minuut voordat de sessie gaat verlopen en ook een melding als ze uitgelogd zijn.
 4. Overzetten van de IBP-tabellen naar e-CertNL (Fyto).
  Vastleggen en het overnemen van de bron-tabellen van Fyto-registers binnen e-CertNL.
 5. Toevoegen in de APEX-schermen voor het ontsluiten en beheren van de IBP-tabellen (Fyto).
  Realisatie dat het beheer van de stamtabellen, welke uit IBP zijn overgenomen, kan leveren. Het creëren van de stamtabellen in e-CertNL.
 6. Feedback in de nieuwe webschermen per pagina (algemeen).
  In de nieuwe webschermen komt een feedback knop zodat er over deze betreffende pagina feedback kan worden gegeven.
 7. Simpele Single Sign on tussen APEX applicaties (Beheer).
  Beheerders die zijn ingelogd en ook een andere APEX applicaties in dezelfde workspace willen benaderen dan hoeven niet nogmaals in te loggen.
 8. Intrekken button blijft op blauw ook al heb je aanvraag ingetrokken (algemeen).
  In de nieuwe webschermen wordt de intrek link uitgegrijsd bij het intrekken van een aanvraag zodat de aanvraag niet nogmaals kan intrekken.
 9. Inzicht in geselecteerde eis en detail gegevens (algemeen).
  Op tabblad zekerheden is inzicht gemaakt in welke eis met aanvullende gegevens vanuit de aanvraag wizard gekozen was.
 10. E-mails permitregister vanuit database (Fyto).
  Op dit moment is het versturen van de e-mail geïmplementeerd door de layout te kopiëren naar outlook en vanuit daar te versturen. In plaats daarvan gaan we de e-mails direct vanuit de database versturen.

Versie 0.2.92

Release 19 oktober 2020

 1. De huidige sprint staat in het teken van rVDM (mest nationaal).
  De huidige sprint staat in het teken van rVDM (mest nationaal) het maken van de webservices voor het wijzigen van mestafnemer, toevoegen mestcodes, gewicht en het na-melden van de laad- en losgegevens bij transporten waar een defect transportmiddel is geregistreerd. Ook het opheffen van de defect melding van een transportmiddel wordt hierin meegenomen.Het opzetten van de “opvolgende aanvraag” wanneer na transport blijkt dat mestsoort, leverancier en opmerkingscodes niet correct zijn. Webscherm en webservice procedure inbegrepenDaarnaast word in deze sprint het aanmaken van het e-CertNL account voor leverancier en afnemer van mest, de validatie van het email adres en het instellen van notificaties gerealiseerd.edrijven die meer dan 5000 artikelcodes in hun adresboekje hadden konden die niet correct ophalen in een aanvraag dit is nu wel mogelijk.
 2. Volgorde invulvelden Slacht, Productie en Invriesdatum (veterinair).
  In de nieuwe webschermen is de volgorde van de invulvelden Slacht-, Productie- en Invriesdatum aangepast.

Versie 0.2.89

Release 24 september 2020

 1. Aanvraaggegevens uitgebreid. (Algemeen) 
  Bedrijven die meer dan 5000 artikelcodes in hun adresboekje hadden konden die niet correct ophalen in een aanvraag dit is nu wel mogelijk.
 2. Opslaglocatie. (Veterinair) 
  Sectoren die gebruik maken van een opslaglocatie wordt een voorbereiding gemaakt waarbij Naam en Erkenningsnummer worden toegevoegd. De functionaliteit wordt niet direct geactiveerd.  Het gebruik en de start van deze functionaliteit zal vanuit de keuringsdienst COKZ en de NVWA worden toegelicht.
 3. Verstrekkingswijze. (Algemeen) 
  Binnen e-CertNL zijn er afspraken die altijd centraal afgegeven moeten worden. Er is nu een aanpassing gedaan waardoor het mogelijk wordt om er voor te zorgen dat de verstrekkingswijze overruled wordt wanneer dit is vastgelegd in de afspraak (Algemeen)

 


Versie 0.2.86

Release 7 september 2020

 1. Verwerken adresgegevens bij Geleidebiljetten. (CGB)
  Bij de sector geleidebiljetten wordt gebruik gemaakt van adressen bij Van en Naar bedrijf. De adressen moet zowel in behandelstappen als in adressen het zelfde zijn dit was niet het geval en wordt aangepast.
 2. Concept implementatie rVDM (Nationaal Mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt verder gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 3. UN/CEFACT adressering in adresboekje (Algemeen)
  De functionaliteit voor het adresboekje (nu eigen codes) is gebouwd waarmee adressen met adressoort UN/CEFACT op een bepaalde manier vastgelegd kunnen worden. Deze functionaliteit wordt nu opgeleverd in e nieuwe webschermen
 4. IBP Inspectielocaties (Fyto)
  Om de aangiftes voor verlegde import zendingen van fytosanitair materiaal naar een andere lidstaat correct in TNT geregistreerd te krijgen, moet de materialized view uitgebreid worden met een extra kolom waarin de informatie van de controle autoriteit opgenomen is.
 5. Download CSV bestanden in e-CertNL Keuringsdienst applicatie APEX  (NVWA CoA)
  Bij het downloaden vanuit APEX worden de gegevns over meerder kolommen verspreid dit wordt opgelost zodat er geen gegevens verloren gaan.
 6. Opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adressen worden nu ook in de database vastgelegd.
 7. Implementatie beheer modus (Beheer)
  Ten behoeve van incident management wordt nu zichtbaar gemaakt welke processen en procedures worden aangeroepen.

Versie 0.2.85

Release: 25 augustus 2020

 1. Rode markering onder Zending en Orderregel (Algemeen)
  In de nieuwe webschermen werd door een rode markering onder Zending en Orderregel aangetoond als de verplichte exporteis/ certificaatkenmerken niet waren ingevuld. De controle vindt nog wel steeds plaats bij het tabblad documenten en daar worden de verplichte ontbrekende gegevens van de aanvraag getoond. De rode markering heeft invloed op de performance en is om deze reden uitgezet. We gaan onderzoeken of er een klantvriendelijker oplossing voorhanden is die minder invloed heeft op de performance.

 


Versie 0.2.82

Release: 17 augustus 2020

 1. Aanvragen via het berichtenboek B2G ook vastleggen in adressen. (Berichtenboek B2G)
  De adressen die in een berichtenboek B2G aanvraag aanwezig zijn worden nu vastgelegd in de database.
 2. Correct vastleggen van XML aanvragen via een berichtenboek (Berichtenboek)
  In de database wordt het nu vastgelegd wanneer er XML aanvragen via het berichtenboek gedaan zijn .
 3. Beëindiging relatie bij de Kamer van Koophandel(Algemeen)
  Wanneer bedrijven momenteel inloggen met een beëindigde relatie of een relatie met incomplete gegevens (kvk-nummer en/of vestigingsnummer ontbreekt) dan geeft het TVS portaal de volgende melding: ‘Er is iets misgegaan’. Er wordt nu een juiste melding terug gekoppeld.
 4. Implementatie status verloop Permitregister (NVWA CoA)
  Het inzichtelijk maken voor de inspecteurs van de permit status verloop.
 5. Inzicht eis/details voor aanvrager (Algemeen)
  De aanvrager heeft nu inzicht van de eis/details/nummer gegevens bij de aanvraag-wizard.
 6. Aanpassing Permit register (NVWA CoA)
  Om het nieuwe proces van registratie van permits te ondersteunen wordt er een aanpassing aan de applicatie gedaan.
 7. Implementatie opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adresgegevens vanuit aanvragen ingeschoten met het berichtenboek worden vastgelegd in de database.

Versie 0.2.81

Release: 29 juli 2020

 1. De functie Annuleer knop intrekken (Algemeen)
  De annuleer button bij intrekken van partijen en grondstoffen deed niet wat verwacht werd dit is hersteld.
 2. CMI BRS nummer opslaan in eigen adres boekje (Mest Import)
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Geldigheid erkenningen (Veterinaire sectoren)
  Erkenningen worden gecontroleerd op geldigheid bij het kopiëren van een aanvraag
 4. Concept implementatie rVDM (Nationaal mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt er gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 5. In voorbereiding Voorraad register voor Snijbloemen en Potplanten (Sector voorraadregister Snijbloemen en Potplanten CKS)
  Het voorraad register voor de sierteelt is technische opgeleverd en wordt op dit moment van de juiste content voorzien voor de gewenste werking.
 6. In voorbereiding Voorraad register voor zaaizaden (Sector voorraadregister Zaaizaden CKZ)
  Het tussenregister zaaizaden is technisch opgeleverd. Met de product owner en de beheerders van de content wordt nu beoordeeld hoe de eisen, dekkingen en verklaringsteksten kunnen worden opgenomen voor de gewenste werking.
 7. Exporteiskenmerken verplicht vermelden in een aanvraag (Algemeen)
  Wanneer er verplichte exporteiskenmerken zijn in een aanvraag en deze zijn niet ingevuld krijgt men in het tabblad documenten een opsomming van de ontbrekende verplichte exporteiskenmerken en deze zijn rood gemarkeerd de exporteiskenmerken die niet verplicht zijn geel gemarkeerd in dit geval is het wel mogelijk om de aanvraag afgifte te doen.
 8. Meldingen en Nieuws op inlogportaal  (Algemeen)
  Op de website e-Cert.nl worden Meldingen, Nieuws en Release notes vermeld. Het is mogelijk om u te abonneren op de rss-feed. Er is een rss-feed voor Meldingen, Nieuws en Release notes. Nu zijn de Meldingen en Nieuws berichten ook te zien op het inlogportaal.
 9. Uitbreiding database ten behoeve van audits (Algemeen)
  Ten behoeven van audits controles zijn er extra kolommen toegevoegd.
 10. Verbeteren foutmelding VKC (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek is de melding: VKC-nummer: 0 niet gevonden. In de respons wordt nu het verkeerde nummer getoond zodat de gebruiker weet welk nummer nog niet bekend is in de database.
 11. Brutogewicht partijniveau Zuivel niet opgeslagen in de database (Zuivel)
  Vanuit het berichtenboek B2G wordt nu het bruto gewicht op partijniveau opgeslagen in de database.
 12. Productiedatum kon maar 1 keer worden opgegeven in het berichtenboek (Berichtenboek B2G)
  Bij opgave van productiedatum in meerdere orderregels kreeg men in het B2G berichtenboek de melding: single-row subquery returns more than one row dit is opgelost.
 13. Opgeven productie periode Zuivel (Berichtenboek B2G)
  In het B2G berichtenboek was het nog niet mogelijk om de productie periode op te geven dit is nu geregeld.
 14. Aanpassingen na vergrendeling (Berichtenboek B2G)
  Wanneer aanvragen zijn ingeschoten via het berichtenboek B2G en de aanvraag is vergrendeld is het mogelijk om bepaalde velden te wijzigen. De datum velden konden echter niet gewijzigd worden wanneer de aanvraag was ingeschoten via het berichtenboek B2G dit is nu opgelost.
 15. De annuleer button verwijderd de regel in Partijen en Grondstoffen (Algemeen)
  Wanneer bij het verwijderen van een partij of grondstofregel  de annuleer button werd gebruikt werd de regel tocht verwijderd dit is opgelost.
 16. Opgaven van opslaglocatie aangepast in het berichtenboek B2G (Berichtenboek B2G)
  In het berichtenboek is het nu ook mogelijk om de code van de opslaglocatie als element op te geven.

Versie 0.2.78

Release: 13 juli 2020

 1. De functie en het uiterlijk van de Annuleer knop herzien/gelijktrekken(Algemeen)
 2. CRO wijzigen voor monstername uitbreiden
  Op dit moment kan tot drie uur voor de geplande monstername tijdstip een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd. (monsternemer, datum en tijdstip monstername en opmerkingen)De aanpassing in de wet staat toe dat onder voorwaarden ook de leverancier, loslocatie en vervoerder mag worden gewijzigd tot drie uur voor de start van de monstername.
 3. Artikelcode CFT (Zuivel)
  Op Orderregelniveau kan men artikelcode CFT als kolom instellen.

Versie 0.2.75

Release: 11 juni 2020

 1. Melding ontbrekende verplichte velden (Algemeen)
  Wanneer er verplichte velden zijn en deze zijn nog niet ingevuld krijgt men nu een melding. Dat is nu aangepast.
 2. Instelbare kolommen bij overzicht orderregels (Algemeen)
  Eerste opzet om de kolommen op orderregel zelf te kunnen aanpassen. Dat is nu aangepast.

Versie 0.2.71

Release: 19 mei 2020

 1. Inspectietabel aangepast (Fyto sectoren)
  Door de hoeveelheid informatie waren niet alle gegevens goed leesbaar in de tabel met aangevraagde inspecties. Door bepaalde waardes samen te voegen zijn het overzicht en de leesbaarheid verbeterd.
 2. Laden van pagina Zekerheden en Inspecties verbeterd
  Na het controleren van de zekerheden wordt de pagina pas geladen als alle gegevens zijn opgehaald, dus het wachten hoeft niet meer in etappes.
 3. Documenten voor aangifte (Import)
  Documenten die vanuit het exporterende land digitaal beschikbaar zijn gesteld, worden nu getoond bij het tabblad Documenten, zodat alle gegevens voor de aangifte voor import beschikbaar zijn.
 4. Opslaglocatie uitgebreid (Veterinaire sectoren)
  Bij de opslaglocatie kunnen straks ook naam en registratie- of erkenningsnummer worden ingevoerd, zodat deze gegevens ook op het certificaat kunnen terugkeren, waar sommige importerende landen om vragen. Per sector zal gecommuniceerd gaan worden wanneer dit actief geïmplementeerd wordt.
 5. Product (organisme) en origine (eis) toegevoegd (Bomen en jonge planten)
  In het tabblad Zekerheden zijn bij het overzicht extra gegevens toegevoegd om beter inzicht te hebben in welke eisen gedekt zijn door welke zekerheden.
 6. Optimalisatie formulier inspectie aanvragen (Fyto sectoren)
  De timing voor het tonen van de componenten op de pagina is beter afgestemd zodat informatie en het formulier niet te vroeg (tijdens het laadproces van de pagina) beschikbaar zijn.
 7. Aanvullende meldingen bij ontbrekende gegevens
  Er is een aantal meldingen toegevoegd zodat de gebruiker meer inzicht heeft welke (verplichte) ontbrekende gegevens nog missen.
 8. Optimalisatie invulling KvK-nummer
  Bij het invullen van een KvK-nummer wordt nu pas na het invullen van minimaal 8 cijfers contact gezocht met de database om een lijst mogelijkheden te tonen. Zo is de performance verbeterd.
 9. Verificatie OCS codes (Zuivel)
  De methode bij het kopiëren van orderregels is aangepast, zodat het mogelijk wordt de OCS code (en dus het product van de gekopieerde regel) aan te passen.
 10. Verbetering foutmelding tab Inspecties (Fyto sectoren)
  Er is een aanpassing gemaakt in het tonen van een foutmelding bij de tab Inspecties, zodat het duidelijker is bij welke regel een fout optreedt.
 11. Verbetering foutmelding orderregels
  Wanneer niet alle verplichte gegevens bij het aanmaken van grondstoffen of partijen worden ingevuld, en deze worden aangepast, verdwijnt de foutmelding na het opslaan van de wijzigingen.
 12. Toevoeging bij keuze Afhalen bij Verzending
  Bij de keuze voor Afhalen bij de tab Documenten is het nu mogelijk aan te geven wie de documenten komt afhalen, zodat duidelijk wordt wie gemachtigd is.
 13. Rollen en rechten verbeterd
  Via een omweg was het mogelijk een andere exportrol te kiezen dan beschikbaar voor bedrijven uit sommige sectoren, dat is nu verholpen.
 14. Aanpassing downloadbare documenten
  Bij het downloaden van inspectiedocumenten wordt de juiste bestandsextensie (pdf) meegegeven zodat alle browsers dit op de juiste manier afhandelen.

Versie 0.2.70

Release: 27 april 2020

 1. Naamgeving document correct opslaan
  Bij Internet Explorer werd de naam van een geëxporteerd overzicht orderregels niet opgeslagen, dat is nu verholpen.
 2. Database uitbreiding ID’s
  Voor het verbeteren van automatische tests heeft een groot aantal objecten in de applicatie nu een uniek ID.
 3. Rondleiding start niet meer automatisch
  Of de rondleiding was voltooid of afgebroken werd tot nu in een cookie opgeslagen. Bij bedrijven die cookies automatisch wissen, had dit tot gevolg dat de rondleiding elke dag werd aangeboden. Dit is nu aangepast en de rondleiding start alleen als de gebruiker deze zelf oproept. Wel kunnen tijdelijke meldingen van groot belang tijdelijk toch getoond worden.
 4. Documenten downloaden in Edge (bestandsextensie)
  Het downloaden van documenten uit eCertNL leidde in Microsoft Edge tot documenten van een ongedefinieerd type. Dit is opgelost en de documenten zijn nu ook in Edge voorzien van pdf of xml-extensie.
 5. Uitbreiding foutmeldingen XML import
  Bij fouten tijdens het importeren van orderregels middels van XML-bestanden is nu toegevoegd welke fouten er precies zijn en bij welke regel van het document ze voorkomen. Zo wordt het eenvoudiger om aanpassingen te doen in de XML voor import.

Versie 0.2.67

Release: 8 april 2020

 1. Verbetering tab ‘Documenten’
  Om de performance te verbeteren is er een aanpassing gedaan op de tab ‘Documenten’. Vanaf nu worden de PDF- en XML-documenten pas gegenereerd als de gebruiker ze aanklikt om te bekijken of downloaden. Dit komt de performance van de applicatie ten goede.
 2. Verbetering tab ‘Inspecties’ (Fytosanitair)
  Als je een inspectie aanvraagt wordt er pas een inspectielijst nummer gegenereerd op het moment dat je het document opent. (net zoals in de oude applicatie.) Dit voorkomt een probleem met verwisseling van documenten en inspectielijstnummers.
 3. Bewaarknop altijd in beeld
  Bij langere pagina’s (bijv. een orderregel) kwam het voor dat gebruikers lang moesten scrollen om de aangepaste waarden op te slaan. Dit is aangepast en op elke pagina zijn de knoppen nu zichtbaar (bij korte pagina’s onder de inhoud, bij langere pagina’s als strook onderin die vast zit aan het scherm).
 4. Foutmelding geoptimaliseerd (Levende have)
  Bij het uploaden van een XML-bestand om meerdere orderregels toe te voegen kwam, bij een XML met fouten, een onjuiste foutmelding naar voren. Dat is nu aangepast.
 5. Samenvoeging foutmelding en melding op tab Zending (Mest)
  Bij het controleren van alle zekerheden t.b.v. de afgifte van documenten werd, bij het ontbreken van verplichte transportgegevens, een onduidelijke foutmelding getoond. Ook werd de tab Zending nog niet rood onderlijnd om duidelijk te maken dat daar iets ontbrak. Dat is nu opgelost.
 6. Consistentie zoekscherm en resultaat (Mest en Mest import)
  De zoekvelden in het overzicht van aanvragen werd m.b.t. datum, leverancier en afnemer nog niet juist getoond, dat is nu aangepast.
 7. Verbergen Ketenregister
  Ook bij sectoren die niet met een Ketenregister werken, was deze tab beschikbaar bij de Bedrijfsgegevens, hoewel daar niets getoond werd. De tab wordt nu alleen nog getoond bij sectoren die ook werken met een Ketenregister.
 8. Eisen en ‘broneisen’ (Beheer)
  Bij het maken van eisen en dekkingen in het achterliggende systeem kan nu gebruik gemaakt worden van ‘broneisen’ zodat eisen gekoppeld kunnen worden, waardoor eventuele aanpassingen eenvoudiger bij gerelateerde eisen kunnen worden doorgevoerd.
 9. Einddatum exportrol
  Wanneer een exportrol een einddatum gespecificeerd had, was het mogelijk na deze datum toch nog in te loggen. Dat is nu verholpen.
 10. Niet EKS aanvragen (Vlees en vleesproducten)
  Bij vergrendelde aanvragen (na aanvragen inspectie) in de sector Vlees waarbij afgezien was van kanalisatie was het niet mogelijk deze weer te ontgrendelen en nog wijzigingen door te voeren aan de aanvraag. Dit is verholpen.

Versie 0.2.60

Release: 16 maart 2020

 1. Foutmelding geoptimaliseerd
  Bij het uploaden van CSV-bestanden bij orderregels kan een fout voorkomen. Nu is de omschrijving over wat er precies fout is in het bestand verder gespecificeerd.
 2. Aanpassing transportgegevens
  In bestaande aanvragen was het niet mogelijk om bestaande transportgegevens aan te passen, ook wanneer de aanvraag vergrendeld was, was het niet mogelijk om transportgegevens aan te passen. Dat is nu opgelost.

Versie 0.2.55

Release: 13 maart 2020

 1. Verschuifbare kolombreedtes
  In het overzicht met aanvragen en het overzicht met orderregels is het nu mogelijk zelf de breedte van een tabel-kolom in te stellen. Zo kunt u zelf kiezen welke kolommen aan staan, maar ook hoe breed te kolommen zijn (geldt niet voor alle kolommen).
 2. Eén sector per browser
  Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in verschillende tabs verschillende sectoren tegelijk open te hebben in e-CertNL. Dit bevordert de veiligheid en beschermd de aanvragen. Wilt u in meer sectoren tegelijk aanvragen afhandelen, gebruik dan een tweede browser voor een extra sessie.
 3. Toevoeging BRS-nummer loslocatie (Mest import)
  Bij het opvoeren van een loslocatie voor mest import, kan nu ook een bedrijf worden gekozen door een BRS-nummer in te voeren. e-CertNL controleert het nummer en vult de bijbehorende waarden is.
 4. Grondstof bewaren en direct een nieuwe regel toevoegen
  Na het toevoegen van een grondstof-regel in de order-regel, kan nu ook gekozen worden voor ‘Bewaar en voeg grondstof toe’ om direct een nieuwe regel toe te voegen.

Versie 0.2.54

Release: 18 februari 2020

 1. Uitbreiding aanvullende exportgegevens (Mest)
  Afhankelijk van de gekozen vracht zijn aanvullende exportgegevens toegevoegd m.b.t. monstername. Ook is het gebruik van adressen (MOS en UBN) is gestandaardiseerd.
 2. Aanpassing veld Erkenning leverancier (Mest)
  Er is een extra veld toegevoegd, zodat alle adresgegevens zichtbaar zijn.
 3. Aanpassing velden binnenlandse erkenning (Veterinaire sectoren)
  Op orderregel-niveau kunnen erkenningen worden toegevoegd. Bij de keuze voor een binnenlandse erkenning werd niet alle tekst zichtbaar. Hiervoor is een extra veld toegevoegd zodat nu het volledige adres zichtbaar is.

Versie 0.2.52

Release: 3 februari 2020

 1. Optimalisatie downloaden van documenten
  Wanneer meerdere documenten tegelijk worden gedownload (op de tab Documenten) worden deze samengebundeld in een enkel verzoek aan de database, zo is de performance verbeterd.
 2. Verbeterde routine voor validatie import orderregels
  Bij het importeren van xml-bestanden voor orderregels is de validatie aangepast. Bij een incompleet bestand krijgt de gebruiker de mogelijkheid te annuleren of het iuncomplete bestand tóch te importeren en later handmatig aan te vullen.
 3. Foutmeldingen geoptimaliseerd
  Een aantal foutmeldingen, onder meer bij het importeren van een xml-bestand voor het vullen van orderregels, zijn verbeterd om de gebruiker betere informatie over de fout te geven.
 4. Geen inspectiedocumenten toevoegen na vergrendeling
  Het is niet meer mogelijk bestanden aan een aanvraag toe te voegen, nadat deze vergendeld is voor inspectie.
 5. Optimalisatie land-keuzelijst
  De landen-keuzelijst bij het maken van een nieuwe aanvraag is geoptimaliseerd om ook te werken met toetsenbord-navigatie.
 6. Auto-suggestie koppeling voor raskeuze (Pootaardappelen)
  Bij de keuze voor een ras in het tabblad Orderregel is er een koppeling gemaakt tussen het veld Ras en een achterliggende keuze-lijst. Wanneer er minimaal drie letters worden ingetypt, verschijnt de lijst met keuzes.
 7. Aanpassing datumgebruik
  Er is een inconsequentie opgelost waardoor de tijd niet op de juiste manier tussen scherm en database werd gecommuniceerd, zodat het kon voorkomen dat een aanvraag ongeldig werd.
 8. Verbetering gebruik grondstoffen
  Bij het aanmaken en bewaren van een grondstofregel, wordt niet automatisch terug gegaan naar het overzicht orderregels, maar blijft de gebruiker bij het overzicht grondstoffen, in ieder geval tot de hoeveelheid die in de orderregel genoemd staat.

Versie 0.2.51

Release: 20 januari 2020

 1. Extra informatiekolommen toegevoegd (Pre-export certificaat Levende have)
  Bij een zoekopdracht in het ketenregister zijn kolommen toegevoegd.
 2. Aanpassingen tab Vracht (Mest Import)
  Afhankelijk van gekozen eis worden adressen beschikbaar gesteld uit het eigen adresboek of via een KvK-nummer opgehaald.
 3. Koppeling zendingsidentificatie met erkenningen
  Er is een uitbreiding gedaan in de verificatie van erkenningen in relatie tot zendingsidentificatie.
 4. Prompten toegevoegd aan exporteiskenmerken
  Vanuit het beheer van de teksten in de applicatie is het mogelijk gemaakt dat de labels bij exporteiskenmerken beheerbaar zijn.