Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2020 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie).

Release notes via RSS

Werkzaamheden huidige sprint

De huidige sprint staat in het teken van rVDM (mest nationaal) het maken van de webservices voor het wijzigen van mestafnemer, toevoegen mestcodes, gewicht en het na-melden van de laad- en losgegevens bij transporten waar een defect transportmiddel is geregistreerd. Ook het opheffen van de defect melding van een transportmiddel wordt hierin meegenomen.

Het opzetten van de “opvolgende aanvraag” wanneer na transport blijkt dat mestsoort, leverancier en opmerkingscodes niet correct zijn. Webscherm en webservice procedure inbegrepen

Daarnaast word in deze sprint het aanmaken van het e-CertNL account voor leverancier en afnemer van mest, de validatie van het email adres en het instellen van notificaties gerealiseerd.


Versie 0.2.89

Release 24 september 2020

 1. Aanvraaggegevens uitgebreid. (Algemeen) 
  Bedrijven die meer dan 5000 artikelcodes in hun adresboekje hadden konden die niet correct ophalen in een aanvraag dit is nu wel mogelijk.
 2. Opslaglocatie. (Veterinair) 
  Sectoren die gebruik maken van een opslaglocatie wordt een voorbereiding gemaakt waarbij Naam en Erkenningsnummer worden toegevoegd. De functionaliteit wordt niet direct geactiveerd.  Het gebruik en de start van deze functionaliteit zal vanuit de keuringsdienst COKZ en de NVWA worden toegelicht.
 3. Verstrekkingswijze. (Algemeen) 
  Binnen e-CertNL zijn er afspraken die altijd centraal afgegeven moeten worden. Er is nu een aanpassing gedaan waardoor het mogelijk wordt om er voor te zorgen dat de verstrekkingswijze overruled wordt wanneer dit is vastgelegd in de afspraak (Algemeen)

 


Versie 0.2.86

Release 7 september 2020

 1. Verwerken adresgegevens bij Geleidebiljetten. (CGB)
  Bij de sector geleidebiljetten wordt gebruik gemaakt van adressen bij Van en Naar bedrijf. De adressen moet zowel in behandelstappen als in adressen het zelfde zijn dit was niet het geval en wordt aangepast.
 2. Concept implementatie rVDM (Nationaal Mest)
  Binnen e-Cert.nl wordt verder gewerkt aan de applicatie voor het melden en registreren van het real time VDM. De applicatie omvat een webapplicatie, de webservices en een mobiele toepassing. Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor technische inhoudelijke sessies met de sector en de automatiseerders in de sector gericht op de implementatie.
 3. UN/CEFACT adressering in adresboekje (Algemeen)
  De functionaliteit voor het adresboekje (nu eigen codes) is gebouwd waarmee adressen met adressoort UN/CEFACT op een bepaalde manier vastgelegd kunnen worden. Deze functionaliteit wordt nu opgeleverd in e nieuwe webschermen
 4. IBP Inspectielocaties (Fyto)
  Om de aangiftes voor verlegde import zendingen van fytosanitair materiaal naar een andere lidstaat correct in TNT geregistreerd te krijgen, moet de materialized view uitgebreid worden met een extra kolom waarin de informatie van de controle autoriteit opgenomen is.
 5. Download CSV bestanden in e-CertNL Keuringsdienst applicatie APEX  (NVWA CoA)
  Bij het downloaden vanuit APEX worden de gegevns over meerder kolommen verspreid dit wordt opgelost zodat er geen gegevens verloren gaan.
 6. Opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adressen worden nu ook in de database vastgelegd.
 7. Implementatie beheer modus (Beheer)
  Ten behoeve van incident management wordt nu zichtbaar gemaakt welke processen en procedures worden aangeroepen.

Versie 0.2.85

Release: 25 augustus 2020

 1. Rode markering onder Zending en Orderregel (Algemeen)
  In de nieuwe webschermen werd door een rode markering onder Zending en Orderregel aangetoond als de verplichte exporteis/ certificaatkenmerken niet waren ingevuld. De controle vindt nog wel steeds plaats bij het tabblad documenten en daar worden de verplichte ontbrekende gegevens van de aanvraag getoond. De rode markering heeft invloed op de performance en is om deze reden uitgezet. We gaan onderzoeken of er een klantvriendelijker oplossing voorhanden is die minder invloed heeft op de performance.

 


Versie 0.2.82

Release: 17 augustus 2020

 1. Aanvragen via het berichtenboek B2G ook vastleggen in adressen. (Berichtenboek B2G)
  De adressen die in een berichtenboek B2G aanvraag aanwezig zijn worden nu vastgelegd in de database.
 2. Correct vastleggen van XML aanvragen via een berichtenboek (Berichtenboek)
  In de database wordt het nu vastgelegd wanneer er XML aanvragen via het berichtenboek gedaan zijn .
 3. Beëindiging relatie bij de Kamer van Koophandel(Algemeen)
  Wanneer bedrijven momenteel inloggen met een beëindigde relatie of een relatie met incomplete gegevens (kvk-nummer en/of vestigingsnummer ontbreekt) dan geeft het TVS portaal de volgende melding: ‘Er is iets misgegaan’. Er wordt nu een juiste melding terug gekoppeld.
 4. Implementatie status verloop Permitregister (NVWA CoA)
  Het inzichtelijk maken voor de inspecteurs van de permit status verloop.
 5. Inzicht eis/details voor aanvrager (Algemeen)
  De aanvrager heeft nu inzicht van de eis/details/nummer gegevens bij de aanvraag-wizard.
 6. Aanpassing Permit register (NVWA CoA)
  Om het nieuwe proces van registratie van permits te ondersteunen wordt er een aanpassing aan de applicatie gedaan.
 7. Implementatie opslaan adres gegevens vanuit berichtenboek  (B2G berichtenboek)
  Adresgegevens vanuit aanvragen ingeschoten met het berichtenboek worden vastgelegd in de database.

Direct inloggen bij e-CertNL

Check certificate

Contactgegevens per sector

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!