Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie) (USEC staat voor UserStory e-CertNL).

Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe sprint Export45/Mest33

 1. USEC-2852 SonarQube (Beheer).
  Analyse van de ‘unsafe HTTP methods’ kwetsbaarheden en deze verhelpen.
 2. USEC-2975 Toevoegen aparte beveiligingsleutel voor webservices (Algemeen) .
  Momenteel wordt er nog gebruik gemaakt van wachtwoord (beveiligingssleutel) en hier wordt een wijziging in aangebracht dat het voor de Noodprocedure een apart wachtwoord gemaakt kan worden en dat de beveiligingssleutel exclusief voor de webservices wordt.
 3. USEC-3102 SPIKE Upload documenten (Algemeen).
  Het mogelijk maken dat beveiligde pdf documenten kunnen worden geüploade zodat daar geen work-around voor nodig is.
 4. USEC-3898 DDV – stap 3 – Tabblad verklaring buitenlandse erkenning dubbeling (CLH/CKL).
  Vanuit USEC-2342 werden buitenlandse additionele erkenning, met een dierenartspraktijk toegewezen, in tabblad verklaringen zowel met papieren als digitale verklaring geregistreerd, dit is hersteld.
 5. USEC-3907 PENTEST (Beheer).
  Het benaderen van de interne Cloud werkplek van de NVWA beveiligen.
 6. USEC-3991 CI/CD Java (Beheer).
  CI/CD Java – Webapplicatie Aanvragen deployen naar A via GitLab.
 7. USEC-4025 Spike – BCS – stap 2: spike inspectie aanvragen blokkade (CAT/CST).
  Er wordt onderzocht wat de optie is voor de oplossing: Indien is gekozen is om de aanvraag volgens de BCS erkenning te laten verlopen is het niet mogelijk om inspectie aan te vragen indien er een BCS eis op rood gaat.
 8. USEC-4047 Alternatieve verklaringen (Fyto).
  Oplossing voor de alternatieve verklaring op de projectomgeving installeren op de OTAP (ontwikkel, test, acceptatie en productie) omgevingen.
 9. USEC-4075 SPIKE BCS Inspectieaanvragen vanaf 120 minuten (Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspecties aanvraagt dan is dit mogelijk vanaf 120 minuten later in plaats van de reguliere 60 minuten.
 10. USEC-4088 BCS – stap 8: Aanvraag is weer aanpasbaar (fyto).
  Nadat de aanvraag op het vroegste inspectiemoment is vergrendeld voor de aanvrager dan is deze via de toezichthouder weer vrij aanpasbaar te maken door middel van het inspectieresultaat Herinspectie vanuit USEC-3519 vervolgens resulteert dat in een ontgrendelde aanvraag voor de aanvrager.
 11. USEC-4101 BCS – testscenario stap 2 (Webservices)
  De beheerders wil rondom de stap inspectie aanvragen weten of het wissel regulier/BCS goed werkt, zodat we zeker weten dat een aanvraag in het juiste inspectieregime valt.
 12. USEC-4111 Batchlog (Beheer).
  Afvangen ‘value too large for column’ meldingen uit batchlog.
 13. USEC-4125 Afscherming aanvragen van sectoren in APEX (Beheer).
  Als beheerder wil ik profielen aan gebruikers kunnen toekennen zodat aanvragen afgeschermd kunnen worden van gebruikers die geen rol hebben binnen een bepaalde sector.
 14. USEC-4139 CI/CD Java (Beheer).
  Voordat we de ontwikkelomgeving gaan overzetten naar GitLab hebben we eerst schone betrouwbare databaseomgevingen nodig met objecten die toebehoren aan de Aanvragen applicatie
 15. USEC-4161 DDV – restpunten(CLH/CKL).
  Bij beheren bedrijfsgegevens eigen code aanpassen. Het kopiëren van een aanvraag optimaliseren en het checken op datum velden.

 


Versie v0.4.5

Sprint Export44/Mest32 is maandag 19 september op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-3093 DDV stap 3 – vervolg USEC-2664 ophalen gegevens voor Dierenartspraktijk invulveld (CLH/CKL) .
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om op de opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan in uw eigen code lijst zodat deze eenvoudig is her te gebruiken.
 2. USEC-3319 CI/CD Java (Beheer).
  CI/CD Java – Webapplicatie aanvragen: Gitlab werkwijze (gitflow) aanscherpen.
 3. USEC-3357 B2G berichtenboek  (CZU aansluitmodule).
  Zuivel (CZU) aanvragen via de webservice worden nu ook gecontroleerd volgens het principe van de COKZ-aansluitmodule (product -Erkenning combinatie) en krijg men een melding terug als deze controle afwijkend is.
 4. USEC-3486 BCS- stap 2: inspectie aanvragen alleen toevoegen (CAT/CST).
  In het verlengde van USEC-3283 wordt binnen het bedrijfscontrolesysteem (BCS) na de eerste keer inspectie aanvragen het alleen mogelijk gemaakt om bij de volgende inspectie aanvraag toe te voegen. Een nieuwe inspectie aanvragen is niet meer mogelijk zowel vanuit de webschermen als het berichtenboek.
  USEC-3534 BCS – stap 4: kwaliteitseisen planningsaanvraag (CAT/CST).
  Ter aanvulling op USEC-3220 wordt binnen het bedrijfscontrolesysteem (BCS) voor de aanvragen welke volgens de steekproefprocedure (USEC-3219) niet gecontroleerd hoeven te worden, alleen nog een IBP planningsaanvraag gedaan als er een kwaliteiteisen open staan.
 5. USEC-3956 Waarmerken replacement is niet mogelijk (Veterinair).
  Het bleek dat niet in alle gevallen bij het waarmerken de opvolgende aanvraag naar status verklaring verstrekt gaat, dit is onderzocht en nu aangepast voor …<afh van increment>…
 6. USEC-3968 Maximale (286 karakters) waarde afvangen afdrukbatch (Beheer).
  Nu wordt de maximale waarde afgevangen waardoor het samenstellen van afdrukbatches fouten kunnen bevatten doordat de maximale waarde wordt overschreden.
 7. USEC-3995 SPIKE (Beheer).
  Spike: Afscherming aanvragen van sectoren onderling in APEX

Sprint Export44/Mest32 is maandag 5 september op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v0.4.4

Sprint Export42/Mest30 is donderdag 4 augustus op acceptatie geïnstalleerd.

 1. USEC-3153 IVI Webschermen (Beheer).
  Voor de voorbereiding van de nieuwe IVI Webschermen is het nu mogelijk meerdere malen hetzelfde product te kiezen met een andere vorm/origine.
 2. USEC-3201 DDV – stap 3 en 4 – Inspectie aanvragen resulteert in klaar zetten teksten (CLH/CKL).
  Op het moment van inspectie aanvragen worden ook de te verklaren teksten klaar gezet zodat die later getoond kan worden in de PWA.
 3. USEC-3305 DDV – stap 3 – Vervolg USEC-3094 Bijwerken tabblad verklaringen vanuit tabblad orderregels (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2815 en USEC-2846 wordt de tabel in tabblad verklaringen gevuld met de gegevens uit de orderregels.
 4. USEC-3347  BCS automatische inspectie (Fyto).
  Voor het fytosanitaire bedrijfscontrolesysteem (BCS) zijn automatische controles gebouwd: controle op zendingniveau of aanvrager erkenningshouder is en het inspectieregime niet gewijzigd en op orderregelniveau of er laag risicoproducten zijn opgevoerd en er voor alle orderregels dezelfde IBP inspectielocatie wordt opgegeven.
 5. USEC-3719 DDV – stap 3 – Tabblad verklaringen Herkomstbedrijf kolom (CLH/CKL) .
  In de tabel op tabblad verklaringen wordt nu ook het herkomstbedrijf getoond.
 6. USEC-3831 Berichtenboek aanvraag intrekken (Beheer).
  Intrekken status 8 via berichtenboek verbeteren.
 7. USEC-3898 DDV – stap 3 (CLH/CKL).
  bevinding buitenlande erkenningen dubbel

Sprint Export42/Mest30 is donderdag 4 augustus op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.56

Sprint Export41/Mest29 is maandag 18 juli op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2393 DDV stap 3 en 4 – Inspectie aanvragen resulteert in opdracht uitzetten naar dierenartspraktijk (CLH/CKL)
  In tabblad verklaringen ziet de aanvrager welke dierenartspraktijken in aanmerkingen komen om een opdracht naar uit te zetten op basis van de tatus “vraag inspectie aan”. Zodra inspectie wordt aangevraagd krijgen deze dierenartspraktijken de opdracht in de PWA te zien en wordt de status op tabblad verklaringen veranderd in “Wacht op resultaat” als teken dat de dierenartspraktijk nu aanzet is.
 2. USEC-2445 Alternatieve Zekerheden (Beheer).
  Uitbreiding verklaring concepten Scheiden van verklaringen in alternatieven en reguliere verklaringen voor een goede werking van de nieuwe methode alternatieve zekerheden.
 3. USEC-2573 Spike waarmerken replacement (Beheer).
  Werkwijze waarmerken replacement.
 4. USEC-2925 Chronologische data productie- en invriesdata (Vlees en Vis).
  Voor de secoteren CVV, CGB en CVI is de controle voor slacht-, productie- en invriesdata ingebouwd zoals die ook bij slachtdatum bij CVV en CGB werkt: de tot en met datum moet groter of gelijk zijn aan de vanaf datum. De gebruiker (zowel van de schermen als het berichtenboek) krijgt vervolgens een melding als daar niet aan voldaan wordt.
 5. USEC-3106 SPIKE CLONE – Alle orderregels in één keer verwijderen (Export).
  In het verlengde van USEC-2100 blijkt dat de knop verwijder alle orderregels nog niet in alle sectoren te zien was..
 6. USEC-3107 CI/CD – PoC.
  Testen van de oplevertool t.b.v. database toepassen binnen GitLab.
 7. USEC-3160 DDV dierenarts gaat akkoord in de PWA (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) is in de applicatie voor de praktiseren dierenartsen (de PWA) een geopende opdracht als akkoord te verklaren.
 8. USEC-3161 DDV dierenarts gaat niet akkoord in de PWA (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) is in de applicatie voor de praktiseren dierenartsen (de PWA) een geopende opdracht als niet akkoord te verklaren.
 9. USEC-3280 BCS – stap 6: Aanvraag gaat op slot op vroegste inspectiemoment (CAT/CST).
  Voor het bedrijfscontrolesysteem (BCS) in de fytosanitaire sectoren is de aanvraag niet meer aanpasbaar vanaf het vroegste ingestuurde inspectiemoment.
 10. USEC-3286 Alternatieve verklaringen (Beheer).
  Apex en database wijzigingen Functionele ontwikkeling in het kader van alternatieve verklaringen FYTO.
 11. USEC-3366 SPIKE CBN inspectie handwijzer met historie (CBN).
  De werking van reeds gebouwde in USEC-1024 wordt nader onderzocht wat er nodig is dat de inspectie handwijzer historie ontstaat op het moment dat de inspectieresultaten worden vastgelegd.
 12. USEC-3499 Analyse architectuur nieuwe JAVA/SOAP-webservices.
  Fundament analyse.
 13. USEC-3523 CI/CD (Beheer).
  DB: Analyse naar inrichten CI/CD van DB naar Gitlab met Toad.
 14. USEC-3657 BCS – Foutmelding bij tweede keer inspectie aanvragen (CAT/CST).
  Vanuit USEC-3280 ontstond een foutmelding bij de tweede keer inspectie aanvragen indien gekozen is voor BCS, dit is opgelost.
 15. USEC-3717 DDV – opdrachten ID’s in de PWA (CLH/CKL).
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) zijn de openstaande opdrachten herleidbaar naar de individuele opdrachten zodat dit kan worden hergebruikt voor het accorderen.
 16. USEC-3718 DDV – stap 3 – Bevinding bijwerken tabblad verklaringen vanuit tabblad orderregels (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-3094 worden ook de herkomstbedrijven zonder DAP getoond in de tabel op tabblad verklaringen.
 17. USEC-3728 Upgrade Java 11.
  Analyse impact upgrade webapplicaties naar Java 11.

Sprint Export41/Mest29 is dinsdag 7 juli op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.55

Sprint Export40/Mest28 is woensdag 22 juni op productie geïnstalleerd

 1. USEC-3147 DDV ophalen opdrachten in de PWA (CLH/CKL)
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) worden de opdrachten zichtbaar in de applicatie (de PWA) voor de praktiserende dierenartsen.
 2. USEC-3519 BCS – stap 8: Aanvraag is weer aanpasbaar te maken (Fyto).
  Nadat de aanvraag op het vroegste inspectiemoment is vergrendeld voor de aanvrager (USEC-3280) is deze via de toezichthouder weer vrij aanpasbaar te maken door middel van het inspectieresultaat herinspectie.
 3. USEC-3528 BCS – stap 2: Erkenningshouder check in RPT (Fyto).
  In het verlengde van USEC-3280 wordt nu gecontroleerd of de aanvrager een BCS erkenningshouder is op basis van een RPT registratie.
 4. USEC-3529 Authenticatie-Portaal (Algemeen).
  Aanpassing van de nieuwe link naar de machtigingen-service.
 5. USEC-3531 BCS – stap 2: BCS Inspectieaanvragen vanaf 120 minuten (Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspecties aanvraagt dan is dit mogelijk vanaf 120 minuten later in plaats van de reguliere 60 minuten.

Oplevering sprint Export40/Mest28 is maandag 13 juni op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.53

Oplevering sprint Export39/Mest27 is 29 mei op productie geïnstalleerd

 1. USEC-3147 Ophalen opdrachten in de PWA (CLH/CKL) .
  Voor project digitalisering dierenartsverklaringen (DDV) worden de door opdrachten uitgezet voor de praktiserende dierenartsen zichtbaar in de mobiele app (de PWA).
 2. USEC-3474 Ophalen opdrachten in de PWA (Berichtenboek) .
  Bij het aanleveren van dubbele Grondstofnummer in de webservice krijgt men nu een waarschuwing.
 3. USEC-3519 BCS: Aanvraag is weer aanpasbaar te maken (CAT/CST).
  Nadat de aanvraag op het vroegste inspectiemoment is vergrendeld voor de aanvrager (USEC-3280) is deze via de toezichthouder weer vrij aanpasbaar te maken door middel van het inspectieresultaat herinspectie.
 4. USEC-3528 BCS Erkenningshouder check in RPT (Fyto).
  In het verlengde van USEC-3280 wordt nu gecontroleerd of de aanvrager een BCS erkenningshouder is op basis van een RPT registratie.
 5. USEC-3529 Authenticatie-Portaal (Beheer).
  Aanpassing van de nieuwe link naar de machtigingen-service
 6. USEC-3531 BCS – Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime vanaf 120 minuten (Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspectie aanvraagt dan is dit alleen mogelijk vanaf 120 minuten later in plaats van de regulier 60 minuten.

Oplevering sprint Export39/Mest27 is 23 mei op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.51

Oplevering sprint Export38/Mest26 is 16 mei op productie geïnstalleerd

 1. USEC-2803 DB-ontwikkelomgeving inrichten t.b.v. CICD (Beheer).
  Analyse naar inrichten CI/CD van DB naar Gitlab met Toad
 2. USEC-3103 Spike: uploaden beveiligde documenten (sector Algemeen).
  Er wordt onderzocht of er een oplossing is voor de annex om direct beveiligde documenten te kunnen uploaden in plaats van de huidige work-around.
 3. USEC-3219 Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime (Sectoren Fyto).
  Voor het bedrijfscontrolesysteem (BCS) voor de fyto sector is de steekproefprocedure ingericht.
 4. USEC-3225 Snelknop inspectie aanvragen (sector CZU).
  Vanuit de aanvragen overzichtspagina is het nu mogelijk om vanuit de taakbalk bij een aanvraag naar het tabblad te gaan waar de inspectie kan worden aangevraagd.
 5. USEC-3283 Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime (Sectoren Fyto).
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspectie aanvraagt resulteert dat in de start van de steekproefprocedure (USEC-3219)
 6. USEC-3432 SonarQube (Beheer).
  Bij aanvragen applicatie wordt een veilige cryptography toegepast.
 7. USEC-3434 SonarQube (Beheer).
  In het AuthenticatiePortaal wordt een veilige cryptography toegepast.
 8. USEC-3435 SonarQube (Beheer).
  In de DDV PWA wordt een veilige cryptography toegepast.
 9. USEC-3436 SonarQube (Beheer).
  In de VDM PWA wordt een veilige cryptography toegepast.
 10. USEC-3445 Log4j (CLE Beheer).
  MinLnvTools: log4j 2.17.1 upgrade en herstelwerkzaamheden logging.

Oplevering sprint Export38/Mest26 is 3 mei op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.47

Oplevering sprint Export37/Mest25 is 25 april op productie geïnstalleerd

 1. USEC-2772 Outlook Agent migreren van SVN naar GitLab (Beheer).
  Alle gebruikte actieve applicaties over in ons default versiebeheersysteem GitLab. Van daaruit kan de kwaliteit beter geborgd worden.
 2. USEC-2803 PWA database procedure (sector CLH/CKL).
  Voor het project om de dierenartsverklaringen digitaal te kunnen accorderen zijn database procedures nodig voor de applicatie gemaakt voor de dierenartsen.
 3. USEC-2949 Berichtenboek aanpassen inspectietijd Java kwartier en kantoortijd controle (sector CLH/CKL).
  Berichtenboek aanpassen inspectietijd Java kwartier en kantoortijd controle Check op hele kwartieren en openingstijd bij inspectie aanvraag.
 4. USEC-3149 Reden replacement default ingevuld (Beheer)
  In het verlengde van USEC-2303 is het voor de toezichthouder nu ook bij de batchwaarmerking de reden waarmerken default gevuld.
 5. USEC-3219 BCS – stap 3: Steekproefprocedure (Fyto)
  Voor het bedrijfscontrolesysteem voor de fyto sector is de steekproefprocedure ingericht.
 6. USEC-3283 Inspectieaanvragen onder BCS inspectieregime (Fyto)
  Indien de aanvrager onder BCS inspectieregime inspectie aanvraagt resulteert dat in de start van de steekproefprocedure (USEC-3219) en alle zekerheden op groen muv (USEC-3232)
 7. USEC-3313 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie IrnMerge migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 8. USEC-3314 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie GenPDF migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 9. USEC-3315 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie TRD migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 10. USEC-3316 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie COV migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 11. USEC-3339 Java 11 en maven in GitLab (Beheer)
  De beschikking hebben over java 11 en maven voor Orangebeard in een Gitlab stage van de MNGR_CLE pipeline
 12. USEC-3344 Migreren van SVN naar GitLab (Beheer)
  De applicatie Authenticatieportaal migreren vanuit SVN versiebeheer naar GitLab met behoud van historie.
 13. USEC-3349 DB-ontwikkelomgeving inrichten t.b.v. CICD (Beheer)
  Een eigen ontwikkelserver in te richten waar onze db-developers op kunnen werken.

Oplevering sprint Export37/Mest25 is 12 april op acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.46

De sprint Export36/Mest24 is 5 april 0p productie geïnstalleerd

 1. USEC-2807 Uitgestelde afgifte documenten verscherpte controle (sector CVV en CVI).
  De bevinding dat de AI op groen gaat terwijl een verzwaarde herinspectie staat ingepland is opgelost
 2. USEC-2808 Steekproef inspectiemoment en -locatie scherm wordt niet getoond bij een replacement (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2415 wordt het nieuwe scherm niet getoond als er sprake is van een replacementaanvraag aangevraagd.
 3. USEC-3024 APEX – Brexit – Scheiden van Certificaten (Beheer).
  De toezichthouder wil een filter voor GB aanvragen zodat de stroom gescheiden kan worden van de reguliere stroom.
 4. USEC-3053 SPIKE: TVS4 (beheer)
  SPIKE: Hoe werkt het Inloggen op e-CertNL TVS3 i.c.m. TVS4
 5. USEC-3060 Log4j (CLE Beheer)
  COV-webapp/service: log4j 2.17.1 upgrade en herstelwerkzaamheden logging
 6. USEC-3066 Log4j (CLE Beheer)
  OutlookAgent: log4j 2.17.1 upgrade en herstelwerkzaamheden logging.
 7. USEC-3120 Bevinding BnB dubbele registratie (sector CVV/CVI)
  Voor het project van Buiten naar Binnen werd het steekproef resultaat opeens dubbel geregistreerd en dat is opgelost.
 8. USEC-3152 Alternatieve Verklaringen – Kopiëren regio’s (CLE Beheer)
  Het is nu mogelijk om in de beheerschermen van e-CertNL een regio te kopiëren
 9. USEC-3256 Spike:Angular 8 upgrade (CLE Beheer)
  SPIKE: Als Java/web developer wil ik analyseren waarom sommige components sinds de Angular 8 upgrade niet meer getoond worden
 10. USEC-3307 Waarmerken stagneert op onjuist e-mailadres van de aanvrager(CLE Beheer)
  Indien er geen correct alert e-mailadres is ingevuld door de aanvrager dan wordt er geen e-mail verstuurt maar wordt de aanvraag wel gewaarmerkt.
 11. USEC-3328 Waarmerken stagneert op onjuist e-mailadres van de aanvrager(sector CGB)
  In de CGB sector is het intrekken weer mogelijk
 12. USEC-3350 Waarmerken stagneert op onjuist e-mailadres van de aanvrager(CLE Beheer)
  Intrekken aanvraag is ten onrechte uitgegrijsd en dat is opgelost

De sprint Export36/Mest24 is 22 maart 0p acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.43

De sprint Export35/Mest22 is 9 maart 0p productie geïnstalleerd

 1. USEC-1584 Kopieer Eisen (APEX Beheer).
  Een filteroptie toe te voegen waarin op (een deel van) de eistekst gefilterd kan worden. Dit komt overeen met de functionaliteit als je onderin het scherm op ‘Eis’ klikt en vervolgens bij ‘Filter’ een deel van de tekst intypt.
 2. USEC-2664 Ophalen gegevens voor Dierenartspraktijk invulveld (sector CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2340 is het nu mogelijk om op basis van het Kvk nummer de dierenartspraktijk gegevens op te halen, afhankelijk of de gegevens wel of niet bekend zijn wordt het resultaat getoond.
 3. USEC-2808 Steekproef inspectiemoment en -locatie scherm wordt niet getoond bij een replacement (sector CVV en CVI).
  In het verlengde van USEC-2415 wordt het nieuwe scherm niet getoond als er sprake is van een replacementaanvraag aangevraagd volgens de nieuwe stijl.
 4. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (sector CLH/CKL)
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.
 5. USEC-2858 Aparte sleutel voor webservice gebruikers (CLE Algemeen)
  Voor het webservice account wordt een aparte sleutel gemaakt.
 6. USEC-3014 Nieuwe gewenste specificaties aansluitmodule B2G(sector CZU).
  Specificaties uitbreiden van een zuivel zending (berichtenboek B2G) waarbij een deelzending die niet door de COKZ-aansluitmodule herkend wordt, wel wordt opgenomen in e-CertNL en tevens alle volgende deelzendingen ook.
 7. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (sector CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.
 8. USEC-2881 Wijzigingen handelsdocument DBP (sector CME).
  Als de mestvervoerder uit Nederland komt in CME moet er voor alle aanvragen de controle plaats vinden op de registratie dierlijke bijproducten.
 9. USEC-3017 Facturatie van e-CertNL aan toezichthouders (CLE Beheer).
  De functie die bepaald wie de toezichthouder van een inspectie/opslaglocatie is is nader gespecificeerd en zal voldoen aan de nieuwe praktijkvoorbeelden in e-CertNL
 10. USEC-3033 Aansluitmodule COKZ (sector CZU).
  Specificaties uitbreiden aansluitmodule COKZ
 11. USEC-3013 Log4j (CLE Beheer).
  Irnmerge upgraden naar 2.17.1
 12. USEC-3058 Log4j (CLE Beheer).
  COV upgraden naar 2.17.1
 13. USEC-3059 Log4j (CLE Beheer).
  Logging Minlnvtools library upgraden naar 2.17.1
 14. USEC-3061 Log4j (CLE Beheer).
  Authenticatieportaal upgraden naar 2.17.1
 15. USEC-3062 Log4j (CLE Beheer).
  Dierenartsen verklaring PWA upgraden naar 2.17.1
 16. USEC-3064 Log4j (CLE Beheer).
  VGC upgraden naar 2.17.1
 17. USEC-3065 Log4j (CLE Beheer).
  Floricom upgraden naar 2.17.1
 18. USEC-3094 Bijwerken tabblad verklaringen vanuit tabblad orderregels (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2815 en USEC-2846 wordt de tabel in tabblad verklaringen gevuld met de gegevens uit de orderregels.

De sprint Export35/Mest22 is 1 maart 0p acceptatie geïnstalleerd


Versie v03.43

De sprint Export34/Mest22 is 21 februari op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2303 APEX Replacement reden waarmerken (Beheer APEX).
  Voor de toezichthouder is het niet meer verplicht om een reden in te vullen bij het waarmerken van een replacement.
 2. USEC-2593 Aanpassingen keuzelijst sectoren in Zoekscherm Exportrollen (Beheer APEX).
  In de lijst moeten alleen sector codes getoond worden die ook daadwerkelijk een sector applicatie binnen de bedrijfsleven schermen hebben (Beheer)
 3. USEC-2667 Weergave toelichting in het tabblad Waarborgen (Beheer APEX).
  Het veld toelichting is to small deze wordt aan gepast
 4. USEC-2803 PWA database procedure Bewaar registratie (stap 4) (CLH/CKL) .
  Voor het project om de dierenartsverklaringen digitaal te kunnen accorderen zijn database procedures nodig voor de applicatie gemaakt voor de dierenartsen.
 5. USEC-2808 Brexit steekproef – Bevinding tonen BnB scherm (stap 2) (CVV/CVI).
  Steekproef inspectiemoment en -locatie scherm wordt niet getoond bij een replacement (sector CVV en CVI)
  In het verlengde van USEC-2415 wordt het nieuwe scherm niet getoond als er sprake is van een replacementaanvraag aangevraagd volgens de nieuwe stijl.
 6. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.
 7. USEC-2958 Noodprocedure wijzigingen wachtwoord (Algemeen).
  Een aantal wijzigingen mbt het wachtwoordbeheer voor noodprocedures worden doorgevoerd.
 8. USEC-3014 Nieuwe gewenste specificaties aansluitmodule COKZ (CZU).
  Een zuivel zending (berichtenboek B2G) waarbij een deelzending die niet door de COKZ-aansluitmodule herkend wordt, wordt wel opgenomen in e-CertNL en tevens alle volgende deelzendingen ook.
 9. USEC-3033 Webserviceberichten blijven op antwoord wachten. (COKZ).
  Op de berichten die worden afgevuurd op de COKZ webservice wordt een time-out in geregeld.

De sprint Export34/Mest22 is 9 februari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.41

De sprint Export33/Mest20 is 1 februari op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2745 NVWA keuringsaanvraag bij steekproeven (sector CVV en CVI).
  Voor alle aanvragen wordt nu een planningsaanvraag gedaan.
 2. USEC-2664 Ophalen gegevens voor Dierenartspraktijk invulveld (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2340 is het nu mogelijk om op basis van het Kvk nummer de dierenartspraktijk gegevens op te halen, afhankelijk of de gegevens wel of niet bekend zijn wordt het resultaat getoond.
 3. USEC-2815 Dierenartspraktijkgegevens opslaan (CLH/CKL).
  In het verlengde van USEC-2664 is het nu mogelijk om opgehaalde dierenartspraktijk gegevens op te slaan bij een orderregel.

De sprint Export33/Mest20 is 14 januari op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.37

Sprint oplevering Export32/Mest19 is 15 december 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2379 Upgrade e-CertNL Apex van 19.1.x naar 21.2 (Beheer).
  Als onderdeel van lifecycle management is het van belang periodiek te upgraden naar een hogere versie.
 2. USEC-2342 DDV Tabblad verklaringen java (CLH/CKL)
  De aanvrager krijgt een extra tabblad verklaringen te zien, de ingebruikname en vulling volgt later.

Versie v03.36

Sprint oplevering Export31/Mest18 is 24 november 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2600 Opzet PWA voor digitalisering dierenartsverklaringen (CLH/CKL).
  Voor het project om de dierenartsverklaringen digitaal te kunnen accorderen is een eerst opzet van de applicatie gemaakt voor de dierenartsen.
 2. USEC-2064 Bug replacement knop (veterinair).
  Op tabblad documenten is de replace knop niet meer actief als deze uitgegrijsd hoort te zijn vlak na afgifte documenten aanvragen.
 3. USEC-2340 Dierenartspraktijk invulveld (CLH/CKL).
  Zodra de gebruiker een specifieke additionele erkenning selecteert veranderd de layout en wordt bij het kiezen van een herkomstbedrijf de mogelijkheid geboden om een dierenartspraktijk in te vullen
 4. USEC-2432 Niet uitgevoerde steekproef controles (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië worden niet uitgevoerd steekproef controles als openstaande controles in de voorraad geplaatst.
 5. USEC-2418 Brexit groupage aanvraag afgifte documenten (CVV).
  Als de aanvrager op zendingniveau iemand heeft gemachtigd als transporteur dan kan alleen deze transporteur namens de aanvrager afgifte documenten aanvragen.
 6. USEC-2794 Zichtbaarheid beheer eigen zekerheden knop (Fyto).
  Als in een aanvraag op tabblad zekerheden de knop beheer eigen zekerheden geactiveerd is, dan is dit nu de primaire knop: met andere woorden is deze nu donker blauw (in plaats van wit met een blauwe rand) en wordt deze knop geactiveerd met de enter-knop. Indien de knop niet geactiveerd is blijft inspectie aanvragen de primaire knop.
 7. USEC-2778 Alternatieve Zekerheden – Origine moederplant (Fyto).
  Sets van alternatieve zekerheden zijn nu uit te zonderen voor de origine van de moederplant.
 8. USEC-2597 IVI webschermen (Fyto).
  In het permitregister is er voor gekozen om de vorm in permit producten vast te leggen. Dit om in de toekomst mogelijk te kunnen maken dat exporteiskenmerken enkel bij de bron vastgelegd hoeven te worden en niet meer in de eisen.
 9. USEC-2598 IVI webschermen (Fyto).
  IVI Webschermen – Wijzigen bedijfsfeedback.
 10. USEC-2446 Alternatieve Zekerheden – Product uitzonderen (Fyto).
  Sets van alternatieve zekerheden zijn nu uit te zonderen voor bepaalde producten.
 11. USEC-2333 COV Raadpleegscherm GN codes, scientific names en verpakkingscodes tbv TNT (IMSOC).
  Een raadpleegscherm om GN codes, scientific names en verpakkingscodes (of een combinatie daarvan) op te kunnen zoeken zodat een (import)vooraanmelding zonder problemen in TNT geregistreerd kan worden.
 12. USEC-2215 aanvragen overzicht zoeken op statussen (Algemeen).
  Op de aanvragen overzichtspagina kan de gebruiker nu zoeken op alle statussen in de lijst.
 13. USEC-2100 Alle orderregels in één keer verwijderen (Algemeen).
  Via de feedback per pagina is dit verzoek ingediend en vervolgens afgewogen. Er is een knop toegevoegd op de orderregels overzichtspagina om alle orderregels in één keer te kunnen verwijderen.

Sprint oplevering Export31/Mest18 is 12 november 2021 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.35

Sprint oplevering Export30/Mest17 is 10 november 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2687 Brexit steekproef (sector CVV en CVI).
  Er is gewerkt aan de steekproeffunctionaliteit.
 2. USEC-2064 Replacement knop (veterinair).
  Op tabblad documenten is de replace knop niet meer actief terwijl die uitgegrijsd hoort te zijn vlak naar afgifte documenten.

Sprint oplevering Export30/Mest17 is 27 oktober 2021 op acceptatie geïnstalleerd.


Versie v03.34

Sprint oplevering Export29/Mest16 is 13 oktober 2021 op productie geïnstalleerd.

 1. USEC-2432 Niet uitgevoerde steekproef controles (sector CVV en CVI).
  Voor de exporten naar Groot Brittannië worden niet uitgevoerd steekproef controles als openstaande controles in de voorraad geplaatst.
 2. USEC-2687 BNB Brexit (sector CVV en CVI).
  Er is gewerkt aan de bevindingen met de hoogste prioriteit vanuit week 35 voor de steekproeffunctionaliteit.
 3. USEC-2670 Behandelstappen via berichtenboek (Berichtenboek B2G).
  Behandelstappen veterinaire sectoren optimaliseren zodat de gegevens vanuit het inschieten van het xml berichtenboek correct verwerkt wordt.
 4. USEC-2632 UN-LOCODE correct vastleggen in CLE_CERTIFICATEN (Beheer DataBase).
  Vermelding van afgifteplaats (code) bij het batch-printen en waarmerken bij aanvragen waarbij de verstrekkingswijze centraal is.
 5. USEC-2701 het opvoeren van “Naar bedrijf” in eigen adressen boekje (Geleidenbiljetten (CGB).
  In CGB bij “Naar bedrijf” wordt de juiste navigatie afgedwongen bij het gebruik van het plus-je.

Sprint oplevering Export29/Mest16 is 5 oktober 2021 op acceptatie geïnstalleerd.