Toegankelijkheidsverklaring

De NVWA besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Nalevingsstatus

De NVWA verklaart dat de website e-Cert.nl nog niet voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver de NVWA is gevorderd met de toegankelijkheid van e-Cert.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 9 juni 2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van NVWA, Benno Slot (Manager/ Chief product owner e-CertNL).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 9 juni 2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via e-mail: NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken informeren we u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website e-Cert.nl nog niet aan de in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

De beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.

 1. SC 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn afbeeldingen met een alt-tekst die overeenkomt met het label ernaast, zoals bijvoorbeeld de links naar RSS-feeds op de startpagina.
  • Oorzaak: Onjuiste regel in css
  • Gevolg: Voorlees-software leest onnodig dubbele teksten voor
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Aanpassen van css.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 2. SC 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is minimaal één schema dat geen andere uitleg heeft dan in het plaatje, zodat niet alle informatie beschikbaar is als tekst.
  • Oorzaak: Onjuiste content geplaatst
  • Gevolg: Voorlees-software mist de inhoud
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Omschrijving toevoegen onder de afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 3. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen mogelijkheid om voor voorlees-software om onderdelen, zoals bijvoorbeeld de hoofdnavigatie over te slaan.
  • Oorzaak: HTML maakt geen gebruik van landmarks.
  • Gevolg: Latsiger om te navigeren voor alternatieve browsers.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Aanpassingen in de template en gebruikmaken van ARIA’s, roles en landmarks.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 4. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verschillende plekken zijn kopjes in gebruik die niet in <h>-tags staan maar met <strong> of <em> geaccentueerd zijn.
  • Oorzaak: Onjuist gebruik van koppen in redactie-omgeving
  • Gevolg: Niet alle koppen zijn met <h> gecodeerd.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Aanpassing van de content door consequent gebruik te maken van tags voor koppen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 5. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Momenteel voldoen de PDF’s, onder meer nota’s en handleidingen niet aan de regels.
  • Oorzaak: PDF’s zijn niet toegankelijk ontwikkeld (verouderde handleidingen)
  • Gevolg: Geen toegankelijkheid gewaarborgd voor PDF’s
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Een deel van de PDF’s zal worden omgezet naar webpagina’s en zo gaan voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wat als pdf aangeboden blijft, zal worden geoptimaliseerd om te voldoen aan de toegankelijkheideisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 6. SC 1.4.1 – Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de startpagina staan hyperlinks (naar RSS-feeds) die alleen in kleur afwijken van gewone tekst.
  • Oorzaak: Onjuist gebruik van css.
  • Gevolg: Er zijn hyperlinks die alleen in kleur afwijken van gewone tekst.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Zorg dat ook deze hyperlinks zijn onderstreept.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 7. SC 1.4.3 – Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De blauwe tekst ‘Zoek’ in de knop voor het zoekformulier heeft onvoldoende contrast met de ondergrondkleur.
  • Oorzaak: Onjuist gebruik van css.
  • Gevolg: Te weinig contrast
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Zorg voor een groter kleurcontrast door aanpassingen in css.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 8. SC 2.4.4 – Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de zijkolom van meerdere pagina’s staan afbeeldingen met een hyperlink eromheen. In de hyperlink-tag staat echter geen tekst die leesbaar is voor een browser die voorleest.
  • Oorzaak: Niet juist gespecificeerde links in redactie-omgeving
  • Gevolg: Er zijn links met afbeeldingen zonder tekst-alternatief.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Aanpassingen aan de template zodat tekstalternatieven aan de afbeeldingen kunnen worden toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 9. SC 2.4.6 – Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de startpagina mist een H1.
  • Oorzaak: Op de startpagina mist een H1.
  • Gevolg: Er is geen niveau H1.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Voeg een H1 toe op de startpagina.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 10. SC 2.4.7 – Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Zowel in navigatie als in tekstlinks is nu geen visuele indicator beschikbaar die aangeeft waar de focus ligt.
  • Oorzaak: Nog niet opgenomen in template.
  • Gevolg: Niet duidelijk waar de focus ligt.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Voeg een visuele aanwijzing toe als er focus op een element ligt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten