Nieuws

Nieuwsberichten via RSS

Uitschakeling oude e-CertNL applicatie

Vanaf augustus 2020 starten we met het uitfaseren van de ‘oude’ e-CertNL webschermen. Elke nieuwe aanvraag voor een exportcertificaat zal vanaf dat moment moeten worden ingediend via de nieuwe webschermen zoals die in 2019 zijn ontwikkeld. Ook bestaande aanvragen zullen verder afgehandeld worden via de nieuwe webschermen. Bij de overgang hebben we ruim de tijd […]

Nieuwsbericht | 20-07-2020

Performance van e-CertNL omhoog

In de afgelopen periode is het ontwikkelteam druk geweest met onderzoek naar de performance van e-CertNL. Daarbij is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de snelheid te verhogen, zoals de indeling en manier van ophalen van gegevens uit de database, de manier waarop gegevens in de webschermen worden opgebouwd en hoe de applicatie zich in […]

Nieuwsbericht | 17-06-2020

Samenwerking Brazilië in volgende fase

Op 12 maart 2020 heeft onze Directeur-Generaal Agro Marjolijn Sonnema als vice-minister van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zogeheten ‘Letter of intent’ ondertekend met de Braziliaanse Secretaris van Dier en Plant Gezondheid en Inspectie. Hiermee is het volledig digitaal uitwisselen van informatie rondom zendingen naar dat land een stap dichterbij gekomen. Of, […]

Nieuwsbericht | 27-03-2020

e-CertNL neemt maatregelen rondom Corona virus (COVID-19)

Donderdag 12 maart heeft de regering maatregelen genomen om de verspreiding van het corona virus (COVID-19) te vertragen/voorkomen. De rijksoverheid heeft aan haar medewerkers de instructie gegeven om thuis te werken tenzij er redenen zijn die dat verhinderen. Voor de gebruikers van onze informatievoorzieningen is het essentieel dat de continuïteit voor de export & import […]

Nieuwsbericht | 13-03-2020

Kennis-sessie webservice uitgesteld

Op advies van het RIVM heeft de NVWA besloten de kennis-sessies over de webservice B2G uit te stellen in verband met de risico’s rondom het coronavirus COVID-19. De sessies van 18 en 19 maart in Eindhoven, Utrecht en Zwolle komen voorlopig te vervallen. Zodra de situatie verandert, worden nieuwe datums geplanned en krijgen deelnemers een […]

Nieuwsbericht | 10-03-2020

Kennis-sessies webservice e-CertNL

De webservice ‘B2G’ (‘Business to Government’ ofwel “Bedrijfsleven en Overheid”) is beschikbaar. In een korte bijeenkomst maakt u kennis met deze service en hoort u over de mogelijkheden uw eigen bedrijfssysteem direct te laten communiceren met e-CertNL. Zo kunnen gegevens uit bedrijfssystemen (via een vastgestelde bestandsindeling) automatisch worden uitgewisseld met e-CertNL voor het maken van […]

Nieuwsbericht | 24-02-2020

Archivering 2017 en 2018

Historische Aanvragen in E-CertNL (aanvragen ouder dan twee jaar) worden gearchiveerd. Op 10-2-2020 wordt gestart met 2017. E-CertNL groeit elk jaar en hierdoor neemt het aantal aanvragen dat wij afhandelen en raadpleegbaar hebben sterk toe. In de praktijk worden aanvragen alleen nog voor de laatste 3 jaar geraadpleegd. Het raadplegen van oudere aanvragen komt daarna […]

Nieuwsbericht | 02-02-2020

Pre-export certificaat

Voor export van producten waarbij het fytosanitair exportcertificaat wordt afgegeven in een andere EU-lidstaat, kan het nodig zijn dat de Nederlandse overheid garanties over het product moet afgeven. De andere lidstaat zal dan op basis van deze garanties (en de eigen exportinspectie) het uiteindelijke exportcertificaat afgeven. Op dit moment geven we dergelijke garanties af via […]

Nieuwsbericht | 16-01-2020

e-CertNL webservice

De NVWA heeft een nieuwe webservice ‘B2G’ (‘Business to Government’ ofwel “Bedrijfsleven en Overheid”) beschikbaar. Hiermee kunnen de gegevens uit bedrijfssystemen (via een vastgestelde bestandsindeling) automatisch worden uitgewisseld met e-CertNL voor het maken van Aanvragen, het opvragen van de status van een aanvraag, het aanvragen van inspecties en de afgifte documenten en om een aanvraag […]

Nieuwsbericht | 27-12-2019

Webschermen e-CertNL nieuwe stijl

De applicatie voor het aanvragen van exportcertificaten is vernieuwd. Log hiervoor in via de normale route vanaf e-CertNL. In het portaal waar u de juiste sector kiest, heeft u via de normale link toegang tot de nieuwe applicatie. We begrijpen dat u even moet wennen aan de nieuwe stijl van de webapplicatie. De werking van […]

Nieuwsbericht | 04-09-2019

Exportrol “Gemachtigde” gaat verdwijnen binnen e-CertNL

In e-CertNL zijn er gebruikers met een exportrol “Gemachtigde”. Deze mogelijkheid was speciaal bestemd voor de sector Pootaardappelen, zodat handelshuizen in naam van bedrijven exportcertificaten konden aanvragen. In de loop der tijd hebben echter ook bedrijven uit andere sectoren – al dan niet per ongeluk – gebruik gemaakt van deze functie. Dat heeft een aantal […]

Nieuwsbericht | 01-07-2019

Nieuwe inlog portaal e-CertNL

Vanaf 9 juni wordt de nieuwe inlog en alternatieve login op productie geactiveerd. Deze wijziging vindt plaats om 3 redenen: Huidige inlog draait op programmatuur die niet meer wordt ondersteund. Alternatieve login wordt voorzien van een extra beveiliging laag twee-factor authenticatie, waarbij tijdens het inloggen naast een gebruikersnaam en wachtwoord ook een code moet worden […]

Nieuwsbericht | 01-06-2018

e-CertNL naar de Cloud

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van het ministerie van EZ is de uitvoeringsinstantie voor de applicatie e-CertNL. DICTU richt op dit moment een private Cloud binnen de Rijksoverheid in. Deze Cloud is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan alle veiligheidseisen die daaraan door de Rijksoverheid worden gesteld. De Cloud migratie van e-CertNL gaat binnenkort van […]

Nieuwsbericht | 30-10-2017

Ook Peru treedt toe

Een half jaar na de succesvolle implementatie in Colombia was het op 24 augustus Peru dat zich aansloot bij de landen die elektronisch certificeren hebben omarmt om de internationale handel in landbouwgoederen te optimaliseren. De samenwerking met onze Peruviaanse collega’s van de NVWA zusterorganisatie Senasa heeft geresulteerd in de lancering van elektronische certificering van fytosanitaire […]

Nieuwsbericht | 25-08-2017

Archiveren oude aanvragen per 1 november 2017

Beste Gebruikers e-CertNL heeft als doel de gebruikers te ondersteunen met een systeem waarmee snel en betrouwbaar certificaten kunnen worden aangevraagd. Dit systeem biedt ook ondersteuning bij het eenvoudig beheren van aanvragen. Hiervoor hebben wij het afgelopen jaar de nodige wijzigingen in e-CertNL aangebracht, waardoor de snelheid en betrouwbaarheid zijn toegenomen. De volgende stap is […]

Nieuwsbericht | 09-08-2017

Informatie over de storing vanuit Dictu

In de afgelopen weken zijn herhaaldelijk storingen opgetreden die het berichtenverkeer hebben gestoord. De problemen waren het gevolg van een zogenaamde penetratietest, dit is een test om de veiligheid van de infrastructuur van onze ICT voorzieningen tot op het diepste niveau te controleren op mogelijke gevoeligheden voor aanvallen van buitenaf. Een andere oorzaak was de […]

Nieuwsbericht | 10-05-2017

Naam wijziging CLIENT Export in e-CertNL

In 2005 is het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestart met het programma CLIENT Export De naam was een afkorting van Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst. De applicatie wordt nationaal en internationaal gebruikt en daardoor is besloten om een nieuwe naam te gebruiken:                                                                       e-CertNL e staat […]

Geen onderdeel van een categorie | 03-05-2017

Bezoek aan Hongkong aanzet tot electronisch certificeren

Op 1 maart jongsleden hebben Benno Slot en Lex Moret een bezoek gebracht aan Hongkong. Aldaar zijn zij in gesprek geweest met de Hong Kong Center for Food Safety (CFS). In 2014 hebben de laatste vergaderingen met CFS plaatsgevonden waarbij te kennen was gegeven dat de noodzaak van elektronisch certificeren gezien wordt. Gedurende het afgelopen […]

Nieuwsbericht | 17-03-2017

Colombia treedt toe!

De samenwerking met onze Columbiaanse collega’s van de NVWA zusterorganisatie ICA heeft geresulteerd in de lancering van elektronische certificering van fytosanitaire goederen tussen Nederland en Colombia en visa versa. De samenwerking was een project binnen de kaders van het transitiefonds van het Ministerie van Buitenlandse zaken en de RVO voor het creëren van veelbelovende markten […]

Nieuwsbericht | 03-02-2017

Jaarplan 2017 en Jaarverslag 2016

Het jaarplan voor de generiek uit te voeren taken is klaar, bijgaand vindt u een exemplaar. In dit jaarplan zijn niet de functionele wensen uit de sectorale werkgroepen opgenomen, vanzelfsprekend zijn deze wel in beeld en zoals de titel aangeeft is het nadrukkelijk de bedoeling hier focus op te houden. 2017 zal in het teken […]

Nieuwsbericht | 18-01-2017

Bezoek Ecuador oktober 2016, ondertekening Partnership Arrangement

Afgelopen oktober heeft een 2 daags bezoek aan Lima (Ecuador) plaatsgevonden. Het programma bestond uit een werkbezoek aan de organisatie Agrocalidad, de evenknie van de NVWA. Tijdens dit werkbezoek zijn Benno Slot en Lex Moret in overleg getreden met onder meer de directies van de afdeling ICT en fytosanitaire certificering. Een overleg met de Nederlandse […]

Nieuwsbericht | 16-12-2016

e-Certificering met Rusland

In de videoconferentie met Rosselkhoznadzor (de Russische NVWA) op 6 december jl. hebben zij aangegeven de elektronische uitwisseling van veterinaire gezondheidscertificaten als dermate betrouwbaar te beoordelen dat de certificaten niet langer op het kostbare NVWA waardepapier behoeft worden aangeboden. Dat betekent enerzijds een welkome besparing maar ook een einde aan het intensieve en foutgevoelige wijzigingsproces […]

Nieuwsbericht | 07-12-2016

Elektronisch certificeren Indonesië

Op woensdag 23 november hebben minister Ploumen namens het ministerie van Economische Zaken en de Directeur Generaal Harpini van de Indonesische Quarantaine Inspectie Dienst de uitwisseling van elektronische gezondheidscertificaten voor de onderlinge handel in landbouwgoederen in gebruik genomen. Dat betekent dat de informatie van de zendingen beter beschermt is tegen fraude en dat het importerende […]

Nieuwsbericht | 29-11-2016

Kennisevent voor exporteurs in de Food & Agro sector

Op donderdag 29 september a.s. wordt door Stratech Software Solutions en Goldfish ICT voor exporteurs actief in de Food & Agro sector een event georganiseerd. Trends en ontwikkelingen die in deze sector spelen zullen tijdens dit event aan de orde komen. Nederland heeft een sterke positie op het gebied van handel en industrie. Deze positie […]

Nieuwsbericht | 21-09-2016

Elektronisch Certificeren voor Ontwikkelingslanden

Elektronisch certificeren kent om veel verschillende redenen een grote belangstelling, ook ontwikkelingslanden herkennen de toegevoegde waarde ervan voor hun grensoverschrijdende handelsverkeer. Tijdens de 14-de sessie van United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) in Nairobi was er een side event georganiseerd door UNCTAD om de resultaten van de samenwerking met Nederland op gebied van […]

Nieuwsbericht | 28-07-2016

Update redesign webschermen

Afgelopen voorjaar heeft u op de CLIENT website een nieuwsbericht kunnen lezen over de start die door de webdesigner van CLIENT, Taco Zwaanswijk, gemaakt is voor het verbeteren van de “look and feel” van de CLIENT schermen. Om een goed beeld te krijgen van wat er binnen de verschillende bedrijven speelt heeft hij begin van […]

Nieuwsbericht | 15-07-2016

Bijdrage aan inwerkprogramma nieuwe landbouwraden

Vrijdag 13 mei jongstleden heeft een bijeenkomst plaatsgevonden; inwerkprogramma nieuwe landbouwraden, voor de acht nieuwe landbouwraden die deze zomer hun werk gaan starten. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Gerard Roessink (NVWA), in samenwerking met Ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding van besprekingen die het Ministerie van EZ gehad heeft over de invulling die NVWA zou […]

Nieuwsbericht | 01-06-2016

Start archiveren oude aanvragen in CLIENT Export

CLIENT Export heeft als doel de gebruikers te ondersteunen met een systeem waarmee snel en betrouwbaar certificaten kunnen worden aangevraagd. Dit systeem biedt ook ondersteuning bij het eenvoudig beheren van aanvragen. Hiervoor hebben wij het afgelopen jaar de nodige wijzigingen in Client Export aangebracht, waardoor de snelheid en betrouwbaarheid zijn toegenomen. De volgende stap is […]

Nieuwsbericht | 26-05-2016

Nieuwe stap in de samenwerking met Indonesië

Het is NVWA-Client recent gelukt de elektronische handtekening van de Indonesië competente autoriteit te verifiëren. Daarmee heeft Indonesië bewezen het concept van digital evidence te beheersen en technisch klaar te zijn voor papierloze certificering. Vanzelfsprekend zijn er nog veel juridische hobbels te nemen voordat papierloos werkelijkheid zal zijn, maar dit is wel een heel belangrijke […]

Nieuwsbericht | 09-05-2016

Ook Rusland gebruikt e-Certificering met Nederland

Recent is de NVWA gestart met de geautomatiseerde uitwisseling van gezondheidscertificaten met haar Russische zusterorganisatie Rosselkhoznadzor. Na enkele voorbereidende videoconferenties en een korte testperiode is het gelukt de aansluiting te realiseren op de Nederlandse productieomgeving. De samenwerking beperkt zich nu nog tot diervoedercertificaten maar na evaluatie zal uitbreiding naar andere sectoren onderzocht worden. Rosselkhoznadzor heeft […]

Nieuwsbericht | 29-04-2016

Slotbijeenkomst CLIENT

Op 21 maart jongstleden heeft de slotbijeenkomst CLIENT Export plaatsgevonden in het spoorwegmuseum te Utrecht. Reden voor deze bijeenkomst was om stil te staan bij de ontwikkelingen van CLIENT Export in de afgelopen jaren. Hiervoor was een klein gezelschap uitgenodigd. De genodigden waren leden van de voormalige externe stuurgroep, de huidige Gebruikersraad CLIENT, voorzitter van […]

Nieuwsbericht | 22-04-2016

Stand van zaken CLIENT Export Mest release

De afgelopen maanden hebben de NVWA en RVO intensief samen gewerkt aan de nieuwe release voor Mest. Op dit moment zijn de meeste aanpassingen besproken en uitgewerkt. Deze uitwerking wordt in de komende weken technisch beoordeeld en met de gebruikers geverifieerd. De huidige release is al lange tijd in bewerking. Dat heeft twee belangrijke oorzaken. […]

Nieuwsbericht | 20-04-2016

Webapplicatie E-Cert Inspectie

Begin van dit jaar is gestart met het ontwikkelen van een webapplicatie om het administratieve deel van het keuringsproces te stroomlijnen en waardoor het aantal te verrichten handelingen afneemt. In de huidige situatie gebeurt inspectie met behulp van een laptop en moet na opstarten hiervan ingelogd worden om de administratieve afhandeling van het keuringsproces te […]

Nieuwsbericht | 13-04-2016

Redesign webapplicatie

Afgelopen december is door de webdesigner van CLIENT, Taco Zwaanswijk, een start gemaakt met het verbeteren van de “look and feel” van de CLIENT schermen. Het is de bedoeling dat de schermen in een hedendaags jasje worden gestoken waarmee vanzelfsprekend ook oog is voor de ergonomische kant. Om een goed beeld te krijgen van wat […]

Nieuwsbericht | 08-04-2016

CLIENT jaarverslag 2015 en jaarplan 2016

In het jaar 2015 is veel werk verzet binnen CLIENT. Het jaarverslag CLIENT 2015 werpt in het kort een terugblik over het afgelopen jaar. Tevens wordt er een vooruitblik gegeven om aan te geven welke zaken er in het jaar 2016 opgepakt worden. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u graag naar het Jaarplan CLIENT […]

Geen onderdeel van een categorie | 01-04-2016

Ontwikkelingen e-certificering Chili

Agroberichten buitenland heeft een artikel over e-certificering geplaatst.

Nieuwsbericht | 10-12-2015

Belangstelling vanuit Europa voor CLIENT

Denemarken, Finland, Duitsland en Zwitserland zijn afgelopen jaar op bezoek geweest..

Nieuwsbericht | 21-10-2015

Workshop Electronic Certification in Thailand

Maandag 22 september jl. heeft een workshop Electronic Certificeren tussen Nederland en Thailand plaatsgevonden in Bangkok.

Nieuwsbericht | 02-10-2015

Partnership Agreement The Netherlands – Indonesia

Donderdag 16 september jl. is in Indonesië een Partnership Agreement tussen Nederland en Indonesië getekend welke met ingang van die datum van kracht is gegaan.

Nieuwsbericht | 01-10-2015

Samenwerking tussen Nederland en Turkije op het gebied van e-certificering

Op 28 augustus jl. heeft in Izmir (Turkije) een workshop elektronisch certificeren plaatsgevonden.

Nieuwsbericht | 07-09-2015

Activiteiten taskforce in relatie tot veterinaire sector

Belangrijke successen zijn behaald in de samenwerking tussen NVWA en DICTU..

Nieuwsbericht | 31-07-2015

Eerste aanvragen CLIENT Export van de Bloembollensector

In juni zijn de eerste succesvolle aanvragen via CLIENT Export gerealiseerd..

Nieuwsbericht | 02-07-2015

Nieuwe functionaliteit CLIENT Export

De bezitter van een exportcertificaat kan aan de hand van enkele gegevens, de authenticiteit van het document online controleren..

Nieuwsbericht | 01-05-2015

Terugblik 2014 en plannen 2015

Met het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 informeert de Systeemeigenaar Electronische Certificeringssystemen u over de ontwikkelingen.

Nieuwsbericht | 08-04-2015

Nieuw hoogtepunt gebruik CLIENT

Vorige week is er een memorabele mijlpaal bereikt. Het CLIENT programma heeft voor het eerst in zijn historie (anno 2008) in één week 15.000 aanvragen verwerkt..

Nieuwsbericht | 17-03-2015

Problemen CLIENT Export

In de Gebruikersraad CLIENT is door bedrijfsleven en toezichthouders grote zorg uitgesproken over de kwaliteit van de geboden dienstverlening van het CLIENT systeem..

Nieuwsbericht | 10-02-2015

Per 1 januari 2015 nieuwe toegang en een wijziging in het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel

Wat moet u doen? Controleer uw mailadres welke gebruikt wordt ten behoeve van het ontvangen van meldingen die in CLIENT Export plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van wijzigingen ten aanzien van in uw e-mailadres. Zorg ervoor dat mails vanuit @nvwa.nl geaccepteerd worden en als veilige post worden beschouwd. Wat moet u […]

Nieuwsbericht | 12-12-2014

Sector Sierteelt in december volledig over op CLIENT Export

Het KCB stelt het gebruik van CLIENT Export voor het opmaken van exportcertificaten en het aanvragen van exportinspecties vanaf 15 december 2014 verplicht..

Nieuwsbericht | 15-10-2014

Samenwerking eCert VS naar volgende fase

Tijdens het recentste bezoek van het Nederlandse eCertteam zijn er in de samenwerking flinke stappen gezet..

Nieuwsbericht | 19-09-2014

Nederland eerste met digitaal gesigneerde gezondheidscertificaten

Op dinsdag 29 juli jl. is een belangrijke stap op weg naar papierloos certificeren gezet..

Nieuwsbericht | 01-08-2014

eHerkenning en CLIENT Export

Vanaf 1 juli introduceert de RVO eHerkenning als identificatiemiddel voor alle diensten waarvoor tot dan de ABA-TAN werd gebruikt op het DR-loket..

Nieuwsbericht | 18-07-2014

Inspectiebezoek VS succesvol verlopen

De Verenigde Staten hebben in de periode van 1 t/m 26 juni een inspectiebezoek aan Nederland gebracht..

Nieuwsbericht | 02-07-2014

Eisen en dekkingen uit CLIENT Export voor zaaizaden beschikbaar als open data

Met ingang van 1 juni 2014 zijn alle eisen en dekkingen uit CLIENT Export als open data beschikbaar..

Nieuwsbericht | 27-05-2014

Belangrijke fase in samenwerking met USA beklonken

Na de recente melding dat het eerste veterinaire certificaat naar de USA een feit was, kon tijdens het werkbezoek aan de USA de bestendiging van dat resultaat gemarkeerd worden met de uitreiking van het eCert schild..

Nieuwsbericht | 20-05-2014

Eerste veterinaire elektronische certificaat naar USA een feit

Op 3 mei is het eerste elektronische certificaat in het kader van de pilot project “eCert USA” voor vlees & vleesproducten naar de USA opgemaakt..

Nieuwsbericht | 06-05-2014

Dienstverlening CLIENT moet verbeteren

De beheerorganisatie is op zoek naar structurele, solide en duurzame verbeteringen op het gebied van infrastructuur en technische exploitatie.

Nieuwsbericht | 11-04-2014

Enthousiaste reacties bij 23ste UN/Cefact forum

Tijdens de opening van het 23–ste UN/Cefact forum in Geneve is de promotiefilm Benefits of eCert getoond..

Nieuwsbericht | 09-04-2014

Vernieuwde website

Na enige voorbereiding is vanaf vandaag de nieuwe website in de lucht, een resultaat op trots op te zijn. Op de site zijn de nieuwe informatieve films met betrekking tot CLIENT te zien en de beheerstructuur..

Nieuwsbericht | 10-03-2014

Communicatie protocol CLIENT Export

Dit protocol is bedoeld om de communicatie lijnen en wijze bij gebruik, wijzigingen en aanpassingen in CLIENT Export..

Nieuwsbericht | 20-02-2014

Chili en Nederland gaan samenwerking intensiveren

Vorige week maandag is in Santiago de Chile het Memorandum of Understanding getekend tussen het Chileens Ministerie van Landbouw en het Nederlandse Ministerie van Economische zaken..

Nieuwsbericht | 05-12-2013

Presentatie eCert/CLIENT internationaal succes tijdens WTO minister conferentie op Bali

De resultaten van de samenwerking van het Nederlandse eCert (CLIENT) team met de Chinese collega’s en de multilaterale UN organisatie voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) zijn op december tijdens een side-event van de WTO op Bali gepresenteerd..

Nieuwsbericht | 03-12-2013

Eerste fytosanitaire certificaten Sector Algemeen in november verstrekt aan bij Philip Morris

In de afgelopen maand november is een nieuwe mijlpaal bereikt voor de implementatie van CLIENT export, in de sectortoepassing CLIENT Fytosanitair Algemeen (CFA) werden de eerste certificaten uitgereikt..

Nieuwsbericht | 02-12-2013

Export van Consumptieaardappelen, Groenten & Fruit nu volledig via CLIENT

Met CLIENT worden de laatste weken gemiddeld meer dat 10.000 certificaten (of vergelijkbare documenten) per week afgegeven. In week 13 (laatste week van maart) was dit zelfs 13.200..

Nieuwsbericht | 06-05-2013

CLIENT Export als voorbeeldtoepassing van Open Data

Tijdens de Open Data Estafette ‘Agro & Food’ die op 28 februari georganiseerd werd door het CIO office van het Ministerie van Economische Zaken is het CLIENT Open Data project gepresenteerd als voorbeeld van toekomstige ontwikkelingen..

Nieuwsbericht | 08-03-2013

NVWA Exportinnovatie succesvol

In het domein van de internationale handel, de wereld van gestold wantrouwen in contracten, letters of credit en certificaten, heeft de NVWA een belangrijke innovatie succesvol geïntroduceerd..

Nieuwsbericht | 15-10-2012

Eerste CLIENT export certificaat verstrekt in de sector Sierteelt

Op donderdag 20 september is het eerste door CLIENT export geproduceerde fytosanitaire certificaat voor een zending..

Nieuwsbericht | 27-09-2012

Stand van zaken CLIENT Export in de sector Bomen & jonge planten

Met ingang van 1 mei zijn een aantal bedrijven gestart met het gebruik van CLIENT Export in de sector Bomen & jonge planten. Het betreft bedrijven..

Nieuwsbericht | 24-05-2012

NVWA en Zaaizaadsector ondertekenen MoU voor Open Data

Op maandag 16 april heeft de NVWA en een afvaardiging van de zaaizaadsector het Memorandum of Understanding getekend voor het project “Open Data” uit CLIENT-Export..

Nieuwsbericht | 18-04-2012

Beëindiging instaptarief

Conform de beslissingen van de externe stuurgroep CLIENT Export van 9 oktober 2009, 16 maart 2010 en 30 september 2010, is het instaptarief voor de met behulp van CLIENT Export gemaakte certificaten per 1 april beëindigd..

Nieuwsbericht | 02-04-2012

NVWA sluit MoU met Korea QIA over e-certificering landbouwproducten

Op 28 maart j.l. tekenden IG NVWA Wim Schreuders en Yong Ho Park, hoofd van Korea Animal, Plant and Fisheries Quarantaine and Inspection Service een MoU inzake electronische certificering van landbouwproducten..

Nieuwsbericht | 29-03-2012

Pilot sector Vis van start

De implementatie van CLIENT Export in de vissector is een samenwerkingsverband tussen exporteurs, de NVWA, inspecteurs en..

Nieuwsbericht | 18-05-2011

Minister Verhagen tekent in China overeenkomst voor uitwisseling elektronische certificaten

China en Nederland gaan de controle op handel in agrarische producten eenvoudiger maken. Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en zijn ambtgenoot Zhi Shuping, de minister van de Chinese equivalent van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dinsdag 10 mei 2011 in Beijing afgesproken.

Nieuwsbericht | 10-05-2011

Film over webservice Groenten en Fruit op website

Onder het kopje een beeld van de webservice staat nu een film over het eerste bedrijf dat haar webservice op de sectortoepassing..

Nieuwsbericht | 03-05-2011

CLIENT Bomen en jonge planten voor de meeste landen per 2 mei live!

Per 2 mei kunt u exportkeuringen aanvragen via CLIENT Export en geeft CLIENT Export het voor export benodigde fytosanitair certificaat af.

Nieuwsbericht | 28-04-2011

Alternatieve login bij storingen LNV-loket of Mijn Dossier

CLIENT Export heeft een alternatieve login ontwikkeld voor het aanvragen van exportdocumenten als het DR-loket en/of Mijn Dossier niet..

Nieuwsbericht | 11-04-2011

Nieuwe datum ingebruikname

In een brief van 9 februari kondigde de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, in samenwerking met Naktuinbouw en KCB de start aan van CLIENT Export..

Nieuwsbericht | 05-04-2011

Aanpassing aanvragen inspecties CLIENT Diervoeder

Op 22 februari 2011 is een nieuwe module toegevoegd aan CLIENT Export Diervoeder. Deze module maakt het mogelijk om inspecties aan te..

Geen onderdeel van een categorie | 10-03-2011

Eerste certificaat Diervoeders op voorlichtingsdag

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 15 februari 2011 te Papendal is, met het uitreiken van het eerste certificaat, de applicatie CLIENT Export..

Nieuwsbericht | 16-02-2011

CLIENT Export Diervoeder op 15 februari in productie

Vanaf 15 februari 2011 is de nieuwe werkwijze voor aanvragen en afgifte van diervoeder exportcertificaten beschikbaar via CLIENT Export..

Nieuwsbericht | 27-01-2011

CLIENT Export van start voor Vis en Visproducten

Voor de invoering van CLIENT Export in de Vis en Visproductensector is onlangs een vooronderzoek uitgevoerd. In het vooronderzoek is..

Nieuwsbericht | 29-11-2010

CLIENT Export op 14 februari beschikbaar voor alle exporteurs van Groenten, Fruit en Snijbloemen

De overheid, het bedrijfsleven en het KCB werken sinds eind 2009 aan een systeem voor digitale aanvraag en afgifte van exportcertificaten, via..

Nieuwsbericht | 25-11-2010

CLIENT Export op 30 november vertegenwoordigd bij Frug I Com congres

Op 30 november wordt het Frug I Com congres “Resultaat door informatiedelen in AGF” georganiseerd bij The Greenery Bleiswijk..

Nieuwsbericht | 25-11-2010

CLIENT Export voor Bomen en jonge planten van start

Onlangs is gestart met de voorbereiding voor het gebruik van CLIENT Export in de sector Bomen en jonge planten..

Nieuwsbericht | 24-11-2010

Nieuwe brief NVWA over geharmoniseerde teksten verzoekcertificaten Diervoeders voor uitleg aan handelsrelaties

Met de invoering van CLIENT Export Diervoeders vindt harmonisatie plaats van de teksten die gebruikt kunnen worden op verzoekexportcertificaten. Nu zijn er vaak verschillende teksten in gebruik die hetzelfde doel hebben. De afgelopen maanden is er met het een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven intensief gewerkt aan deze harmonisatieslag. De teksten van bepaalde certificaten wijzigen. Om […]

Nieuwsbericht | 03-11-2010

Schaduwdraaien met CLIENT Export Mest verloopt succesvol

Een zevental mestexporterende bedrijven doet vanaf medio september 2010 “in schaduw” aanvragen in de nieuwe sectorapplicatie. Dit heeft..

Nieuwsbericht | 21-10-2010

Eerste Fytosanitair- en Kwaliteitscertificaat via CLIENT Export afgegeven

Op maandag 27 september is bij ROVEG Fruit BV het eerste fytosanitaire certificaat en het eerste KCB-Kwaliteitscertificaat afgegeven..

Nieuwsbericht | 04-10-2010

Berichtenboek voor Groenten, Fruit en Sierteelt volledig beschikbaar

Met ingang van 2 augustus is het berichtenboek voor de sector Groenten, Fruit en Sierteelt volledig beschikbaar voor exporteurs. Naast de eerder beschikbaar gestelde testfaciliteiten op het Florecom testcentre, kan nu ook worden getest op de productieomgeving van CLIENT-Export. De technische documentatie voor het berichtenboek is verkrijgbaar op de site van Florecom (http://sdk.florecom.nl), deze is […]

Nieuwsbericht | 04-08-2010

Publicaties CLIENT Export

In de Molenaar van 23 juli 2010 zijn twee artikelen verschenen over de introductie van CLIENT Export in de diervoedersector..

Nieuwsbericht | 23-07-2010

Alle product-landcombinaties beschikbaar voor pilot AGF

Afgelopen vrijdag is door de PD en het programmateam de laatste hand gelegd aan CLIENT Export groenten en fruit voor de testperiode..

Nieuwsbericht | 20-07-2010

Release 2 van Mest wordt gebouwd

Begin juli 2010 is gestart met de bouw van de tweede release van CLIENT export mest. Naar aanleiding van de testen en bevindingen op de..

Nieuwsbericht | 05-07-2010

Harmonisering verzoek certificaten en verklaringsteksten

Samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan het uniformeren van exportcertificaten en verklaringsteksten. Recent zijn door de VWA..

Nieuwsbericht | 01-07-2010

Tweede technical meeting heeft plaatsgevonden

De tweede technical meeting voor CLIENT Export Consumptief en Eindmateriaal heeft op 28 juni met succes plaatsgevonden. De sessie was..

Nieuwsbericht | 28-06-2010

Pilot Groenten & Fruit van start

Op maandag 24 juni is de pilotfase van CLIENT Export Consumptief en Eindmateriaal van start gegaan. Voor tien veelgebruikte landen waren..

Nieuwsbericht | 24-06-2010

Sinds 15 juni alle certificering vleesexport via CLIENT

Zoals iedereen al kon lezen op onze nieuwe CLIENT Export site was het 15 juni zover. Sinds die dag verloopt alle certificering voor de export van..

Nieuwsbericht | 23-06-2010

Exportcertificering vleesexport sinds 15 juni geheel via CLIENT export

15 Juni. Het was een spannende dag voor het implementatieteam van CLIENT Export Vlees. Enige weken geleden al was een brief uitgegaan naar alle vlees..

Nieuwsbericht | 21-06-2010

Ontwerp van de sectorapplicatie vastgelegd

In de analyse is onderzocht of er één gezamenlijke aanvraagprocedure gemaakt kon worden voor een zending die zowel een veterinair als..

Nieuwsbericht | 17-06-2010

De sector van consumptie-eieren en ei-producten per 4 juli 2011 over op CLIENT Export

Door de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit is besloten dat de sector van consumptie-eieren en ei-producten per 4 juli 2011 zal overschakelen..

Nieuwsbericht | 17-06-2010

Export van vlees en vleesproducten vanaf 15 juni 2010 uitsluitend via CLIENT

Vanaf 15 juni 2010 kunnen certificaten en geleidebiljetten voor de export van vlees en vleesproducten naar landen buiten de Europese Unie..

Nieuwsbericht | 28-05-2010

Opleiding pilotbedrijven wordt enthousiast ontvangen

Op vrijdag 21 mei en woensdag 26 mei jongstleden hebben de opleidingssessies voor de pilotbedrijven plaatsgevonden. Na een korte..

Nieuwsbericht | 28-05-2010

Eerste Technical Meeting heeft plaatsgevonden

Op woensdag 19 mei heeft de eerste technical meeting voor CLIENT Export plaatsgevonden. De sessie was bedoeld voor alle groenten & fruit en..

Nieuwsbericht | 20-05-2010

Datum ingebruikname CLIENT Export bekend

In nauwe samenwerking tussen de NVWA, het georganiseerde bedrijfsleven, de voormalige PD (thans onderdeel van de VWA) en de certificerende..

Nieuwsbericht | 01-02-2010

1500 aanvragen Mest in twee weken, zonder problemen!

Op 1 januari is de sectorapplicatie Mest operationeel geworden. Dat gebeurde met een “big bang”, dat wil zeggen dat alle bedrijven vanaf..

Nieuwsbericht | 17-01-2010

CLIENT Export Mest in productie

Vanaf 1-1-2010 is CLIENT export mest in productie gegaan. Vanaf die dag moeten alle benodigde documenten voor de export van verwerkte mest, onverwerkte mest..

Nieuwsbericht | 03-01-2010

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!