Kennismiddag webservices

Naast het gebruik van de webschermen is er in toenemende mate interesse voor het koppelen van bedrijfssystemen aan e-CertNL. Daartoe is een webservice beschikbaar om het gehele proces van het aanvragen van exportcertificaten af te handelen. Momenteel inventariseren we de interesse voor een eerste kennismiddag voor bedrijven die software ontwikkelen of gebruiken om via deze webservice de aanvraaggegevens geautomatiseerd uit te wisselen met e-CertNL.

In de bijeenkomst:

  • wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen van de webservices e-CertNL;
  • kunt u kennismaken met de architect en de software ontwikkelaars die voor de NVWA het platform uitbouwen;
  • maken we ruimte vrij voor de input van de software ontwikkelaars en gebruikers.

Het team e-CertNL wil graag in contact komen en blijven met software ontwikkelaars die voor hun klanten koppelingen via de webservices tot stand brengen en de gebruikers van deze koppelingen.

Zo verzekeren we de dialoog en kunnen we regelmatig overleggen over toekomstige wensen en ontwikkelingen. Afhankelijk van de noodzaak en de ontwikkeling willen we zo’n twee keer per jaar met deze klankbordgroep overleggen.

Als u wilt deelnemen aan de kennismiddag, vul dan het formulier hieronder in