Aanpassing in inspectie aanvragen (sector Vis)

09-03-2021 |

Vanaf maandag 15 maart 2021 wordt er een wijziging in de aanvraagschermen van e-CertNL doorgevoerd. Vanaf dan is voor het aanvragen van een inspectie in e-CertNL een aparte knop beschikbaar. De aanvraag is daarna vergrendeld voor wijzigingen teneinde te borgen dat inspectieresultaten op basis van de juiste gegevens afgegeven worden.

Wat verandert er voor de aanvrager?

Via ‘Controleer zekerheden’ in de tab Zekerheden worden inspecties niet meer automatisch via e-CertNL aangevraagd. Zo kan de aanvrager nu vrijelijk de zekerheden nakijken, gegevens wijzigen en nogmaals controleren. Nadat de aanvraag volledig en correct is ingevuld, kan de inspectie worden aangevraagd via de knop ‘Inspectie aanvragen’ in het tabblad ‘Zekerheden’.

Vervolgens verschijnt de volgende melding:

Schermvoorbeeld van pop-up met melding.

Nadat de inspecties zijn aangevraagd zijn, kunnen deze worden opgevraagd en, na controle, worden goedgekeurd door de inspecteur.

Kan er niets meer aangepast worden?

Jawel. Voor aanpassingen zijn er twee mogelijkheden:

‘Last minute’ gegevens

Deze zijn aan te passen, ook na de vergrendeling. Het gaat onderstaande gegevens en aanpassingen:

 • Aantal (verpakkingen): aanpasbaar naar lager aantal
 • Gewicht (bruto en netto) aanpasbaar naar lager gewicht
 • Transportgegevens:
  • Transportmiddel
  • Naam/nr.transportmiddel
  • Containernummer
  • Zegelnummer

Gegevens anders dan bovengenoemde last-minute gegevens

Hiervoor kunt u uw aanvraag ontgrendelen middels de knop ‘Ontgrendel aanvraag’ onder het tabblad ‘Zekerheden’.

Schermvoorbeeld van locatie van knop 'Ontgrendel aanvraag'.

Na het ontgrendelen is uw aanvraag weer volledig aan te passen. Let op: met deze actie vervallen eventuele eerdere inspectieresultaten. Als uw aanvraag gedeeltelijk of volledig is goedgekeurd (‘op groen’) dan dient u opnieuw inspecties aan te vragen en wordt uw aanvraag opnieuw beoordeeld.

Tenslotte

Het is aan te raden om u op tijd vertrouwd te maken met deze aanpassing. Mocht u onverhoopt toch problemen ondervinden bij uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk e-CertNL via: helpdeskecertnl@nvwa.nl of 088-2232100 (keuze 4)