Archivering 2017 en 2018

Illustartie met twee electronische certificaten (2017 en 2018)

02-02-2020 | Historische Aanvragen in E-CertNL (aanvragen ouder dan twee jaar) worden gearchiveerd. Op 10-2-2020 wordt gestart met 2017.

E-CertNL groeit elk jaar en hierdoor neemt het aantal aanvragen dat wij afhandelen en raadpleegbaar hebben sterk toe. In de praktijk worden aanvragen alleen nog voor de laatste 3 jaar geraadpleegd. Het raadplegen van oudere aanvragen komt daarna nog incidenteel voor.Om de performance van e-CertNL op peil te houden en te verbeteren,  gaan wij de omvang van de in e-CertNL opgeslagen aanvragen terug brengen. Hiervoor  worden de oude aanvragen uit e-CertNL verwijderd en opgeslagen in het archiefsysteem.  De verwijderde/gearchiveerde aanvragen zijn na archivering niet meer in e-CertNL op te vragen. Wel is het mogelijk om de certificaten van de aanvraag via knop Check certificate op https://e-cert.nl  op te vragen, u moet dan over het certificaatnummer en verificatie nummer van het certificaat beschikbaar hebben. Dit geldt alleen voor certificaten die ook daadwerkelijk zijn verstrekt (de aanvraag heeft de status Vkl. verstrekt – 08).

Wanneer u van een aanvraag wilt voorkomen dat deze in het archief wordt geplaatst, dan heeft u de mogelijkheid om bij een aanvraag aan te geven dat deze in e-CertNL wordt bewaard (niet archiveren). Voor meer informatie zie de handleiding op https://e-cert.nl  onder  “Toepassing/Handleidingen”.

Archivering 2018

Vanaf heden zal de archivering verspreidt over het jaar worden uitgevoerd. Met deze nieuwe werkwijze wordt de belasting op het systeem verder gereduceerd. Dit betekent dat de archivering van 2018 niet langer op 1 vast moment (februari 2021) zal worden gestart. In plaats hiervan zal gedurende 2020 de archivering maandelijks draaien waarbij er iedere keer 1 maand gearchiveerd wordt, beginnend bij januari 2018.  Hou hier dus rekening mee als u nog aanvragen beschikbaar wilt houden in e-CertNL.