Brexit: certificering Vlees(producten) & Vis(producten)

24-01-2024 |

Vanaf 31 januari vereist Groot-Brittannië certificaten bij bepaalde (dierlijke) producten. Kijk in de exportassistent voor meer informatie en of een certificaat voor uw product verplicht is. Lees goed in de instructie die hoort bij het certificaat aan welke eisen u moet voldoen en welke documenten als onderbouwing bij de aanvraag moeten worden toegevoegd. U moet daarnaast een vooraankondiging doen van uw exportzending naar Groot-Brittannië via systeem IPAFFS, ook als er geen certificaat verplicht is.

Certificering met behulp van e-CertNL

Voor certificering naar Groot-Brittannië voor de sectoren Vlees en vleesproducten, en Vis geldt dat alle certificaten vanaf 31 januari uitsluitend digitaal worden verstrekt. Er worden dus geen fysieke documenten meer afgegeven.

Exportkanalisatieprotocol (EKP)

Verder is voor deze sectoren een Exportkanalisatieprotocol (EKP) verplicht. Kijk voor meer informatie over EKP: Exportcertificering vlees en vis naar Groot-Brittannië | Voorschrift | NVWA. Let op: heeft u testaanvragen ingediend dan dient u deze uiterlijk donderdag 25 januari in e-CertNL in te trekken om kosten voor afgifte en mogelijke steekproeven te vermijden.

Het inspectiemoment moet op werkdagen liggen en mag maximaal één werkdag voor de exportdatum liggen. Dit betekent dat het werkelijke inspectiemoment is in te plannen vanaf dinsdag 30 januari. Voor een inspectiemoment op dinsdag 30 januari betekent dat in e-CertNL uiterlijk maandag 29 januari voor 07:30 uur in de ochtend een inspectie aangevraagd moet zijn. Op het aangevraagde inspectiemoment moet de partij geïnspecteerd kunnen worden.

Is na het inspectiemoment de zendingstatus in e-CertNL Akkoord (te controleren vanaf één uur na het aangevraagde inspectiemoment via Controleer zekerheden), vergeet dan niet om op een werkdag Afgifte documenten aan te vragen, anders verloopt de aanvraag. Afgifte documenten aanvragen kan (na goedkeuring op de dag van inspectie) vanaf 30 januari. Afgifte documenten kan op elke gewenst tijdstip vanaf de goedkeuring tot en met de opgegeven exportdatum.

Aanvragen waarbij Afgifte documenten succesvol is doorlopen worden direct gewaarmerkt. Het digitale certificaat is hierna geldig en voorzien van een digitale handtekening en QR-code. Het certificaat is als PDF beschikbaar in e-CertNL en wordt per e-mail verstuurd.

Disclaimer: Aan het wel/niet ontvangen van een e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.