Brexit en veterinaire certificering

31-12-2020 |

Met ingang van 1-1-2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk de interne markt van de Europese Unie én heeft dit gevolgen voor import en export van en naar het VK. In dit bericht willen we ingaan op de stroom goederen (dieren en dierlijke producten) naar overige derde landen, die hun oorsprong in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Indien u dieren die zijn geboren of goederen of grondstoffen die geproduceerd zijn in Groot-Brittannië, opvoert in e-CertNL t.b.v. veterinaire certificering, let dan goed op.

In e-CertNL wordt onderscheid gemaakt tussen de herkomst uit Groot-Brittannië tot en met 31-12-2020 en vanaf 1-1-2021. U dient hierbij aan te geven of de producten vóór of na de Brexit-datum van 1-1-2021 zijn geïmporteerd in verband met de EU-conformiteit.

Het onderscheid ziet er als volgt uit:

Groot-Brittannië

óf

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland) voor Brexit

Er kan aanvullend om onderbouwing van de importdatum gevraagd worden voor afgifte van het certificaat.

Het onderscheid tussen het VK vóór en na de Brexit-datum is vanaf 1 januari in e-CertNL zichtbaar. Bij aanvragen voor export in de eerste week van januari – die vóór 1 januari zijn ingediend – dient u hier alert op te zijn.