Brexit: vangstdocumentatie voor visserijproducten via e-CertNL

29-01-2024 |

Voor export van visserijproducten (met uitzondering van aquacultuurproducten) naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 1 januari 2021 vangstdocumenten vereist.

Vanaf 31 januari 2024 wordt de werkwijze voor het aanvragen van vangstdocumentatie voor visserijproducten naar het Verenigd Koninkrijk aangepast.

Alle vangstdocumenten dienen vanaf dat moment via e-CertNL aangevraagd te worden. U ontvangt, na beoordeling en validatie, een digitaal vangstdocument.

Bedrijven die visserijproducten naar het Verenigd Koninkrijk willen exporteren, dienen zelfstandig na te gaan welke documentatie in welke situaties vereist zijn. Hiervoor kunt u de exportassistent voor visserijproducten naar het VK gebruiken.

Voor de situaties waarbij u in het verleden contact opnam met de afdeling Single Liaison Office for Illegal, Unreported and Unregulated fishing (NVWA SLO IUU), moet er nu een aanvraag voor een vangstdocument via e-CertNL worden gedaan.

Wanneer er vragen zijn met betrekking tot de toegang tot e-CertNL, dan kunt u contact opnemen met de NVWA helpdesk e-CertNL (088-2232100, optie 4).

Wanneer er toch nog vragen zijn over welke vangstdocumenten exact benodigd zijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Single Liaison Office for Illegal, Unreported and Unregulated fishing (NVWA SLO IUU) via mail: iuu-slo@nvwa.nl.