Check containernummer in e-CertNL

15-05-2023 |

Vanaf heden is het voor de webschermgebruikers in de sector Zuivel mogelijk om de ingevoerde containernummers te controleren of er mogelijk een typefout in zit. Hiervoor wordt het rekenvoorschrift van de ISO-6346 certificering gebruikt. Het containernummer van onder deze certificering geregistreerde containers bestaat uit 4 hoofdletters en 7 cijfers.

Wat is er nieuw?

Op tabblad Zending is de knop Check containernrs toegevoegd. Deze knop staat bij de transportgegevens onder elk containernummer invulveld. Zodra in het bijbehorende invulveld een waarde wordt gezet, wordt de knop actief. De knop wordt niet getoond in het pop-upscherm bij het aanmaken van een aanvraag en is niet aan te roepen vanuit de webservices. De huidige functionaliteit is gericht op een controle bij het handmatig invullen van het containernummer, via de webservices aangeleverde containernummers zijn al eerder (handmatig) vastgelegd. Via de webservices aangeleverde containernummers kunnen via de webschermen gecontroleerd worden.

Na aanklikken van deze knop wordt de waarde in het invulveld gecontroleerd. Omdat het mogelijk is dat er meerdere containernummers in één invulveld staan zijn de volgende scheidingstekens vastgesteld: spatie, enter, puntkomma en komma. Deze scheidingstekens worden niet meegenomen in de controle van het containernummer. Alle andere speciale tekens worden gezien als onderdeel van het containernummer.

Per containernummer wordt gecontroleerd of het bestaat uit een aaneengesloten reeks van 4 hoofdletters en 7 cijfers. Waarbij de laatste hoofdletter een J, R, U of Z moet zijn en het laatste cijfer voldoet aan het ISO-6346 rekenvoorschrift.

Het resultaat van de controle wordt onder het invulveld getoond. Zijn er geen bijzonderheden gevonden dan verschijnt er een groen vinkje dat de containernummers voldoen. Zijn er afwijkingen, dan volgt er een melding met daarbij een opsomming van de containernummers die niet voldoen.

Het resultaat wordt getoond totdat er weer een containernummer invulveld wordt aangeklikt. Vanaf dat moment is niet meer met zekerheid te zeggen of de nummers correct zijn. Bij afwijkingen blijft de opsomming staan als het betreffende invulveld wordt aangeklikt, zodat de nummers één voor één gecontroleerd kunnen worden. Het resultaat verdwijnt als de pagina verlaten wordt en het resultaat werkt niet blokkerend voor de rest van aanvraagproces

Aan de check containernummer functionaliteit kunnen geen rechten ontleend worden. Uiteindelijk blijft de aanvrager verantwoordelijk dat de ingevulde containernummers overeenstemmen met de werkelijkheid.

Ook interesse?

Deze functionaliteit is ook inzetbaar voor andere sectoren. Het verzoek tot activering van deze functionaliteit kan worden ingediend via de brancheorganisatie en/of toezichthouder van uw sector.