Colombia treedt toe!

Beeldmerk van het Instituto Colombiano Agropecuario

03-02-2017 | De samenwerking met onze Columbiaanse collega’s van de NVWA zusterorganisatie ICA heeft geresulteerd in de lancering van elektronische certificering van fytosanitaire goederen tussen Nederland en Colombia en visa versa. De samenwerking was een project binnen de kaders van het transitiefonds van het Ministerie van Buitenlandse zaken en de RVO voor het creëren van veelbelovende markten en het verstevigen van de onderlinge economische relatie.
Na een terugblik op de uitgevoerde werkzaamheden en een vooruitblik op de verdere uitbreiding naar andere producten kwam het tot een uitwisseling van de elektronische handtekening waardoor de uitgewisselde gegevens volledig gegarandeerd authentiek en onweerlegbaar zijn.
Nu de gegevensuitwisseling geautomatiseerd is kunnen de NVWA en ICA eerder tijdens de grenspassage van landbouwgoederen beschikken over betrouwbare sanitaire informatie.

Dat scheelt fouten en voorkomt onduidelijkheden tijdens de controle en heeft zodoende een positief effect op de dienstverlening van de autoriteiten.
Colombia is een grote exporteur van o.a. snijbloemen naar Nederland, dat betekent door de geautomatiseerde levering van authentieke informatie het volume van zendingen waarvan de KCB de documentcontrole bij import tegen een gereduceerd tarief kan uitvoeren significant toeneemt.
Als blijk van waardering voor de inzet en de deskundigheid van onze partner heeft de plaatsvervangend ambassadeur in Colombia Joris Juriëns aan Luis Humberto Martinez Lacouture Directeur-Generaal van ICA het e-Cert markeringsschild overhandigd. Dit markeringsschild verbeeld de toename van de transparantie en het achterlaten van de oude (papier gedreven) wereld evenwel stevig verankerd in eveneens transparante internationale (UNCEFACT en IPPC) standaarden.

Met Colombia verwelkomen wij weer een volgend land binnen e-certificering, hierin speelt Nederland een onderscheidende rol.