De sectoren Exportverklaringen en Free Sale Product krijgen nu ook de herinnering per e-mail als aanvraag neigt te verlopen

29-03-2022 |

Vanaf 1 april 2022 is de herinnering functionaliteit voor het aanvragen afgifte documenten ook beschikbaar voor de sectoren Exportverklaringen (CEV) en Free Sale Product (CFP).

Voor deze sector zal er dagelijks omstreeks 12:00 in de middag een herinnering worden verstuurd voor exportwaardige aanvragen welke die dag neigen te verlopen. De aanvraag verloopt aan het einde van de exportdatum, opgegeven op het tabblad zending. Dit betekent dat er mogelijk geen Statement/Free Sale Declaration wordt afgegeven omdat er nog geen afgifte van documenten heeft plaatsgevonden.

De e-mail wordt verstuurd naar de e-mailadressen voor meldingen, mits hiervoor aangemeld. Dit kunt u terug vinden onder Rollen en rechten op het tabblad Bedrijfsgegevens.

Zodra alle inspectieresultaten zijn goedgekeurd kan het zijn dat het eerst nog nodig is om op ‘Controleer zekerheden’ te klikken voordat de knop ‘Afgifte documenten aanvragen’ beschikbaar komt.

Deze functionaliteit is een hulpmiddel, aan het al dan niet ontvangen van een geautomatiseerd bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Een aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de afgifte van documenten om te voorkomen dat een aanvraag verloopt.