Doorontwikkelingen Bedrijfscontrolesysteem voor fytosanitaire sectoren

05-07-2022 |

De eisen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot fytosanitaire certificaten en inspectieplicht voor laag risico producten in snijbloemen, snijgroen, groenten en fruit zijn voorlopig opgeschort tot eind 2023 (exacte datum wordt later door het VK bekend gemaakt). Desalniettemin worden de benodigde aanpassingen in e-CertNL voor werken met het Bedrijfscontrolesysteem (hierna BCS) doorgevoerd, zodat dit systeem getest kan worden en het gereed staat wanneer het VK de eisen wel laat ingaan.   

Hieronder geven we op hoofdlijnen aan wat er gaat veranderen voor zowel gebruikers van de webschermen als de webservice. De wijzigingen zullen rond 1 oktober 2022 gereed zijn voor testen op onze testomgeving (de acceptatieomgeving). Let op dit is dus niet de productieomgeving.

Bedrijfscontrolesysteem erkenninghouder

Om de verwachte toename in de inspecties efficiënt te laten verlopen kunnen bedrijven gebruik maken van dit systeem zodat niet 100% gecontroleerd hoeft te worden door een inspecteur van een  keuringsdienst. Binnen dit systeem mag u als erkenninghouder zelf met eigen bevoegde fytosanitaire controle medewerkers exportzendingen met laag risico producten naar het VK controleren. Voor de sector Snijbloemen en potplanten (CST) zijn dit de snijbloemen, siertakken en snijgroen (met uitzondering van siertakken van naaldbomen groter dan 3 meter, zie hieronder). Voor de sector Aardappels, groente en fruit (CAT) zijn dit alle groente en fruit (dus geen consumptieaardappelen). Vervolgens voert de keuringsdienst steekproefsgewijs fytosanitaire controles. Meer informatie is te vinden op: nvwa.nl/bedrijfscontrole. Gebruikt u de webservice en wilt u ook vanaf 1 oktober dit systeem kunnen testen dan zijn de volgende wijzigingen van belang.

Functionele veranderingen

Voor de eerste versie kunt u binnen een BCS aanvraag uitsluitend laag risico producten aanbieden, moet op alle orderregels dezelfde IBP inspectielocatie ingevuld worden, kan er maar voor één tijdstip (het inspectiemoment) 120 minuten (standaard 60) van te voeren inspecties aangevraagd worden en is de aanvraag niet meer aanpasbaar vanaf het door u opgegeven inspectiemoment. Vanaf het inspectiemoment kunt u via de keuringsdienst uw aanvraag zelf weer aanpassen, zou u mogelijk een inspecteur op bezoek kunnen krijgen en/of wordt na verloop van tijd uw aanvraag op afstand gewaarmerkt. Daarnaast zijn twee nieuwe kenmerken opgenomen bij een exportaanvraag met de bestemming Groot-Brittannië (en Noord-Ierland) GB:

Nieuw certificaatkenmerk op zendingniveau

Op zending niveau wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van het bedrijfscontrolesysteem. Dit is een nieuw certificaatkenmerk en heeft als in te vullen waarden Ja of Nee, standaard staat deze waarde op Nee. Voor webservice gebruikers heet dit certificaatkenmerk BCS_REGIME.  

Kiest u voor Ja en bent u erkenninghouder dan wordt voor uw zending een steekproef bepaald op moment van inspectie aanvragen. Vervolgens wordt op basis van deze steekproef de inspectie aangeboden aan de keuringsdienst. Kiest u voor Ja en bent u geen erkenninghouder dan gaat er een steekproef eis op rood en kunt u geen inspectie aanvraag doen. Kiest u voor Nee omdat u (ook) hoog risico producten wilt aanbieden of geen erkenninghouder bent dan volgt uw aanvraag het reguliere proces. Heeft u in deze eerste versie eenmaal een keuze gemaakt (dus Ja of Nee) én inspectie aangevraagd dan is de keuze voor deze aanvraag niet meer aan te passen.

Schermvoorbeeld van keuzelijst voor het gebruik van BCS.

Nieuw exporteiskenmerk per orderregel

Ook komt er een nieuw kenmerk op orderregel niveau omdat niet alle siertakken onder de laag risico producten vallen. Siertakken van naaldbomen groter dan 3 meter vallen onder de hoog risico producten. Om het onderscheid met betrekking tot de grootte van de siertakken te kunnen moet u dit invullen bij de orderregel nadat u de botanische productnaam van een naaldboom of conifeer hebt opgegeven. Voor webservice gebruikers heet dit exporteiskenmerk LENGTE_PRODUCT. De te kiezen waarden zijn:

Schermvoorbeeld van keuzelijst voor het aangeven van de lengte van het product.

Op dit moment zijn we druk bezig met ontwikkelen en testen, houd voor meer informatie onze release notes in de gaten op https://e-cert.nl/release-notes/ of via de RSS feed. Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van KCB: helpdesk@kcb.nl of: 088 3088 200.