e-CertNL webservice

Illustratie van twee computers met B ('buisiness') en G ('government') op het scherm die communiceren via XML.

27-12-2019 | De NVWA heeft een nieuwe webservice ‘B2G’ (‘Business to Government’ ofwel “Bedrijfsleven en Overheid”) beschikbaar. Hiermee kunnen de gegevens uit bedrijfssystemen (via een vastgestelde bestandsindeling) automatisch worden uitgewisseld met e-CertNL voor het maken van Aanvragen, het opvragen van de status van een aanvraag, het aanvragen van inspecties en de afgifte documenten en om een aanvraag in te trekken.

Dit berichtenboek is gebaseerd op UN-CEFACT standaarden en op de bestaande Fyto webservice. B2G kan voor alle sectoren worden gebruikt behalve voor Mest (CME) en Onafhankelijke monstername (CRO), deze sectoren hebben een eigen webservice. De WSDL is reeds geïnstalleerd op productie en per direct beschikbaar.

Documentatie over de webservice is beschikbaar via handleidingen (rubriek ‘webservice’). In de documentatie worden het globale verwerkingsproces, de functionaliteit van de webservice en een aantal technische basiszaken beschreven. In de bestaande algemene CLE webservice zijn diverse berichten die gebruikt kunnen worden als aanvulling voor het automatiseren van aanvragen, zie ook de handleiding.

Eerst testen op acceptatie

Voordat u de webservice kunt gebruiken moet u eerst testen of het digitaal versturen en ontvangen van de gegevens goed gaat. Hiervoor heeft u een test-account nodig, deze kunt aanvragen via NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl. Zet in de e-mail uw gegevens (Naam, E-mail, KvK nummer, Vestigingsnummer). Wij kunnen u dan toegang verlenen via de noodprocedure van de acceptatie omgeving.

e-CertNL webservice kennismiddag

Bij voldoende aanmeldingen organiseert het Team e-CertNL enkele regionale bijeenkomsten om het berichtenboek te presenteren waarbij de mogelijkheid bestaat rechtstreeks te overleggen met de beheerders en ontwikkelaars. Hieronder kunt u uw interesse aangeven en de voorkeur van een locatie aan ons doorgeven. Bij voldoende aanmeldingen worden de bijeenkomsten begin 2020 georganiseerd.

De NVWA gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, meer hierover in de privacyverklaring op NVWA.nl