Een onverwachte opsteker voor e-CertNL

20-06-2021 |

Deze week werd geheel onverwacht een motie in de Tweede Kamer aangenomen met betrekking tot een belangrijk resultaat van het e-CertNL team. Dit team houdt zich binnen de Directie Keuren bezig met het faciliteren en dematerialiseren van alle certificaat-plichtige zendingen landbouwproducten naar derde landen. Niet alleen voor de NVWA, maar tevens voor de collega toezichthouders als KCB, COKZ, Naktuinbouw, NAK en BKD.

De motie ingediend door het kamerlid Klink (VVD) luidt:

“verzoekt de regering, zich in te zetten, via onder andere bilaterale contactmomenten, voor vergelijkbare afspraken ter bevordering van papierloos certificeren met andere landen, in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk, voor de export van dierlijke producten.”

Papierloos certificeren is één van de producten van e-CertNL. Papierloos certificeren wordt al ingezet bij de veterinaire exportcertificering van zuivel & zuivelproducten en vlees & vleesproducten naar China en voor het voedselveiligheid certificaten voor vlees & vleesproducten naar de Verenigde Staten van Amerika.

Deze aangenomen motie is een grote opsteker voor team e-CertNL en alle anderen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de ontwikkeling, implementatie en instandhouding van het concept, methode, techniek en werkwijzen.