Exportdatum sectoren Diervoeder en Veterinair Algemeen mag niet op weekend- of feestdag zijn

25-05-2023 |

Op verzoek van bedrijven is voor de sectoren diervoeder (CDV) en veterinair algemeen (CVA) de functionaliteit aangezet dat een exportdatum altijd een werkdag moet zijn. Bij het invullen van een weekend of feestdag volgt een foutmelding. Hiermee wordt voorkomen dat een aanvraag ongemerkt niet in behandeling wordt genomen.

Heeft u ook interesse?

Deze functionaliteit is ook inzetbaar voor andere sectoren. Het verzoek tot activering van deze functionaliteit kan worden ingediend via de brancheorganisatie en/of toezichthouder van uw sector.