Exporteiskenmerken verplicht per 1 oktober

Inspectie van fruit09-08-2021 |

Vanaf 1 oktober 2021 wordt het bij alle aanvragen voor een exportcertificaat verplicht om de exporteiskenmerken in te vullen. Dit geldt in e-CertNL voor de sectoren Aardappels, groente en fruit, Bomen en jonge planten, Bloembollen, Diverse producten (fytosanitair) en Zaaizaden. Later in het jaar gaat dit ook worden doorgevoerd voor de sectoren Pootaardappelen en Snijbloemen en potplanten.

De reden hiervoor is dat, als de kenmerken niet juist zijn ingevuld, er een risico bestaat dat eisen actief worden die niet relevant zijn, zodat er mogelijk bijschrijvingen op het fytosanitair certificaat komen waarvoor geen garanties aanwezig zijn. Ook kan het zijn dat invoerverboden actief worden die niet relevant voor de zending zijn.

De controle of de exporteiskenmerken zijn ingevuld wordt door e-CertNL uitgevoerd bij de tab Inspecties. Mocht dit nog niet compleet zijn, dan krijgt u hiervan een melding en het verzoek om de aanpassingen te doen voordat u een inspectie kunt aanvragen.