Heeft u een wijzigingsverzoek voor het veterinaire domein?

18-04-2024 |

Begin dit jaar is de nieuwe governance e-CertNL van kracht geworden. Nieuw hierbij is dat er nu twee product owners zijn: een Business PO (bPO) en een Technische PO (tPO). Uit ervaring blijkt dat de wijzigingsverzoeken vaak uit zowel aanpassingen aan e-CertNL (technisch) bestaan als uit aanpassingen rondom het werkproces van exportcertificering via e-CertNL (business).

Product owners

Laten wij ons allereerst voorstellen. Wij zijn Thijs Wessels (technisch product owner – veterinair) en Nick Eulink (business product owner – veterinair). Voor het veterinaire domein werken wij samen om alle wijzigingsverzoeken op zowel technisch als business vlak te coördineren.  Voor e-CertNL wijzigingen in het veterinaire domein (inclusief exportverklaringen) gaan wij graag met onze eindgebruikers in gesprek.

Thijs Wessels (links)en Nick Eulink
Thijs Wessels (links) en Nick Eulink (technisch en business product owners – veterinair)

Vooruitblik

Met de nieuwe governance blijft de sectorale Change Advisory Board (hierna sCAB) het orgaan voor het bedrijfsleven om wijzigingsverzoeken in te dienen voor een specifieke sector. Daar kunnen de afnemers van certificaten, al dan niet vertegenwoordigd, het gesprek met ons, als product owners, aangaan.

De komende periode willen we met de diverse branchevertegenwoordigers de sCAB’s vorm gaan geven en bepalen wat er nodig is om de nieuwe governance te implementeren. Hiervoor willen wij de volgende sCAB’s doorzetten dan wel opzetten:

  • sCAB Diervoeder
  • sCAB Exportverklaringen
  • sCAB Levend
  • sCAB Veterinair Algemeen
  • sCAB Vlees en vis
  • sCAB Zuivel

Bent u een branchevertegenwoordiger en wilt u hierover meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op! Mocht u nog niet over onze contactgegevens beschikken neem dan contact op met de e-CertNL helpdesk van de NVWA via 088-2232100 (keuze 4).

Wijzigingsverzoeken

Heeft dit nieuwsbericht u als afnemer van certificaten al aan het denken gezet: Wat zou ik gewijzigd willen zien in e-CertNL? Wat zou mijn bedrijfsproces rondom exportcertificering kunnen helpen?

Neem dan contact op met uw branchevertegenwoordiger om dergelijke ideeën alvast kenbaar te maken. Daarnaast is ook alle feedback vanuit de e-CertNL applicatie van harte welkom. Zo vormen we een mooie basis om binnen de sCAB’s uw verzoeken te bespreken.

Heeft dit nieuwsbericht u als toezichthouder aan het denken gezet? Via de afdeling CoA kunnen jullie verzoeken kenbaar maken.