Herinnering per e-mail als aanvraag neigt te verlopen (diervoeder en veterinair algemeen)

31-08-2021 |

De functionaliteit om een herinnering per e-mail te ontvangen, om te voorkomen dat de aanvraag ongewenst verloopt en zendingen daardoor vast komen te staan, is nu breder inzetbaar.

Vanaf 1 september 2021 is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de sectoren Diervoeder en Veterinair Algemeen. Voor deze sectoren zal er dagelijks om 11:30 uur een herinnering worden verstuurd voor exportwaardige aanvragen welke die dag neigen te verlopen omdat er nog geen afgifte van documenten heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er mogelijk geen certificaat wordt afgegeven.

Vervolgens heeft u die dag tot 12 uur in de middag de mogelijkheid om afgifte van het document aan te vragen, mocht er geen keuring op lokatie aangevraagd zijn. Zodra alle inspectieresultaten zijn goedgekeurd kan het zijn dat het eerst nog nodig is om op ‘Controleer zekerheden’ te klikken voordat de knop ‘Afgifte documenten aanvragen’ beschikbaar komt. Als u niet tijdig op afgifte kunt drukken, in verband met last-minute gegevens, dan dient u dat uiterlijk voor 12 uur in de middag van de exportdatum aan COA kenbaar te maken per e-mail naar nvwacoa@nvwa.nl. Indien u vervolgens tussen 12 en 14 uur op afgifte heeft gedrukt zonder COA te informeren wordt de aanvraag op rood gezet. Na 14 uur kunt u geen afgifte documenten meer aanvragen.

NB: voor de aanvragen naar Groot-Brittannië gelden afwijkende aanvraagtermijnen en kunt u tot 14 uur afgifte documenten aanvragen zonder dat u COA hoeft te informeren.

De e-mail wordt verstuurd naar de e-mailadressen voor meldingen, mits hiervoor aangemeld. Dit kunt u terug vinden onder Rollen en rechten op het tabblad Bedrijfsgegevens.

Voorbeeld van scherm met accenten op de invulvelden voor hetinvullen van e-mailadres(sen) en aanvinkoptie om berichten te ontvangen.

Deze functionaliteit is een hulpmiddel, aan het al dan niet ontvangen van een geautomatiseerd bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Een aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de afgifte van documenten om te voorkomen dat een aanvraag verloopt.