Herinnering per e-mail als aanvraag neigt te verlopen (zuivel sectoren)

14-09-2021 |

Vanaf 15 september 2021 is de herinnering functionaliteit voor het aanvragen afgifte documenten ook beschikbaar voor de zuivel sectoren (CZU en CZN).

Voor deze sectoren zal er dagelijks een herinnering worden verstuurd voor exportwaardige aanvragen welke die dag neigen te verlopen. De aanvraag verloopt aan het einde van de opgegeven exportdatum op het tabblad zending. Dit betekent dat er mogelijk geen certificaat wordt afgegeven omdat er nog geen afgifte van documenten heeft plaatsgevonden.

De e-mail wordt verstuurd naar de e-mailadressen voor meldingen, mits hiervoor aangemeld. Dit kunt u terug vinden onder Rollen en rechten op het tabblad Bedrijfsgegevens.

Zodra alle inspectieresultaten zijn goedgekeurd kan het zijn dat het eerst nog nodig is om op ‘Controleer zekerheden’ te klikken voordat de knop ‘Afgifte documenten aanvragen’ beschikbaar komt. Deze functionaliteit is een hulpmiddel, aan het al dan niet ontvangen van een geautomatiseerd bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Een aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de afgifte van documenten om te voorkomen dat een aanvraag verloopt.