Nieuwe replacement-procedure voor sector Vlees en vleesproducten

14-02-2023 |

Vanaf vandaag ziet u binnen de sector Vlees en vleesproducten (CVV) een nieuwe “replace”-knop. Deze knop is zichtbaar in de taakbalk op de startpagina met het overzicht van aanvragen en boven in de header van een geopende aanvraag. Het betreft nieuwe functionaliteit die op 27 februari in werking treedt voor de sector CVV.

Voor de andere sectoren die gebruikmaken van de replacement-procedure zoals beschreven in de EXA-02, Afgifte van een Replacement, zal deze nieuwe functionaliteit op een nader te bepalen datum in werking treden en zal te zijner tijd over gecommuniceerd worden.

Schermvoorbeeld van overzicht van aanvragen met accent op Replace-knop.

Doel

De nieuwe functionaliteit heeft als doel het replacement-aanvraagproces binnen e-CertNL te verbeteren voor zowel het bedrijfsleven als de toezichthouder.

Nieuwe instructie bedrijfsleven

In de nieuwe replacement-procedure wordt een replacement-aanvraag gestart via e-CertNL door op de replace-knop te drukken in de aanvraag die vervangen moet worden.

De replace-knop is vanaf 27 februari te gebruiken bij aanvragen waarbij het oorspronkelijke certificaat is verstrekt (status “Vkl verstrekt”) of, na verstrekking is ingenomen (status “Vkl ingenomen”). Het is niet mogelijk om de knop meerdere keren bij dezelfde aanvraag te gebruiken. Overige replacement-verzoeken zoals het splitsen van het originele certificaat of een wijziging van het bestemmingsland verlopen nog via de huidige werkwijze.

Bij het gebruik van de replace-knop wordt gevraagd om een reden en een toelichting. Vervolgens worden de gegevens van de oorspronkelijke aanvraag gekopieerd en worden de benodigde replacement-gegevens (afgiftedatum en certificaatnummer) automatisch door e-CertNL opgehaald. Bij deze nieuwe replacement-procedure hoeven de afgiftedatum en certificaatnummer niet meer ingevuld te worden onder het tabblad documenten. Voor zowel de aanvrager als de toezichthouder is de koppeling tussen de aanvragen inzichtelijk.

Schermvoorbeeld van aanvraag die replaced is.

Verder doorloopt de replacement-aanvraag binnen e-CertNL hetzelfde proces als een reguliere aanvraag met als kanttekening: De documentatie voor een replacementverzoek voegt de aanvrager zelf toe in de aanvraag voorafgaand aan het inspectie aanvragen. Het replacement gaat de oorspronkelijke aanvraag pas vervangen zodra de replacement-aanvraag wordt gewaarmerkt. De oorspronkelijke aanvraag komt dan in de status “Replaced”. Waarmerken gebeurt centraal vanuit de afdeling Certificeren op Afstand. Zie voor meer informatie de instructie van deze nieuwe functionaliteit in bijlage 6 van de EXA-02, Afgifte van een Replacement: https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/exa-02-nacertificering.