Per 7 juni a.s. wordt het veld “referentienummer” een verplicht veld (sector Exportverklaringen)

Laptop met opstartscherm van e-CertNL applicatie.31-05-2021 |

Per 7 juni a.s. vind er een wijziging plaats in e-CertNL voor de sector Exportverklaringen (CEV). Het veld “referentienummer” in het tabblad “Aanvragen” en vervolgens in tabblad “Zending” wordt een verplicht veld.

De NVWA controleerde altijd handmatig of dit veld was ingevuld. Deze wijziging zal daarom voor u niet al te veel veranderen in de manier van aanvragen.

Wel willen wij u erop wijzen om voor de aanvragen die u doet voor 7 juni a.s. met exportdatum op of na 7 juni a.s. dit veld extra te checken of het veld is ingevuld. Anders is de kans aanwezig dat u problemen krijgt met afgifte van deze documenten.