Pilot e-Phyto traject met Verenigd Koninkrijk

17-07-2023 |

Doordat het Verenigd Koninkrijk (VK) vorig jaar heeft aangegeven elektronische fytosanitaire certificaten (e-Phyto’s) te willen uitwisselen met Nederland, zijn de ontwikkelingen van elektronisch certificeren in een stroomversnelling geraakt. Afgelopen maanden gaan de ontwikkelingen snel en wordt er door NVWA en keuringsdiensten hard gewerkt om de benodigde functionaliteiten te realiseren.

Deze pilot wordt gefaseerd gestart en begint met de sector Bloembollen en vaste planten (CBB). Zodra het VK er klaar voor is, zullen er voor deze sector e-Phyto’s verstuurd worden. Daarna volgen de andere sectoren, Nederland is grotendeels klaar, maar er liggen nog enkele specifieke zaken om op te lossen. Daar wordt nu volop aan gewerkt.

Werkwijze bij elektronisch certificeren

Bij elektronisch certificeren worden de officiële certificaten digitaal uitgewisseld tussen de betreffende NPPO’s (National Plant Protection Organisation). In Nederland is de NPPO ondergebracht bij de NVWA. De aanvrager/exporteur vraagt in e-CertNL een fytosanitair certificaat aan. Dit systeem controleert of de partij voldoet aan de fytosanitaire eisen die het importerende land stelt. De aanvrager/exporteur geeft vervolgens aan of de zending gewaarmerkt moet worden. Voldoet de partij aan de eisen, dan waarmerkt een inspecteur van de keuringsdienst, al dan niet na een inspectie. Dit gebeurt door het zetten van een digitale handtekening op het certificaat. Dit kan centraal, als er geen inspectie nodig is of op de inspectielocatie. Het gewaarmerkte certificaat wordt via de keuringsdienst vanuit de applicatie e-CertNL verstuurd. Vervolgens maakt e-CertNL hier een XML format van en verstuurd deze naar de NPPO van het importerend land. Daarnaast wordt de aanvrager/exporteur hierover geïnformeerd.

De NVWA werkt vooralsnog aan de realisatie van dit systeem en aan de benodigde handleidingen. De webservice-gebruikers worden momenteel hierover geïnformeerd. Vervolgens zullen aan het eind van de zomer de gebruikers geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken over deze e-Phyto Pilot.