Project rVDM

02-01-2023 |

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op basis van het positieve advies van de stuurgroep rVDM het besluit genomen om rVDM per 1 januari 2023 in te voeren! Vanaf die datum gaan meer dan 60.000 vervoerders, leveranciers en afnemers werken met rVDM.

rVDM staat voor realtime vervoersbewijs dierlijke mest en is het systeem dat als vervanging van het huidige papieren VDM wordt ingezet. De invoering van rVDM is een van de belangrijkste uitkomsten van de Verstrekte Handhavingsstrategie Dierlijke mest vanuit het Ministerie van LNV. De afgelopen twee jaar heeft een apart team de realisatie van deze applicatie opgepakt. Vanaf juni 2022 is de applicatie getest gedurende een pilot op de productie omgeving. Daarnaast hebben de bedrijfsmanagement systemen vanaf oktober op een aparte omgeving (schaduwdraai omgeving) de bedrijfsmanagement systemen getest.